Gia hạn miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu

Chính phủ thống nhất gia hạn 3 năm kể từ ngày 1/7/2018 đến hết ngày 30/6/2021 về việc miễn thị thực đơn phương cho công dân Anh, Đức, Itlia, Pháp và Tây Ban Nha …

Theo thống kê, năm 2015, có 720.000 lượt khách Tây Âu đến Việt Nam, năm 2016 chúng ta tăng lên được 855.000 lượt khách và năm 2017 lượng khách Tây Âu đến Việt Nam là 1,5 triệu lượt.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về một số vấn đề liên quan đến chính sách thị thực đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, Chính phủ thống nhất gia hạn 3 năm kể từ ngày 1/7/2018 đến hết ngày 30/6/2021 về việc miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước: Anh, Đức, Itlia, Pháp và Tây Ban Nha với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan đề xuất việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, báo cáo Chính phủ.

Trước đó, Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia đã kiến nghị nâng thời hạn tạm trú tại Việt Nam cho công dân 5 nước Tây Âu nói trên được miễn thị thực từ 15 ngày lên 30 ngày lưu trú tại Việt Nam và kiến nghị miễn thị thực thêm cho công dân 6 nước là Australia, New Zealand, Canada, Bỉ, Hà Lan và Thuỵ Sĩ.

Trao đổi với báo chí tuần trước, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cho hay chúng ta có mốc miễn thị thực cho công dân 5 nước châu Âu tới 30/6/2018 là hết hiệu lực. Thời gian gia hạn, miễn cấp thị thực là 1 năm.

Sau khi nghe ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tiếp tục miễn visa cho 5 nước châu Âu bắt đầu từ 1/7/2018 với thời hạn là 3 năm.

Theo thống kê, năm 2015, có 720.000 lượt khách Tây Âu đến Việt Nam, năm 2016 chúng ta tăng lên được 855.000 lượt khách và năm 2017 lượng khách Tây Âu đến Việt Nam là 1,5 triệu lượt.

13 tỉnh được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Chính phủ yêu cầu UBND 13 tỉnh xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt…

Theo quy hoạch đã được Quốc hội quyết định thì đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa là 3.812,43 nghìn ha.

Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 của 13 tỉnh.

Theo đó, 13 tỉnh điều chỉnh quy hoạch gồm: Hà Nam, Hà Giang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Phú Yên, Quảng Bình, Nghệ An, Gia Lai, Khánh Hòa và Vĩnh Phúc.

Chính phủ yêu cầu UBND 13 tỉnh trên xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

Bên cạnh đó, quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê.

Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuế đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai…

Theo quy hoạch đã được Quốc hội quyết định thì đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa là 3.812,43 nghìn ha (trong đó, đất chuyên trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên là 3.221,91 nghìn ha).Chính phủ đề nghị điều chỉnh đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa là 3.760,39 nghìn ha (giảm 52,04 nghìn ha), trong đó, đất chuyên trồng lúa nước giảm 92,95 nghìn ha.

Trong số 3.760,39 nghìn ha được giữ lại, có khoảng 400 nghìn ha được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa.

Trung ương quyết nhiều điểm mới quan trọng trong cải cách tiền lương

Đối với khu vực công, thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới với tỉ lệ hợp lý hơn giữa lương cơ bản, các khoản phụ cấp và bổ sung chế độ tiền thưởng…

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7 – Ảnh: VGP.

Đối với khu vực công, thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới với tỉ lệ hợp lý hơn giữa lương cơ bản, các khoản phụ cấp và bổ sung chế độ tiền thưởng, Tổng bí thư nêu điểm mới tong  so với các lần cải cách tiền lương trước đây trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 7 ngày 12/5.

Tại hội nghị này, Trung ương đã ban hành nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Tiền lương thực sự là thu nhập chính

Tổng bí thư nêu rõ, Trung ương nhấn mạnh, phải coi chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế – xã hội. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình họ, trả lương đúng chính là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động.

Theo Tổng bí thư, nội dung cải cách lần này có nhiều điểm mới quan trọng so với các lần cải cách trước đây.

Đối với khu vực công, thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới với tỉ lệ hợp lý hơn giữa lương cơ bản, các khoản phụ cấp và bổ sung chế độ tiền thưởng. Xây dựng hệ thống bảng lương mới, quy định mức lương bằng số tiền tuyệt đối theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường, gồm 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo và 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

Điểm mới còn ở chỗ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tỉ trọng tối đa 30% trong tổng quỹ lương. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt; được sử dụng quỹ tiền thưởng để thưởng định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc.

Mở rộng thí điểm cơ chế áp dụng mức chi thu nhập tăng thêm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là ở vùng động lực. Thực hiện khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị. Bãi bỏ hệ số tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính đặc thù…

Đối với khu vực doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng để bảo vệ người lao động yếu thế, bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được tự chủ quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động) và trả lương theo năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước thực hiện điều tiết tiền lương thông qua công cụ quản lý; tách bạch tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của ban điều hành; thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương. Từng bước tiến tới thuê hội đồng thành viên độc lập và trả lương cho hội đồng thành viên, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế.

Yêu cầu của Trung ương là khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để làm cơ sở trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Quyết liệt thực hiện các giải pháp về tài chính, ngân sách, tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập để bảo đảm đủ nguồn cho cải cách tiền lương; bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Hoàn thiện cơ chế thoả thuận về tiền lương trong doanh nghiệp thông qua việc thiết lập cơ chế đối thoại, thương lượng và thoả thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động.

 Xem xét điều chỉnh tiền lương của người đang làm việc độc lập tương đối với điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công, từng bước thực hiện đúng bản chất của từng lĩnh vực, phù hợp và bảo đảm tối đa quyền lợi của từng nhóm đối tượng

Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cũng là nghị quyết được Trung ương ban hành tại hội nghị.

Theo đó, trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng – hưởng”, “công bằng”, “bình đẳng”, “chia sẻ” và “bền vững”. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, sự hấp dẫn và hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội.

Yêu cầu của Trung ương còn là đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân trên cơ sở xây dựng hệ thống bảo hiểm đa tầng, không chỉ bao gồm bảo hiểm xã hội cơ bản với cả hình thức bắt buộc và tự nguyện mà còn bao gồm cả bảo hiểm hưu trí bổ sung và lương hưu xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, thu nhập của người dân và các nguồn lực xã hội được huy động theo truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt đồng thời với việc điều chỉnh công thức tính lương hưu theo nguyên tắc công bằng, “đóng – hưởng”, “chia sẻ”. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác có nhu cầu và khả năng. Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch lao động làm việc trong khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức để gia tăng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là chính sách bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm hưu trí để phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thất nghiệp, tạo sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người lao động và doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất và việc làm; người lao động thất nghiệp dài hạn tìm việc làm mới.

Tổng bí thư nêu rõ, để bảo đảm cân đối tài chính quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn, cần khẩn trương bổ sung, sửa đổi, khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng hưu trí, chặt chẽ và đúng đắn hơn trong quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng tuổi nghỉ hưu bình quân theo lộ trình, bước đi phù hợp với từng nhóm đối tượng, ngành nghề cụ thể để tăng tính bền vững của chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện bình đẳng giới, ứng phó với quá trình già hoá dân số, những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động và sự xuất hiện của nhiều hình thức quan hệ lao động mới dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng diện bao phủ với mức hưởng phù hợp thay vì mức hưởng cao nhưng diện bao phủ hẹp. Điều chỉnh tỉ lệ tích lũy để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế. Đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và bền vững.

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 14-18/5

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2018…

Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2018.

* Ngày 14/5/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 15/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 15/5/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng), trong đó: chi trả cổ tức đợt 3/2017: 6%; tạm ứng cổ tức đợt 1/2018: 5%.

* Ngày 15/5/2018, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) chia cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 16/5/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (mã CLM-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 17/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 17/5/2018, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) chi cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) chi cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã VND-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần Everpia (mã EVE-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/5: Nỗ lực kiểm định lại mốc 1045-1055

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần 14-18/5/2018…

BSC nhận định với phiên hồi phục, tâm lý thị trường đã ổn định hơn.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần 14-18/5/2018.

Đóng cửa phiên cuối tuần ngày 11/5, VN-Index tăng 15,98 điểm lên 1.044,85 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 1,82 điểm lên 122,77 điểm.

Xu hướng của VN-Index không dáng tin cậy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thanh khoản thấp đang khiến cho xu hướng qua từng phiên của chỉ số VN-Index không thật sự đáng tin cậy. Nhiều khả năng diễn biến này sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên đầu tuần tới. Xu hướng chỉ thực sự rõ nét khi có sự xác nhận của thanh khoản”.

Sử dụng margin không được khuyến khích

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Tiếp tục diễn biến tiêu cực ngày hôm qua, thị trường đã giảm điểm và rung lắc mạnh vào phiên sáng. Những tưởng chỉ số sẽ tiếp tục dò đáy, thì phiên chiều bất ngờ với lực mua mạnh đã khiến VN-Index tăng mạnh lên 15.98 điểm. Đà hồi phục này đã làm tâm lý thị trường thoải mái và tích cực hơn. Nhóm ngân hàng, chứng khoán tiếp tục là những động lực đẩy chỉ số.

Đặc biệt, VND đã đóng cửa tại mức giá trần dù vẫn tiếp tục khớp lệnh giá sàn trong đầu phiên giao dịch. BSC nhận định với phiên hồi phục, tâm lý thị trường đã ổn định hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng margin không được khuyến khích, khi vẫn có thể có những phiên rung lắc trong thời gian tới”.

Thận trọng với các biến động kế tiếp

(Công ty Cổ phần chứng khoán FPT – FPTS)

“Dấu hiệu xu hướng tiêu cực được khích hoạt bởi áp lực bán của khối ngoại tại các cổ phiếu ngân hàng ngay từ đâu giờ phiên giao dịch chiều. Mặc dù khối ngoại đã thu hẹp chênh lệch giá trị ròng về cuối phiên nhưng những tác động tiêu cực mà nó gây ra đã lan tỏa ra toàn bộ thị trường.

Xu hướng của VN-Index vì thế đã tiêu cực trở lại với khả năng lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ gần tại 1.000 điểm.

Nhà đầu tư nên thận trọng hơn với các biến động kế tiếp của sàn HSX. Các vị thế bán ngắn hạn của hợp đồng tương lai có thể sẽ giúp dự phòng rủi ro trong trường hợp xu hướng giảm tái diễn”.

Hai chỉ số chưa thoát khỏi xu hướng giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

“Các chỉ số phục hồi khá mạnh sau phiên bán tháo trước đó. Thanh khoản vẫn ở mức rất thấp, phản ánh tâm lý e ngại vẫn đang bao trùm. Cả hai chỉ số vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm, do vậy việc giải ngân trong thời điểm này chỉ nên mang tính chất thăm dò và hạn chế sử dụng đòn bẩy”.

Nỗ lực kiểm định lại mốc 1045-1055 lần nữa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chỉ số VN-Index hồi phục trở lại sau khi kiểm định ngưỡng hỗ trợ đáy cũ, đồng thời là hỗ trợ tạo bởi đường MA150 tại vùng 1010-1020 điểm. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện khi mà VN-Index đóng cửa sát đường kháng cự MA10 tại 1045 điểm, tuy nhiên, chỉ số có thể sẽ có thêm nỗ lực kiểm định lại mốc 1045-1055 điểm một lần nữa trong phiên đầu tuần tới.

Chúng tôi chưa chắc chắn về biến động tiếp theo của chỉ số, do đó tạm duy trì trạng thái quan sát với thị trường trong phiên đầu tuần sau”.

Cân bằng mục tiêu quản trị và tìm kiếm lợi nhuận

(Công ty Chứng khoán Vietcombank -VCBS)

“Giai đoạn này nhà đầu tư được khuyến nghị cân bằng giữa mục tiêu quản trị rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận. Cụ thể, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng những phiên hồi phục của chỉ số để “lướt sóng” ở những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và đang ở trong trạng thái quá bán sau một giai đoạn giảm giá mạnh.

Trong khi đó, nhà đầu tư dài hạn cần cập nhật tình hình kinh doanh và đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp trong năm nay cũng như mức độ phản ánh các thông tin vào giá để cơ cấu lại danh mục nếu cần thiết”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

17 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

HTC, HOT, BMP, SEB, MAS, BSC, GTA, DGW, TMP, DRL, TCL, PNJ, HMC, CVT, TC6, BTW và PPY thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền…

Ảnh minh họa.

HTC, HOT, BMP, SEB, MAS, BSC, GTA, DGW, TMP, DRL, TCL, PNJ, HMC, CVT, TC6,BTW và PPY thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 29/5/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 4/6/2018, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An (mã HOT-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 13,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 28/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 37,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 5/6/2018, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An (mã GTA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Thế giới số (mã DGW-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) chi trả phần cổ tức còn lại năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Kim Khí Tp.HCM – Vnsteel (mã HMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2018.

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin (mã TC6-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2018.

* Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã BTW-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2018.

* Ngày 6/6/2018, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (mã PPY-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2018.

Bộ Chính trị đã kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị và tự phê bình sâu sắc

Theo Tổng bí thư, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm…

Tổng bí thư phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 7

Trung ương đánh giá cao và khẳng định, việc kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản; diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, cầu thị và tự phê bình sâu sắc.

Thông tin trên được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 7, ngày 12/5.

Tại hội nghị này, Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

Trung ương nhấn mạnh: năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tình hình trong nước bên cạnh thuận lợi là cơ bản, còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn vững vàng, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tỏ rõ bản lĩnh kiên định và sáng tạo, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân đạt được những kết quả quan trọng, tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, hoan nghênh, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Những kết quả đó là rất quan trọng, đáng khích lệ, tạo tiền đề cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Tổng bí thư, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm. Việc chỉ đạo công tác dự báo từ xa mang tầm chiến lược để chủ động tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng có trường hợp còn chưa thật sâu sát, kịp thời, chưa đồng bộ, quyết liệt; còn tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, “trên thì vội vã dưới còn nhiều nơi thư thả”.

Hạn chế tiếp theo được Tổng bí thư đề cập là đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế chưa có chuyển biến rõ nét. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ bước đầu có một số chuyển biến tích cực song còn nhiều khó khăn, phức tạp. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy đã đạt được kết quả rất quan trọng, rất đáng mừng, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn có hiệu quả thực sự, nhưng cũng còn nhiều việc phải làm.

“Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, đồng bộ hơn với quyết tâm cao hơn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng”, Tổng bí thư nói.

Vẫn liên quan đến công tác cán bộ, Tổng bí thư cho biết, tại hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định để ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12 thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12. Bầu ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12 giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12, bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá 14 tỉnh Phú Yên giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12.

Trung ương cũng bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá 12 là ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12 với số phiếu rất cao (trên 96%).

Căn cứ vào các quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, Tổng bí thư cho biết.

Chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị nhiệm kỳ tới tiêu biểu về trí tuệ, gương mẫu về đạo đức

Trung ương đã nhất trí cao ban hành nghị quyết của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược…

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7 – Ảnh: VGP.

Đây là thông tin được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 7, ngày 12/5.

Tại hội nghị này, Trung ương đã nhất trí cao ban hành nghị quyết của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Khái quát những kết quả quan trọng đã đạt được của hội nghị, về xây dựng đội ngũ cán bộ, Tổng bí thư cho biết, nghị quyết Trung ương lần này đã kế thừa, bổ sung và phát triển nghị quyết Trung ương 3 khoá 8 về chiến lược cán bộ, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế.

Đặc biệt là, Trung ương đã chỉ rõ, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược mà chúng ta tập trung xây dựng trong thời gian tới phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới – thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số, kinh tế tri thức và biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Theo Tổng bí thư, để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu đề ra, trước hết cần phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ – một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến con người, xây dựng con người, rất khó, phức tạp và hệ trọng. Phải coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của Đảng. 

Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý thống nhất đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế và điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, thường xuyên đổi mới công tác cán bộ, bảo đảm tính khách quan, đúng đắn, đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân; đặt trong tổng thể của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài. Quán triệt nguyên tắc về quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ. Xử lý hài hoà mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa “xây” và “chống”; giữa “đức” và “tài”; giữa “hồng” và “chuyên”; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa kế thừa và phát triển; giữa thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân và tập thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tổng bí thư nêu rõ, trên cơ sở thống nhất về nhận thức, cần phải nghiêm túc, kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà hội nghị lần này đã đề ra. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ gắn với việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp uỷ các cấp; kiểm soát, quản lý tốt đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận về công tác tổ chức cán bộ;…

“Điểm nhấn của nghị quyết lần này là Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn có nhiều khó khăn, thách thức lớn của đội ngũ cán bộ và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ; coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hoá quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta”, Tổng bí thư phát biểu.

Theo đó,  Tổng bí thư nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền.

Yêu cầu của Trung ương còn là kiên quyết huỷ bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Cụ thể hoá để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

“Ban Chấp hành Trung ương chỉ rõ, để thực hiện có kết quả nghị quyết, tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm cho Nghị quyết lần này thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được”, Tống bí thư nói.

Vị lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng nêu rõ, trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá 12, cố gắng phấn đấu hoàn thành một bước việc thể chế hoá, cụ thể hoá Nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; hoàn thành việc rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tập trung xây dựng Ban Chấp hành Trung ương theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu về trí tuệ và gương mẫu về đạo đức, lối sống. Xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với các Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng.

VNG tạm lỗ hơn 300 tỷ sau 2 năm đầu tư vào Tiki

Giá trị khoản đầu tư vào trang thương mại điện tử Tiki của VNG chỉ còn 61 tỷ đồng, so với số vốn ban đầu là 384 tỷ…

Giá trị khoản đầu tư vào trang thương mại điện tử Tiki của VNG chỉ còn 61 tỷ đồng, so với số vốn ban đầu là 384 tỷ.

Báo cáo mới được công bố bởi Công ty Cổ phần VNG cho thấy, trong năm 2017, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.266 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế tăng 70%, đạt 1.158 tỷ đồng. 

Trong số các công ty con và công ty liên kết mà VNG đầu tư vào thì có Công ty Cổ phần Tiki, và VNG Singapore, Công ty Cổ phần Zion thua lỗ tính tới thời điểm.

Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Tiki, phần lỗ mà VNG ghi nhận theo tỷ lệ sở hữu 38% trong năm 2017 là 282 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với mức lỗ năm 2016 ghi nhận 40,7 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau 2 năm, VNG đã tạm lỗ gần hết số vốn đầu tư vào Tiki. Giá trị khoản đầu tư vào trang thương mại điện tử này của VNG tính tới cuối năm 2017 chỉ còn 61 tỷ đồng, giảm 323 tỷ đồng so với giá trị số vốn đầu tư ban đầu là 384 tỷ đồng. 

Trước đó, đầu năm 2016, VNG đã chi 384,4 tỷ đồng để mua 38% Tiki, tương ứng giá mua lên đến 104.300 đồng một cổ phiếu. Mức giá mà VNG đã mua tương ứng với việc định giá Tiki lên đến hơn 1.000 tỷ đồng (tương đương 45 triệu USD), đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những startup đắt giá nhất hiện nay.

Cũng giống như nhiều trang thương mại điện tử khác, Tiki liên tục ghi nhận lỗ những năm gần đây. Cuộc chiến giành giật thị phần dẫn đến hoạt động kinh doanh không đủ bù đắp chi phí bỏ ra khiến tốc độ lỗ của Tiki ngày càng lớn. 

Dù vậy, mới đây, vào giữa tháng 1/2018, tập đoàn thương mại điện tử lớn thứ hai ở Trung Quốc JD.com đã tiếp tục rót tiền đầu tư chiến lược vào Tiki. Lần đầu tư này từ JD chỉ chưa đầy hai tháng sau khi tập đoàn này tuyên bố “bơm” 44 triệu USD cũng cho nền tảng thương mại điện tử Tiki tháng 11/2017. Theo đó JD đã trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Tiki.

Theo đăng ký doanh nghiệp mới thay đổi đầu tháng 4/2018, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tiki tăng lên hơn 40,6%, so với mức 13,08% trước đó. Danh sách cổ đông nước ngoài tăng từ 2 lên 9 nhà đầu tư, với JD và Sumitomo là hai cái tên đứng đầu với sở hữu lần lượt 22,1% và 7,32%.

Chứng khoán sáng 11/5: Neo trụ giảm sốc

Thị trường quá ba phần từ thời gian của phiên sáng là dập dình đi ngang rất chậm. Các chỉ số được neo giữ giúp cho tình hình bớt bi đát, nhưng thực tế cổ phiếu giảm rất nhiều…

VN-Index tạo được cảm giác thị trường điều chính rất nhẹ.

Thị trường quá ba phần từ thời gian của phiên sáng là dập dình đi ngang rất chậm. Các chỉ số được neo giữ giúp cho tình hình bớt bi đát, nhưng thực tế cổ phiếu giảm rất nhiều.

Những cổ phiếu được đẩy tăng ngược chiều khi đa số cổ phiếu khác giảm là VIC, VRE, GAS và CTG. Đôi lúc SAB được mua 10 cổ phiếu để tăng giá. Các chỉ số chính trên sàn HSX giảm không lớn, thậm chí về cuối phiên sáng còn đang hồi.

VN-Index chốt phiên chỉ giảm 0,56%, rất nhẹ. Vn30-Index giảm 0,7%. Sau thời gian đi ngang kéo dài, tới gần 11h thị trường bắt đầu rớt mạnh. Đó là lúc các trụ không được neo giữ mà lao dốc nhanh. VIC, VRE, GAS, CTG đều tụt xuống cùng với đại đa số các mã khác. VN-Index cắm đầu giảm tới 1,42%.

Khoảng 10 phút cuối phiên sáng, các trụ nói trên lại được đẩy lên, tạo một nhịp phục hồi rõ nét trên các chỉ số. Tuy nhiên đa số cổ phiếu không phục hồi tương ứng. Hiện chỉ có VIC tăng 1%, CTG tăng 1,43%, VRE tăng 1,11%, GAS tăng 0,48% là động lực chính cho nhịp hồi.

Độ rộng thị trường phản ánh rõ điều này. Sàn HSX chỉ có 79 mã tăng/165 mã giảm. Hơn 100 mã đang giảm trên 1%. Bản thân rổ VN30 cũng chỉ có 10 mã tăng/19 mã giảm. Các mã blue-chips tăng thực chất không đủ ảnh hưởng như nhóm trụ: CTD tăng 1,34%, DPM tăng 0,26%, FPT tăng 0,51%, GMD tăng 0,19%, MWG tăng 0,2%…

Nhóm giảm giá hôm nay có nhiều mã giảm rất mạnh: VNM giảm 0,83%, VJC giảm 2,39%, VCB giảm 2,3%, NVL giảm 2,5%, BVH giảm 2,94%, ROS giảm 4,88%, STB giảm 0,78%, SSI giảm 1,9%, MBB giảm 0,85%, HDB giảm 1%, VPB giảm 0,8%, TPB giảm 2,37%…

Sàn HNX cũng đang có độ rộng rất hẹp, với 106 mã giảm/48 mã tăng. HNX-Index giảm 0,63%. HNX30 có 21 mã giảm/5 mã tăng, chỉ số giảm 1,05%. PLC có giao dịch 200 cổ phiếu đẩy giá tăng 4,21% có vai trò lớn bất ngờ. Trong khi đó ACB giảm 0,47%, SHB giảm 0,94%, PVS giảm 0,54%, VGC giảm 0,41%, VCG giảm 0,55%…

Thanh khoản phiên sáng đã tăng gần 10% so với sáng hôm qua, đạt 2.148,2 tỷ đồng. Tuy nhiên giao dịch tăng chủ yếu là do 3 cổ phiếu VCB, CTG và SBT. Ba mã này giao dịch lớn nhất và chiếm gần 18% thị trường.

Khối ngoại sáng nay mua bán cân bằng. Trên HSX, tổng giá trị bán đạt 342,4 tỷ đồng, tổng giá trị mua đạt 331,4 tỷ đồng. Rổ Vn30 vẫn bị bán ròng nhẹ khi bán ra đạt 160,9 tỷ đồng, mua vào 135,8 tỷ đồng. Sàn HNX mua gần 9 tỷ và bán 22,7 tỷ đồng.

Tuy vậy, giao dịch mua ròng chỉ xuất hiện duy nhất tại GAS và HCM là đáng kể. Ngoài ra có khoảng 10 tỷ đồng mua thỏa thuận ròng với chứng chỉ quỹ. Phía bán khối này xả ròng lớn tại STB, HSG, VND, VIC, LDG.