Tin vắn chứng khoán ngày 1/6

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/6/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam…

Từ ngày 1/6 – 30/6/2009, ông Hoàng Minh Châu – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 3.664.197 cổ phiếu.

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/6/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 25/5/2009 – 25/6/2009, ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HASTC) đăng ký bán 368.700 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 50 cổ phiếu, chiếm 0,0007% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/4/2009 – 18/5/2009, Tổng công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) đã bán 100.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 336.350 cổ phiếu, chiếm 4,97% vốn điều lệ.

* Ngày 25/5/2009, ông Ngô Văn Điểm – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) đã bán 5.000 cổ phiếu, số lượng cố phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,007%.

* Từ ngày 1/6/2009 – 30/6/2009, ông Hoàng Minh Châu – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 3.664.197 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính.

* Từ ngày 30/3/2009 – 29/4/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – do ông Võ Hữu Tuấn – Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Tp.HCM – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu FBT, nhưng không bán được do mức giá thị trường chưa phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu danh mục. Số cổ phiếu nắm giữ còn 50.007 cổ phiếu.

* Từ ngày 27/5/2009 – 21/8/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – do ông Võ Hữu Tuấn – Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Tp.HCM – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đăng ký bán tiếp 50.000 cổ phiếu FBT.

* Từ ngày 25/5/2009 – 25/6/2009, ông Ma Đức Tú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HOSE) đăng ký mua 6.670 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 120.003 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/1/2009 – 15/5/2009, ông Lê Tăng Đức – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HOSE) đã bán 344.330 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 48.410 cổ phiếu, chiếm 1,21% vốn điều lệ.

* Từ ngày 26/5/2009 – 30/9/2009, ông Bùi Văn Nghĩa – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang (mã AGF-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 50.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/5/2009 – 30/9/2009, bà Nguyễn Thị Huệ vợ ông Lê Hùng Lâm – thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán 28.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 960 cổ phiếu, chiếm 0,003% vốn điều lệ.

* Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu bán hàng đạt 473 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14,08 tỷ đồng; chia cổ tức 12%.

* Từ ngày 25/8/2008 – 11/5/2009, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Phúc – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đã bán 72.750 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 471.851 cổ phiếu, chiếm 10,89% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/5/2009 – 31/12/2009, ông Trương Xuân Cảnh – Phó giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HOSE) đăng ký bán 4.390 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 22/5/2009 – 21/6/2009, ông Nguyễn Thành Nam – anh ruột của bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.000 cổ phiếu, chiếm 0,022% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 25/5/2009 – 15/6/2009, ông Bùi Xuân Hòa – con ông Bùi Xuân Sinh – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán 7.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.080 cổ phiếu, chiếm 0,004% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/5/2009 – 21/6/2009, ông Hoàng Văn Đại – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HASTC) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dũng cá nhân.

* Từ ngày 20/5/2009 – 15/6/2009,  Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng – tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Phúc Thành – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HASTC) dự kiến mua 60.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 235.800 cổ phiếu, nhằm tăng sở hữu cổ phiếu VDL.

* Từ ngày 25/5/2009 – 18/6/2009, bà Phạm Thị Bảy – nguời có liên quan với ông Nguyễn Xuân Nam – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã SDJ-HASTC) đăng ký bán 3.400 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/5/2009 – 25/6/2009, ông Nguyễn Hữu Kỳ – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm (mã HCC-HASTC) đăng ký bán 13.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.910 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Ngày 21/5/2009, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HASTC) đã bán 34.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.847.994 cổ phiếu, chiếm 6,21% vốn điều lệ.

* Ngày 22/5/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí  đã bán 1.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE), số cổ phiếu nắm giữ còn 14.087.370 cổ phiếu, chiếm 9,19% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục.

* Từ ngày 27/5/2009 – 27/11/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí  đăng ký bán tiếp 2.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE), số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 12.087.370 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục.

* Từ ngày 24/4/2009 – 24/5/2009, ông Phạm Văn Nhạ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HASTC) không mua được số cổ phiếu đã đăng ký. Số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 40.200 cổ phiếu.

* Từ ngày 22/4/2009 – 22/5/2009, bà Đỗ Thị Hoan – người liên quan đến ông Đặng Văn Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HASTC) đã mua 10.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 132.200 cổ phiếu.

* Từ ngày 26/5/2009 – 23/6/2009, ông Khương Hữu Chung – nguời có liên quan đến ông Khương Hữu Thành – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã SDJ-HASTC) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 197 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HASTC) thông báo ông Hoàng Hữu Tâm – thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 25/5/2009; ông Đỗ Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tạm thời giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 25/5/2009 cho đến khi có quyết định chính thức của đại hội cổ đông công ty.

* Từ ngày 20/4/2009 – 18/5/2009, bà Trần Thị Huệ – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HASTC) đã bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 7.595 cổ phiếu.

* Từ ngày 15/5/2009 – 19/5/2009, ông Phạm Văn Thìn – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HASTC) đã bán 60.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 111.022 cổ phiếu.
 
* Từ ngày 20/4/2009 – 18/5/2009, ông Nguyễn Thanh Tùng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HASTC) đã bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 26/5/2009 – 26/6/2009, ông Nguyễn Văn Đa – Phó giám đốc Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HASTC) đăng ký mua 7.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 15.711 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 26/5/2009 – 24/6/2009, ông Phạm Xuân Tiêng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HASTC) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 60.856 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HASTC) thông báo ông Phạm Công Tứ – Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc thứ nhất được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 6/5/2009.
 
* Từ ngày 26/05/2009 – 26/06/2009, bà Nguyễn Thị Sự – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã SDS-HASTC) dự định bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HASTC) thông báo kể từ ngày 18/5/2009, ông Đinh Ngọc Sáu là Kế toán trưởng của công ty thay cho ông Nguyễn Nam Khánh.

* Từ ngày 25/05/2009 – 25/6/2009, ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HASTC) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 25/05/2009 – 25/6/2009, bà Nguyễn Thị Chung – Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM (mã SGD-HASTC) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2009, Công ty Cổ phần Hacinco (mã HSC-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường bất thường lần 1 năm 2009 tại Công ty Cổ phần Hacinco-110 Thái Thịnh, Hà Nội nhằm hoàn thiện hồ sơ phát hành vốn điều lệ; sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacinco theo điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành; Thông qua quy chế quản trị công ty; thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

* Ngày 25/5/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn gửi Công ty chứng khoán VNS để cảnh cáo công ty này do đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SMES) thông báo thành lập Phòng giao dịch SME – PVFI – Tầng 1 số 23 Láng Hạ, La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Nghiệp vụ được phép kinh doanh gồm: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và đại lý phân phối chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) thông báo chuyển trụ sở đến địa chỉ mới: Lầu 3-25A Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo, ngày 26/5/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố công ty quyết định vay vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn để đầu tư phát triển kinh doanh với số tiền vay là 100 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *