HASTC đưa cổ phiếu thứ 13 vào diện bị cảnh báo

HASTC quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC) vào diện bị cảnh báo…

Biểu đồ giá cổ phiếu TLC từ ngày 18/3 đến nay – Nguồn: VNDS.

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC) vào diện bị cảnh báo.

Theo đó, căn cứ quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-TTGDHN ngày 31/12/2007 và quyết định số 137/QĐ-TTGDCKHN ngày 14/4/2009, về việc sửa đổi Quyết định số 420/QĐ-TTGDHN, HASTC đưa cổ phiếu TLC vào diện bị cảnh báo do công ty có lợi nhuận sau thuế năm 2008 âm.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 của TLC đạt 134,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập lỗ 52,51 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu âm 5.252 đồng.

Trong quý 1/2009, TLC đã công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2009 đạt 8,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 4,74 tỷ đồng.

HASTC cho biết sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu TLC ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Trung tâm.

Trước đó, HASTC đã đưa 12 cổ phiếu vào diện bị cảnh báo, gồm:

1- Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (mã AGC);

2- Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu (mã BLF);

3- Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT);

4- Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã SRA);

5- Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC);

6- Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC);

7- Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM);

8- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS);

9- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS);

10- Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC);

11- Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (mã VE1).

12- Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *