Bãi bỏ hàng loạt thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư

Đơn giản hóa liên quan đến thủ tục hành chính trong 5 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Đơn giản hóa thủ tục trong 5 lĩnh vực, gồm: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã; Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; Đầu tư tại Việt Nam và đấu thầu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến thủ tục hành chính trong 5 lĩnh vực, gồm: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã; Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; Đầu tư tại Việt Nam và đấu thầu.

Trong đó, với lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đơn giản hóa nhóm 5 thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân; đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên; đăng ký thành lập công ty cổ phẩn; đăng ký thành lập công ty hợp danh; nhóm 3 thủ tục: Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên từ việc tách doanh nghiệp; đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp; đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp;…

Bên cạnh đó, đơn giản hóa thủ tục hành chính đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Trong đó với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, về thành phần hồ sơ, bãi bỏ quy định về nộp “bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình”.

Về mẫu đơn, mẫu tờ khai, thay thế quy định “địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực” bằng “số định danh cá nhân” tại điểm đ khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP; thay thế các thông tin về công dân nêu tại khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân 59/2014/QH13, thông tin “Căn cước công dân” và Giấy tờ chứng thực cá nhân khác” trong các mẫu văn bản đề nghị, mẫu đơn, tờ khai,… ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp bằng các thông tin: “họ, chữ đệm và tên khai sinh; số định danh cá nhân”.

Với lĩnh vực đấu thầu, đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cụ thể, về thành phần hồ sơ, bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của bên mời thầu đăng ký” tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại nghị quyết này.

Sai phạm hàng nghìn tỷ tại TKV, đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ xem xét, điều tra, xử lý trách nhiệm đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại TKV…

Cơ quan thanh tra đã phát hiện hàng loạt vi phạm của ban lãnh đạo TKV và các đơn vị thành viên trong việc quản lý tài chính, đầu tư góp vốn cũng như quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên với giá trị sai phạm lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa hoàn tất kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và một số đơn vị thành viên, thời kỳ từ 2010 đến tháng 6/2015.

Theo kết luận thanh tra do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh vừa ký ban hành, cơ quan thanh tra đã phát hiện hàng loạt vi phạm của ban lãnh đạo TKV và các đơn vị thành viên trong việc quản lý tài chính, đầu tư góp vốn cũng như quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên với giá trị sai phạm lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thất thoát, thua lỗ hàng nghìn tỷ

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho hay, qua kiểm tra một số khoản đầu tư lỗ, có nguy cơ mất vốn cho thấy, TKV đầu tư vào Công ty Southern Mining Co., Ltd (Campuchia) với số tiền hơn 4,395 triệu USD, tương đương 77,678 tỷ đồng đến thời điểm thanh tra là không có hiệu quả, khả năng mất toàn bộ vốn đầu tư.

Nguyên nhân là do ban lãnh đạo TKV mà trực tiếp là Phó tổng giám đốc Doãn Văn Quang đã không chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, ký thỏa thuận hợp tác và chuyển tiền góp vốn khi chưa thực hiện khảo sát kỹ về dự án của đối tác, sau đó lại báo cáo kết quả khảo sát không đúng thực tế…

Hay như khoản đầu tư của TKV vào Công ty Cổ phần Crommit Cổ Định, Thanh Hóa (VTCC) cũng thua lỗ. Đơn vị này đã quyết định góp hơn 587 tỷ và đã giải ngân 112 tỷ, nhưng phải dừng hoạt động từ năm 2013 đến nay.

Một dự án khác là Nhà máy sản xuất FeroCrom Cacbon, TKV cũng góp 314 tỷ nhưng phải dừng hoạt động từ 2014 đến nay, dẫn tới TKV thua lỗ khoảng 113 tỷ đồng trong 3 năm 2012 – 2015.

Về công tác quản lý vốn đầu tư, tài sản, kết quả thanh tra cho thấy, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc TKV đã quyết định chủ trương và quản lý quá trình thực hiện đầu tư tài chính thuộc ngành nghề kinh doanh chính thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn, vi phạm pháp luật, bảo lãnh trả nợ vay vượt thẩm quyền. Hậu quả là một số khoản đầu tư thua lỗ, mất vốn với giá trị lớn.

Cụ thể, mất hết vốn chủ sở hữu và nợ Công ty TNHH MTV KLM Thái Nguyên hơn 24,6 tỷ đồng; xác nhận bảo lãnh vượt thẩm quyền dẫn đến doanh nghiệp KLM Thái Nguyên phải xử lý khoản nợ phải trả cho Ngân hàng EximBank Thái Lan cả gốc và lãi hơn 13,7 triệu USD.

TKV cũng góp hơn 870 tỷ đồng tại Sắt Thạch Khê thiếu khảo sát, tính toán kỹ và các điều kiện cần thiết dẫn đến đọng vốn trong thời gian dài, lãng phí.

Một số khoản đầu tư ra nước ngoài nhưng không được TKV thực hiện điều tra, khảo sát kỹ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án và quyết định đầu tư phù hợp với thực tế và quy định, dẫn đến lỗ, mất vốn hơn 380 tỷ đồng, tại các dự án Công ty liên doanh Stung Trenng, Công ty liên doanh Alumia (Campuchia), Công ty TNHH Vinacomin, dự án mỏ sắt Phu Nhuon (Lào)…

Đáng chú ý, Hội đồng thành viên và TKV do chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong phê duyệt các dự án đầu tư, góp vốn…dẫn đến tập đoàn thua lỗ gần 180 tỷ đồng tại 3 doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc TKV có nhiều vi phạm trong việc ban hành các quy chế quản lý sản xuất kinh doanh…dẫn đến phát sinh nhiều chi phí bất hợp lý, tăng giá thành, giảm lợi nhuận, thất thu ngân sách với tổng giá trị hơn 740 tỷ đồng.

Một số dự án khác TKV và các đơn vị thành viên đã hạch toán, nghiệm thu hoặc kê khai giá tính thuế sai dẫn đến thất thoát lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Buộc Thanh tra Chính phủ phải kiến nghị xử lý, truy thu hoặc loại khỏi chi phí sản xuất hơn 754 tỷ đồng.

Đối với công tác giám định mua bán than của TKV, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai phạm. Công tác này tại một số đơn vị được Công ty Cổ phần Giám định (Quacontrol) xác nhận kết quả giám định khối lượng nhưng không trực tiếp tham gia kiểm tra theo từng chuyến thăm được giao, trong khi đây là căn cứ rất quan trọng để xác định giá bán.

Tuy nhiên, các đơn vị thực hiện không nghiêm nên kết quả xác định, điều chỉnh giá mua bán thiếu chính xác, chất lượng và số sản phẩm than thu hồi được sau tuyển chọn có sự chênh lệch lớn so với trước đó.

Đơn cử, tại Công ty Tuyển than Cửa Ông, từ 2010 đến 6/2015 đã thu hồi được số lượng than cục sau sàng tuyển cao hơn nhiều so với sản lượng trên cơ sở xác nhận của Qualcotrol để thanh toán cho các đơn vị khai thác mỏ là 1,64 triệu tấn. Theo đó, chênh lệch than thu hồi và phế phẩm thải loại trước và sau sàng tuyển với tổng giá trị 1.833 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện TKV có hàng loạt vi phạm trong đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên và mua sắm tài sản với giá trị lên tới hơn 75 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết quả thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt vi phạm tại 4 tổng công ty và các đơn vị thành viên thuộc TKV, trong đó nổi lên vẫn là các sai phạm về quản lý, sử dụng vốn và tài sản; đầu tư xây dựng, đất đai tài nguyên và cổ phần hóa, thoái vốn.

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra

Với kết quả thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị các cấp thẩm quyền xử các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó có việc kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp nhận hồ sơ của Thanh tra Chính phủ xem xét, điều tra, xử lý trách nhiệm đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại TKV và một số doanh nghiệp trực thuộc gồm Công ty Cổ phần Xi măng Hữu Nghị – Phú Thọ, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang và Công ty cổ phần Bình Nguyên – Đắk Nông đã vi phạm điều khoản hợp đồng kinh tế điều kiện giao hàng và thanh toán, dẫn đến mất vốn.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ Công an làm rõ việc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc TKV và Tổng công ty Thoáng sản (trước năm 2005) đã quyết định chủ trương và quản lý đầu tư tài chính thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn, vi phạm quy định, buông lỏng quản lý, bảo lãnh nợ vượt thẩm quyền dẫn đến thua lỗ, mất vốn.

“Bộ Công an cũng cần vào cuộc làm rõ vụ đầu tư ra nước ngoài không có sự điều tra, khảo sát kỹ; nghiệm thu, thanh toán khối lượng thuê ngoài vận chuyển đất đá tại 2 công ty vi phạm về đăng kiểm trọng tải xe với số tiền hơn 347 tỷ đồng”, Thanh tra Chính phủ kiến nghị.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ cho biết, tổng số tiền và đất đai qua thanh tra phát hiện cần xử lý là hơn 14.882 tỷ đồng và gần 6,7 triệu m2 nhà đất, trong đó thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 1.800 tỷ và toàn bộ diện tích nhà đất nói trên.

Mất hút đầu cơ tỷ giá trong năm 2017

Ngày càng nhiều người dân có USD đã đến bán lại cho ngân hàng để có giá tốt hơn, thay vì trôi nổi trên thị trường tự do…

Sau đợt biến động mạnh cuối 2016, suốt cả năm 2017 tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do gần như lặng sóng.

Năm 2017 kết thúc với giá USD xuyên thủng cả chốt chặn 22.710 VND của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường liên ngân hàng. Diễn biến hiếm thấy cũng thể hiện kéo dài trên thị trường tự do.

Thị trường lặng sóng

Tháng 2/2017, truyền thông đồng loạt đưa tin: giá USD trên thị trường tự do thấp hơn cả giá niêm yết của các ngân hàng thương mại.

Diễn biến đó là hiện tượng, vì nhiều năm qua tỷ giá USD/VND vẫn quen với hai giá: giá chính thống trên biểu niêm yết các ngân hàng và giá giao dịch trên thị trường tự do thường cao hơn.

Hiện tượng này từng có vài năm trước (như vào tháng 5/2015), nhưng kéo dài ròng rã thành cả quá trình thì 2017 trở nên hiếm thấy.

Theo dữ liệu tập hợp từng ngày của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Maritime Bank, suốt trong năm 2017, giá USD trên thị trường tự do đã bám rất sát diễn biến của tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước công bố; ngoại trừ từ trung tuần tháng 11 đến đầu tháng 12, nó phổ biến thấp hơn giá niêm yết của các ngân hàng thương mại.

Và sau đợt biến động mạnh cuối 2016, suốt cả năm 2017 tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do gần như lặng sóng.

Nhiều năm trước, giá USD trên thị trường tự do gần như “mặc định” luôn cao hơn giá ngân hàng niêm yết. Cao điểm, mức chênh lệch từng lên tới khoảng 10% như cuối năm 2010, để rồi thị trường ngay sau đó chứng kiến sự leo thang và bùng nổ của tỷ giá USD/VND đầu 2011.

Cũng nhiều năm trước, chênh lệch quá lớn trên được xem là một trong những tham chiếu cho tình trạng hai tỷ giá ngay trong lòng hệ thống ngân hàng (người dân và doanh nghiệp muốn mua ngoại tệ có những lúc phải chịu thêm các loại phí để bù giá, hoặc các hình thức lách trần tỷ giá gây biến dạng giao dịch và sổ sách…).

Nay, suốt 2017, tỷ giá trên thị trường tự do lặng sóng, hoạt động đầu cơ theo đó mất hút vì thiếu vắng những đợt biến động lớn để cho lợi nhuận hấp dẫn như trước.

Và lựa chọn cụ thể nhất, ngày càng nhiều người dân có USD đã đến bán lại cho ngân hàng để có giá tốt hơn, thay vì trôi nổi trên thị trường tự do với chênh lệch cao hơn trước đây.

Dấu mốc ngày 12/10

Thực ra không hẳn hoạt động đầu cơ ngoại tệ đã mất hút hoàn trong năm 2017.

Đầu cơ không hẳn luôn xấu, vì cũng là một hoạt động, quyết định, lựa chọn trong kinh doanh, theo khuôn khổ pháp luật cho phép. Nó được hiểu như việc gom rồi găm giữ, tạo khan cung giả tạo và đẩy giá lên để thu lãi chênh lệch sau đó.

Tháng 6/2017, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu mua vào ngoại tệ mạnh. Đi cùng, nhà điều hành trở lại phát hành tín phiếu hút bớt tiền về (do đưa ra mua ngoại tệ). Quan sát, lượng hút về không lớn, chỉ 7.000 – 8.000 tỷ đồng/phiên, trong khi lượng ngoại tệ mua vào lớn dần.

Thời điểm đó, chuyên viên kinh doanh ngoại tệ một ngân hàng thương mại nói với VnEconomy rằng, cứ để ý lượng tín phiếu hút tiền về, nếu không nâng lên thì lãi suất liên ngân hàng sẽ giảm và điểm hoán đổi lãi suất “đô – đồng” sẽ bất lợi, tỷ giá USD/VND có thể phản ứng trong tương lai gần.

Quả thực, lãi suất VND bắt đầu rơi sâu trên liên ngân hàng. Lãi suất qua đêm có lúc chỉ còn hơn 0,5%/năm, điểm hoán đổi lãi suất bắt đầu âm và kéo dài.

Trạng thái trên nối tiếp ba tháng sau. Nó âm thầm tích tụ thành một biểu hiện đầu cơ, găm giữ ngoại tệ ngay trong chính hệ thống ngân hàng, khi trạng thái ngoại tệ đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 từng dâng cao, tới khoảng 1,5 tỷ USD.

Dĩ nhiên Ngân hàng Nhà nước nhận biết dấu hiệu đó. Bắt nhịp với cung – cầu bắt đầu có chuyện động mạnh và rất thuận lợi từ vốn ngoại, ngày 12/10, lần đầu tiên cơ quan này giảm khá mạnh giá mua vào USD, cùng đó lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện nghiệp vụ mua ngoại tệ kỳ hạn với giá giao ngay.

Với quyết định “điểm huyệt” trên, ngày 12/10/2017 trở thành mốc đánh dấu chuỗi mua ròng ngoại tệ lớn nhất trong lịch sử mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện. Tính chung, kết năm 2017, cơ quan này đã mua được tới 13 tỷ USD, nâng nguồn lực dự trữ ngoại hối quốc gia lên tới 52 tỷ USD.

Làm tốt thì dân chốt

Có những yếu tố khách quan tạo điều kiện ổn định tỷ giá trong năm 2017, cũng như để có được lượng mua ròng ngoại tệ kỷ lục nói trên, như: cán cân tổng thể ước tính có thặng dư lớn, vốn đầu tư nước ngoài vào mạnh, Việt Nam xuất siêu, kiều hối tăng…

Bên cạnh đó, đồng USD mất giá mạnh trên thị trường quốc tế cũng là một tham chiếu. Đến 15/12/2017, chỉ số USD Index đã giảm tới 9,1% so với đầu năm.

Còn về điều hành, trong một lần trao đổi với VnEconomy, Thống đốc Lê Minh Hưng từng nói, nếu tạo và giữ được niềm tin, tâm lý thị trường ổn định, thì người dân và hệ thống sẽ đồng thuận và ủng hộ để thực hiện các mục tiêu thuận lợi hơn.

Đó là khi ông nói về quyết tâm thực hiện chuyển hóa nguồn lực ngoại tệ trong dân cư, kích thích doanh nghiệp và người dân chuyển đổi – chuyển hóa sang VND, thay vì trở lại huy động và vay mượn như trước đây.

Như trên, đầu cơ trên thị trường tự do gần như mất hút trong năm 2017, tâm lý thị trường ổn định, một cấu phần lớn trong 13 tỷ USD Ngân hàng Nhà nước mua được do người dân và doanh nghiệp bán lại.

Tất nhiên, niềm tin và tâm lý ở đây dựa trên nền tảng lợi ích kinh tế.

Đó là năm thứ hai liên tiếp Ngân hàng Nhà nước kiểm soát được lạm phát thấp hơn mục tiêu Quốc hội giao, dưới 4%, đồng tiền Việt Nam không bị bào mòn giá trị như nhiều năm trước, mà lãi suất thực dương là thực tế nổi bật với 6-8%/năm gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

So sánh với USD, chênh lệch lãi suất “đô – đồng” trở nên hấp dẫn và vượt trội trong năm 2017, nghiêng về chuyển đổi và nắm giữ VND (chênh lệch lãi suất 6-7%/năm).

Tất nhiên, 2017 không phải là một năm riêng lẻ trong điều hành chính sách. Ổn định tỷ giá năm qua còn có những yếu tố gắn sâu với hoạch định những năm trước.

Trước hết, vẫn là cơ chế tỷ giá trung tâm xây dựng vào cuối 2015 và bắt đầu áp dụng từ đầu 2016 cho đến nay. Diễn biến tỷ giá trung tâm đã chuyển sang trạng thái trườn bò, thay vì kiểu tỷ giá tham chiếu trong điều hành đứng im xơ cứng thời gian dài, rồi nhảy cóc tại một số thời điểm như những năm trước.

Tiếp đến, Thông tư 15 ban hành tháng 10/2015 cũng là một cơ chế quan trọng, áp quy định giao dịch kỳ hạn, đẩy lùi hoạt động mua gom ngoại tệ trước hạn thanh toán.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp dù chưa đến hạn thanh toán vẫn dồn mua ngoại tệ phòng rủi ro tỷ giá, gây dồn cầu và tạo áp lực lên tỷ giá. Thông tư 15 đã giãn những nhu cầu này về tương lai, về đúng thời điểm cần thanh toán, qua bắt buộc thực hiện giao dịch kỳ hạn.

Khối ngoại mua ròng chứng khoán cao nhất kể từ 2011

Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 32,5 tỷ USD…

Giá trị danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài từ 2012 – 2017 (đơn vị: tỷ USD) – Nguồn: Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Kết thúc năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào mạnh, với lượng mua ròng cao nhất kể từ năm 2011.

Ghi nhận trên được Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhấn mạnh trong báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2017 vừa công bố.

Theo Ủy ban, vốn đầu tư nước ngoài chảy mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, Chính phủ có nhiều cải cách quyết liệt, thị trường chứng khoán có thêm nhiều hàng hóa chất lượng và mặt bằng giá cổ phiếu hấp dẫn.

Số liệu từ báo cáo cho thấy, tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán chính thức Việt Nam trong năm 2017 ước đạt 1,85 tỷ USD, tăng gấp 6,5 lần so với năm 2016 (trong đó: mua ròng 750 triệu USD trái phiếu và 1,1 tỷ USD cổ phiếu).

Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 32,5 tỷ USD, tăng 60% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường ước đạt 19,7% và trên thị trường trái phiếu ước đạt 5,3%.

Đánh giá chung, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhận định: thị trường cổ phiếu năm 2017 tăng trưởng tích cực trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành, nhiều doanh nghiệp lớn niêm yết; lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ngành tài chính-ngân hàng, bất động sản, xây dựng… khởi sắc.

Cùng đó, thị trường chứng khoán phái sinh ra đời vào tháng 8/2017 bước đầu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Cũng theo Ủy ban Giám sát, xu hướng thị trường tích cực đang tạo điều kiện thuận lợi cho cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Và mục tiêu giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 70% vào năm 2020 có cơ sở để hoàn thành.

Công bố kết luận của Thanh tra Chính phủ về Vietcombank

Ngân hàng Vietcombank được Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải chấn chỉnh các vi phạm…

hanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những vi phạm nêu trên.

Ngày 29/12, Thanh tra Chính phủ đã phát đi thông báo kết luận thanh tra  việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Với nội dung thanh tra tập trung vào các hoạt động tín dụng, đầu tư tài chính, mua sắm tài sản…, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số vi phạm của Vietcombank trong cho vay, giải ngân vốn vay, bán nợ và đầu tư tài chính.

Một số hồ sơ tín dụng còn sơ sài

Theo đó, trong hoạt động tín dụng mà cụ thể là công tác thẩm định, phê duyệt cho vay, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số hồ sơ tín dụng có hồ sơ pháp lý khách hàng, dự án không đầy đủ, thẩm định hồ sơ vay vốn, năng lực tài chính thiếu chính xác; báo cáo thẩm định chưa phân tích, đánh giá khá năng, nguồn trả nợ, hiệu quả dự án, phương án vay vốn; thẩm định hạn mức tín dụng, vòng quay vốn, thời hạn cho vay, nguồn vốn tự có, vốn huy động khác chưa đủ cơ sở, thiếu chính xác…

Về giải ngân vốn cho vay, một số hồ sơ được giải ngân khi chưa đủ điều kiện theo phê duyệt, chứng từ giải ngân không đầy đủ, giải ngân cho vay mới khoản vay cũ hoặc trả lãi vay, có trường hợp giải ngân mà không kiểm tra các hoá đơn chứng từ dẫn đến khách hàng giả mạo, sửa chữa nâng giá trị hoá đơn lên nhiều lần để rút vốn ngân hàng.

Công tác kiểm tra sử dụng vốn vay của Vietcombank cũng có một số khuyết điểm, vi phạm, trong đó nổi lên là việc kiểm tra sơ sài, chung chung, chưa đánh giá dòng tiền giải ngân dẫn đến việc ngân hàng không kiểm soát được việc sử dụng vốn, khả năng trả nợ.

Liên quan đến tài sản bảo đảm và phân loại nợ, Thanh tra Chính phủ cho biết một số hồ sơ nhận thế chấp tài sản bảo đảm không đủ điều kiện bảo đảm theo quy định. Hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo của một số hồ sơ không có công chứng, không mua bảo hiểm đầy đủ; tài sản đảm bảo không đủ theo tỷ lệ cam kết trong hợp đồng tín dụng; không ký lại hợp đồng thế chấp khi hết hiệu lực… Một số hồ sơ thực hiện xếp hạng khách hàng, phân loại, cơ cấu nợ chưa đúng quy định.

Cùng với đó, một số hồ sơ xử lý rủi ro có nguyên nhân từ việc khi cho vay, Vietcombank đã vi phạm quy định của hoạt động tín dụng. Sau khi xử lý rủi ro, ngân hàng chưa có biện pháp kiên quyết, phù hợp như phát mại tài sản, bán nợ… để thu hồi nợ.

Trong hoạt động bán nợ, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra Vietcombank có khuyết điểm, vi phạm trong việc ban hành 2 quyết định về hướng dẫn mua bán nợ không rõ ràng, cụ thể, dẫn đến trong quá trình thực hiện có sự nhầm lẫn giữa các bước.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện Công ty VAMC uỷ quyền cho ngân hàng bán các khoản nợ theo kiểu thoả thuận trực tiếp với khách khi chưa cơ cấu nợ theo đấu giá là chưa đúng với quy định tại điều khoản của Thông tư 19, Thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, VAMC tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước ban hành một văn bản không đúng quy định.

Chậm thoái vốn đầu tư kém hiệu quả

Với hoạt động đầu tư tài chính, Thanh tra Chính phủ chỉ ra vi phạm của Vietcombank trong việc việc góp vốn, mua cổ phần chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Vietcombank có cổ phần tại Gentraco từ tháng 7/2006 đến tháng 10/2014 và tại Ngân hàng Quân đội (MB) từ năm 1994 nhưng Gentraco hoặc công ty con của MB lại là cổ đông của Vietcombank là trái quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Vietcombank cũng chậm thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực và những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả.

Đáng chú ý, hiệu quả đầu tư của Vietcombank chưa tương xứng với việc tăng vốn đầu tư trong giai đoạn 2014-2015.  Cụ thể, giá trị đầu tư năm 2014 là hơn 5.170 tỷ đồng, năm 2015 là hơn 5.375 tỷ đồng nhưng thu nhập từ cổ tức lại giảm, lần lượt là hơn 438 tỷ đồng và hơn 265 tỷ đồng.

Trong hoạt động mua sắm tài sản, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số vi phạm của Vietcombank. Qua kiểm tra 2 gói thầu công nghệ thông tin, Vietcombank đã thực hiện không đúng quy trình và nội dung đầu tư, các yêu cầu về bảo mật, năng lực cán bộ thực hiện dự án… Điều này dẫn đến khi trúng thầu và các hợp đồng được ký thì các nhà thầu đã chuyển nhượng cho đơn vị khác thực hiện mà ngân hàng không nắm được…

Với kết quả thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những vi phạm nêu trên.

Đối với hồ sơ bán nợ, Thanh tra Chính phủ cho biết, chưa cơ điều kiện kiểm tra việc cấp tín dụng đối với các hồ sơ này. Tuy nhiên, qua tổng hợp kết quả tự kiểm tra của Vietcombank và các cơ quan khác cho thấy: Vietcombank có vi phạm trong việc cấp tín dụng đối với các hồ sơ bán nợ, do đó đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần phải làm rõ để xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Vietcombank phải chấn chỉnh các vi phạm nêu trên, xem xét, rà soát lại để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xử lý kinh tế từ những vi phạm nêu trên, trong đó có việc thu hồi dư nợ của khách vay, quyết toán một số gói thầu…

Manhattan Tower 21 Lê Văn Lương có giá dự kiến 30 triệu/m2

Manhattan Tower có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất hơn 3.940 m2, gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng…

Phối cảnh thiết kế Manhattan Tower tại 21 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Ngày 28/12, Công ty Cổ phần Landmark Holding và Vinaconex đã tổ chức công bố dự án và ký thỏa thuận hợp tác xây dựng dự án Manhattan Tower tại 21 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Là tổ hợp nhà ở – thương mại, văn phòng cho thuê, Manhattan Tower có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất hơn 3.940 m2, gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, trong đó có 7 tầng dành cho thương mại – văn phòng, cùng 327 căn hộ với hơn 30 loại diện tích khác nhau từ 62,1 – 428,2m2.

Theo chủ đầu tư, giá khởi điểm dự kiến tại dự án là 30 triệu đồng/m2 và sẽ được mở bán chính thức vào tháng 3/2018.

Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao vào tháng 1/2019.

Nữ thừa kế 24 tuổi của đế chế Dell

Alexa Dell – con gái của nhà sáng lập Dell Technologies mới đính hôn với triệu phú bất động sản và nhận chiếc nhẫn kim cương trị giá 3 triệu USD…

undefined - Ảnh 1.

Alexa Dell, 24 tuổi, là con gái của nhà sáng lập, giám đốc điều hành Dell Technologies – Michael Dell.

undefined - Ảnh 2.

Michael Dell hiện sở hữu tài sản 24 tỷ USD.

undefined - Ảnh 3.

Gia đình Dell có 4 người con gồm Zachary, Juliette, Alexa, và Kira.

undefined - Ảnh 4.

Alexa Dell cùng các anh chị em lớn lên tại Austin, Texas trong dinh thự có tên The Castle rộng hơn 3.000 m2.

undefined - Ảnh 5.

Theo hồ sơ trên LinkedIn, Alexa Dell từng theo học Đại học Columbia (Mỹ) và hiện là nhà phát triển chiến lược kinh doanh và thương hiệu.

undefined - Ảnh 6.

Trên trang Instagram cá nhân của Alexa tràn ngập những hình ảnh về cuộc sống xa hoa, trong có nhiều ảnh diện các trang phục hàng hiệu đắt tiền.

undefined - Ảnh 7.

Alexa từng nói với tờ NextShark rằng mình thích đi leo núi quanh Los Angeles.

undefined - Ảnh 8.

“Tôi thích được trải nghiệm các nền văn hóa mới và thích chu du khắp thế giới”, Alexa Dell chia sẻ.

undefined - Ảnh 9.

Mới đây, người thừa kế tập đoàn Dell đính hôn với triệu phú bất động sản Arshia Harrison Refoua, 40 tuổi.

undefined - Ảnh 10.

Lễ đính hôn được tổ chức tại khu nghĩ dưỡng The Four Seasons ở Kona, Hawaii – nơi thuộc sở hữu của gia đình Dell.

undefined - Ảnh 11.

Nhẫn đính hôn của Alexa là viên kim cương 12 carat trị giá 3 triệu USD.

Trải nghiệm cuộc sống tiện nghi tại Park Riverside Premium

Park Riverside Premium mang tới trải nghiệm cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày, nơi tách biệt với ồn ào…

Park Riverside Premium đem tới cho cư dân một không gian sống an nhiên, tiện nghi.

Ngày nay, khi lựa chọn chốn an cư, khách hàng không chỉ tìm kiếm một căn nhà, mà là cả một cộng đồng sinh sống ở đó.

Một ngôi nhà xinh xắn với đầy đủ tiện nghi giữa cộng đồng văn minh không chỉ đem lại cuộc sống bình yên cho chủ sở hữu mà còn là “chiếc chìa khóa vàng” giúp các thành viên trong gia đìnhkiến tạo vị thế, mở ra những cánh cửa đến với thành công.

Dự án mang chất lượng sống tiêu chuẩn 5 sao

Nếu bạn còn đang băn khoăn lựa chọn cho mình và gia đình một không gian sống đẳng cấp, vừa có thể tận hưởng chuỗi tiện ích tiện nghi, vừa có cả không gian và cảnh quan gần gũi với thiên nhiên, thì Park Riverside Premium quận 9 được phát triển bởi MIKGroup chính là điểm đến như vậy.

Là nhà phát triển bất động sản uy tín, các dự án của MIKGroup luôn được nghiên cứu kỹ trước khi triển khai để sáng tạo cho cộng đồng những không gian sống được nâng tầm và bền vững.

Trên giá trị nền tảng này, MIKGroup đặt khách hàng làm trọng tâm của mọi hoạt động kinh doanh và các chiến lược phát triển thương hiệu. Riêng đối với dự án Park Riverside Premium, chủ đầu tư đã nỗ lực hoàn hảo hóa các tiện ích sống và gia tăng giá trị cộng thêm cho khách hàng, đem lại rất nhiều lựa chọn chủ động cho người mua nhà, dù là an cư hay đầu tư.

Quan điểm của chủ đầu tư luôn nỗ lực để bàn giao đúng thời điểm, chất lượng xây dựng tốt, trang thiết bị hiện đại nhất với đầy đủ mọi tiện ích và thân thiện với môi trường để đáp ứng được nhu cầu của một cộng đồng tiêu chuẩn 5 sao.

Biểu tượng cho cuộc sống văn minh

Park Riverside Premium chính là biểu tượng của cuộc sống thịnh vượng, hay nói cách khác, đó chính là bức tranh về cuộc sống có sự pha trộn của những gam màu nghệ thuật mang cảm hứng Venice đến từ nước Ý.

Như một bản thu nhỏ của thành phố kênh đào và thể hiện đặc trưng nơi trời Âu được MIKGroup đầu tư, Park Riverside Premium đem tới cho cư dân một không gian sống an nhiên, tiện nghi.

Trước tiên là những ngôi nhà mang phong cách Ý với nhiều khung cửa rộng thoáng và những ban công thả đầy hoa tươi. Tiếp đến là không gian xanh được đầu tư với diện tích hơn 2,4ha, tạo nên bức tranh phong cảnh đẹp.

Đặc biệt, Park Riverside Premium sở hữu lợi thế khúc thủy bởi sông Rạch Chiếc uốn cong ôm bọc hai mặt dự án.

Những chủ nhân tại Park Riverside Premium sẽ được tận hưởng những dịch vụ tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế như hồ bơi resort 5 sao, sân tập golf sát bờ sông, bến du thuyền đẳng cấp, khu luyện tập thể thao (tennis – bóng rổ – cầu lông) mô hình quốc tế hiện đại, sân chơi trẻ em được đầu tư thiết bị sáng tạp và năng động, clubhouse đa tiện nghi với café – nhà hàng – Gym – Yoga – phòng y tế 24/7,…

Là dự án nổi bật nhất khu Đông, Park Riverside Premium mang tới trải nghiệm cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày, nơi tách biệt với ồn ào. Từ quy hoạch không gian sống, đến tiện ích nghỉ dưỡng, đã tạo nên một Park Riverside Premium đậm chất nghệ thuật.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 096 1081 299.

Website: http:///www.parkriversidepremium.vn.

Hàng loạt chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2018

Hàng loạt chính sách, quy định mới quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2018…

Với chính sách mới về tiền lương, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương cũ khoảng 180.000 – 230.000 đồng/tháng.

Nhiều luật mới hoặc sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; áp biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2018.

10 luật có hiệu lực từ 1/1

Từ ngày 1/1/2018, 10 luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Du lịch.

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1

Theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 như  sau: Vùng : 3.980.000 đồng/tháng; vùng 2: 3.530.000 đồng/tháng; vùng 3: 3.090.000 đồng/tháng; vùng 4: 2.760.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương cũ khoảng 180.000 – 230.000 đồng/tháng.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cụ thể, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghi định là hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhưng có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Áp biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan có hiệu lực từ 1/1/2018.

Trong đó, ban hành kèm theo Nghị định này là các phục lục về biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng; Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có hiệu lực từ 20/1/2018.

Nghị định quy định cụ thể từng đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Ðiều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn từ đạt giải ba trở lên tại các cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, các cuộc thi khoa học kỹ thuật, Olympic…

Ðối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Ðiều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cụ thể quy định tại nghị định.

Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần có hiệu lực từ 01/01/2018.

Theo quy định mới, các doanh nghiệp gồm: doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hóa khi đảm bảo đủ 2 điều kiện: Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ; còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.

Nghị định số 126/2017 quy định rõ, Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hoá, kể cả các doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục, phân loại doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần.

Nghị định cũng quy định có 3 hình thức cổ phần hóa gồm: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Quy định về đầu tư ra nước ngoài về dầu khí

Theo Nghị định số 124/2017/NĐ-CP  ngày 15/11/2017 quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí có hiệu lực từ 1/1/2018, để chuẩn bị đầu tư hoặc triển khai dự án dầu khí tại nước ngoài, nhà đầu tư được phép thành lập hoặc tham gia thành lập công ty điều hành tại Việt Nam, tại nước tiếp nhận đầu tư hoặc tại nước thứ ba theo quy định của pháp luật có liên quan, hợp đồng dầu khí và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế được chấp nhận chung.

Trường hợp nhà đầu tư quyết định thành lập công ty điều hành nhằm mục đích thay mặt nhà đầu tư tham gia hoặc triển khai dự án dầu khí ở nước ngoài, công ty điều hành sẽ được ghi tên trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Công ty điều hành được sử dụng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để phục vụ các hoạt động liên quan đến triển khai dự án dầu khí.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về việc triển khai dự án phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị định cũng quy định nhà đầu tư thực hiện góp vốn đầu tư theo hình thức: Góp vốn theo hình thức gọi vốn của người điều hành dự án; Góp vốn vào công ty liên doanh điều hành chung, công ty điều hành; Mua cổ phần của công ty sở hữu một phần hoặc toàn bộ dự án dầu khí; Góp vốn theo hình thức cho công ty điều hành vay vốn; Các hình thức khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư hoặc do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cơ chế đặc thù với doanh nghiệp xổ số

Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Theo đó, nghị định quy định doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số.

Đối với doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh xổ số, nghị định quy định các khoản bao gồm: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác, doanh thu từ hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật và thu nhập khác.

Đối với giải thưởng tích lũy của các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán, nếu hết thời hạn lĩnh thưởng mà người trúng thưởng không đến lĩnh thưởng thì doanh nghiệp kinh doanh xổ số được phép kinh doanh xổ số điện toán hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kinh doanh xổ số được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số khoản chi phí đặc thù như: Chi phí trả thưởng; chi hoa hồng đại lý cho các đại lý xổ số; chi phí ủy quyền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng…

Vi phạm hành chính về xây dựng phạt đến 1 tỷ đồng

Có hiệu lực từ ngày 15/1/2018, Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng; trong lĩnh vực  khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300 triệu đồng.

Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ một số trường hợp). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Quy định mới về tính lãi tiền gửi với khách hàng

Từ ngày 1/1/2018, phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 14/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Điểm nổi bật trong thông tư mới này là quy định về tính lãi. Theo đó, lãi suất tính lãi được quy đổi theo lãi suất năm, một năm được xác định là 365 ngày.

Thời gian qua, cách tính lãi nói trên thực hiện theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN từ năm 2001, có những vướng mắc, cũng như có thay đổi trong các văn bản pháp lý mới ban hành. Trong đó, vướng mắc chính là quy định về số ngày trong một năm tại Quyết định 652 chưa thống nhất với Luật Dân sự hiện hành và số ngày thực tế trong năm.

Ngoài ra, thông tư mới cũng quy định tổ chức tín dụng được thỏa thuận với khách hàng xác định thời hạn tính lãi theo một trong hai phương pháp: phương pháp bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi (theo quy định tại Điều 147 và Điều 148 Bộ Luật Dân sự) hoặc phương pháp tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi.

Tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về mức lãi suất, phương pháp tính lãi phù hợp với quy định của pháp luật về nhận tiền gửi, cấp tín dụng và quy định tại thông tư này.

Ngoài ra, một số quy định, chính sách mới về mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; Quản lý  cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam; Nguyên tắc niêm phong, mở niêm phong vật chứng; Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự; Tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước…cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2018.

Vietcombank nắm trọn giao dịch gần 5 tỷ USD thương vụ Sabeco

Đây là giao dịch lịch sử mà một ngân hàng thương mại Việt Nam đứng ra xử lý…

Sau khi thực hiện giao dịch trong thương vụ Sabeco, toàn bộ nguồn vốn chuyển đổi 110.000 tỷ đồng đều nằm lại trên hệ thống Vietcombank.

Ngày 29/12, thương vụ chuyển nhượng sở hữu tại Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB – HOSE) hoàn tất. Giao dịch kỷ lục gần 5 tỷ USD với 110.000 tỷ đồng do một ngân hàng thương mại trong nước đứng ra xử lý.

Cụ thể, ngày 29/12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 343.642.587 cổ phiếu SAB, tương đương 53,6% vốn cổ phần của Sabeco của Bộ Công Thương cho Công ty TNHH Vietnam Beverage.

Giao dịch được thực hiện sau khi Bộ Công Thương nhận được đầy đủ số tiền 110.000 tỷ đồng từ Vietnam Beverage – công ty do Tập đoàn bia Thái Lan ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi nắm giữ 49% vốn.

Điểm ít được chú ý phía sau giao dịch lớn chưa từng có này là một ngân hàng nội địa đứng ra nắm trọn và xử lý gọn.

Theo tìm hiểu của VnEconomy, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là đầu mối mua trọn gần 5 tỷ USD ở thương vụ trên, để nhà đầu tư chuyển đổi sang VND thanh toán tiền mua cổ phần Sabeco.

Trong lịch sử hoạt động ngân hàng Việt Nam chưa từng có một giao dịch nào lớn như vậy mà do một ngân hàng nội địa đứng ra xử lý. 

Với 110.000 tỷ đồng đối ứng để mua gần 5 tỷ USD, quy mô quá lớn, không nhiều thành viên trong hệ thống có thể “xử lý” gọn, nhất là khi không phải toàn bộ lượng ngoại tệ này đều phải bán lại cho Ngân hàng Nhà nước để có nguồn đối ứng.

Trước đó, hồi tháng 4/2015, Vietcombank cũng là ngân hàng duy nhất thu xếp và thực hiện thành công khoản đầu tư 1 tỷ USD vào trái phiếu bằng ngoại tệ cho Chính phủ. 

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một định chế tài chính trong nước thu xếp được khoản ngoại tệ lớn như vậy mà không phải đi huy động trên thị trường quốc tế.

Lần này, đáng chú ý, sau khi thực hiện giao dịch trong thương vụ Sabeco, toàn bộ nguồn vốn chuyển đổi 110.000 tỷ đồng nói trên đều nằm lại trên hệ thống Vietcombank.