Tin vắn chứng khoán ngày 1/10

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/10/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam…

Diễn biến giá cổ phiếu DPM trong 3 tháng qua – Nguồn: HOSE.

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/10/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhắc nhở chậm công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2012 đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín  (mã SBS-HOSE) và đề nghị công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, đồng thời gửi công văn giải trình việc chậm công bố thông tin trên trong thời gian sớm nhất.

* Ngày 28/9/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 1754/2012/SGDHCM-NY thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết 2.301.170.542 cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức trên HOSE, Công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tại công văn này.

* Từ ngày 3/10/2012 – 31/10/2012, PVFC, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) đăng ký bán hết 30.000 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/10/2012 – 3/11/2012, Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) đăng ký bán 33.750 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 285.230 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 30/8/2012 – 28/9/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG-HOSE) đã mua 2.880.000 cổ phiếu, chiếm 24% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/8/2012 – 22/9/2012, Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) đã mua 75.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 318.980 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 16/7/2012 – 26/7/2012, ông Nguyễn Cao Cường – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI-HOSE) đã mua 41.720 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 118.888 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại vốn đầu tư.

* Từ ngày 6/9/2012 – 26/9/2012, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 315.000 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do giá thị trường chưa đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.070.000 cổ phiếu, chiếm 18% vốn điều lệ.

* Ngày 21/9/2012, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đã mua 4.762.870 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 21.080.630 cổ phiếu, chiếm 6,462% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

* Ngày 26/9/2012, ông Trần Ngọc Quý, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) đã mua 68.180 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 825.940 cổ phiếu, chiếm 5,022% vốn điều lệ.

* Ngày 26/9/2012, Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm Fecon (mã FCN-HOSE) thông báo đã mua 10.000 cổ phiếu tại công ty con do mua lại cổ phiếu của cá nhân tại Công ty Cổ phần Bê tông Fecon (Fecon Pile), nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8.466.500 cổ phiếu, chiếm 56,43% vốn điều lệ.

* Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) thông qua việc bán tối đa 1.000.000 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện khảng từ tháng 10/2012 đến tháng 1/2013, thời gian vụ thể công ty tuân thủ theo quy định và văn bản chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nguyên tắc xác định giá tính theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) công bố bổ nhiệm ông Taira Yoshiuki giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 27/9/2012.

* Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (mã VNL-HOSE) công bố thành lập công ty TNHH MTV Logistics VNL Cambodia – 100% vốn công ty tại Thành phố PhnomPenh, Campuchia, Công ty có vốn điều lệ là 522.500.000 đồng (tương đương 25.000 USD). Công ty TNHH MTV Logistics Vinalink (Cambodia) có chức năng nhiệm vụ phạm vi kinh doanh như của công ty mẹ và phù hợp với pháp luật của Vương quốc Campuchia.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (mã SVT-HOSE) thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ để trả cổ tức 2011, cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của công ty trong đợt chia cổ tức năm 2011 sẽ được niêm yết trên HOSE.

* Công ty Cổ phần TIE (mã TIE-HOSE) thông báo bà Trần Thị Bé Ba thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TIE, kể từ ngày 1/10 do đến tuổi nghỉ hưu.

* Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (mã VNL-HOSE) điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu giữ nguyên 391 tỷ đồng; cổ tức giữ nguyên 15%; lãi trước thuế từ 28 tỷ đồng giảm xuống còn 23,6 tỷ đồng.

* Bà Nguyễn Thị Nguyệt, chị ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) đã bán 10.000 cổ phiếu PHR vào ngày 13/08/2012 nhưng không công bố thông tin.

* Bà Nguyễn Thị Việt Thanh, em ông Nguyễn Hoàng Nam – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) đã mua 2.270 cổ phiếu HRC từ ngày 11/07/2012 đến ngày 04/09/2012 nhưng không công bố thông tin.

* Ông Nguyễn Văn Toan – thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (mã SVI-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch ngày 25/09/2012 chậm trễ so với quy định.

* Ông Nguyễn Cao Cường – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI-HOSE) đã báo cáo kết quả hoàn tất giao dịch ngày 21/09/2012 chậm trễ so với quy định.

* Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, vợ ông Dương Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã STT-HOSE) đã mua 10.000 cổ phiếu STT từ ngày 13/9/2012 đến ngày 14/9/2012 nhưng không công bố thông tin.

* Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HOSE) thông báo miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty kiêm Giám đốc Điều hành Khối ngoại thương của ông Trịnh Đăng Hải do ông này có đơn xin từ nhiệm; đồng ý miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng công ty của ông Nguyễn Bằng Nguyên, từ ngày 15/9/2012. Ông Nguyễn vẫn được chỉ định làm đại diện cho phần vốn góp của công ty tại Công ty Chứng khoán Sen Vàng và tham gia Hội đồng Quản trị Chứng khoán Sen Vàng; bổ nhiệm ông Phạm Đình Hoàng làm Trưởng phòng tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng; ông Phạm Đình Hoàng thay thế ông Nguyễn Bằng Nguyễn tham gia vào Công ty TNHH Phát triển đô thị Đông Bình Dương với tư cách Kế toán trưởng công ty, kể từ ngày 15/9/2012.

* Công ty Cổ phần Beton 6 (mã BT6-HOSE) thông báo chấp thuận cho ông Nguyễn Hùng từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị công ty, kể từ ngày 28/9/2012; Trong thời gian tìm người bổ sung thay thế, Hội đồng Quản trị tạm thời gồm: ông Nguyễn Trung Hậu – chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; ông Hà Đức Bình – thành viên Hội đồng Quản trị; ông Trịnh Thanh Huy – thành viên Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Nam Thắng – thành viên Hội đồng Quản trị.

* Từ ngày 1/10/2012 – 30/10/2012, bà Phạm Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX)  đăng ký mua 20.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 1/10/2012 – 30/10/2012, ông Trịnh Văn Tâm – thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhằm tăng lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 1/10/2012 – 10/10/2012, bà Nguyễn Thị Bạch Hồng, mẹ bà Trịnh Thị Xuân Lan – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát (mã HPR-HNX) đăng ký bán 500 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 28/8/2012, ông JUN TAKAGI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 570.700 cổ phiếu, chiếm 6,12% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Ngày 10/9/2012, ông JUN TAKAGI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 670.700 cổ phiếu, chiếm 7,2% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Ngày 19/9/2012, ông JUN TAKAGI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 770.700 cổ phiếu, chiếm 8,27% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Ngày 24/9/2012, ông JUN TAKAGI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) đã mua 99.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 870.000 cổ phiếu, chiếm 9,33% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Ngày 13/9/2012, Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF, cổ đông lớn của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đã mua 61.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.043.368 cổ phiếu, chiếm 5,01% vốn điều lệ.

* Ngày 9/11/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Vinaconex (mã VCH-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán; báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2012 và các vấn đề khác tại Tầng 1, Văn phòng 7, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) công bố thông tin bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 1/10/2012 thay cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy từ nhiệm kể từ ngày 30/9/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI) thông báo đóng cửa Chi nhánh Hải Phòng tại địa điểm tầng 2, số 5 Hồ Xuân Hương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng kể từ ngày 26/9/2012.

* Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Vũng Tàu chuyển đến địa chỉ  mới số 111 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) thông báo bổ nhiệm bà Mai Thị Thi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Đà Nẵng kể từ ngày 24/9/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) công bố chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Dương Xuân Phương – Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 21/09/2012 theo nguyện vọng cá nhân; điều chuyển và bổ nhiệm Bà Lê Kim Chi – Phó Giám đốc công ty giữ chức vụ mới là Giám đốc khối tài chính kể từ ngày 24/9/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) thông báo Phòng giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ chuyển đến địa chỉ mới số 150 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Đà Nẵng chuyển đến địa chỉ mới số 115 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

* Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) thông báo chỉ định ông Bùi Tấn Tài làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên ACBS thay cho ông Lê Vũ Kỳ kể từ ngày 21/09/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) thông báo ông Nguyễn Thanh Tùng làm người đầu Chi nhánh Chợ Lớn của Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng, kể từ ngày 20/9/2012.

Lịch trả cổ tức bằng tiền tháng 10/2012

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2012…

Diễn biến giá cổ phiếu COM trong 3 tháng qua – Nguồn: HOSE.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2012.

* Ngày 1/10/2012, Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (mã MCF-HNX) thông báo điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2010 bằng tiền sang ngày 2/10/2012 thay vì ngày 20/6 như đã thông báo là do một số khoản nợ khách hàng chuyển trả cho công ty chưa về tài khoản theo như cam kết của khách hàng nên công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

* Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (mã MEC-HNX) thông báo điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2010 bằng tiền sang ngày 2/10/2012 thay vì ngày 20/6/2012 là do một số khoản nợ khách hàng chuyển trả cho công ty chưa về tài khoản theo như cam kết của khách hàng nên công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

* Ngày 4/10/2012, Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu (mã COM-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2012 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 5/10/2012, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 211 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Trong đó 3% còn lại của năm 2011 và 5% cổ tức đợt 1/2012.

Bốn kiến nghị của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Ủy ban “rất quan tâm” đến lạm phát, thanh khoản ngân hàng và thị trường vàng…

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng cần nghiên cứu những tác động có thể phát sinh sau ngày 25/11/2012 khi các ngân hàng thương mại chấm dứt hoạt động cho vay, huy động vàng.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa có báo cáo đánh giá về kinh tế Việt Nam, trong đó đưa ra bốn kiến nghị cho công tác điều hành kinh tế trong thời gian tới.

Theo cơ quan này, Việt Nam cần tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý và đặc biệt ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát theo hướng chủ động tức là thực thi chính sách “lạm phát mục tiêu”.

Để đạt được mục tiêu đó, thứ nhất, cần tính toán và có những bước đi thận trọng trong việc điều chỉnh giá một số hàng hóa, dịch vụ. Trước mắt tạm thời chưa điều chỉnh thêm giá trong tháng 10 để củng cố tâm lý thị trường.

Thứ hai, cần nghiên cứu những tác động có thể phát sinh sau ngày 25/11/2012 khi các ngân hàng thương mại chấm dứt hoạt động cho vay, huy động vàng. Ngân hàng Nhà nước cần sớm công bố chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người dân cũng như của các chủ thể trong nền kinh tế liên quan đến vàng bao gồm: quyền và điều kiện huy động vàng trong xã hội hoặc giữ hộ vàng cho dân; chuyển nhượng, mua bán; cơ chế xuất nhập khẩu vàng và cơ chế đảm bảo liên thông giá vàng trong nước và quốc tế…

Thứ ba, cần tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy thị trường tiền tệ liên ngân hàng để thị trường này đóng vai trò là nơi điều tiết tiền tệ, giải quyết vấn đề thanh khoản của các ngân hàng khó khăn tạm thời, và Ngân hàng Nhà nước với tư cách là “người cho vay cuối cùng” chỉ can thiệp hỗ trợ khi thị trường không điều tiết được.

“Giải pháp ngắn hạn này cùng với giải pháp mang tính cơ bản hơn là giải quyết nợ xấu ngân hàng, cơ cấu lại tổ chức tín dụng sẽ tạo nền tảng để khắc phục một cách cơ bản những bất cập hiện nay trên thị trường tiền tệ – nguyên nhân gây trở ngại nhiều cho việc thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tín dụng”, bản báo cáo của Ủy ban viết.

Bên cạnh đó, cần có giải pháp hữu hiệu bao gồm cả việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng vượt trần lãi suất.

Thứ tư, trong điều kiện thị trường đang chịu nhiều sức ép tâm lý, thông tin chính sách trở nên vô cùng quan trọng. Bởi vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách với những nội dung rõ ràng, đầy đủ về quan điểm, giải pháp khắc phục những vấn đề nóng trên thị trường sẽ có tác dụng hết sức lớn.

“Đây phải được coi là một giải pháp cơ bản trong thời điểm hiện nay, góp phần khắc phục tâm lý “kỳ vọng lạm phát” và củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước”, bản báo cáo viết.

Đánh giá tổng thể về kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng có hai vấn đề nổi cộm là lạm phát tháng 9 đã tăng vọt lên 2,2% so với tháng 8 và thị trường tiền tệ ngân hàng xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo mới.

Về lạm phát, đây là mức tăng cao nhất trong 16 tháng qua và đáng lưu ý là CPI tăng vào tháng 9 ở mức cao là ngoài quy luật của những năm gần đây. Theo tính toán của Ủy ban này, nếu loại trừ yếu tố thời vụ (điều chỉnh lại phí giáo dục và giá dược phẩm, y tế) thì CPI tháng 9 là 1,05% và CPI lõi sau khi điều chỉnh yếu tố thời vụ là 0,70%. Như vậy CPI tháng 9 tăng cao không phải do tác động của chính sách vĩ mô song mức biến động mạnh này rất dễ gây tâm lý tiêu cực, có thể tác động đến hành vi của người tiêu dùng cũng như giới kinh doanh.

Trong điều kiện “lạm phát kỳ vọng” của Việt Nam vẫn rất lớn, việc điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ cơ bản theo giá thị trường cần được tính toán lựa chọn cả về thời điểm và mức điều chỉnh.

Trong khi đó, thị trường tiền tệ ngân hàng xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo cần được quan tâm sát sao. Lãi suất huy động đã có dấu hiệu tăng vượt trần quy định từ đầu tháng 9 và đó là chỉ báo cho thấy một số ngân hàng có thể có khó khăn về thanh khoản. Khối lượng giao dịch trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng đang có dấu hiệu chậm lại và điều này sẽ buộc Ngân hàng Nhà nước phải có chính sách linh hoạt hơn trong việc hỗ trợ thanh khoản cho những ngân hàng gặp khó khăn dù chỉ tạm thời.

Khi tín dụng tăng trưởng thấp là… lựa chọn

Một góc nhìn về mức độ tăng trưởng tín dụng hiện nay đối với yêu cầu an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại…

Một tính toán tương đối cho thấy tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 7/2012 là khoảng 2,9 triệu tỷ đồng (bao gồm cả vốn đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, cho vay ủy thác ngoại bảng); còn tổng nguồn vốn huy động cùng thời điểm ở khoảng 3,2 triệu tỷ đồng.

Trong môi trường rủi ro gia tăng, các chỉ số an toàn đang hạn chế thì thực tế tín dụng tăng trưởng thấp là phản ứng cần thiết của nhiều ngân hàng thương mại.

Hoảng hốt vì lệch pha?

Tuần qua, một số thông tin bình luận bày tỏ lo ngại khi có lệch pha quá lớn giữa huy động và cho vay tiếp tục thể hiện sau 9 tháng. Tốc độ huy động tăng trưởng gấp cả chục lần tốc độ tăng tín dụng, các ngân hàng như “thùng không đáy”, vốn huy động tăng mạnh mà chảy đi đâu, chảy vào “sân sau”…

Theo quan điểm của người viết, đó là góc nhìn sai lầm về cân đối vốn huy động và cho vay hiện nay. Thậm chí, diễn biến được cho là “lệch pha” đó lại rất cần cho hệ thống, bởi sau nhiều năm mới có được sự đảo ngược như vậy.

Cụ thể, dữ liệu thống kê cho thấy, suốt từ năm 2005 – 2011, tăng trưởng tín dụng liên tục bùng nổ và vượt xa tốc độ tăng trưởng huy động. Nếu trạng thái này tiếp tục kéo dài, hệ thống càng bị dồn đẩy vào rủi ro mất cân đối vốn và kỳ hạn. Thực tế tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) những năm gần đây liên tục trên 100% đã cho thấy sự hạn hẹp còn lại của giới hạn.

Dĩ nhiên và theo đó, các tổ chức tín dụng có các điều chỉnh kỹ thuật để hãm và phải hãm trước khả năng rủi ro quá mức. Và trong năm 2012, với những gì đã diễn ra qua 9 tháng, sự đảo ngược và được cho là “lệch pha” đó là khác biệt cần thiết cho các cân đối an toàn.

Sẽ đúng hơn nếu nhìn vào các con số tuyệt đối trước khi xem các ngân hàng thương mại như “thùng không đáy”, cũng như xem vốn đã chạy đi đâu.

Trên cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước công bố, một tính toán tương đối cho thấy tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 7/2012 là khoảng 2,9 triệu tỷ đồng (bao gồm cả vốn đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, cho vay ủy thác ngoại bảng); còn tổng nguồn vốn huy động cùng thời điểm ở khoảng 3,2 triệu tỷ đồng.

Theo đó, cân đối đơn thuần giữa nguồn vốn huy động với cho vay còn khoảng 300 nghìn tỷ đồng (chưa trừ tiền gửi dự trữ bắt buộc). Con số này là tấm đệm cần thiết, tránh tình trạng huy động được đồng nào xào đồng nấy, mà rủi ro đầu tiên là thanh khoản.

Tất nhiên, ngoài nguồn vốn huy động, về lý thuyết các tổ chức tín dụng còn có một nguồn đáng kể là dung sử dụng 50% vốn tự có để cho vay. Tính đến cuối tháng 7/2012, với tổng nguồn vốn tự có 416 nghìn tỷ đồng, quy mô để cho vay có thể thêm 200 nghìn tỷ đồng.

Vị chi, ước tính tương đối các nguồn trên thì còn một nguồn vốn khá lớn không được dùng để trực tiếp cho vay. Thực tế một tỷ trọng đáng kể trong đó được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, mà có thể xem là một hình thức “cho vay” an toàn, việc còn lại là Chính phủ giải ngân nguồn đó như thế nào.

Cứ cho là còn 500 nghìn tỷ đồng như vậy, song việc không tung hết để thúc đẩy tín dụng tăng trưởng cao còn do các yêu cầu nội tại. Phân tích các yêu cầu này, tín dụng tăng trưởng thấp là hợp lý và cần thiết đối với họ (còn hợp lý và cần thiết hay không với các cân đối vĩ mô của nền kinh tế, với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp lại là vấn đề khác).

Tránh dồn ép các giới hạn

Sau sự bùng nổ của giai đoạn 2005 – 2010, sức cung vốn cho nền kinh tế của hệ thống đã bị kéo căng. Và năm 2012, tăng trưởng tín dụng dự báo sẽ tạo một điểm rơi, thấp nhất trong khoảng vài chục năm trở lại đây.

Sức cung vốn bị kéo căng thể hiện ở các chỉ số an toàn trong hoạt động của hệ thống, mà năm 2012 các tổ chức tín dụng phải tập trung gia cố và cải thiện. Để làm được điều đó, hạn chế tăng tín dụng là tất yếu.

Như từng đề cập ở bài viết gần đây, sau giai đoạn bùng nổ tín dụng, LDR của hệ thống đã bị đẩy cao và là một trong những nguyên do khiến khó khăn thanh khoản luôn thường trực. Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy LDR của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2011 thuộc hàng cao trong khu vực, chỉ sau Hàn Quốc… Đây là một giới hạn khiến các nhà băng không thể tiếp tục thúc đẩy một tử số tín dụng gia tăng mạnh; và sự “lệch pha” nói trên đã giúp cải thiện mẫu số huy động. Cũng chính huy động tốt lên đã giúp cải thiện LDR và tín dụng đã nhúc nhắc tăng được vài tháng gần đây.

Ở một chỉ số khác, trước một môi trường bộc lộ nhiều rủi ro, các tổ chức tín dụng phải tăng cường khả năng chống đỡ. Việc tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cải thiện trong những tháng đầu năm 2012 cũng là nhờ tín dụng bị hạn chế.

Cuối năm 2011, theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, CAR của hệ thống đạt mức 11,62%, cao hơn đáng kể so với mức 9% đặt ra trong Thông tư 13. Song, một số quan ngại được đặt ra ở tỷ lệ này nếu xu hướng vận động những năm trước tiếp tục thể hiện.

Đó là quy mô tăng trưởng tổng tài sản của các tổ chức tín dụng liên tục được đẩy cao những năm gần đây, trong khi tốc độ tăng vốn tự có khó có thể bắt nhịp. Nếu những năm 2005 – 2010, thị trường chứng khoán đã tạo nên cơ hội vàng để các nhà băng dồn dập tăng vốn, thặng dư lớn và hoạt động có lợi nhuận cao. Thì nay, có thể thấy các kế hoạch tăng vốn theo hướng huy động thêm gần như “đóng băng”; trong khi đó, nợ xấu gia tăng mạnh, lợi nhuận bị gọt đi và kìm hãm quy mô vốn tự có.

Thứ hai, tỷ lệ CAR của hệ thống hiện còn có những khác biệt nhất định so với các chuẩn mực trong Hiệp ước tiêu chuẩn vốn Basel II. Cụ thể, cách tính CAR mới chỉ xác định rủi ro tín dụng mà chưa tính đến rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Thế nên cuối năm 2011 mới có chuyện tổ chức chuyên môn đánh giá lại thực tế CAR của hệ thống và “hạ” xuống thấp hơn cả mức 9% trong tiêu chuẩn Thông tư 13… Hay ở một hướng khác, để tính đến cả những rủi ro đó thì CAR cần đạt 13% như khuyến nghị của Basel III.

Rõ ràng rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động là hai điểm nổi bật trong năm 2012. Cũng như ở nỗ lực hạ nhiệt tỷ lệ LDR, việc nhiều ngân hàng thương mại chủ động phòng thủ với một tỷ lệ CAR khá cao thời gian qua là cần thiết, để nâng khả năng chống đỡ khi môi trường kinh doanh xấu đi.

Dĩ nhiên đi cùng với đó là không thể tăng trưởng tín dụng bùng nổ như giai đoạn trước. Bản thân họ hẳn cũng muốn tín dụng tăng cao hơn nữa để có thể tạo thêm lợi nhuận. Nhưng nếu cố đẩy cao và gây áp lực hơn nữa đối với các giới hạn an toàn, hệ quả sẽ nguy hiểm hơn là “hệ lụy” tín dụng tăng trưởng thấp đối với nền kinh tế.

Chứng khoán Kim Eng Việt Nam đổi tên thành Maybank Kim Eng

KEVS vừa tổ chức lễ ra mắt thương hiệu và logo mới, theo đó KEVS chính thức đổi tên thành Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng…

Tại buổi lễ ra mắt, Maybank Kim Eng cũng công bố mục tiêu trở thành một công ty môi giới chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam trước năm 2015.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) vừa tổ chức lễ ra mắt thương hiệu và logo mới, theo đó KEVS chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng.

Tại buổi lễ ra mắt, Maybank Kim Eng cũng công bố mục tiêu trở thành một công ty môi giới chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam trước năm 2015. Để thu hút nhà đầu tư cá nhân và đáp ứng nhu cầu thị trường, Maybank Kim Eng đang đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thông qua việc tăng số lượng nhân viên kinh doanh từ 330 hiện tại và phát triển mạng lưới bằng cách mở thêm chi nhánh, từ 10 lên 14 chi nhánh vào năm 2015.

“Maybank luôn chủ trương tập trung để nắm bắt các cơ hội phát triển tại các thị trường mới nổi và tăng cường sự hiện diện của chúng tôi tại các thị trường này. Với Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có những tín hiệu tích cực như lạm phát được kiểm soát, giảm từ 23% xuống 5% trong vòng 12 tháng qua, tiền Đồng ổn định, dự trữ ngoại hối tăng và thâm hụt thương mại được giảm thiểu”, ông Tengku Dato’ Zafrul, Giám đốc điều hành khối Maybank Kim Eng, nhận xét.

Triển khai hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008, Maybank Kim Eng là một trong số ít các công ty chứng khoán tại Việt Nam có lãi ngay trong năm đầu hoạt động chỉ từ dịch vụ môi giới chứng khoán. Hiện nay, Maybank Kim Eng là nhà môi giới lớn thứ 4 tại Việt Nam.

Được biết, Maybank Kim Eng là một bộ phận môi giới và ngân hàng đầu tư của Malayan Banking Berhad (Maybank), và hiện Maybank chiếm 49% cổ phần tại Maybank Kim Eng. Tính đến nay, Maybank Kim đã có mặt tại 11 nước trên thế giới.

Tại Việt Nam, Maybank Kim Eng đang liên tục mở rộng chuỗi dịch vụ và sản phẩm, bao gồm giao dịch cổ phiếu, dịch vụ lưu k‎ý, tư vấn đầu tư, tài chính doanh nghiệp với sự hậu thuẫn của đội ngũ nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm.

Nhân dịp này, Maybank Kim Eng đã giới thiệu dịch vụ giao dịch trực tuyến dành cho iPhone và iPad (KE Mobile). Đây một ứng dụng thuần có hiệu năng sử dụng tốc độ cao, ổn định, giúp người sử dụng có thể dùng chung tài khoản đăng nhập trên KE Trade đang có của Maybank Kim Eng để sử dụng trên KE Mobile.

Hỗ trợ doanh nghiệp “chưa được như mong muốn”

Với 3/4 thời gian của năm đã đi qua, đánh giá về chính sách và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cũng đã có thêm cơ sở…

TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khái quát: nợ lớn, lãi suất cao, hàng tồn kho nhiều là “tam giác quỷ” đẩy đa số doanh nghiệp vào tình trạng cực kỳ khó khăn – Ảnh: Reuters.

Doanh nghiệp đang đối mặt với “bẫy sụp đổ”, giá trị gói hỗ trợ là rất nhỏ so với mức độ khó khăn hiện nay nhưng lại chưa phát huy được tác dụng như mong muốn…

Nhận định, thảo luận, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thêm một lần nữa lại sôi nổi tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu do Ủy ban Kinh tế tổ chức trong hai ngày cuối tuần vừa qua tại Vũng Tàu.

“Tam giác quỷ”

Chỉ “điểm lại những khó khăn chủ yếu của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và thử thảo luận về kiến nghị một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp”, song bài viết của Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung đã có dung lượng 18 trang.

Tại đây, ông Cung cho biết, giảm cầu trong nước là khó khăn đầu tiên, phổ biến đối với phần đối với hơn 2/3 số doanh nghiệp; tiếp đến là 53,6% gặp khó khăn trong tiếp cận vốn; 49,2% gặp khó khăn trong việc mua nguyên liệu đầu vào. Những bất ổn vĩ mô đã gây khó khăn cho 23,6%, nhu cầu thị trường nước ngoài suy giảm gây khó khăn cho 10% và khoảng 12% số doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động.

TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khái quát: nợ lớn, lãi suất cao, hàng tồn kho nhiều là “tam giác quỷ” đẩy đa số doanh nghiệp vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Nó hình thành một cái “bẫy sụp đổ” mà nhiều doanh nghiệp không thể thoát ra, ông Thiên nhấn mạnh.

Con số được đưa ra minh chứng là nửa đầu năm 2012, tổng lợi nhuận của 15 doanh nghiệp xi măng chỉ đạt hơn 122 tỷ đồng, trong khi đó số lãi vay phải trả cho số nợ 25.500 tỷ đã lên tới 1.912,5 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần số lãi. Mà, đáng quan ngại đây lại là tình trạng chung của hầu hết tất cả các nhóm doanh nghiệp, theo nhìn nhận của Viện trưởng Thiên.

Từ đầu năm 2011 đến hết tháng 8/2012, số doanh nghiệp phá sản và đóng cửa đã chiếm đến hơn 40% tổng số doanh nghiệp “chết” từ khi đổi mới đến nay. Nhưng, con số này, theo ông Thiên thì vẫn chưa biểu thị hết mức độ khó khăn của các doanh nghiệp trong bức tranh kinh tế hiện nay.

Khi, từ quan sát thực tế, nhóm nghiên cứu của Viện Kinh tế đưa ra ước đoán (có phần lạc quan) là, số doanh nghiệp còn lại giảm khoảng 20 -30% công suất hoạt động. Như vậy, với tổng số doanh nghiệp con hoạt động khoảng 470.000, việc giảm 20 -30% công suất tương đương với việc đóng cửa hơn 90.000 – 150.000 doanh nghiệp.

Ngăn chặn “đóng cửa”

Với 3/4 thời gian của năm đã đi qua, đánh giá về chính sách và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cũng đã có thêm cơ sở.

Trao đổi với VnEconomy tại thời điểm giữa năm nay, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại biểu Quốc hội Mai Hữu Tín đã nhận xét “gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng quá yếu ớt”.

Nay, thêm 4 tháng đã đi qua, TS. Nguyễn Đình Cung nhận xét rằng, về quy mô, giá trị gói hỗ trợ là rất nhỏ so với mức độ khó khăn hiện nay của doanh nghiệp và người dân.

Cũng theo phân tích của vị Viện phó này thì các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nói chung đều chỉ mới nhằm đến các nguyên nhân trực tiếp, mà về cơ bản là “ngược lại” đối với các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, quy mô và cường độ của các giải pháp này sẽ là hết sức hạn chế, không thể kích cầu để tăng lượng cầu lên mức như trước năm 2011, và rất ít hiệu lực trong việc giải quyết vấn đề khó khăn hiện nay của doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu thực hiện “quá liều” và “lệch hướng”, thì nguy cơ lạm và bất ổn kinh tế vĩ mô quay trở lại là rất lớn.

Trọng tâm của các giải pháp cần tập trung vào thay đổi cơ bản các thể chế và loại bỏ dư dịa và cơ hội “chạy  theo và lợi dụng các mối quan hệ thân hữu, xin cho để trục lợi”, loại bỏ “ngăn cấm, hạn chế” tạo nên kém minh bạch và không minh bạch trong tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh, ông Cung đề nghị.

Nhiều ý kiến chuyên gia quan tâm đến việc cần ngăn chặn tình trạng đóng cửa đối với doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát huy mạnh mẽ chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 13 của Chính phủ về giảm và giãn thuế, đáng mừng là đến nay đã có hơn 6000 doanh nghiệp trở lại sản xuất nhờ chính sách này.

Theo TS. Trần Du Lịch, nên tính toán lại việc phân bổ tín dụng tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, mạnh dạn cấp vốn với doanh nghiệp đang làm ăn tốt, do khó khăn nhất thời, khiến họ có nợ xấu, nhưng họ có hướng phát triển, đặc biệt đối với doah nghiệp xuất khẩu, tạo điều kiện cho vay để họ tiếp tục làm ăn.

Nhóm nghiên cứu của Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh giải pháp “cấp cứu” doanh nghiệp mà không làm “vỡ trận” cần giải quyết nhóm nợ đọng các công trình tại các địa phương lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Con số được nhóm này dẫn theo các báo cáo thẩm tra mới nhất của các Ủy ban của Quốc hội cho biết, năm 2011, tổng số nợ vốn đầu tư của 63 tỉnh, thành là 91.273 tỷ đồng của 47.209 dự án.

“Trong hoàn cảnh các doanh nghiệp – thành quả quan trọng nhất, đồng thời là chủ lực phát triển của công cuộc đổi mới – đang vật lộn với khó khăn, không thể không đặt ra câu hỏi: bao nhiêu doanh nghiệp “chết” hoặc “chờ chết” vì không giải quyết được khoản nợ này, TS. Nguyễn Đình Thiên mang đến diễn đàn câu hỏi đầy lo lắng của nhóm nghiên cứu.

Một số ý kiến khác cho rằng, để hỗ trợ doanh nghiệp, cần cải thiện niềm tin của dân chúng và thị trường về một làn sóng cải cách mới qua việc triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, các ngân hàng thương mại và đầu tư công theo đề án đã được phê duyệt với quy mô và cường độ lớn hơn để nhanh chóng mang lại một số kết quả nhất định.

Giá vàng có thể sẽ phá ngưỡng 1.800 USD/oz

Với xung lực hiện tại, giá vàng có khả năng sẽ chinh phục mức 1.800 USD/oz trong tuần tới…

Diễn biến giá vàng tuần qua – Nguồn: Gold Price.

Với xung lực hiện tại, giá vàng có khả năng sẽ chinh phục mức 1.800 USD/oz trong tuần tới.

Vàng giảm giá nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu vừa rồi, chốt tuần với mức giảm nhẹ. Tại bộ phận Comex của Sở Giao dịch hàng hóa New York (Nymex), giá vàng giao tháng 12 chốt ở mức 1.773,9 USD/oz, giảm 0,23% trong tuần.

Trong tuần tới, khối lượng giao dịch trên thị trường vàng quốc tế được trang tin chuyên kim loại quý Kitco News dự báo sẽ thấp hơn bình thường do Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh.

Trong cuộc thăm dò dự báo giá vàng do Kitco News tiến hành hàng tuần, có 20/24 ý kiến phản hồi dự báo giá tăng, 2 ý kiến dự báo giá giảm và 2 người dự báo giá đi ngang. Tham gia vào cuộc thăm dò này, như thường lệ, là các công ty kinh doanh vàng, ngân hàng đầu tư, nhà giao dịch hàng hóa giao sau, nhà quản lý quỹ, và chuyên gia phân tích kỹ thuật.

Nhiều nhà tham gia thị trường chỉ ra rằng, trong tuần qua, giá vàng tính bằng đồng Euro đã đạt mức kỷ lục, cộng với môi trường kinh tế toàn cầu hiện nay, nên hoàn toàn có cơ sở để tin giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

“Cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đã leo thang trở lại, thể hiện qua các cuộc biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng ở Tây Ban Nha và Hy Lạp”, ngân hàng Commerzbank nhấn mạnh.

Trên phương diện kỹ thuật, việc giá vàng giữ trên ngưỡng 1.770 USD/oz cho thấy giá kim loại này sẽ được hỗ trợ trong ngắn hạn. Ông Spencer Patton, nhà sáng lập quỹ Steel Vine Investments cho biết, ông tin là vàng sẽ tăng giá trong tuần tới vì lý do này.

Theo ông Patton, giá vàng đã và đang được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), chương trình mua trái phiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), và khả năng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) sẽ hạ lãi suất hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Bởi vậy, giá vàng đã tăng liên tục từ giữa tháng 8 đến nay. Vàng tăng giá ngay cả khi thị trường chứng khoán gặp khó, và ông Patton cho rằng, đây là một tín hiệu tốt cho giá vàng ở thời điểm hiện tại.

“Thời gian qua, giá vàng thường đi theo diễn biến của thị trường chứng khoán như một tài sản rủi ro. Nhưng giờ có vẻ như đã khác. Vàng đã trở thành một kênh đầu tư dẫn dắt thị trường”, ông Patton nói.

Ông Patton cũng cho rằng, giá vàng có thể thử phá ngưỡng mục tiêu 1.800 USD/oz trong tuần tới, và nếu thành công, giá vàng sẽ có đủ lực để lên mức 1.825 USD/oz. Mức hỗ trợ hiện nay của giá vàng được cho là các mốc 1.750-1.725 USD/oz.

Ông Adam Klopfenstein, chiến lược gia của Archer Financial Services, cũng tin vào khả năng tăng giá của vàng trong tuần tới, xét đến những yếu tố nền tảng của thị trường. “Giá vàng không thực sự giảm cho dù thị trường chứng khoán suy yếu và đồng USD mạnh. Tôi cho rằng, vàng đang bắt đầu một giai đoạn có diễn biến tách biệt với các hàng hóa khác, và có thể sẽ lên tới mức 1.815 USD/oz”, ông Klopfenstein phát biểu.

Tuần tới, thị trường vàng tiếp tục dành sự chú ý cho diễn biến khủng hoảng nợ châu Âu. Ngoài ra, đây cũng sẽ là tuần có nhiều thông tin kinh tế quan trọng được công bố, điển hình là báo cáo thất nghiệp tháng 9 của Mỹ.

REE nắm giữ hơn 6% vốn điều lệ của PPC

Sau giao dịch, REE nâng số cổ phiếu PPC đang nắm giữ lên hơn 21 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,46% vốn điều lệ…

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE).

Theo đó, ngày 21/9, REE đã mua 4.762.870 cổ phiếu PPC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Trước giao dịch, REE đang nắm giữ 16.317.760 cổ phiếu, chiếm 5,002% vốn điều lệ. Sau giao dịch, số cổ phiếu PPC mà REE hiện đang nắm giữ tăng lên 21.080.630 cổ phiếu, chiếm 6,462% vốn điều lệ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, giá cổ phiếu PPC đóng cửa ở mức 8.500 đồng/cổ phiếu.

Quý 3, giá vàng tăng 5,4 triệu đồng/lượng

Tuần này, giá vàng tăng được hơn 400.000 đồng/lượng, nâng tổng mức tăng của tháng 9 lên gần 3 triệu đồng/lượng…

Diễn biến giá vàng SJC trong 3 tháng qua – Nguồn: SJC.

Do ảnh hưởng từ phiên giảm nhẹ vào đêm qua của giá vàng quốc tế, giá vàng trong nước sáng nay hạ vài chục ngàn đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua. Tuần này, giá vàng tăng được hơn 400.000 đồng/lượng, nâng tổng mức tăng của tháng 9 lên gần 3 triệu đồng/lượng.

Lúc 10h30 trưa nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Tp.HCM ở mức 47,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 47,4 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 60.000 đồng/lượng so với mức giá áp dụng vào cuối giờ chiều qua. Hôm qua, giá vàng của đơn vị này đã lên mức 47,5 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ đầu tháng 9 năm ngoái.

Tại Hà Nội lúc 10h30, Công ty Phú Quý giao dịch vàng SJC ở các mức giá 47,23 triệu đồng/lượng và 47,38 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán.

So với cuối tuần trước, vàng SJC hiện đắt thêm 400.000 đồng/lượng. Trong tháng 9, giá vàng trong nước tăng tới 6,7%, sau khi tăng 5,7% trong tháng 8. Tính chung cả quý 3, giá vàng đã tăng 5,4 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 12,9%.

Đợt sốt giá vàng này xảy ra sau một thời gian dài giá vàng lình xình ở ngưỡng 41-42 triệu đồng/lượng. Đà tăng giá của vàng trong nước đã được đẩy cao trong tháng 9 khi giá vàng quốc tế tăng vọt trước và sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tung ra chương trình QE3.

Khác với các năm trước, người dân không còn xếp hàng để mua vàng trong đợt sốt giá vàng này. Thay vào đó, nhiều người xem đây là cơ hội tốt để bán vàng, hiện thực hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, giá vàng trong nước liên tục cao hơn thế giới 2,5-3 triệu đồng/lượng. Sáng nay, khoảng cách này là 2,8 triệu đồng/lượng.

Trong cuộc trao đổi với báo chí ngày 27/9, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, hiện Công ty SJC đã dập xong 30.000 lượng vàng SJC. Cách đây 10 hôm, Ngân hàng Nhà nước đã giao SJC gia công, dập lại 13 tấn vàng, tương đương 350.000 lượng vàng, từ vàng SJC móp méo và vàng phi SJC thành vàng SJC chuẩn nhằm tăng nguồn cung cho thị trường.

Theo hãng tin Reuters, với phiên giảm giá nhẹ vào đêm qua tại New York, giá vàng thế giới đã hoàn tất quý tăng mạnh nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây. Lúc đóng cửa phiên 28/9, giá vàng giao ngay trên sàn COMEX hạ 6,5 USD/oz so với phiên liền trước, còn 1.772,1 USD/oz.

Trong quý 3 này, chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đã đẩy giá vàng tăng khoảng 11%, mạnh nhất kể từ quý 2/2010. Trong tháng 9, giá vàng tăng gần 5%, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tục.

Hôm 13/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố QE3, theo đó bơm 40 tỷ USD vào nền kinh tế mỗi tháng. Giới đầu tư đang chờ đợi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục có động thái nới lỏng chính sách để kích thích kinh tế.

Số liệu của Reuters cho thấy, trong quý 3, khối lượng vàng do các quỹ tín thác (ETF) mua ròng đã đạt tới 3,3 triệu ounce, mức cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hiện đang nắm giữ 1.320,8 tấn vàng. Trong tuần này, SPDR mua ròng 3 tấn vàng, đánh dấu tuần mua ròng thứ 9 liên tục.

“Vàng đang được các nhà đầu tư xem như một ‘vật phòng thân’ trong bối cảnh các chính phủ chật vật giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách và nợ nần”, ông Jeffrey Sica, Giám đốc đầu tư quỹ SICA Wealth Management, nhận xét. Ông Sica cũng dự báo, giá vàng sẽ đạt mức kỷ lục 2.000 USD/oz vào cuối năm nay khi các tài sản khác như chứng khoán và trái phiếu giảm sức hút.

Hôm qua, giá vàng tính bằng đồng Euro đã đạt mức kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp. Đồng Euro đang giảm giá do những bất ổn về nợ công của châu Âu, chốt tuần ở mức dưới 1,29 USD/Euro.

Giá xăng thế giới nhảy tới 22% trong quý 3

Tính chung ba tháng qua, giá dầu thô tăng được 8,5%, dầu sưởi tăng gần 18%, trong khi giá xăng nhảy vọt tới 22%…

Xăng đã tăng 3 trong 4 quý gần đây, chủ yếu là do lo lắng về nguồn cung và sự tăng giá của dầu thô Brent.

Thị trường năng lượng thế giới đã chính thức khép lại phiên giao dịch cuối cùng của quý 3, trong sự lo lắng về diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cũng như những kỳ vọng về giải pháp cứu trợ kinh tế của Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch 28/9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 tăng 34 cent, tương ứng 0,4%, lên 92,19 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Giá dầu thô đi lên do nhà đầu tư lo lắng về tình trạng căng thẳng hiện nay giữa phương Tây và Iran, cũng như hy vọng Trung Quốc sẽ có biện pháp kích thích tăng trưởng mới.

Mức tăng giá của dầu thô không lớn là do số liệu kinh tế Mỹ trái chiều. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 9 tăng lên 78,3 điểm từ mức 74,3 điểm trong tháng 8, nhưng lại thấp hơn mức dự báo 79,5 điểm. Chỉ số quản lý sức mua khu vực Chicago hạ xuống mức thấp nhất trong 3 năm, từ 53 điểm tháng 8, còn 49,7 điểm trong tháng 9.

Việc đồng USD tăng giá cũng gây sức ép lên các giao dịch hàng hóa, trong đó có dầu thô. Phiên đêm qua, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ khác, đã tăng lên 79,922 điểm từ mức 79,560 điểm chốt phiên giao dịch Bắc Mỹ liền trước (ngày 27/9).

Xét chung 5 ngày giao dịch vừa qua, giá trị dầu thô đã giảm 0,8%, nâng mức giảm cả tháng 9 lên 4,4%. Tuy nhiên, nếu tính cả quý 3, giá dầu thô thế giới loại kỳ hạn đã tăng tới 8,5%, cao nhất kể từ quý 4/2011. Mức tăng ấn tượng của quý 3 cũng xóa nhòa phần nào mức sụt giảm tới 18% giá trị của mặt hàng này trong quý 2.

Cũng trong phiên giao dịch cuối cùng của quý 3, giá khí tự nhiên giao tháng 11 tăng 2 cent, tương ứng 0,7%, lên 3,32 USD/ triệu BTU. Giá xăng giao tháng 10 tăng tới 20 cent, tương ứng 6,3%, lên 3,34 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn cũng tăng được 1 cent, tương ứng 0,4%, lên chốt ở mức 3,17 USD/gallon.

Trong đó, giá xăng đã tăng được gần 14% trong tuần, nâng mức tăng cả tháng 9 lên gần 8% và cả quý lên 22%. Xăng đã tăng giá 3 trong 4 quý gần đây, chủ yếu là do những lo lắng về nguồn cung và sự đi lên của giá dầu Brent. Quý 3, giá dầu Brent tăng 15%, riêng tháng 9 là 1,9%. Chốt phiên 28/9, giá dầu này đứng ở 112,39 USD/thùng.

Giá dầu sưởi trong tuần tăng được 1,6%, cả quý cộng gần 18%. Tuy nhiên, tính riêng trong tháng 9, giá mặt hàng năng lượng này lại giảm khoảng 0,1%.

Cuối phiên giao dịch hôm qua, hợp đồng xăng và dầu sưởi giao tháng 10 đều hết hạn. Giá xăng giao tháng 11 tăng nhẹ 2 cent, tương ứng 0,8%, lên 2,92 USD/gallon.