QCG: Phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

QCG sẽ phát hành 800.000 trái phiếu chuyển đổi với giá chào bán 1 triệu đồng/trái phiếu…

800.000 trái phiếu chuyển đổi của QCG phát hành theo hình thức ghi sổ và chào bán riêng lẻ.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, QCG sẽ phát hành 800.000 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng. Trái phiếu kỳ hạn có kỳ hạn 2 năm với giá chào bán bằng mệnh giá. Trái phiếu phát hành theo hình thức ghi sổ và chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành. Tiền lãi và gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

Thời gian thực hiện quyền chuyển đổi được chia thành hai đợt: đợt 1 là 50% sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, nếu trái chủ quyết định không thực hiện quyền chuyển đổi trong đợt 1 thì quyền chuyển đổi có thể được thực hiện trong đợt 2; đợt 2 là 50% khi đáo hạn trái phiếu.

Giá chuyển đổi là giá thấp hơn 1 trong 2 trường hợp sau: 31.500 đồng/cổ phiếu cho cả 2 đợt chuyển đổi hoặc trung bình giá đóng cửa của 20 ngày giao dịch liền trước ngày chuyển đổi chiết khấu là 20% cho đợt 1 và 35% cho đợt 2.

Dự kiến, trái phiếu được chào bán trong năm 2010.

Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong trường hợp trái chủ quyết định chuyển đổi thì trái tức là 0% cho các trái phiếu được chuyển đổi; trong trường hợp không chuyển đổi thì trái tức là 15%/năm.

Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư là 8.000 trái phiếu. Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu.

Toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành để chuyển đổi trái phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

HAG: Đăng ký bán hết 512.290 cổ phiếu quỹ

HAG đăng ký bán hết 512.290 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh…

Phối cảnh một dự án của HAG.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo việc thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

Theo đó, HAG đăng ký bán hết 512.290 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Thời gian thực hiện là sau khi có đủ điều kiện giao dịch, dự kiến trong quý 4/2010 với giá bán cổ phiếu quỹ được xác định theo giá thị trường.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Sài Gòn (SSI) được ủy quyền thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ HAG.

Đã có 20 cán bộ nộp lại quà tặng trong năm nay

Số cán bộ công chức nộp lại quà tặng năm 2010 chỉ bằng 1/10 năm 2009, nhưng giá trị quà tặng thì tăng gấp đôi…

Từ năm 2009 mới thống kê được con số về tình hình nhận và nộp lại quà tặng, nhưng chưa thể biết danh tính những người biếu tặng cùng động cơ của họ.

Năm 2010 có 20 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng cho cơ quan, đơn vị với tổng giá trị 123 triệu đồng, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng tại phiên họp ngày 30/9.

Như vậy, con số này đã giảm nhiều so với năm 2009, với 211 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng, tổng giá trị 66,55 triệu đồng.

Và theo Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, thì cũng từ năm 2009 mới thống kê được con số về tình hình nhận và nộp lại quà tặng, nhưng chưa thể biết danh tính những người biếu tặng cùng động cơ của họ.

Bên cạnh số cán bộ đã nộp lại quà tặng, báo cáo của Chính phủ còn cho biết “nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã kiên quyết không nhận quà tặng, không nhận hối lộ”.

Báo cáo cũng nêu rõ, đã có 84 trường hợp người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong vi phạm quản lý. Trong đó xử lý hình sự 19 người, cách chức 15 người, cảnh cáo 13 người và khiển trách 37 người.

Tuy nhiên, thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, việc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu của một số cơ quan, tổ chức, đơn vụ khi để xảy ra tham nhũng còn lúng túng và có biểu hiện nương nhẹ, không nghiêm minh nên tác dụng răn đe còn thấp.

Bên cạnh đó, cơ chế về kê khai tài sản, theo đánh giá của Ủy ban là còn hình thức, hiệu quả thấp. Mới chỉ có 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 32 bộ ngành báo cáo hoàn thành 100% việc kê khai năm 2009.

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng việc thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra còn chậm. Theo báo cáo của Chính phủ tổng giá trị tài sản bị tham nhũng, thiệt hại do tham nhũng phát hiện được là 193,5 tỷ đồng, 516,8ha đất, đã thu hồi được 156,4 tỷ đồng, 432,1 ha đất, số còn lại đang tiếp tục thu hồi.

Với thực tế phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý kỷ luật 562 tập thể, 2.035 cá nhân nhưng chỉ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 62 vụ, 84 đối tượng liên quan đến tham nhũng, theo Ủy ban “dư luận xã hội cho là có biểu hiện nương nhẹ trong việc xử lý những người có hành vi tham nhũng”.

Điều đáng lưu ý là các vụ tham nhũng được phát hiện và xử lý chủ yếu ở cấp cơ sở, số bị can bị khởi tố vì hành vi tham nhũng là cán bộ cấp xã phường chiếm tỷ lệ cao, với số tiền chiếm đoạt không nhiều.

Trong khi đó, số người phát hiện được và bị khởi tố ở Trung ương là rất ít, nhưng với những vụ đã bị phát hiện, xử lý thì số tiền bị chiếm đoạt rất lớn.

Ủy ban Tư pháp cũng “phê” Chính phủ chậm khắc phục hạn chế trong báo cáo đã được nêu ra trong năm 2009 và các năm trước. Đó là chưa nêu được cụ thể những bộ ngành, địa phương làm tốt công tác phòng chống tham nhũng và những nơi còn để xảy ra nhiều vụ tham nhũng.

Theo nhận định của Chính phủ thì “tình hình tham nhũng năm 2010 tuy có giảm nhưng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp và trở nên tinh vi hơn”.

Còn theo cơ quan thẩm tra thì “tình hình tham nhũng nhìn chung vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, trong khi đó công tác phát hiện và xử lý còn ít, chưa tương xứng với tình hình và yêu cầu đấu tranh phòng chống tham nhũng”.

Bên cạnh rất nhiều nguyên nhân về cơ chế chính sách, năng lực của các đơn vị chuyên trách…, cơ quan thẩm tra của Quốc hội còn nêu băn khoăn của dư luận về tính khách quan trong việc tham mưu xây dựng và hoạch định chính sách, pháp luật và cho rằng có biểu hiện cục bộ trong việc bảo vệ lợi ích của một nhóm người.

“Những bất cập trên đây đã được cái đại biểu Quốc hội phát biểu, chất vấn tại nhiều kỳ họp, các phương tiện thông tin đại chúng nêu ra nhưng cho tới nay vẫn chưa kịp thời khắc phục”, Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh.

Thành phố Bắc Giang được mở rộng

Về hiện trạng quy mô, diện tích thành phố Bắc Giang là nhỏ nhất trong số các đô thị loại 3 của toàn quốc…

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố Bắc Giang có 6.644,82 ha diện tích tự nhiên và 145.249 nhân khẩu; có 16 đơn vị hành chính trực thuộc.

Chính phủ đã ban hành nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, điều chỉnh 631,01 ha diện tích tự nhiên và 9.835 nhân khẩu của huyện Lạng Giang và 2.803,27 ha diện tích tự nhiên và 33.023 nhân khẩu của huyện Yên Dũng về thành phố Bắc Giang quản lý.

Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố Bắc Giang có 6.644,82 ha diện tích tự nhiên và 145.249 nhân khẩu; có 16 đơn vị hành chính trực thuộc.

Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, về hiện trạng quy mô, diện tích thành phố Bắc Giang là nhỏ nhất trong số các đô thị loại 3 của toàn quốc. Trong quá trình đô thị hoá, quỹ đất của thành phố ngày càng thu hẹp, không đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị theo quy hoạch mới. Do đó việc mở rộng địa giới hành chính là cần thiết và là một chủ trương lớn để xây dựng, phát triển thành phố tương xứng với vị trí trung tâm chính trị – kinh tế – văn hoá xã hội của tỉnh.

Ông cũng cho biết thêm, ngay sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã mới được sáp nhập như giao thông, đèn chiếu sáng ngõ, xóm sẽ được quy hoạch, từng bước đầu tư đáp ứng sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời lưới điện sinh hoạt cũng được nâng cấp.

Đặc biệt thành phố từng bước khảo sát lắp đặt hệ thống nước sạch tới hộ gia đình… Qua đó sớm rút ngắn khoảng cách giữa các vùng mới sáp nhập, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 3 trước năm 2015, tiến dần đến tiêu chí đô thị loại 2 theo mục tiêu đề ra đến năm 2020.

Thảo Trang (Chinhphu.vn)

Tin vắn chứng khoán ngày 1/10

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/10/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam…

Từ ngày 30/9/2010 – 30/11/2010, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) đăng ký bán hết 5.610.000 cổ phiếu.

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/10/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 4/10/2010 – 4/12/2010, bà Đặng Ngọc Thảo, em bà Đặng Thị Lài – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 4 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 30/9/2010 – 30/11/2010, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) đăng ký bán hết 5.610.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 1/1/2010, ông Phạm Anh Tuấn – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) đăng ký bán hết 51.800 quyền mua cổ phiếu, tương đương 14.504 cổ phiếu mới, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 51.8000 cổ phiếu. Đây là cổ phiếu sẽ được mua theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,28.

* Từ ngày 1/10/2010 – 30/10/2010, bà Đoàn Thị Thanh Lan, vợ ông Phùng Mạnh Thắng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (mã KSA-HOSE) đăng ký bán 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 29.036 cổ phiếu, nhằm đáp ứng tài chính cá nhân.

* Từ ngày 1/10/2010 – 30/11/2010, Công ty Cổ phần Dịch vụ phát triển hạ tầng PBC, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 1/10/2010 – 27/10/2010, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM-HOSE) đăng ký mua 80.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.375.870 cổ phiếu, chiếm 24,91% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục.

* Dự kiến 8h30 ngày 9/10/2010, Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã TNT-HOSE) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 tại số 17, lô 2A, đường Trung Yên, Khu đô thị mới Trung Yên, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.

* Từ ngày 12/7/2010 – 12/9/2010, ông Châu Minh Đạt – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ còn 46.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 23/7/2010 – 23/9/2010, Asiavantage Global Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do giá thị trường của NTL không đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.539.000 cổ phiếu, chiếm 7,74% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 22/7/2010 – 22/9/2010, ông Phạm Văn Hừng, em ông Phạm Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đăng ký bán 11.000 cổ phiếu, đã bán 1.000 cổ phiếu, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán hết như đã đăng ký là do giao dịch không khớp lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5 cổ phiếu.

* Ngày 22/9/2010, ông Đặng Quang Vinh – Tổng giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ôtô TMT (mã TMT-HOSE) đã bán 170.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 350.260 cổ phiếu, chiếm 1,23% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 23/9/2010, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, vợ ông Đoàn Văn Thuận – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) đã bán hết 106.800 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 27/7/2010 – 26/9/2010, bà Đoàn Thị Lê, em ông Đoàn Đức Đông – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, đã bán 4.000 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do giá không như mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 11.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 20/8/2010 – 23/9/2010, bà Hoàng Thị Kim Oanh, vợ ông Vũ Công Hưng – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) đã mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 22/7/2010 – 22/9/2010, ông Phan Trung Quang, anh ông Phan Trung Huy – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, đã bán 1.000 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do giá cổ phiếu không như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 29.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 29/7/2010 – 24/9/2010, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) đã mua 80.870 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 739.830 cổ phiếu, chiếm 9,23% vốn điều lệ.

* Từ ngày 29/5/2010 – 23/9/2010, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HOSE) đã mua 114.980 cổ phiếu, đã bán 8.100 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 886.640 cổ phiếu, chiếm 8,67% vốn điều lệ.

* Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước (mã DRH-HOSE) đã bán 8.700 cổ phiếu DRH vào ngày 16/09/2010 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Bà Hồ Thị Xuân Thảo, em ông Hồ Mạnh Hùng – thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) đã mua 1.000 cổ phiếu DIG vào ngày 30/8/2010 và bán 1.000 cổ phiếu DIG vào ngày 07/09/2010 nhưng không công bố thông tin.

* Từ ngày 26/7/2010 – 24/9/2010, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai (mã DCT-HOSE) đăng ký bán 700.000 cổ phiếu, đã bán 735.250 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 225.225.430 cổ phiếu, mua thực hiện quyền là 534.390 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 990.890 cổ phiếu, chím 3,63% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 15/3/2010 – 15/9/2010, ông Mai Văn Hùng – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam (mã PAC-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, đã bán 4.000 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do thị trường xuống thấp, số cổ phiếu nắm giữ còn 55.990 cổ phiếu, trong đó có 5.090 cổ phiếu phát hành thêm, chiếm 0,25% vốn điều lệ.

* Từ ngày 6/9/2010 – 7/9/2010, bà Lương Mỹ Duyên – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đã bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.078 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng.

* Ngày 1/10/2010, 8.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA-HNX) chính thức giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 80.000.000.000 đồng.

* Từ ngày 1/10/2010 – 1/12/2010, ông Đinh Vạn Hạnh, con ông Đinh Vạn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 47.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 1/10/2010 – 1/12/2010, ông Bùi Đăng Hòa – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC-HNX) đăng ký mua 25.760 cổ phiếu, đăng ký bán 25.760  cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 28/7/2010 – 27/9/2010, bà Hồ Thị Ngọc Thúy, vợ ông Phạm Quang Nghiêm – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, đã mua 16.100 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua được là do giá không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 16.100 cổ phiếu.

* Từ ngày 5/10/2010 – 4/12/2010, bà Hồ Thị Ngọc Thúy, vợ ông Phạm Quang Nghiêm – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ ngày 1/10/2010 – 30/11/2010, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, tương đương với 12,5% trên tổng số vốn điều lệ, nhằm bổ sung vốn kinh doanh.

* Từ ngày 30/9/2010 – 28/11/2010, bà Cao Thị Tuyết – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 30/9/2010 – 14/10/2010, Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (mã ICG-HNX) đăng ký bán 1.200.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 1/10/2010 – 1/12/2010, ông Trần Bảo Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) đăng ký mua 7.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 30/9/2010 – 24/11/2010, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu các khoản mục đầu tư.

* Từ ngày 29/9/2010 – 24/11/2010, ông Trương Văn Sanh – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 9 (mã VE9-HNX) đăng ký bán 3.600 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 29/9/2010 – 24/11/2010, ông Đặng Văn Nguyên – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 9 (mã VE9-HNX) đăng ký bán 2.700 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 27/9/2010 – 27/11/2010, ông Nguyễn Châu Hồng Ân, con bà Châu Thị Diệu Phương – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) đăng ký bán 21.900 cổ phiếu, thay vì 23.900 cổ phiếu như đã thông báo.

* Từ ngày 29/9/2010 – 28/10/2010, bà Phạm Thị Hằng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, vì lý do tài chính cá nhân.

* Từ ngày 28/9/2010 – 28/10/2010, ông Nguyễn Văn Vinh, chồng bà  Lê Thị Minh – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (mã L62-HNX) đăng ký bán 2.500 cổ phiếu, nhằm mua sắm thiết bị gia đình.

* Từ ngày 29/9/2010 – 27/10/2010, ông Nguyễn Đỗ Việt – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 31/8/2010 – 8/9/2010, bà Nguyễn Thị Định – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (mã DID-HNX) đã bán 100.000 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 97.000cổ phiếu (1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới)

* Từ ngày 27/7/2010 – 27/9/2010, ông Hank Hyunho Choi, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An (mã HHL-HNX) đăng ký bán 164.400 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá hiện tại của cổ phiếu HHL không đạt giá kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 164.400 cổ phiếu.

* Ngày 27/9/2010, ông Phạm Ngọc Hoàn – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) đăng ký bán 25.778 quyền mua.

* Từ ngày 22/7/2010 – 22/9/2010, ông Nguyễn Tuấn Dũng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 36.075 cổ phiếu.

* Từ ngày 19/7/2010 – 18/9/2010, Công ty Cổ phần A.N.P.H.A, tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 18.100 cổ phiếu, số cổ phiếu được chia thêm vào ngày 26/8/2010 do phát hành cổ phiếu thưởng là 239.633 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 940.433 cổ phiếu, tương đương với 11,68% trên tổng số 8.053.022 cổ phiếu đang lưu hành.

* Công ty Cổ phần Khuôn mẫu chính xác và máy CNC (mã PTM-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 22/9/2010 thay cho bà Trần Thị Kim Quế.

* Từ ngày 28/7/2010 – 22/9/2010, ông Huỳnh Lê Minh, con bà Lê Thị Hồng Phước – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (mã LDP-HNX) đăng ký bán 2.125 cổ phiếu, đã bán 300 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện hết giao dịch là do diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.825 cổ phiếu.

* Ngày 24/10/2010, Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 nhằm báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện dự án xây dựng trường phổ thông có nhiều cấp học trong thời gian qua và điều chỉnh kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học chất lượng cao Marie – Curie; bầu bổ sung ủy viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014 do có một ủy viên Ban kiểm soát từ chức; thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 tại số 58 Phan Đình Phùng, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (mã PVE-HNX) thông báo 15h30 ngày 16/10/2010, PVE sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 tại Khách sạn Rex số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, thay vì xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm và thay đổi tên Công ty như đã thông báo.

* Dự kiến từ ngày 22/10/2010, Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (mã YSC-HNX) tổ chức Đại hội cổ đông tại trụ sở Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn, số 826 đường Điện Biên, phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ mẫu, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

“Không có chuyện cho Vinashin vay 300 triệu USD”

Các khoản nợ, nhân sự của Vinashin và lộ trình giảm lãi suất tiếp tục là chủ đề được báo chí đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi họp báo chiều 30/9.

Các khoản nợ, nhân sự của Vinashin và lộ trình giảm lãi suất tiếp tục là chủ đề được báo chí đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 30/9.

Tại cuộc họp báo trên, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông tin lại những nội dung chính mà các thành viên Chính phủ đã thảo luận trong phiên họp trước đó.

Chỉ cho Vinashin vay… 3 triệu USD

Trả lời báo chí về những khoản nợ của Vinashin và việc Chính phủ đồng ý cho Vinashin vay tiếp 300 triệu USD, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin Nguyễn Hồng Trường nói, hiện Vinashin đang có khoản vay đến hạn trả là vay của Ngân hàng Natixis (Pháp) 25 triệu USD để đóng tàu chở dầu ở Dung Quất.

Hạn trả của khoản vay này là ngày 13/7/2010. Do khó khăn về tài chính, Vinashin đã đàm phán lùi thời hạn trả 2 tháng, tức là đến 13/9/2010 sẽ trả, nhưng kế hoạch này vẫn chưa thực hiện được.

“Hiện chúng tôi đang cố gắng để đàm phán tiếp tục giãn nợ và thanh toán dần số nợ trên và đang đàm phán để trả 3 triệu USD trước”, ông Trường cho biết.

Liên quan đến thông tin về con số 300 triệu USD mà Chính phủ cho Vinashin vay, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định đó là thông tin… không chính xác. Năm 2009, Chính phủ đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế và cho Vinashin vay một phần để sản xuất kinh doanh và hiện còn dư 15 triệu USD, ông nói. Vừa qua, sau khi có đề xuất từ Vinashin, Chính phủ đã đồng ý cho Vinashin vay tiếp 3 triệu USD, chứ không phải là 300 triệu như một số báo đã đưa tin.

Về thông tin một số nhà đầu tư muốn mua lại các dự án của Vinashin, ông Trường cho biết, vừa qua có một số tập đoàn của Nhật Bản, Đài Loan bày tỏ quan tâm và đang khảo sát cụ thể. Tuy nhiên, đến thời điểm này hoàn toàn chưa có một đề xuất chính thức nào về việc mua dự án cụ thể của Vinashin của đối tác nước ngoài.

Vinashin sẽ có lãnh đạo mới

Để “xoa dịu” những thắc mắc của báo giới về Vinashin, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngay cả những tập đoàn kinh tế nổi tiếng của thế giới nhưng khi kinh tế lâm vào khủng hoảng vẫn rơi vào tình trạng phá sản.

Do đó, theo Bộ trưởng Phúc, báo chí nên đưa tin khách quan, đúng mức, không nên tô đậm câu chuyện Vinashin để gây những hiểu lầm, bức bối trong dự luận.

“Câu chuyện Vinashin đã được nêu ra trước Bộ Chính trị, Chính phủ và sắp tới là Quốc hội. Tôi mong rằng báo chí cũng có trách nhiệm để làm cho nhân dân hiểu rằng, Chính phủ đã xử lý, kỷ luật nghiêm khắc những cán bộ sai phạm, đồng thời đang nỗ lực để vực lại ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam. Tôi có cảm giác rằng, báo chí không được sòng phẳng lắm trong việc đưa tin về Vinashin”, ông Phúc nói.

Liên quan đến nhân sự Vinashin, ông Phúc cho biết, hiện Chính phủ đang thảo luận lần cuối. Chắc chắn ngày mai (1/10), Chính phủ sẽ công bố chính thức cán bộ lãnh đạo mới của tập đoàn này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, theo nguyên tắc của pháp luật Việt Nam thì vốn điều lệ cho tập đoàn kinh tế nhà nước là do Chính phủ cấp. Nếu chưa đủ thì Chính phủ sẽ tiếp tục cấp tiếp và đó là chuyện bình thường. Còn các khoản vay của Vinashin thì sẽ phải thực hiện theo nguyên tắc “có vay – có trả”.

Giảm lãi suất phải có lộ trình

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc lãi suất ngân hàng vẫn đang ở mức cao, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến nói, việc giảm lãi suất phụ thuộc vào hai mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước đang góp phần thực hiện là tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Nhưng nếu giảm lãi suất thấp quá và có tính chủ quan thì ngân hàng cũng sẽ không có đủ vốn để cho vay.

Bên cạnh đó, theo ông Tiến, nền kinh tế đang có đà tăng trưởng tương đối tốt, trong khi lạm phát có thể nói là đã ở mức cao so với bình quân cùng kỳ năm trước. Do đó, chính sách tiền tệ phải đảm bảo cả hai mục tiêu trên.

“Chủ trương giảm lãi suất là cần thiết, song chúng ta phải cân nhắc và có những bước đi, lộ trình phù hợp, không thể giảm một cách ồ ạt, chủ quan được”, Phó thống đốc khẳng định.

Trả lời câu hỏi về việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng cao đột ngột, Bộ trưởng Phúc nói, vấn đề lạm phát tăng cao trong tháng 9 (1,31%) là do cả nước có 22 triệu học sinh, sinh viên nhập trường. Do đó, chỉ cần mỗi người mua một tập vở, một cây bút thì đã làm cho giá cả tăng cao. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của giá cả lương thực thế giới tăng lên cũng ảnh hưởng đến giá trong nước.

“Về tổng thể, thì Chính phủ khẳng định rằng, chúng ta đang thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội là đảm bảo cả năm lạm phát chỉ ở mức dưới 8%”, Bộ trưởng Phúc nói.

Giảm lãi suất: “Chìa khóa” nằm ở kiềm chế lạm phát?

Trong khi lãi suất ở các nước vẫn duy trì mức thấp nhằm phục hồi kinh tế thì ở Việt Nam, lãi suất vẫn cao…

Có ý kiến cho rằng mặc dù tỷ giá không phải là nhân tố tác động trực tiếp lên cung cầu của VND, nhưng chúng là nhân tố liên quan nhiều đến lạm phát.

Trong khi lãi suất ở các nước vẫn duy trì mức thấp nhằm phục hồi kinh tế thì ở Việt Nam, lãi suất vẫn cao.

Có trường hợp doanh nghiệp nhỏ phải tiếp cận lãi vay ở mức 17,7%/năm, thậm chí cho vay tiêu dùng lên tới 19%/năm. Một số ý kiến trong giới phân tích cho rằng, muốn giảm lãi suất thì phải “canh chừng” chỉ số giá tiêu dùng (CPI).  

Lãi vay tới 19%/năm!

Một tuần nay, giám đốc một doanh nghiệp nhỏ ở Đầm Trấu (Hà Nội), chuyên hoạt động trong ngành quảng cáo tấm biển lớn, đã mất ăn mất ngủ vì lãi suất của món vay 2,7 tỷ đồng để thi công các tấm biển lớn cho khách hàng trên các trục đường Nội Bài và Pháp Vân – Cầu Giẽ.  

Ông cho biết, từ ngày 25/9/2009, doanh nghiệp này ký hợp đồng tín dụng với một ngân hàng có trụ sở trên phố Bà Triệu (Hà Nội), trị giá 2,7 tỷ đồng, thời hạn 3 năm, 3 tháng điều chỉnh lãi vay một lần từ mức khởi điểm 10,5%/năm, gốc và lãi trả hàng tháng,  phương thức giải ngân theo từng khế ước vay.

Toàn bộ 2,7 tỷ đồng được chia thành 4 khế ước vay. Cụ thể, khế ước 1 vay ngày 25/9/2009 có giá trị 1,3 tỷ đồng, khế ước 2 (28/9/2009) 800 triệu đồng, khế ước 3 (1/10/2009) 400 triệu đồng và khế ước 4 vay ngày 18/10/2009 giá trị 200 triệu đồng.

Đến nay, doanh nghiệp này đã trả được 900 triệu đồng tiền gốc, lãi thanh toán sòng phẳng và cùng vào ngày 25 hàng tháng.

Từ lúc nhận tiền vay đến nay, ngân hàng nói trên đã điều chỉnh các mức lãi suất tiền vay cụ thể như sau: lần thứ nhất, ba khế ước đầu tiên bị điều chỉnh từ 10,5%/năm lên 12%/năm và một khế ước (thứ 4) bị điều chỉnh từ 10,5%/năm lên 15%/năm. Lý do khế ước thứ 4 bị điều chỉnh tăng 3%/năm so với 3 khế ước trên là do bị áp mức phí quản lý tài sản đảm bảo 3%/năm.

Tuy nhiên, đến 25/6/2010, ba khế ước nói trên đang từ mức 12%/năm đã bị điều chỉnh lên 15,4%, còn khế ước thứ 4 vẫn giữ nguyên 15%/năm.

Và cao trào đẩy lãi suất đạt đỉnh khi ngày 25/9/2010, ngân hàng nói trên đã điều chỉnh khế ước thứ 4 từ 15%/năm lên 17,7%/năm (3 khế ước trên vẫn 15,4%/năm) với “công thức riêng” của ngân hàng này: lãi suất tiền vay bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 13 tháng lãi trả cuối kỳ (hiện ở mức 11,2%/năm), cộng với biên độ điều chỉnh lãi suất 6,5%/năm.

Tất nhiên, người vay không hiểu 6,5%/năm kia ở đâu ra, nhưng vẫn phải trả. Chủ doanh nghiệp trên bức xúc: “Tôi rất ấm ức và muốn trả tống một lần phần nợ còn lại rồi cạch đến già, nhưng cũng không được vì nếu trả trước hạn sẽ bị phạt nặng”.

Mang thực tế này trao đổi với một quan chức ngân hàng, ông cho rằng, rất có thể do ngân hàng định giá  lãi suất dựa trên mức độ rủi ro của doanh nghiệp và ông cho biết thêm, có trường hợp cho vay tiêu dùng còn lên tới 19%/năm! Tuy nhiên, khi kiểm tra, đối chứng với quá trình quan hệ hợp đồng tín dụng trên thì thời gian đầu mức lãi suất ngân hàng đưa ra là chấp nhận được, nhưng những lần điều chỉnh lãi suất sau đó lại không liên quan gì đến mức độ tín nhiệm hoặc rủi ro của món vay để áp lãi vay cao ngất như thế.

Vậy, lãi suất cao là do đâu?

Giữ CPI như giữ đê

Có thể nói, lãi suất cao đang là câu chuyện gây nhiều bức xúc hiện nay. Mang băn khoăn “làm sao giảm lãi suất” đến với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, ông cũng cho rằng, hiện đó là một bài toán khó.

Theo Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước đã “làm tất cả những gì cần phải làm”, mà đầu tiên là tháo gỡ trở ngại tại Thông tư 13, thông qua việc ban hành Thông tư 19.

Trên thực tế, nhiều ngân hàng đã vui mừng khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 19. Nhờ đó, nguồn vốn của các ngân hàng được tăng thêm. Có ngân hàng, con số này lên tới cả nghìn tỷ đồng, vì khi vay mượn lẫn nhau, họ không bị vướng rào “vay mượn trên thị trường 2 không được quá 20% so với thị trường 1”; được sử dụng “25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế (trừ tổ chức tín dụng)”; tiền vay của tổ chức trong nước, tiền vay tổ chức tín dụng khác có kỳ hạn 3 tháng trở lên (trừ tiền vay của tổ chức tín dụng khác trong nước để bù đắp thiếu hụt tạm thời đối với các tỷ lệ về khả năng chi trả theo quy định tại khoản 1, điều 14) và tiền vay của tổ chức tín dụng nước ngoài”; phần bảo lãnh thanh toán không bị tính vào tỷ lệ an toàn… Đặc biệt, ngân hàng cũng được tăng thêm quyền tự chủ trong sử dụng nguồn vốn tự có như vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, lợi nhuận chưa chia…

Tiếp theo, ngày 29/9, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 20/2010/TT-NHNN, áp tỷ lệ dự trữ bắt buộc thấp hơn trước đó đối với các tổ chức tín dụng có dư nợ lớn ở khu vực “tam nông”. Vì thế, những ngân hàng thương mại có thị phần ở khu vực nông thôn được hỗ trợ một lượng vốn khá lớn từ phía Ngân hàng Nhà nước…

Song, “mặc dù đó là những động thái cần thiết của Ngân hàng Nhà nước để giảm mặt bằng lãi suất, nhưng giá như CPI tháng 9/2010 không tăng vọt như thế”, chuyên gia tài chính Vũ Đình Ánh nhận xét.

Theo ông Ánh, việc CPI tháng 9 tăng 1,31% so với tháng trước và 6,46% so với tháng 12/200 đã tạo ra sự kỳ vọng không tốt về lạm phát, bởi dù ở đâu, ở thời điểm nào thì “lạm phát là bào thai của lãi suất”. Vì thế, vào lúc này, các bộ ngành cần đưa CPI tháng 9 ra “mổ xẻ”, để tìm ra các nguyên nhân nội tại cũng như sự tác động bên ngoài. Với sự đồng thuận của các tổ chức tín dụng, sự linh hoạt trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước, thì việc kiểm soát tốt lạm phát sẽ là các yếu tố then chốt để đưa mặt bằng lãi suất giảm xuống.

Ngoài ra, tổng giám đốc của một ngân hàng cổ phần phân tích thêm, có một yếu tố khác cũng tác động mạnh lên CPI, đó là tỷ giá hối đoái, nhất là khi trong hai ngày gần đây, giá USD tự do đã tăng lên mức 19.680 đồng/USD.

Ông phân tích, mặc dù tỷ giá không phải là nhân tố tác động trực tiếp lên cung cầu của VND, nhưng chúng là nhân tố liên quan nhiều đến lạm phát. Bởi, nếu giữ được kỳ vọng ổn định tỷ giá, sẽ khơi thông một lượng ngoại tệ được sử dụng (vay thay vì mua) với mức lãi suất thấp hơn VND, từ đó gián tiếp tạo ra sự “pha loãng” cầu tiền đồng, nhờ đó mà lãi suất có thể giảm theo.

Thứ hai, trong bối cảnh các đồng tiền châu Á đang tăng giá so với USD thì VND lại giảm giá so với USD. Nghịch lý này tạo ra sự tác động luân chuyển và làm cho CPI tăng, ở chỗ: các đồng tiền châu Á cũng tăng giá mạnh so với VND, nếu Việt Nam nhập khẩu nhiều trong khu vực thì yếu tố này sẽ truyền dẫn vào giá hàng hóa. Do đó, theo vị tổng giám đốc này, việc giữ tỷ giá ổn định từ nay đến cuối năm là việc làm cần thiết, nếu muốn góp phần ổn định CPI, và qua đó, có thể gián tiếp tạo ra kỳ vọng giảm lãi suất trên thị trường.

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, trong nước sụt giảm

Giá vàng thế giới đã thiết lập mức đỉnh mới khi chạm ngưỡng 1.313 USD/oz, nhưng giá vàng trong nước giảm 150.000 đồng/lượng…

Đồng USD giảm giá tiếp tục là nhân tố hỗ trợ mạnh cho giá vàng – Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới đã thiết lập mức đỉnh mới khi chạm ngưỡng 1.313 USD/oz trong phiên giao dịch ngày 30/9 tại New York. Tuy nhiên, giá vàng trong nước sáng nay đã giảm về mức 31,20 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh 31,35 triệu đồng/lượng vào chiều qua.

Giá USD thị trường tự do tại Hà Nội sáng nay tiếp tục “nóng” và tiến sát mốc 19.700 đồng, sau khi bất ngờ tăng 100 đồng/USD vào chiều hôm trước.

Lúc 9h sáng nay, giá vàng miếng được các doanh nghiệp kim hoàn niêm yết phổ biến ở mức 31,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và trên 31,20 triệu đồng/lượng (bán ra). Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán vàng được thu hẹp lại sau khi giãn rộng do giá vàng có biến động mạnh vào sáng hôm qua.

Giá vàng SJC do Phú Quý tại thị trường Hà Nội thông báo lúc 9h là 31,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 31,23 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh 80.000 đồng/lượng. Tại Tp.HCM, Sacombank-SBJ yết giá vàng SBJ ở mức 31,17 triệu đồng/lượng và 31,23 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng trong nước đầu giờ sáng nay khá ổn định, không có sự điều chỉnh liên tục như trong ngày hôm trước. Tình hình giao dịch được một số doanh nghiệp kim hoàn lớn cho biết là tiếp tục trầm lắng. Trong ngày hôm qua, thị trường phản ứng rất thận trọng khi giá vàng có một bước nhảy quá lớn, hoạt động mua bán diễn ra hết sức hạn chế. Những người mua vàng ở thời điểm này chủ yếu là mua cắt lỗ cho những giao dịch bán trước đó, lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Trong tháng 9 này, giá vàng trong nước đã tăng hơn 2 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng 7%. Hồi đầu tháng, giá vàng mới chỉ ở mức 29,15 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, hoạt động bán vàng chốt lời đã chậm hẳn trong tháng 9 vì hầu hết người dân đã bán ra khi giá vàng chinh phục mức 29 triệu đồng/lượng trong tháng 8. Mức giá vàng cao khiến lực mua bị ghìm ở mức thấp, bất chấp giới kinh doanh vàng đã dự báo trước được việc giá vàng sẽ vượt mức 30, thậm chí 31 triệu đồng/lượng.

Một diễn biến đáng chú ý trong tháng 9 là sự thay đổi tương quan giữa giá vàng trong nước và thế giới. Từ chỗ rẻ hơn giá vàng thế giới trong suốt 2 tháng, giá vàng trong nước mấy ngày gần đây đã đắt hơn giá vàng thế giới.

Sáng nay, so với giá vàng thế giới quy đổi (tính theo giá USD ngân hàng, cộng các loại thuế và chi phí), giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 100.000 đồng/lượng. Một số doanh nghiệp kim hoàn cho biết, giá vàng trong nước bị đẩy lên cao hơn giá vàng thế giới là do nguồn cung vàng trong nước bị co hẹp, tuy nhiên, một số doanh nghiệp khác lại khẳng định, không có chuyện thiếu vàng để bán.

Tháng 9 cũng là tháng chứng kiến nhiều ngân hàng thương mại đẩy lãi suất huy động vàng tăng mạnh, có nơi lên mức 1,5%. Nhu cầu vay vàng tăng mạnh đã khiến các ngân hàng phải đẩy mạnh huy động để đáp ứng. Tuy nhiên, việc đầu tư vàng giá xuống đã chứng tỏ mức rủi ro cao khi giá vàng tăng liên tục như thời gian gần đây.

Diễn biến giá vàng thế giới là nhân tố chính tác động tới giá vàng trong nước trong tháng 9, vì ngoài yếu tố giao dịch chậm, giá USD trong nước ổn định ở mặt bằng 19.500 đồng trong hầu hết thời gian của tháng. Duy chỉ có 1 ngày trong tháng 9 này chứng kiến giá vàng trong nước “nổi loạn” là hôm 27/9, khi giá vàng bất ngờ leo thang chóng mặt giữa lúc giá vàng thế giới gần như đi ngang.

Chiều qua, giá USD thị trường tự do tại Hà Nội bất ngờ tăng vọt lên mức 19.630 đồng (mua vào) và 19.670 đồng (bán ra), tăng 100 đồng mỗi USD so với buổi sáng, và cao hơn 130 đồng mỗi USD so với ngày hôm trước. Đầu giờ sáng nay, mức tỷ giá này tiếp tục được duy trì. Sau đó, nhiều điểm giao dịch tiếp tục nâng giá USD thêm 10-20 đồng, lên 19.640-19.650 đồng (mua vào) và 19.690 đồng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, mức kỷ lục mới của giá vàng đã được xác lập khi vàng giao ngay chạm 1.313 USD/oz trong phiên giao dịch đêm qua tại New York. Đóng cửa, giá vàng tăng 0,9 USD/oz, đạt 1.310,9 USD/oz.

Do hôm qua không có thông tin kinh tế Mỹ nào được công bố, giá vàng di chuyển trong biên độ hẹp 1.304-1.313 USD/oz. Áp lực bán chốt lời không thể đẩy giá vàng giảm sâu hơn do giới đầu tư tiếp tục tin ở khả năng tiến xa hơn của giá kim loại này, nhất là khi đã vượt qua vùng cản 1.300-1.305 USD/oz trong phiên trước đó.

Tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng giảm đáng kể. Lúc 9h40 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn TOCOM ở Tokyo đứng dưới mức 1.309 USD/oz, giảm hơn 2 USD/oz so với giá đóng cửa tại New York.

Đồng USD giảm giá tiếp tục là nhân tố hỗ trợ mạnh cho giá vàng. Tỷ giá Euro/USD sáng nay là hơn 1,36 USD/Euro, từ mức dưới 1,36 USD/Euro vào sáng qua. USD đã liên tục giảm giá kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong cuộc họp 21/9 tuyên bố có thể sẽ tăng cường chính sách nới lỏng cung tiền.

Trong dài hạn, giá vàng được nâng đỡ bởi những bất ổn kinh tế toàn cầu, rủi ro lạm phát và niềm tin suy giảm của giới đầu tư vào các loại tiền giấy. Trong 12 phiên giao dịch vừa qua, đã có tới 10 phiên giá vàng thế giới lập kỷ lục. Trong tháng 9 này, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 5%.

Hãng tin Reuters dẫn một báo cáo của các nhà phân tích thuộc công ty CitiFX ở New York cho rằng, giá vàng đang hướng tới mục tiêu 1.340 USD/oz. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, nhiều chuyên gia cũng tỏ ra khá thận trọng, cho rằng giá vàng có khả năng điều chỉnh giảm và khuyến cáo những nhà đầu tư đã đạt mức lãi tốt với vàng nên rút lui.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 đóng cửa phiên 29/9 tại New York tăng 1,68 USD/thùng (2,2%), đạt 77,86 USD/thùng, cao nhất từ ngày 11/8. Giá dầu tăng mạnh sau khi báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy dự trữ xăng thương mại của nước này giảm và các nhà máy lọc hóa dầu cắt giảm hoạt động. Sáng nay, giá dầu giao dịch gần mức 78 USD/thùng.

Đêm nay, giá vàng thế giới có khả năng biến động mạnh hơn khi thị trường đón nhận nhiều thông tin quan trọng về kinh tế Mỹ như số liệu GDP quý 2 điều chỉnh, chỉ số sản xuất khu vực Chicago và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua.

Thị trường chứng khoán châu Á lúc 10h sáng nay theo giờ Việt Nam giảm điểm, với các chỉ số Nikkei 225 của Nhật và Hang Seng của Hồng Kông cùng giảm 0,7%.

Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu toàn cầu

Sự thành công của các thương hiệu Đài Loan sẽ khó trở thành hiện thực, nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền sở tại…

Nhân viên thực hiện công đoạn hoàn thiện sản phẩm trong nhà máy của Transcend – Ảnh: Sơn Nghĩa.

Từ một ngành công nghiệp gia công các linh kiện máy tính, phần mềm cho những tập đoàn công nghệ thông tin lớn trên thế giới, những công ty công nghệ thông tin của Đài Loan đã vươn lên trở thành những thương hiệu toàn cầu.

Trong chiến dịch “Taiwan Excellence” do Hội đồng Phát triển ngoại thương Đài Loan (Taitra) vừa phát động tại Đài Bắc hồi cuối tháng 8/2010, chúng tôi đã có dịp tìm hiểu quá trình xây dựng và quảng bá các thương hiệu của Đài Loan ra toàn cầu.

Đi lên bằng nội lực

Tại trụ sở của tập đoàn Asus ở Đài Bắc, chỉ tay vào chiếc xe bò chở một khối sắt nặng hơn 2 tấn trên màn hình, ông Jonathan Tsang, Phó chủ tịch tập đoàn Asus, hỏi các phóng viên của Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ: “Các bạn có biết đây là cái gì không? Chắc các bạn không thể hình dung được đây chính là chiếc máy tính đầu tiên do Đài Loan sản xuất. Chúng tôi đã xây dựng thương hiệu Asus từ nền tảng của ngành công nghệ thông tin của Đài Loan như vậy. Nhưng chúng tôi đã quyết tâm đi lên bằng chính nội lực của mình”, ông Tsang kể về quá trình xây dựng thương hiệu của Asus.

Asus là trường hợp điển hình của nhiều công ty Đài Loan đã bắt đầu xây dựng thương hiệu riêng. Họ chấp nhận bỏ những khoản lợi nhuận kếch xù từ những hợp đồng gia công để tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm và thương hiệu mới. Nhờ đó, Asus đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ, với doanh thu trên 8 tỉ Đô la Mỹ, giá trị thương hiệu hơn 1,3 tỉ Đô la Mỹ.

Để xây dựng thương hiệu toàn cầu thành công, Asus đã thông qua những người có khả năng tạo ra xu hướng tiêu dùng nhằm quảng bá sản phẩm. Chẳng hạn hai chiếc máy tính xách tay Asus đã được R&K – nhà cung cấp máy tính và thiết bị điện tử chuyên dụng cho các chuyến bay ngoài không gian – chọn lựa, và đã trải qua 600 ngày trong điều kiện không trọng lực.

Tương tự, những chiếc máy tính xách tay của Asus còn được sử dụng trong những cuộc đua xe hơi địa hình, hoặc được mang theo trong những chuyến leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, hoặc đến Bắc cực, Nam cực.

Tạo giá trị riêng

Transcend, một thương hiệu khác của Đài Loan, chuyên sản xuất ổ cứng di động (USB), đã quen thuộc với người tiêu dùng ở thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua. Bà Nico Liu, Giám đốc phụ trách các sản phẩm của Transcend tại Việt Nam, cho biết thành công của Transcend là tạo nên sự khác biệt giữa hàng trăm sản phẩm USB hiện nay trên thị trường.

Sự đa dạng về mẫu mã, giá cả cũng như chất lượng đã dẫn đến tình trạng bão hòa các sản phẩm lưu trữ di động. “Điểm khác biệt của Transcend là chú trọng vào phong cách thiết kế, hướng đến người tiêu dùng trẻ thông qua những sản phẩm có cùng tính năng lưu trữ dữ liệu, nhưng đề cao tính thời trang”, bà Liu nói.

Nếu Transcend tạo sự khác biệt về thương hiệu trên thị trường toàn cầu thông qua những sản phẩm gắn với thời trang, thì Trend Micro thành công với triết lý “hãy là chính mình”.

Ông Steve Chang, người sáng lập, nguyên Chủ tịch Trend Micro, công ty chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về bảo mật và chống lại các nguy cơ về an toàn thông tin cho khách hàng, đã dành gần 45 phút để nói về cách Trend Micro tồn tại và vượt qua những khó khăn cũng như xu hướng bảo mật thông tin của khách hàng trong tương lai.

Theo ông Chang, thành công của Trend Micro là tạo ra thương hiệu dựa trên nền tảng giá trị riêng của công ty. “Nếu tự bằng lòng với việc gia công cho những thương hiệu lớn, Trend Micro sẽ không có được thành quả như ngày hôm nay”. Người sáng lập Trend Micro đã chỉ rõ vấn đề lợi bất cập hại của việc doanh nghiệp mải mê với việc gia công, mà không chú trọng đến việc tạo ra giá trị riêng của công ty.

Lợi nhuận của các công ty gia công sẽ giảm dần vì các hãng sản xuất không ngừng hạ thấp chi phí sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận. Lợi thế về nhân công giá rẻ sẽ mất dần theo thời gian. Không biết rõ về sản phẩm cũng như những khách hàng của mình cũng là những bất cập của việc làm gia công.

Ông Chang, người được mệnh danh là Bill Gates của châu Á, gói gọn bí quyết đưa Trend Micro trở thành thương hiệu toàn cầu là luôn đổi mới, vì khách hàng, đoàn kết, sáng tạo và tin cậy (Change, Customer, Collaboration, Innovation and Trustworthiness).

Sự thành công của các thương hiệu Đài Loan sẽ khó trở thành hiện thực, nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền sở tại, đặc biệt là Viện Nghiên cứu công nghệ công nghiệp (ITRI). Được thành lập năm 1973, ITRI không chỉ thực hiện chức năng nhập khẩu công nghệ, đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển (R&D), mà còn đào tạo các kỹ sư, thúc đẩy các công ty công nghệ mới thành lập.

Nếu ITRI là “bà đỡ” cho các doanh nghiệp công nghệ của Đài Loan, áp dụng những phát minh công nghệ mới để tạo ra những thương hiệu lớn thì Taitra chính là nơi thúc đẩy, đưa những thương hiệu này vươn ra toàn cầu, thông qua những hoạt động xúc tiến thương mại trong nhiều năm qua.

* Trong khuôn khổ chương trình “Taiwan Excellence”, Hội đồng Phát triển ngoại thương Đài Loan (Taiwan External Trade Development Council – Taitra), thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan (MOEA) đã chính thức phát động chương trình “Excellence Life Style”. Đây là chương trình nhằm quảng bá những sản phẩm công nghệ thông tin Đài Loan ra toàn cầu, hướng đến người tiêu dùng ở các thị trường Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ. Phó chủ tịch Wayne Wu của Taitra cho biết: những sản phẩm mang thương hiệu “Taiwan Excellence” hướng đến việc đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Những sản phẩm này không những mang lại tiện ích trong công việc, mà còn giúp cho người sử dụng ứng dụng những công nghệ mới cho việc giải trí, học tập.

Sơn Nghĩa (TBKTSG)

Thất thoát tài sản Nhà nước: “Điển hình là Vinashin”

Chỉ duy nhất Vinashin được nhắc đến trong “một số” các doanh nghiệp làm thất thoát tài sản Nhà nước tại báo cáo của Chính phủ…

“Việc thực hiện chức năng quản lý và giám sát vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp có nơi, có lúc bị buông lỏng, vi phạm nghiêm trọng các quy định Nhà nước về quản lý vốn đầu tư, làm thất thoát tài sản Nhà nước… điển hình là Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam”, Chính phủ nhìn nhận.

Có đến 11 tập đoàn, tổng công ty được nêu tên cùng với những con số hàng chục đến hàng trăm nghìn tỷ đồng tiết kiệm chi phí kinh doanh, nhưng chỉ duy nhất Vinashin được nhắc đến trong “một số” các doanh nghiệp làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2010 của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 30/9 đã nêu cả ưu và khuyết trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp Nhà nước.

Hầu hết các doanh nghiệp đã tiết kiệm

Theo Chính phủ, trong năm nay, hầu hết các doanh nghiệp đã đẩy mạnh các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả tiết kiệm chi phí kinh doanh và vốn đầu tư theo số liệu báo cáo năm 2010 của 11 tập đoàn, tổng công ty là hơn 2.349 tỷ đồng. Dẫn đầu là Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam với 640 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 629 tỷ đồng, ít nhất là Tổng công ty Lương thực Miền Bắc cũng tiết kiệm được 10,7 tỷ đồng.

Song, vẫn còn một số doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính không lành mạnh. Các cơ chế, chính sách quản lý vốn, tài sản Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế bộc lộ nhiều bất cập.

“Việc thực hiện chức năng quản lý và giám sát vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp có nơi, có lúc bị buông lỏng, vi phạm nghiêm trọng các quy định Nhà nước về quản lý vốn đầu tư, làm thất thoát tài sản Nhà nước… điển hình là Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam”, Chính phủ nhìn nhận.

Tuy nhiên, báo cáo đã không nêu bất kỳ một con số cụ thể nào để chứng minh cho nhận định nói trên.

Cũng dẫn Vinashin để minh chứng cho nhận xét một số tổng công ty tập đoàn kinh tế Nhà nước kinh doanh thua lỗ, thất thoát lớn, tình hình tài chính không lành mạnh tại báo cáo thẩm tra, song Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng đã không đưa ra con số nào chứng minh cho sự “thất thoát lớn” đó.

Mà, chỉ có con số 157 đơn vị thành viên năm 2008 đã tăng lên hơn 200 vào năm 2010 được dẫn để nói về phân cấp đầu tư thiếu sự chuẩn bị, triển khai các dự án ồ ạt khi chưa có quy hoạch, chưa có chính sách, bộ máy chưa đủ năng lực, có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quản lý của tập đoàn này.

“Vẫn còn nhiều lãng phí”

Tại báo cáo của Chính phủ có nhiều con số khá ấn tượng về tiết kiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Với 117 tỷ đồng, Bộ Tài chính vượt xa nhiều bộ, ngành khác. Còn tại địa phương, Bình Dương chiếm ngôi đầu với 114 tỷ đồng…

Mặc dù vậy, dưới góc nhìn của cơ quan thẩm tra thì “vẫn còn nhiều lãng phí”. Khá nhiều bộ, ngành địa phương phân bổ và giao dự toán vượt định mức, chi tiêu vượt dự toán, sử dụng sai nguồn kinh phí, vượt tiêu chuẩn, chế độ quy định.

Cụ thể, 9 tháng qua, hệ thống kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán trên 160 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi. Ngành tài chính đã xử lý vi phạm tài chính trên 1.626 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ đã phát hiện sai phạm 4.796 tỷ đồng, 21.746 ha đất các loại….

Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhận định, tình trạng sử dụng số vượt thu, nguồn dự phòng, chi tạm ứng, cho vay sai chế độ, chi vượt dự toán, vượt chế độ định mức, nhất là số chi chuyển nguồn ngân sách lớn, tiếp tục diễn ra trong nhiều năm vẫn chậm được khắc phục, là “sự lãng phí lớn với ngân sách Nhà nước”.

Cũng “vẫn còn lớn”, theo cơ quan thẩm tra, là tình trạng lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách và vốn trái phiếu Chính phủ, vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước. Nhiều công trình, dự án chủ trương đầu tư không đúng, thời gian thực hiện kéo dài. Năm 2009 đã chuyển sang 2010 là 5.021 dự án chậm tiến độ, cơ quan thẩm tra dẫn chứng.

Cũng với rất nhiều con số cụ thể, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã chỉ ra sự lãng phí trong quản lý tài sản công và khoáng sản, tài nguyên, đất đai và rừng. Trong đó, chỉ riêng tỉnh Hậu Giang đã cho thuê đất không đúng quy định 600,83 ha; bị lấn chiếm 200,2 ha; để hoang hóa 109,97 ha, cho mượn 158,9 ha…