Tin vắn chứng khoán ngày 1/4

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/4/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam…

Đại hội cổ đông REE đã thông qua phương án phát hành 81.041.798 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/4/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu thuần năm 2010 ước đạt 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 510 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến 15%.

Đại hội cổ đông REE đã thông qua phương án phát hành 81.041.798 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; phát hành 8 triệu cổ phiếu bán cho nhân viên chủ chốt; phát hành 810.418 trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, với tỷ lệ 100:1 (100 cổ phiếu được mua 1 trái phiếu).

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 (mã HT2-HOSE) thông qua trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%/mệnh giá; thông qua việc hủy niêm yết và chuyển đổi cổ phiếu theo phương án lộ trình sáp nhập đã được thông qua, ngày chốt danh sách cổ đông cho việc hủy niêm yết, chuyển đổi cổ phiếu và trả cổ tức là ngày 20/4/2010.

* Từ ngày 5/4/2010 – 5/6/2010, ông Hoàng Văn Hưng – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đăng ký bán 9.120 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 7.600 cổ phiếu, chiếm 0,045% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc riêng gia đình.

* Từ ngày 6/1/2010 – 30/3/2010, Nguyễn Việt Thắng, con  bà Nguyễn Thị Hợp – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) đăng ký bán 4.600 cổ phiếu, đã bán 3.600 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hét lad do biến động của thị trường chứng khoán trong quý 1/2010, số cổ phiếu nắm giữ còn 11.001 cổ phiếu, chiếm 0,101% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 5/4/2010 – 5/6/2010, Nguyễn Việt Thắng, con bà Nguyễn Thị Hợp – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.001 cổ phiếu, chiếm 0,046% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 5/4/2010 – 4/6/2010, bà Huỳnh Thị Kim Anh – Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 (mã TS4-HOSE) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.123 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng trong gia đình.

* Từ ngày 5/4/2010 – 8/4/2010, ông Lê Thanh Năm – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 (mã TS4-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 60.005 cổ phiếu, nhằm chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

* Từ ngày 5/4/2010 – 8/4/2010, ông Trần Văn Cường, em ông Nguyễn Văn Lực – Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 (mã TS4-HOSE) đăng ký bán 194.711 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi bán quyền mua là 584.134 cổ phiếu, nhằm chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

* Từ ngày 6/4/2010 – 6/6/2010, bà Đoàn Thị Lựu, em ông Đoàn Đức Hồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) đăng ký bán hết 35.100 cổ phiếu, để chi tiêu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/4/2010 – 8/4/2010, ông Trần Văn Tài, em ông Nguyễn Văn Lực – Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 (mã TS4-HOSE) đăng ký bán 18.463 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi bán quyền mua là 55.391 cổ phiếu, nhằm chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

* Từ ngày 5/4/2010 – 8/4/2010, ông Trần Văn Trí, em ông Nguyễn Văn Lực – Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 (mã TS4-HOSE) đăng ký bán 70.231 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi bán quyền mua là 210.693 cổ phiếu, nhằm chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

* Từ ngày 5/4/2010 – 5/6/2010, bà Ngô Thị Thúy Vân, vợ ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đăng ký bán 950.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 50.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính và đầu tư của gia đình.

* Từ ngày 2/4/2010 – 30/5/2010, ông Nguyễn Văn Kim – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ, để giải quyết việc riêng gia đình.

* Ngày 26/3/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 784.540 cổ phiếu, chiếm 5,06% vốn điều lệ.

* Ngày 25/3/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc tiến (mã PHT-HOSE) đã bán 450.080 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 819.900 cổ phiếu, chiếm 7,45% vốn điều lệ.

* Từ ngày 18/3/2010 – 24/3/2010, ông Nguyễn Bình Dương – Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đã bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 120.000 cổ phiếu, chiếm 0,71% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo kiểm toán và báo cáo thường niên 2009 nhằm đảm bảo tính minh bạch trong công tác kiểm tra số liệu kiểm toán của công ty, mặt khác trong năm 2009 công ty thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp bằng việc nhượng bán 70% cổ phần của công ty tại công ty con và mất quyền quyền sóat tại công ty này, việc giao tài sản, công nợ, con người..để sau chuyển giao đã chiếm khá nhiều thời gian của công ty trong nhóm.

* Công ty Cổ phần Xây Dựng số 5 (mã SC5-HOSE) công bố ngày 26/3/2010 Công ty SC5 đã khởi công dự án “Chung cư cao tầng Mỹ An” tại phường Bình Hiệp Chánh, quận Thủ Đức, Tp.HCM với tổng diện tích sàn xây dựng là 19.882 m2 bao gồm 148 căn hộ cao 16 tầng.

* Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) thông báo miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị công ty của ông Hồ Doãn Cường kể từ ngày 29/3/2010 do ông Hồ Doãn Cường xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

* Kết thúc ngày 29/3/2010, ông Võ Đắc Khôi – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) đã mua 4.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 15.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Hữu liên Á Châu (mã HLA-HOSE) công bố ông Phan Văn Thơm – Kế toán trưởng công ty sẽ thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 29/3/2010; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng phòng Kế toán thanh toán giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 29/3/2010.

* Ngày 29/4/2010, Tổng công ty Cổ phần Khoáng Sản Narì Hamico (mã KSS-HOSE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại trụ sở công ty – tổ 12 – phường Nguyễn Thị Minh Khai – thị xã Bắc Kạn – tỉnh Bắc Kạn.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt (mã LIX-HOSE) thông báo đồng ý để ông Nguyễn Phước Hùng từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty vì lý do sức khỏe kể từ ngày 1/4/2010.

* Ngày 21/4/2010, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

* 8h ngày 22/4/2010, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại Khách sạn Rex (phòng Lotus A) – số 141 Đại lộ Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) thông báo sẽ họp đại hội đồng cổ đông năm 2010 vào 14h ngày 22/4/2010 thay vì ngày 16/4/2010, do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đi công tác đột xuất nước ngoài nên không về tham dự kịp.

* Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) thông báo dời ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 đến 8h30 ngày 8/5/2010 tại Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM thay vì ngày 17/4/2010 như đã thông báo, là nhằm chuẩn bị các nội dung cho đại hội được hoàn chỉnh, chu đáo, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sáp nhập KDC – NKD – KIDO.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 30/3/2010 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long đạt lợi nhuận dương.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (mã MEC-HNX) được niêm yết bổ sung 3.000.000 cổ phiếu phát hành theo giấy chứng nhận số 454/UBCK-GCN ngày 16/11/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 30 tỷ đồng.

* Ngày 29/3/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức chấp thuận niêm yết bổ sung 2.500.000 cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 25 tỷ đồng. Đây là số lượng cổ phiếu của HNM phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2009 để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng, trong đó, phát hành cho 2 cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh 1.250.000 cổ phiếu và Công ty TNHH Phát triển Công nghệ mới và Sản phẩm mới 1.250.000 cổ phiếu.

* Ngày 23/3/2010, ông Huỳnh Ngọc Hiếu – thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.310 cổ phiếu.

* Từ ngày 31/3/2010 – 31/5/2010, ông Huỳnh Ngọc Hiếu – thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 31/3/2010 – 26/4/2010, bà Phạm Thị Loan, vợ ông Tạ Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 1/4/2010 – 31/5/2010, ông Trần Minh Sơn – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (mã VMG-HNX) đăng ký bán 18.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính gia đình.

* Từ ngày 30/3/2010 – 30/5/2010, ông Bùi Ngọc Châu, em bà Bùi Thị Kim Xuyến – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (mã VMG-HNX) đăng ký bán 1.500 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính gia đình.

* Từ ngày 30/3/2010 – 30/5/2010, bà Bùi Thị Sen, chị gái bà Bùi Thị Kim Xuyến – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (mã VMG-HNX) đăng ký bán 1.500 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính gia đình.

* Từ ngày 31/3/2010 – 29/4/2010, bà Nguyễn Bích Thủy, vợ ông Nguyễn Xuân Trường – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, để cho con du học.

* Dự kiến ngày 24/4/2010, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường khách sạn Ninh Kiều, số 2 Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Cuối tháng 4/2010, Công ty Cổ phần Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên (mã HST-HNX) tổ chức đại hội đồng cổ đông 2010 tại Hội trường khách sạn Thái Bình, đường Phạm Bạch Hổ, thành phố Hưng Yên.

* Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng (mã TXM-HNX) thông báo ông Đinh Xuân Cầm – Cử nhân kinh tế ngành kế toán – Ủy viên Hội đồng quản trị – Trưởng phòng Tài chính kế toán được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng kể từ ngày 23/3/2010 trong thời hạn 3 năm.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS-HNX) thông báo ông Trần Quốc Triệu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 19/3/2010 theo Quyết định số 11-2010/QĐ-HĐQTngày 25/3/2010 của Hội đồng Quản trị.

* Dự kiến ngày 22/4/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) tổ chức đại hội đồng cổ đông tại số 14B Kỳ Đồng, phường  9, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

* Ngày 29/3/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội được đăng ký giao dịch 1.550.000 cổ phiếu trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá là 15,5 tỷ đồng.

* Ngày 29/3/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung được đăng ký giao dịch 68.884.571 cổ phiếu trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá là 688.845.710.000 đồng.

Tuyển nhân sự cao cấp: Làm sao tránh “vỡ mộng”?

“Môi trường làm việc của doanh nghiệp trong nước khác rất nhiều môi trường làm việc ở công ty nước ngoài”…

Trong những năm gần đây, làn sóng di dời nhân sự bậc cao tại các tập đoàn đa quốc gia khi chuyển về các công ty trong nước đã và đang hình thành.

Một Việt kiều Mỹ đã từng nhiều năm làm việc trong ngành tài chính tại Mỹ và có một số thành tựu nhất định. Những tưởng sẽ thành công, nhưng sau gần hai năm quay về Việt Nam thử sức với vai trò giám đốc đầu tư cho hai quỹ đầu tư lớn, anh lại rất thất vọng và quay trở về nước.

Theo anh, có lẽ do sự kỳ vọng quá nhiều khi mà anh chưa thật sự hiểu về những sự khác biệt văn hóa làm việc cũng như thị trường mà anh đã không đạt được thành công. Anh đã nhận ra rằng những kinh nghiệm làm việc đã tích lũy trước đây tại Mỹ không hoàn toàn phù hợp tại Việt Nam.

“Môi trường làm việc của doanh nghiệp trong nước khác rất nhiều môi trường làm việc ở công ty nước ngoài. Một nhà quản lý khi đã quen làm việc trong môi trường công ty nước ngoài, khi chuyển sang làm việc cho công ty trong nước sẽ cảm thấy “dị ứng” với tác phong làm việc khá tự do, thoải mái của các nhân viên nơi đây”. Đó là lời chia sẻ của ông Đỗ Thanh Năm – Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn và Hỗ trợ chiến lược Win-Win.

Trong những năm gần đây, làn sóng di dời nhân sự bậc cao tại các tập đoàn đa quốc gia khi chuyển về các công ty trong nước đã và đang hình thành. Tuy nhiên, giữa hai môi trường làm việc khác nhau, nhiều người đã không thích nghi kịp nên đã không đạt được thành công như mong muốn.

Có thể nhận thấy nhiều doanh nghiệp trong nước đang ngày càng khẳng định được vị  thế cũng như tạo ra áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Những thương hiệu nội địa ngày càng khẳng định được chỗ đứng trong lòng khách hàng, không hề tỏ ra thua kém các thương hiệu quốc tế.

Sự thành công ấy không thể không kể đến vai trò khá quan trọng của các nhân sự quản lý bậc cao mà các ông chủ Việt Nam phải mất nhiều thời gian tìm kiếm và chiêu mộ từ các tập đoàn đa quốc gia với nhiều kỳ vọng.

Song không hẳn mọi sự kết duyên này đều có được kết quả như mong đợi từ cả hai phía. Rất dễ nhận ra nhiều trường hợp các nhân sự bậc cao từ các tập đoàn đa quốc gia sau một thời gian về làm việc cho các doanh nghiệp trong nước đã thật sự “vỡ mộng” với những khác biệt giữa văn hóa hai môi trường nội và ngoại.

Ông Đỗ Thanh Năm phân tích: “Các doanh nghiệp trong nước thường có cách ứng xử theo kiểu “gia đình” giữa các thành viên trong công ty. Chính cách đối xử thoải mái, cả nể, dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm, sai sót của cấp dưới đã khiến cho nhà quản lý mới gặp khó khăn trong điều hành theo phong cách mà trước đây anh ta đã từng làm tại công ty nước ngoài”.

Ông Lý Trường Chiến, chuyên gia tư vấn về tái cấu trúc và quản trị chiến lược phát triển doanh nghiệp kiêm thành viên Hội đồng Các nhà tư vấn quản trị quốc tế của EU, nói: “Một thực tế là ngày nay, với việc phải dành ra một khoản chi phí không nhỏ để chiêu mộ các nhân sự bậc cao từ các tập đoàn đa quốc gia, các ông chủ doanh nghiệp trong nước thường nôn nóng và mong muốn có kết quả ngay. Song mọi sự thay đổi đều cần có một khoảng thời gian nhất định, việc nhiều ông chủ nôn nóng và có những tác động không hay có thể dẫn đến việc người được tuyển trở nên mất đi sự tự tin và dần bị cô lập, không thể hiện được năng lực vốn có của mình”.

“Đã dùng thì cần phải tin, thậm chí “tạm ứng” lòng tin. Nếu không tin thì đừng dùng”, ông Lý Trường Chiến khẳng định. Theo ông, các doanh nghiệp nên chỉ nên thường xuyên kiểm tra để lòng tin không bị lạm dụng. Mọi sự thành công đều cần phải có sự thống nhất về mục tiêu, tiêu chí đánh giá, thời gian và lộ trình rõ ràng. Nếu không sẽ dẫn đến việc mất thời gian của cả hai bên, thiệt hại về chi phí, thậm chí hỏng cả hệ thống.

Mặt khác, về phía ứng viên cũng cần có sự tìm hiểu thật kỹ về môi trường làm việc mới nhằm tránh phải sự  hụt hẫng khi thực tế diễn ra không được như mong đợi.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự bậc cao, ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó giám đốc tư vấn tuyển dụng VIPsearch, đối tác của Glasford International tại Việt Nam – cho biết: “Thực tế qua phỏng vấn, doanh nghiệp và ứng viên chỉ có thể nắm bắt được 70% khả năng và tính cách của nhau, 30% còn lại chỉ được bộc lộ khi trực tiếp cùng nhau làm việc. Vì thế, việc tìm hiểu môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp trước khi gia nhập là rất quan trọng”.

Ràng buộc lệch chuẩn

Dự thảo Bộ luật Lao động chuẩn bị trình Quốc hội thông qua vẫn giữ lại nhiều quy định vướng mắc, bất cập, thậm chí còn thụt lùi…

Công nhân may ở Bình Dương tham gia một lớp đào tạo về quyền và nghĩa vụ của người lao động – Ảnh: Lê Toàn.

Cả hai bên đi thuê và làm thuê đều hy vọng Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ có được những thay đổi dứt khoát, mạnh mẽ.

Tuy nhiên, dự thảo Bộ luật Lao động chuẩn bị trình Quốc hội thông qua vẫn giữ lại nhiều quy định vướng mắc, bất cập, thậm chí còn thụt lùi so với Bộ luật Lao động hiện hành.

Những ràng buộc vô lý

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận tự nguyện của hai bên, thể hiện kết quả thuận mua, vừa bán hàng hóa sức lao động. Tuy nhiên, dự thảo lại đưa ra quy định mới là, người sử dụng lao động không được yêu cầu thử việc đối với người lao động làm theo hợp đồng mùa vụ (điều 34).

Như vậy, khác nào bắt người thuê lao động làm việc vài tháng cứ phải nhắm mắt nhận bừa bất kể ai?

Dự thảo quy định, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày làm việc (điều 38). Quy định mốc ba ngày này là vô nghĩa, vì chẳng ràng buộc được điều gì.

Trong trường hợp này, bên đề nghị có quyền đưa ra lúc nào cũng được, còn nghĩa vụ về thời gian phải là của bên tiếp nhận. Do vậy, cần phải quy định ngược lại là, bên nhận được yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng phải trả lời bên kia trong thời hạn ba ngày.

Những vướng mắc chưa gỡ

Luật quy định các trường hợp buộc phải ký hợp đồng bằng văn bản (điều 28). Tuy nhiên, còn phổ biến nhiều trường hợp người lao động không được ký. Vậy quan hệ lao động trên thực tế có được thừa nhận hay không? Nếu vẫn không quy định rõ việc công nhận đây là hợp đồng lao động, thì mọi thiệt thòi lại vẫn rơi vào người lao động.

Chẳng hạn, muốn kiện ra tòa đòi quyền lợi, thì tòa án cũng không thụ lý chỉ vì không xuất trình được bản hợp đồng bằng giấy.

Thỏa ước lao động là văn bản chủ yếu nhằm ghi nhận quyền lợi của người lao động. Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn thì phải được ký lại. Tuy nhiên trên thực tế việc quá hạn thường xuyên xảy ra. Nếu dự thảo vẫn chọn lựa cách xử lý máy móc như cũ là xóa bỏ hiệu lực của thỏa ước, thì chỉ người lao động mất quyền lợi. Còn doanh nghiệp thường không thiệt hại, nên sẽ chẳng mặn mà gì với việc ký lại.

Cũng giống như bộ luật hiện hành, dự thảo xác định đại diện thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể của bên doanh nghiệp là giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền (điều 76). Sự áp đặt này trái với nguyên lý chung về thẩm quyền của người đại diện.

Người có đủ tư cách cần phải được quy định là người đại diện cho giới chủ doanh nghiệp hay ít nhất cũng phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chứ không thể ấn định là giám đốc. (Từ trước đến nay, nếu cứ để giám đốc ký hợp đồng lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thì trái với cả Bộ luật Dân sự và Luật Doanh nghiệp).

Dự thảo quy định trường hợp trả lương chậm thì phải trả thêm “một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố” (điều 108). Quy định này tuy đã sửa sai được bất cập cơ bản của Bộ luật hiện hành, nhưng lại gây thiệt thòi cho người lao động, vì mức lãi suất cơ bản luôn rất thấp. Với mức lãi suất này cũng sẽ không có tác dụng thúc ép doanh nghiệp nhanh chóng trả lương cho người lao động. Tốt hơn hết là cần ấn định một mức lãi suất chậm trả cụ thể khoảng 2%/tháng hoặc giao cho Chính phủ xác định trong từng thời kỳ.

Những quy định lệch chuẩn

Dự thảo định nghĩa “doanh nghiệp” bao gồm cả các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, trang trại, tổ hợp tác, hộ cá thể có sử dụng lao động theo hợp đồng (điều 5). Khái niệm này là quá rộng, mâu thuẫn với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, các luật thuế…

Rồi khái niệm “hộ cá thể” cũng không có trong các luật khác (chỉ có hộ gia đình và hộ kinh doanh, trước đây gọi là hộ kinh doanh cá thể).

Phụ lục hợp đồng theo Bộ luật Dân sự là một phần kèm theo để giải thích, bổ sung cho hợp đồng, nhưng dự thảo lại dùng cả cho việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng (điều 30).

Dự thảo quy định, người sử dụng lao động không được đòi hỏi người lao động phải có tài sản đặt cọc hay thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng (điều 32 và 33). Cứ theo như vậy, thì không được bắt đặt cọc, thế chấp nhưng lại tha hồ yêu cầu người lao động cầm cố, ký quỹ…

Chế độ trợ cấp thôi việc đã bị bãi bỏ từ đầu năm 2010 để thay thế bằng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Thế nhưng điều 53 của dự thảo vẫn cứ quy định doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động y nguyên như trước đây.

Điều 55 và 57 quy định một trong những trường hợp dẫn đến hợp đồng lao động bị vô hiệu toàn bộ và bị hủy bỏ, không được công nhận, đó là “người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền”.

Hậu quả nhìn thấy là thua thiệt đều dồn về phía người lao động. Trường hợp này cần xử lý theo hướng công nhận hợp đồng tương tự như trong lĩnh vực kinh tế, dân sự: ký không đúng thẩm quyền nhưng vẫn được công nhận là hợp pháp, vì doanh nghiệp đã mặc nhiên thừa nhận quan hệ lao động.

Dự thảo quy định có thể trả lương bằng “ngân phiếu” do Nhà nước phát hành (điều 106) là không hợp lý. Ngân phiếu thanh toán có giá trị lưu thông như tiền mặt, nhưng nó đã không còn được lưu hành cả chục năm nay rồi mà vẫn còn “lưu luyến” coi là một hình thức trả lương.

Cuối cùng, một bộ luật cần phải có phạm vi điều chỉnh rộng lớn, hoàn chỉnh, đồng bộ, lâu dài và ít bị lệ thuộc vào các đạo luật khác cũng như văn bản hướng dẫn. Nhìn lại thì thấy một loạt nội dung cơ bản trong Bộ luật Lao động đã được tách ra thành nhiều đạo luật như: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Luật Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, Luật Dạy nghề năm 2006, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008.

Một nội dung khác có quan hệ mật thiết với Bộ luật Lao động là quy định về công đoàn, thì cũng đã có Luật Công đoàn riêng từ năm 1990, nay cũng đang được soạn thảo lại. Sắp tới còn dự kiến ban hành Luật Tiền lương tối thiểu và còn có thể một số luật khác nữa. Phần nội dung còn lại của bộ luật phải “sống” dựa vào hàng mấy chục nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Vì vậy, tuy dự thảo Bộ luật Lao động có số lượng tới 276 điều, nhiều hơn đáng kể so với Bộ luật Lao động hiện hành, nhưng xét ra nó vẫn chỉ đáng gọi là Luật Lao động mà không nên tiếp tục gọi tên là bộ luật.

Luật sư Trương Thanh Đức (TBKTSG)

VCS đặt mục tiêu lãi hơn 161 tỷ đồng trong năm 2010

Đại hội đồng cổ đông VCS thông qua kế hoạch kinh dpanh, đầu tư và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2010…

Đại hội cổ đông VCS đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu và chào bán thêm 10 triệu cổ phiếu.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex – Vicostone (mã VCS-HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2010.

Cụ thể: công ty đặt kế hoạch hợp nhất với các chỉ tiêu giá trị sản xuất đạt 740,44 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 717,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 161,27 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 20%.

Về kế hoạch đầu tư năm 2010, công ty tiếp tục triển khai thực hiện dự án mở rộng Nhà máy đá ốp lát cao cấo Vinaconex với tổng mức đầu tư phê duyệt là 934,6 tỷ đồng; góp vốn thành lập công ty con, liên doanh với các đối tác có năng lực và kinh nghiệm nhằm thực hiện một số dự án bất động sản; liên doanh đầu tư nước ngoài nhằm khai thác các loại nguyên vật liêu chính cung cấp cho các nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo của công ty, các công ty con, công ty thành viên liên kết và cung cấp cho thị trường thế giới; tiếp tục triển khai các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên Khu công nghiệp Bắc Phú Cát.

Về kế hoạch tăng vốn, công ty dự kiến phát hành 750.000 cổ phiếu theo lựa chọn chương trình lựa chọn cho người lao động với giá trị phát hành tương đương 5% vốn điều lệ – tương đương 7,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý 2/2010.

Đồng thời, công ty cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu và chào bán thêm 10 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá phát hành bằng giá.

Ngoài ra, đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định thời điểm thích hợp thực hiện chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Được biết, tổng giá trị sản xuất trong năm 2009 của VCS đạt 566,29 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 549,92 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 93,66 tỷ đồng, chia cổ tức 20%.

Nhiều tiện ích giao dịch chứng khoán qua iPhone

Nhà đầu tư có nhiều tiện ích trong giao dịch, tra cứu và theo dõi thị trường qua sản phẩm iClick Pro trên điện thoại iPhone…

Theo giới thiệu của Click&Phone, giao diện của iClick Pro được thiết kế để hỗ trợ tối đa trực quan hóa các con số, tối thiểu thao tác trên phím điện thoại.

Sản phẩm giao dịch iClick Pro – do Công ty Chứng khoán Click&Phone phát triển – đang được kỳ vọng sẽ là một lựa chọn tối ưu của nhà đầu tư khi giao dịch chứng khoán trên điện thoại iPhone.

Để giữ chân và kéo nhà đầu tư đến với mình, các công ty chứng khoán liên tục chạy đua ra mắt sản phẩm ứng dụng giao dịch chứng khoán trên điện thoại cho nhà đầu tư. Có thể kể đến FPTS Mobile của Công ty Chứng khoán FPT, phần mềm webmobile của Công ty Chứng khoán VNDirect, MobizStock của Công ty Chứng khoán Đông Á…

Đặc biệt, không chỉ các công ty chứng khoán phát triển các ứng dụng giao dịch chứng khoán trên điện thoại cho nhà đầu tư mà hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp phần mềm tư nhân cũng phát triển và tung ra thị trường các sản phẩm dành cho nhà đầu tư chứng khoán như MStock của Tamtay Group xây dựng, StockonMobile của Công ty Phần mềm Bảo Thạch, iTrade của Công ty Cổ phần Giao dịch Trí tuệ…

Có một đặc điểm chung giữa các sản phẩm của các doanh nghiệp phần mềm cũng như của các công ty chứng khoán, đó là các sản phẩm ứng dụng hầu hết đều được dùng cho các dòng điện thoại di động hỗ trợ windows mobile kết nối wifi hoặc GPRS.

Nắm bắt được xu hướng hiện nay về nhu cầu sử dụng điện thoại iPhone, Click&Phone là đơn vị đầu tiên phát triển sản phẩm ứng dụng iClick Pro để giao dịch chứng khoán trên điện thoại di động iPhone.

iClick Pro là phần mềm phục vụ hiệu quả cho nhà đầu tư trực tiếp theo dõi các biến động của thị trường chứng khoán cũng như giao dịch chứng khoán ngay trên điện thoại iPhone mọi lúc, mọi nơi với thiết kế giao diện sáng tạo, dễ sử dụng và linh hoạt chỉ với vài cú “click” trên máy điện thoại. Người sử dụng có thể nắm bắt thông tin nhanh, sau khi kết nối dữ liệu giao dịch được đẩy liên tục về điện thoại. Đặc biệt trong chế độ realtime ngay khi thay đổi số liệu ở một mã nào đó, máy chủ tự động đẩy về điện thoại mà không cần refresh.

Ngoài các chức năng giao dịch mua/bán, iClick Pro còn cho phép nhà đầu tư có thể dễ dàng vay ứng trước, chuyển khoản tiền cũng như tra cứu danh mục đầu tư, lịch sử giao dịch, Top các mã chứng khoán tăng giảm nhiều nhất trong ngày, tin tức thị trường chứng khoán và các công bố thông tin của các mã chứng khoán ngay… trên điện thoại iPhone.

Theo giới thiệu của Click&Phone, giao diện của iClick Pro được thiết kế để hỗ trợ tối đa trực quan hóa các con số, tối thiểu thao tác trên phím điện thoại. Bên cạnh đó, yếu tố bảo mật cũng được đặt lên hàng đầu khi nhà đầu tư giao dịch qua điện thoại. Mọi thông tin cũng như giao dịch của nhà đầu tư sẽ được sử dụng giải pháp bảo mật hai tầng ở mức cao nhất thông qua việc sử dụng hệ thống mật khẩu tự sinh một lần (RSA Token) cũng như công nghệ mã hóa thông tin của VeriSign.

Phần mềm được lưu trữ tại kho phần mềm online App Store của Apple giúp nhà đầu tư tự do cài đặt. Trong ứng dụng iClick Pro, bảng giá trên iPhone dành cho mọi nhà đầu tư trên thị trường. Để giao dịch hoặc tra cứu thông tin nhà đầu tư cần mở tài khoản tại công ty. Việc mở tài khoản sẽ nhanh chóng hơn nhờ có chức năng yêu cầu mở tài khoản ngay trên điện thoại này.

Thực tế hiện nay, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp luôn cố gắng kiếm tìm cho mình giải pháp để có thể theo dõi thông tin, giao dịch mua/bán và diễn biến trên thị trường chứng khoán mọi lúc, mọi nơi. iClick Pro là sản phầm ứng dụng đầu tiên dành cho nhà đầu tư để tra cứu thông tin và giao dịch chứng khoán trên iPhone được Click&Phone ra mắt vào tháng 4/2010. Và đây mới chỉ là những bước khởi đầu trong việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm tiện ích cho nhà đầu tư của công ty này.

IMP trả cổ tức 20% bằng tiền

Sàn Tp.HCM vừa thông báo ngày 16/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của IMP…

IMP đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2010 đạt 762 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa  thông báo ngày 16/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE).

Theo đó, ngày 10/5, IMP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm – số 4 đường 30-4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoặc chi nhánh công ty tại Tp.HCM và Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán IMP vào những ngày 15/4, 16/4, và 19/4/2010.

Được biết, năm 2010, IMP đặt kế hoạch tổng doanh thu ước đạt 762 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 90 tỷ đồng.

Triển vọng ngắn hạn ảm đạm của giá vàng

Theo giới kinh doanh vàng, áp lực giảm đối với giá vàng trong nước hiện còn khá lớn…

Giới phân tích quốc tế nhận định, triển vọng đối với vàng trong ngắn hạn không thực sự sáng sủa – Ảnh: AP.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ do đồng USD tăng giá, khiến giá vàng trong nước sáng nay giảm thêm 50.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Theo giới kinh doanh vàng, áp lực giảm đối với giá vàng trong nước hiện còn khá lớn, một mặt do giá vàng thế giới khó bứt phá, trong khi sức mua vàng vật chất trong nước yếu ớt.

Liên tục duy trì mức chênh lệch giá mua/bán thấp, phổ biến ở quanh ngưỡng 50.000 đồng/lượng, nhưng các tiệm kim hoàn trong suốt hơn một tháng trở lại đây vẫn trong tình trạng vắng khách. Đại diện một số công ty vàng bạc đá quý cho biết, lý do chính khiến người dân không mặn mà với việc đầu tư vàng ở thời điểm hiện nay là nhận thấy khả năng sinh lời hiện ở mức thấp của kim loại quý này.

“Nếu như năm ngoái, giá vàng trong nước dao động trong biên độ 18-29 triệu đồng/lượng, thì từ đầu năm 2010 tới nay, giá vàng bị bó trong vùng 26-27 triệu đồng/lượng. Chính thực tế này khiến các nhà đầu tư chưa muốn bỏ tiền mua vàng nhiều”, chủ một tiệm kim hoàn ở Hà Nội nhận xét.

Ngày hôm qua, các sàn vàng trên cả nước đã chính thức ngừng hoạt động theo quyết định của Chính phủ. Tuy nhiên, việc đóng cửa sàn vàng đã hầu như không có tác động nào tới thị trường vàng vật chất như dự báo trước đó của nhiều người.

Trong không khí trầm lắng của thị trường, giá vàng trong nước sáng nay giảm 50.000 đồng/lượng so với sáng qua, về mức dưới 26,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và quanh 26,20 triệu đồng/lượng (bán ra).

Hệ thống Sacombank báo giá vàng SBJ, áp dụng từ thời điểm mở cửa, ở mức 26,14 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,18 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường Tp.HCM, SJC công bố giá vàng cùng thương hiệu lúc 10h ở mức tương ứng lần lượt là 26,13 triệu đồng/lượng và 26,19 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng SJC giao dịch tại Công ty Phú Quý (PQJ), thị trường Hà Nội, là 26,13 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,21 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới đêm qua đi xuống theo sự mạnh lên của tỷ giá USD so với Euro. Kết thúc phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 5,7 USD/oz (0,5%) so với giá đóng cửa phiên liền trước, còn 1.104,3 USD/oz.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng đã phục hồi về khoảng 1.105-1.107 USD/oz. Mức giá này quy đổi theo tỷ giá USD/VND ngân hàng đang thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 450.000 đồng/lượng.

Tỷ giá Euro/USD giảm trở lại mức 1 Euro tương đương hơn 1,34 USD, từ mức 1 Euro “ăn” trên 1,35 USD trong sáng qua, do những số liệu khả quan về kinh tế Mỹ và nỗi lo về tình hình Hy Lạp.

Tổ chức nghiên cứu Conference Board của Mỹ hôm qua cho biết, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ở nước này trong tháng 3/2010 đã tăng lên 52,5 điểm – cao hơn mức dự báo 50 điểm của giới phân tích – từ mức 46,4 điểm của tháng 2/2010.

Trong khi đó, giới đầu tư vẫn chưa thực sự yên tâm về tình hình Hy Lạp. Giá trái phiếu chính phủ Hy Lạp kỳ hạn 7 năm của đợt phát hành ngày 29/3 đã giảm giá mạnh ngay trong ngày giao dịch đầu tiên vào hôm qua, đẩy lợi suất tăng cao. Thêm vào đó, một đợt phát hành trái phiếu khác với kỳ hạn 12 năm của Athens đã chỉ thu hút được lượng đặt mua bằng một nửa khối lượng chào bán.

Dù khối sử dụng đồng Euro đã cam kết sẽ giúp Hy Lạp, dường như thị trường còn chưa tin tưởng vào khả năng thanh toán nợ của Chính phủ nước này. Thời gian qua, cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp đã tác động tiêu cực tới tỷ giá Euro so với USD cũng như các đồng tiền chủ chốt khác, gây bất lợi cho giá vàng.

Giới phân tích quốc tế nhận định, triển vọng đối với vàng trong ngắn hạn không thực sự sáng sủa. Với sự phục hồi kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư quốc tế đang ưu tiên chuyển vốn sang thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, khả năng tăng giá xa hơn của đồng USD cũng tạo áp lực mất giá đối với kim loại quý.

“Chúng ta sắp bước vào quý 2 của năm, những áp lực đẩy giá vàng xuống vì yếu tố mùa vụ sẽ giảm, nhưng các yếu tố hỗ trợ giá vàng cũng sẽ chỉ ở mức giới hạn. Nếu giá vàng có tăng trong năm nay thì mức tăng cũng nhỏ hơn nhiều so với trong năm ngoái”, nhà phân tích Stefan Grabber thuộc ngân hàng Credit Suisse tại Singapore nhận định trong một báo cáo do hãng tin tài chính Bloomberg thu thập được.

Các nhà phân tích của ngân hàng Deutsche Bank ở Đức thì tin rằng, vàng sẽ giảm giá khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thực hiện việc nâng lãi suất USD trở lại từ mức thấp kỷ lục hiện nay. “Triển vọng FED thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ cản trở sự phục hồi mạnh của giá vàng vì điều đó sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho đồng USD”, Bloomberg dẫn một báo cáo ngày 30/3 của Deutsche Bank.

Giá dầu thô ngọt nhẹ đêm qua tăng nhẹ nhờ các dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ, đóng cửa ở mức 82,37 USD/thùng, cao hơn giá chốt phiên liền trước 0,2 USD/thùng (0,2%). Sáng nay, giá dầu giao kỳ hạn tháng 5/2010 tiếp tục được giao dịch ở mức trên 82 USD/thùng.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục duy trì ở mức 18.544 VND/USD. Tại ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD lần lượt là 19.070 VND/USD và 19.100 VND/USD.

Tại thị trường Hà Nội sáng nay, một số điểm giao dịch ngoại tệ mua và bán USD với giá tương ứng lần lượt là 19.250 VND/USD và 19.270 VND/USD, giảm tương ứng 30 VND/USD và 40 VND/USD so với sáng qua.

Hậu vụ cháy chung cư JSC: Nhà sản xuất hệ thống thu rác phải dừng bán sản phẩm

Bộ Xây dựng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Nhựa – Cốt sợi thuỷ tinh Mai Động tạm dừng bán sản phẩm hệ thống thu rác…

Hình ảnh vụ cháy chung cư JSC.

Liên quan đến vụ cháy ở chung cư JSC tại Hà Nội làm 2 người chết, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Nhựa – Cốt sợi thuỷ tinh Mai Động tạm dừng cung cấp ra thị trường sản phẩm hệ thống thu rác làm bằng vật liệu composite cốt sợi thủy tinh.
 
Sau khi xảy ra vụ cháy ngày 10/3, Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường chung cư JSC và làm việc với các bên có liên quan.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của vụ việc là do cháy hệ thống thu rác làm bằng vật liệu composite cốt sợi thủy tinh do Công ty Cổ phần Nhựa – Cốt sợi thuỷ tinh Mai Động sản xuất. Trong khi theo quy định phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng, hệ thống kỹ thuật này phải làm bằng vật liệu không cháy.

Sau khi kiểm tra, trong công văn số 503/BXD-GĐ ký ngày 29/3 về việc yêu cầu kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong các toà nhà cao tầng, Bộ Xây dựng đã yêu cầu một số nhiệm vụ cụ thể.

Trước mắt, yêu cầu Công ty Cổ phần Nhựa – Cốt sợi thuỷ tinh Mai Động tạm dừng ngay việc cung cấp ra thị trường sản phẩm hệ thống thu rác làm bằng vật liệu composite cốt sợi thuỷ tinh; làm rõ khả năng chống cháy, ảnh hưởng của khí thải khi vật liệu cháy và báo cáo cơ quan chức năng để được chấp thuận trước khi tiếp tục cung cấp sản phẩm này ra thị trường.

Chủ đầu tư các công trình đã lắp đặt hệ thống thu rác là sản phẩm do Công ty Cổ phần Nhựa – Cốt sợi thuỷ tinh Mai Động sản xuất chủ động kiểm tra thực trạng hệ thống thu rác và báo cho các hộ dân tại công trình tuyệt đối không được ném các vật gây cháy vào hệ thống kỹ thuật này; tổ chức nghiên cứu thay thế hệ thống thu rác đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về phòng và chữa cháy trong thời gian tới.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các sở xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình nhà cao tầng trên địa bàn; đặc biệt chú ý sự phù hợp của vật liệu sử dụng làm hệ thống thu rác theo các tiêu chuẩn quy định hiện hành và có báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/4/2010.

CPI, PPI và áp lực tăng giá

Người bán hàng đang bị “thủng túi” do chi phí đầu vào tăng cao hơn giá bán ra…

Giá đầu vào (PPI) đã tăng nhanh hơn giá bán ra (CPI).

Trong khi giá trị sản xuất công nghiệp quý 1/2010 tăng tới 13,6% so với cùng kỳ, giá trị tăng thêm (value added) của ngành này chỉ tăng 5,65%. Điều này cho thấy hiệu quả của sản xuất công nghiệp đang ở mức thấp.

Tại cuộc họp giao ban sản xuất cuối tuần rồi, khi nhìn nhận về hai con số này và mức chênh lệch khá cao, tới gần 8 điểm %, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh nói đại ý rằng chi phí đang “lấn át” giá trị tăng thêm mà ngành công nghiệp mang lại.

Cùng chia sẻ quan điểm với lãnh đạo của mình, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản Quốc gia Bùi Bá Cường lưu ý, người bán hàng đang bị “thủng túi” do chi phí đầu vào tăng cao hơn giá bán. Ông Cường đưa nhận định trên dựa vào so sánh chỉ số giá sản xuất (PPI) – dùng để đo chi phí của nguyên vật liệu sản xuất – với chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

“Hiệu quả sản xuất thấp do chi phí tăng cao, điều này cũng có lý do của nó”. Vụ trưởng Cường giải thích, nếu như CPI bình quân quý 1/2010 tăng 8,51% so với quý 1/2009, thì PPI nông nghiệp so với cùng kỳ tăng 11,6%, PPI công nghiệp nói chung tăng 9,4%, trong khi PPI dầu thô khai thác tăng tới 45,6%.

Điều đó có nghĩa là giá đầu vào (PPI) đã tăng nhanh hơn giá bán ra (CPI), ông Cường chốt lại. Nguyên nhân để người sản xuất chưa tăng giá bán sát với mức tăng của giá đầu vào có thể do tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, tồn kho tăng so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp chế biến tháng 2/2010 chỉ bằng 96,6% so với tháng 2/2009. Trong khi đó, chỉ số tồn kho sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp tính đến thời điểm ngày 1/3 tăng 6,3% so với cách đó đúng 1 tháng, và tăng tới 12,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Từ ngày 1/3, nhiều nguyên, nhiên liệu đầu vào sản xuất đã tăng giá bán, như  giá than (bán cho điện) tăng đến 47% tùy loại, giá điện tăng 6,8%, giá nước (Tp.HCM) tăng khoảng 50%. Ngoài ra, giá gas, xi măng, sắt thép… cũng đã tăng trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, chỉ có mặt hàng dầu là giảm giá bán vào ngày 3/3, được cho là có thể giúp giảm giá tiêu dùng khoảng 0,053%, theo như tính toán của Bộ Tài chính.

Về nguyên nhân tiền tệ, lãi suất cho vay đã được áp dụng cơ chế thỏa thuận. Tuy chưa có thống kê cụ thể về mặt bằng bình quân của lãi suất cho vay, nhiều thông tin cho biết đã có những khế ước vay với lãi suất lên đến 20%/năm.

Ở một góc độ khác, nếu so với chỉ tiêu Quốc hội đặt ra trong năm 2010 là tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng tín dụng khống chế mức ở 25%, thì trong hai tháng đầu năm, chỉ riêng tổng phương tiện thanh toán giữ được trong mức này.

Tăng trưởng tín dụng tháng 1/2010 đạt 38%, tháng 2 vẫn tăng tương ứng xấp xỉ 37% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2009 là 37,73%, ông Cường lưu ý tiếp.

Còn theo thông tin công bố của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng trong tháng 2 đã bắt đầu tăng trở lại, đạt 1,14%, trong khi tháng 1 chỉ tăng 0,26%. Tính chung lại, tăng trưởng tín dụng ước tăng 1,4% so với tháng 12/2009.

Người bán sẽ khó “chịu đựng” lâu độ vênh giữa CPI và PPI như thế. Những tháng sau, lực đẩy đối với CPI có thể sẽ lớn hơn, để sát với PPI, ông Cường nhận định.

Dow Jones vượt 10.900 điểm

Ngày 30/3, chứng khoán Mỹ tiếp tục lên điểm nhờ chỉ số niềm tin người tiêu dùng phục hồi trở lại và sự trỗi dậy của cổ phiếu Apple…

Trước lực đỡ mạnh từ các quỹ đầu tư trước thời điểm chốt giá trị tài sản ròng (NAV), sức cầu vẫn đủ mạnh vào cuối phiên để giúp Dow Jones và Nasdaq đi lên – Ảnh: AP.

Ngày 30/3, chứng khoán Mỹ tiếp tục lên điểm nhờ chỉ số niềm tin người tiêu dùng phục hồi trở lại và sự trỗi dậy của cổ phiếu Apple sau khi có tin hãng đang phát triển điện thoại iPhone mới.

Hôm thứ Ba, Standard & Poor’s/Case-Shiller công bố, chỉ số giá nhà tại 20 khu vực trung tâm ở Mỹ trong tháng 1/2010 đã giảm 0,7% so với tháng 12/2009.

Cùng ngày, Tổ chức nghiên cứu Conference Board của Mỹ cho biết, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ở nước này trong tháng 3/2010 đã tăng lên 52,5 điểm – cao hơn mức dự báo 50 điểm của giới phân tích, từ mức 46,4 điểm của tháng 2/2010.

Cổ phiếu Apple lập đỉnh mới

Trước những phiên lên điểm liên tiếp trước đó, áp lực chốt lời đã thể hiện rõ nét trên thị trường chứng khoán Mỹ. Xu thế giằng co đã diễn ra mạnh mẽ hơn và biên độ tăng giảm cũng đã bị thu hẹp.

Dù vậy, trước lực đỡ mạnh từ các quỹ đầu tư trước thời điểm chốt giá trị tài sản ròng (NAV), sức cầu vẫn đủ mạnh vào cuối phiên để giúp Dow Jones và Nasdaq đi lên. Trong khi đó, với mức phục hồi 73,4% so với đáy được thiết lập ngày 9/3/2009, đa số nhà đầu tư đã chọn phương án chốt lời, qua đó kìm hãm đà tăng của chỉ số S&P 500.

Cổ phiếu Apple đã có đợt tăng điểm mạnh vào cuối ngày và lên mức cao nhất từ trước tới nay (235,83 USD/cổ phiếu) sau khi Wall Street Journal đưa tin hãng đang phát triển thế hệ iPhone mới để sử dụng cho mạng viễn thông di động Verizon. Cổ phiếu Apple đã tăng 1,5% trong phiên này, kéo theo nhiều cổ phiếu khối công nghệ đi lên. Còn cổ phiếu Verizon – một thành viên của Dow Jones – đã tăng 2,6%, lên 31,23 USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu khối công nghiệp – vốn tăng mạnh nhất trong quý 1 – vẫn tiếp tục đi lên trong phiên này, trong đó cổ phiếu 3M tăng tới 3,6% và trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones.

Ngược lại với đà tăng trên, khối tài chính ngân hàng lại tiếp tục ảm đạm với sự trượt giảm của nhiều cổ phiếu blue-chip đầu tàu. Cổ phiếu Citigroup mất 2,15%, cổ phiếu Goldman Sachs trượt 1,53%, cổ phiếu Morgan Stanley hạ 0,75%, cổ phiếu Bank of America giảm 1,55%…

Khối lượng giao dịch phiên này trên sàn New York, American Stock Exchange và Nasdaq đạt 7,34 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 8 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.

Biểu đồ diễn biến của ba chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 30/3 – Nguồn: G.Finance.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 30/3: chỉ số Dow Jones tăng 11,56 điểm, tương đương 0,11%, chốt ở mức 10.907,42.

Chỉ số Nasdaq tiến thêm 6,33 điểm, tương ứng 0,26%, chốt ở mức 2.410,69. Chỉ số S&P 500 gần như không thay đổi so với phiên trước và chốt ở mức 1.173,27 điểm.

Những thông tin đáng chú ý trong tuần:

Thứ Tư: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kết thúc việc mua các tài sản thế chấp; ADP công bố báo cáo về tình trạng cắt giảm việc làm của khối doanh nghiệp tư nhân Mỹ; báo cáo về số đơn đặt hàng tại các nhà máy; kết quả kinh doanh của Dollar General, Rite Aid, Research In Motion.

Thứ Năm: Công bố doanh số bán ôtô tháng 3; công bố số liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu; chi tiêu trong lĩnh vực xây dựng; chỉ số ISM khối sản xuất.

Thứ Sáu: Báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp tháng 3; thị trường cổ phiếu Mỹ nghỉ giao dịch nhân ngày lễ.

Chứng khoán châu Á lên mức cao nhất trong 10 tuần

Ngày 30/3, chứng khoán châu Á tiếp tục khởi sắc đưa chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương lên mức cao nhất trong 10 tuần.

Tiếp nối đà tăng điểm ở Phố Wall, chứng khoán châu Á đã khởi sắc phiên thứ hai liên tiếp trong tuần. Với mức tăng hơn 1% giá trị, chứng khoán Nhật là động lực chính đẩy thị trường châu Á đi lên. Các thị trường còn lại cơ bản đều tăng với biên độ dưới 0,5%.

Cổ phiếu khối sản xuất nguyên vật liệu đã tăng điểm mạnh nhất số 10 ngành công nghiệp thuộc chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương, trong đó cổ phiếu Mitsubishi Corp lên 3,9%, cổ phiếu hãng khai mỏ lớn nhất thế giới BHP Billiton nhích 2,4%.

Mức tăng điểm mạnh của blue-chip đã giúp chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương phiên này tăng 1% lên 126,23 điểm – đây là mức cao nhất kể từ ngày 18/1/2010. Như vậy, so với cuối năm 2009, chỉ số này đã tăng 5% giá trị và đang hướng tới quý tăng điểm thứ tư liên tiếp.

Tại Nhật, chỉ số Nikkei 225 đã bất ngờ tăng mạnh và lên mức cao nhất trong 18 tháng. Nhân tố hỗ trợ lớn nhất trong phiên chính là thông tin tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 2/2010 đã xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua.

Nhiều cổ phiếu xuất khẩu lớn đã tăng điểm mạnh và dẫn dắt thị trường đi lên, trong đó cổ phiếu Canon tăng 2,5%, cổ phiếu Konica Minolta Holdings tiến thêm 3,5%, cổ phiếu Hynix Semiconductor nhích 1,9%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 110,67 điểm, tương đương 1%, chốt ở mức 11.108,82. Khối lượng giao dịch đạt 2,2 tỷ cổ phiếu – mức cao nhất trong 3 tuần qua. Thị trường cứ có 6 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.

Điểm qua kết quả giao dịch của các thị trường châu Á khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 0,19%. Chỉ số Straits Times của Singapore tiến thêm 0,21%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam mất 0,98%. Chỉ số ASX của Australia tăng 0,4%. Chỉ số BSE của Ấn Độ lên 0,08%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc nhích 0,15%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tiến thêm 0,63%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,48%.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng/giảm (điểm) Tăng/giảm (%)
Mỹ Dow Jones 10.895,86 10,907.42 Up  11,56 Up0,11
Nasdaq 2.404,36 2,410.69 Up    6,33 Up0,26
S&P 500 1.173,32 1,173.27
Anh FTSE 100 5.710,66 5,672.32 Down  38,34 Down0,67
Đức DAX 6.156,85 6,142.45 Down  14,40 Down0,23
Pháp CAC 40 4.000,66 3,987.41 Down  13,25 Down0,33
Đài Loan Taiwan Weighted 7.947,45 7.962,22 Up  14,77 Up0,19
Nhật Bản Nikkei 225 10.986,47 11.097,14 Up110,67 Up1,01
Hồng Kông Hang Seng 21.237,43 21.371,94 Up134,51 Up0,63
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.691,99 1.700,19 Up   8,20 Up0,48
Singapore Straits Times 2.926,72 2.935,22 Up   6,08 Up0,21
Trung Quốc Shanghai Composite 3.123,80 3.128,47 Up  4,67 Up0,15
Ấn Độ BSE 17.711,35 17.725,04 Up13,69 Up0,08
Australia ASX 4.907,20 4.926,80 Up19,60 Up0,40
Việt Nam VN-Index 505,67 500,72 Down 4,95 Down0,98
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomber