Việc thu hồi gần 900 tỷ đồng tại Vinaconex thực hiện như thế nào?

Vinaconex giải thích về các khoản bị thu hồi, việc thực hiện cũng như các vấn đề liên quan đến vốn Nhà nước…

Phiên đấu giá cổ phần Vinaconex ngày 1/11/2006 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Cuối ngày 30/7, Vinaconex có thông tin giải thích về việc Thủ tướng chỉ đạo thu hồi một số khoản trị giá gần 900 tỷ đồng.

Ngày 29/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thanh tra việc cổ phần hóa Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex); trong đó đề cập đến việc thu hồi các khoản cụ thể và giao nhiệm vụ cho các bộ ngành liên quan đề xuất các giải pháp xử lý một số vấn đề khác.

Cuối ngày 30/7, Vinaconex thực hiện việc công bố thông tin bất thường qua văn bản gửi tới cổ đông, nhà đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Vinaconex đang niêm yết cổ phiếu tại đây với mã VCG). Theo Vinaconex, những kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng là thông tin quan trọng, cần thông tin đầy đủ và toàn diện hơn.

Với mục đích trên, Vinaconex giải thích khá chi tiết về các khoản tài chính liên quan, việc chấp hành các chỉ đạo cũng như một số vấn đề về cơ cấu cổ đông, nhà đầu tư chiến lược…

Cụ thể, về khoản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 6.756.441.103 đồng và khoản vốn Nhà nước tăng thêm từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến khi chuyển thành tổng công ty cổ phần 73.433.812.185 đồng, Vinaconex cho biết: thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, ngay sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2008, Tổng công ty đã nghiêm túc thực hiện chuyển về tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Về khoản 3.908.686.811 đồng (khoản Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 chưa nộp), gồm 3 khoản mục: Số tiền 2.471.098.000 đồng thuế sử dụng đất Nhà Q đã được nộp vào Chi cục Thuế quận Thanh Xuân ngày 16/10/2008. Số tiền chênh lệch giữa giá thành và giá bán của 30% Quỹ nhà Khu I9, công ty này đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội để xác định cụ thể. Công ty sẽ nộp số tiền này sau khi có quyết định của UBND thành phố Hà Nội. Số tiền lãi chậm trả tiền sử dụng đất Khu I9, Công ty đã hỏi ý kiến đoàn Thanh tra Chính phủ trong quá trình làm việc về địa chỉ nộp số tiền này, nhưng đến nay vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện.

Về khoản 3.388.440.000 đồng (giá trị quyền sử dụng của 513,4 m2 đất tại số 53 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội): Đây là khoản tiền thuộc nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Vinaconex 2. Vinaconex 2 sẽ nộp ngay khoản tiền này sau khi nhận được kết luận chính thức và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Về khoản thặng dư bán cổ phần lần đầu 810.765.319.080 đồng: Quyết định số 56/2005/QĐ-TTg ngày 18/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm cổ phần hóa Vinaconex có quy định: “Giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước” và “Phần vốn tăng thêm do đấu giá cổ phiếu của Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam được để lại nhằm tăng vốn Nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam”.

Vinaconex cũng khẳng định những chỉ đạo trên và các vấn đề liên quan đã được Tổng công ty đưa vào Bản cáo bạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. “Chính những thông tin này đã góp phần quan trọng trong việc chào bán hết số cổ phần dự kiến với giá đấu thành công đạt mức cao ở thời điểm đó, mang lại nguồn thặng dư lớn (810.765.319.080 đồng) cho Nhà nước, tạo điều kiện cho cổ đông Nhà nước tiếp tục đầu tư vào Vinaconex khi tăng vốn điều lệ”, văn bản công bố thông tin của Vinaconex đưa ra nhận định.

Cũng theo giải thích tại văn bản trên, do những diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán nên khi chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ, hầu hết các cổ đông, kể cả SCIC, đều không thực hiện quyền mua cổ phần tăng thêm do giá cổ phiếu chào bán cao hơn giá giao dịch trên thị trường. Vì vậy Hội đồng Quản trị phải tìm kiếm đối tác khác ngoài các cổ đông hiện hữu để chào bán nhằm thu hút thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tránh khỏi thất bại trong đợt phát hành.

Tuy vậy, Vinaconex cũng chỉ bán được 35.094.934 trong tổng số 50.014.850 cổ phần chào bán theo hạn mức tối đa mà SCIC thỏa thuận để những người đại diện quản lý vốn biểu quyết thông qua quyết định của Hội đồng Quản trị về vấn đề này.

“Như vậy, mặc dù Vinaconex đã tăng được vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 1.850 tỷ đồng (thấp hơn so với số vốn điều lệ dự kiến 2.000 tỷ đồng) song do cổ đông Nhà nước, mà đại diện là SCIC, không thực hiện quyền mua nên việc sử dụng nguồn thặng dư nói trên để tăng vốn Nhà nước tại Vinaconex theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến nay vẫn chưa thực hiện được”, Vinaconex giải thích.

Về việc rà soát lại các cổ đông chiến lược, Vinaconex cho biết đã có báo cáo tới các ban ngành chức năng liên quan; đã có văn bản yêu cầu các cổ đông chiến lược báo cáo giải trình. Điều mà tổng công ty này khẳng định là các cổ đông chiến lược của mình đều là các doanh nghiệp trong nước có uy tín, thương hiệu, hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng và có tầm chiến lược lâu dài cho hoạt động của Vinaconex sau cổ phần hóa…

Cũng trong văn bản giải thích trên, Vinconex cho biết, sau hơn hai năm hoạt động theo mô hình tổng công ty cổ phần, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều có sự tăng trưởng vượt bậc: doanh thu tăng gấp hơn 2 lần, lợi nhuận tăng gấp 5 lần, giá trị doanh nghiệp tăng gấp 1,5 lần, cổ tức mà cổ đông Nhà nước được hưởng là 216 tỷ đồng (tương đương với 42% tích lũy vốn của 17 năm phát triển trước đó với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước).

REE và SDD trả cổ tức bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo lịch trả cổ tức bằng tiền của REE và SDD…

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu REE từ đầu năm đến nay – Nguồn: VNDS.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo lịch trả cổ tức bằng tiền của REE và SDD

* Ngày 14/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, ngày 14/9/2009, REE sẽ trả cổ tức với tỷ lệ chi trả 7%/mệnh giá – 700 đồng/cổ phiếu.

 Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoá lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh – 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán REE vào các ngày 13/8, 14/8 và 17/8/2009.

* Ngày 14/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (mã SDD-HNX).

Theo đó, ngày 15/9/2009, SDD trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 3%/cổ phần – 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

Bên cạnh đó, SDD thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu – 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoá lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà – lô 60-61 Khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SDD ngày 13, 14 và 17/8/2009.

Tin vắn chứng khoán ngày 31/7

Những thông tin đáng chú ý ngày 31/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam…

Sàn Hà Nội vừa thông báo ngày 6/8/2009, 150 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HNX) sẽ chính thức giao dịch.

Những thông tin đáng chú ý ngày 31/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 31/7/2009 – 31/12/2009, Nguyễn Thị Thùy Mai, con gái bà Đặng Thị Thùy – thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (mã VCB-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* 6/8/2009 là ngày giao dịch chính thức 5.526.654 cổ phiếu hát hành thêm của Công ty cổ phần Đại lý vận tải Safi (mã SFI-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 55.266.540.000 đồng. Đây là số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 353/TB-SGDHCM ngày 11/6/2009.

* Từ ngày 15/7/2009 – 24/7/2009, Venner Group Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) đã bán 1.093.130 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.487.440 cổ phiếu, chiếm 4,3% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/7/2009 – 24/7/2009, Vietnam Enterprise Investments Limietd, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam  (mã VFMVF1-HOSE) đã bán 1.755.000 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ nắm giữ còn 12.866.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 12,87% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/7/2009 – 23/7/2009, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) đã mua 1.700 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 229.947 cổ phiếu, chiếm 5,01% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/6/2009 – 21/7/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) đã mua 213.880 cổ phiếu, đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.005.668 cổ phiếu, chiếm 6,53% vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/7/2009 – 27/7/2009, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) đã mua 66.050 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 7.020.522 cổ phiếu, chiếm 5,01% vốn điều lệ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo ngày 6/8/2009, 150 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HNX) sẽ chính thức giao dịch.

* Từ ngày 11/6/2009 – 24/7/2009, Red River Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đã mua 269.120 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.689.060 cổ phiếu, chiếm 6,69% vốn điều lệ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo niêm yết và giao dịch 3.662.686 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 36.626.860.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo niêm yết và giao dịch 3.480.982 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE) với giá trị chứng khoán niêm yết là 34.809.820.000 đồng.

* Từ ngày 2/3/09 – 2/6/09, bà Lê Thị Huệ – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 1.500 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết như đã đăng ký là do trong thời gian đăng ký giao dịch, giá cổ phiếu LSS có biến động mạnh, số cổ phiếu nắm giữ còn 21.500 cổ phiếu, chiếm 0,072% vốn điều lệ.

* Từ ngày 17/6/2009 – 16/7/2009, ông Bùi Quang Hội, em ông Bùi Quang Hiệp – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA-HOSE) đăng ký bán 11.500 cổ phiếu, nhưng không bán được do không xin được giấy phép sửa chữa nhà, số cổ phiếu nắm giữ còn 21.500 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 (mã HT2-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính soát xét quý 2/2009 đến ngày 3/8/2009 là do công ty đang tổ chức soát xét báo cáo tài chính quý 2/2009.

* Công ty Cổ phần Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) xin gia hạn báo cáo tài chính quý 2/2009 có soát xét là do đến ngày 10/8/2009, báo cáo tài chính của công ty mới soát xét xong.

* Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha S.G (mã ASP-HOSE) thông báo miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị do ông Rikuro Tanaka bận công việc không thể thường trú tại Việt nam và sẽ phê chuẩn bổ nhiệm thành viên mới và trình đại hội đồng cổ đông gần nhất.

* Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính soát xét quý 2 năm 2009 đến 20/8/2009 với lý do công ty phải hợp nhất bán cáo từ các đơn vị trực thuộc, bên cạnh đó công ty kiểm toán kế toán báo cáo tài chính cho công ty quá nhiều việc nên không thể hoàn thành sớm việc soát xét báo cáo tài chính theo thời gian quy định.

* Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 đến 15/8/2009 là do hiện nay công ty đang tiến hành quá trình kiểm tóan, soát xét báo cáo tài chính quý 2/2009.

* Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét kiểm toán sáu tháng đầu năm 2009 đến ngày 15/8/2009.

* Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu xây lắp Đà Nẵng (mã DXV-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính soát xét quý 2/2009 đến ngày 15/8/2009, do công ty đang chuẩn bị cho việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2009.

* Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) thông báo kể từ ngày 1/8/2009, Tổng công ty chuyển trụ sở tới đại chỉ mới: 234 đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

* Ngày 24/7/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (mã PVG-HNX) đã bán 275.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.197.042 cổ phiếu, chiếm 4,49% vốn điều lệ PVG.

* Ngày 20/8/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QHD0818030-HNX) kỳ hạn 10 năm, lãi suất 15,00%/năm – 1 trái phiếu được nhận 15.000 đồng.

* 20/8/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QHD0823031-HNX) kỳ hạn  5 năm, lãi suất 15,00%/năm – 1 trái phiếu được nhận 15.000 đồng.

* 20/8/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CPB0810028-HNX) kỳ hạn 2 năm, lãi suất 16,50%/năm – 1 trái phiếu được nhận 16.500 đồng.

* 20/8/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CPB0811029-HNX) kỳ hạn 3 năm, lãi suất 16,50%/năm – 1 trái phiếu được nhận 16.500 đồng.

* 19/8/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A3504-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,00%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.000 đồng.

* 19/8/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4_1104-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,00%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.000 đồng.

* 17/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A2205-HNX) kỳ hạn 10 năm, lãi suất 8,95%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.950 đồng.

* 17/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A0302-HNX) kỳ hạn 10 năm, lãi suất 9,10%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.100 đồng.

* 17/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH061110-HNX) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* 17/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH061112-HNX) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* 17/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH061111-HNX) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* 17/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH061611-HNX) kỳ hạn 10 năm, lãi suất 8,95%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.950 đồng.

* 17/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH062112-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,25%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.250 đồng.

* 17/8/2009 là ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH062111-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,25%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.250 đồng.

* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo Công ty Cổ phần Du lịch An Giang rút tên ra khỏi danh sách công ty đại chúng do hiện tại công ty chỉ còn 69 cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xóa tên công ty khỏi danh sách công ty đại chúng kể từ ngày 1/6/2009.

* Ngày 29/7/2009 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM có công văn gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt (VSC) về việc ngắt kết nối giao dịch trực tuyến của công ty này kể từ ngày 30/7/2009 cho đến khi công ty có giải trình hợp lý và có biện pháp khắc phục do lỗi gửi lệnh sau giờ giao dịch.

Sắp có triển lãm sản phẩm Thái Lan tại Hà Nội

Từ ngày 6 – 9/8 tới đây, triển lãm sản phẩm Thái Lan 2009 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội…

Một gian hàng tại triển lãm sản phẩm Thái Lan năm 2008.

Từ ngày 6 – 9/8 tới đây, triển lãm sản phẩm Thái Lan 2009 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tham gia triển lãm lần này có 127 công ty của Thái Lan với 173 gian hàng. Các nhãn hiệu nổi tiếng và các sản phẩm của Thái Lan sẽ được trưng bày theo 12 lĩnh vực như: máy móc và các sản phẩm công nghiệp, điện tử, phụ tùng ô tô, xe máy và xe đạp, hoa quả, thực phẩm và đồ uống, hóa mỹ phẩm và các sản phẩm y tế, văn phòng phẩm, đồ trang sức, đồ gia dụng và đồ dùng nhà bếp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng quà tặng và đồ trang trí, sản phẩm dệt may…

Đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Thương mại, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, được tổ chức hàng năm tại Hà Nội và Tp.HCM, bắt đầu từ năm 2001 và đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đón nhận.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, còn có sự tham gia của Tổng cục Du lịch Thái Lan với các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và trao đổi văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Triển lãm mở cửa từ 9h đến 21h hàng ngày.

Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất tăng thêm 3.525 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến ngày 30/7 đã đạt 389.106,53 tỷ đồng…

Tính đến ngày 30/7, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 93.083,71 tỷ đồng.

Ngày 31/7/2009, Ngân hàng Nhà nước cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 30/7 đã đạt 389.106,53 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 23/7/2009, dư nợ cho vay đã tăng thêm 3.525 tỷ đồng, tương đương 0,91% – từ mức tăng 7.886,92 tỷ đồng trong tuần trước đó.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 272.292,79 tỷ đồng – tăng 1.003,27 tỷ đồng, tương đương tăng 0,37%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 93.083,71 tỷ đồng – tăng 2.330,22 tỷ đồng, tương đương tăng 2,56%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 19.405,50 tỷ đồng – tăng 201,72 tỷ đồng, tương đương 1,05%; công ty tài chính đạt 4.324,54 tỷ đồng – giảm 10,19 tỷ đồng, tương đương -0,23%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 30/7, doanh nghiệp nhà nước đã vay 61.048,41 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 259.452,67 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 68.605,44 tỷ đồng.

Sacombank phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày 28/7/2009, Sacombank dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu…

Giao dịch tại một chi nhánh của Sacombank.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (mã STB-HOSE) sẽ phát hành trái phiếu năm 2009.

Theo đó, trong vòng 60 ngày kể từ ngày 28/7/2009, Sacombank dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung, bao gồm không giới hạn, giải ngân cho việc tài trợ các dự án mới và tái cơ cấu tài sản và nợ của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu cấp vốn cho các hoạt động kinh doanh của Sacombank.

Trái phiếu dự kiến phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức là định chế tài chính như ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm,.. trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ có mệnh giá là 1 tỷ đồng.

Trước đó, Sacombank công bố kết thúc 6 tháng đầu năm 2009, ngân hàng đạt 905 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng. Đến hết ngày 30/6/2009, nguồn thu từ lãi chiếm 61%, còn lại là thu từ dịch vụ và thu nhập khác; tỷ lệ nợ xấu là 0,71%, tổng thặng dư vốn và các quỹ đạt hơn 1.620 tỷ đồng và huy động vốn từ khách hàng của ngân hàng này đạt 70.152 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 47.637 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 82.756 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của 27 công ty trên sàn Hà Nội

Thêm 27 công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009…

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BHV từ tháng 11/2008 đến nay – Nguồn: VNDS.

Thêm 27 công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 32,79 tỷ đồng; lũy kế đạt 36,51 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 840,12 triệu đồng; lũy kế đạt 840,12 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 9 (mã VE9-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 12,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 591,37 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 191 đồng.

* Công ty Cổ phần Thăng Long (mã VTL-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 7,92 tỷ đồng; lũy kế đạt 30,68 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 34,94 triệu đồng; lũy kế đạt 452,22 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 251 đồng; EPS quý 2 đạt 19 đồng.

* Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 10,62 tỷ đồng; lũy kế đạt 15,12 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,62 tỷ đồng; lũy kế đạt 1,86 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 683 đồng; EPS quý 2 đạt 595 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 55,68 tỷ đồng; lũy kế đạt 91,37 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,276 tỷ đồng; lũy kế đạt 1,39 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thạch cao Xi Măng (mã TXM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 92,02 tỷ đồng; lũy kế đạt 139,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,022 tỷ đồng; lũy kế đạt 2,34 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 334 đồng; EPS quý 2 đạt 146 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (mã V11-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 137,85 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3,42 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà (mã SCC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 21,16 tỷ đồng; lũy kế đạt gần 40 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,87 tỷ đồng; lũy kế đạt 2,03 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.027 đồng; EPS quý 2 đạt 946 đồng.

* Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (mã ONE-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 21,38 tỷ đồng; lũy kế đạt 38,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 714,23 triệu đồng; lũy kế đạt 2,34 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.010,52 đồng; EPS quý 2 đạt 301,19 đồng.

* Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (mã MKV-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 7,54 tỷ đồng; lũy kế đạt 13,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 546,23 triệu đồng; lũy kế đạt 809,6 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 809,61 đồng; EPS quý 2 đạt 546,24 đồng.

* Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (mã MEC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 99,62 tỷ đồng; lũy kế đạt 144,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 7,08 tỷ đồng; lũy kế đạt 9,87 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.467 đồng; EPS quý 2 đạt 1.771 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã VC5-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 141,03 tỷ đồng; lũy kế đạt 225,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,14 tỷ đồng; lũy kế đạt 4,2 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 841,8 đồng; EPS quý 2 đạt 429,45 đồng.

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 (đã soát xét) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 83,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4,57 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.846 đồng.

* Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (mã AGC-HNX) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.289,55 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 16,19 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) lỗ 1.951 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 44,08 tỷ đồng; lũy kế đạt 55,56 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 363,46 triệu đồng; lũy kế lỗ 955,24 triệu đồng – trong đó lợi nhuận sau thuế của công đông công ty mẹ lỗ 1,246 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 6 tháng âm 341.16 đồng; EPS quý 2 đạt 129.81 đồng.

* Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát (mã HPS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 4,74 tỷ đồng; lũy kế đạt 9,42 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 427,7 triệu đồng; lũy kế đạt 934,86 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 597,3 đồng; EPS quý 2 đạt 273,3 đồng.

* Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 12,63 tỷ đồng; lũy kế đạt 21,53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 lỗ 3,7 tỷ đồng; lũy kế lỗ 8,45 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 32 tỷ đồng; lũy kế đạt 57,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 lỗ 479,12 triệu đồng; lũy kế lỗ 1,018 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) âm 274 đồng; EPS quý 2 âm 129 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 2,04 tỷ đồng; lũy kế đạt 15,28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 249,64 trriệu đồng; lũy kế đạt 826,73 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Hà Nội (mã EBS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 29,28 tỷ đồng; lũy kế đạt 46,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,76 tỷ đồng; lũy kế đạt 4,91 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 962,09 đồng; EPS quý 2 đạt 540,61 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 98,08 tỷ đồng; lũy kế đạt 170,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt gần 13 tỷ đồng; lũy kế đạt 20,38 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai (mã HOM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 414,71 tỷ đồng; lũy kế đạt 686,288 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 50,18 tỷ đồng; lũy kế đạt 80,54 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.119 đồng; EPS quý 2 đạt 697 đồng.

* Công ty Cổ phần Mirae Fiber (mã KMF-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 53,35 tỷ đồng; lũy kế đạt 73,83 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 8,37 tỷ đồng; lũy kế đạt gần 10 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 962,95 đồng; EPS quý 2 đạt 806,18 đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 61,76 tỷ đồng; lũy kế đạt 108,22 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 6,42 tỷ đồng; lũy kế đạt 10,5 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần TASCO (mã HUT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 77,47 tỷ đồng; lũy kế đạt 108,58 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,81 tỷ đồng; lũy kế đạt 4,23 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 770 đồng; EPS quý 2 đạt 511 đồng.

* Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (mã ALT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 37,73 tỷ đồng; lũy kế đạt 70,49 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,06 tỷ đồng; lũy kế đạt 3,18 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 679 đồng; EPS quý 2 đạt 440 đồng.

* Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera (mã BHV-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 18,79 tỷ đồng; lũy kế đạt 34,76 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,55 tỷ đồng; lũy kế đạt 6,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.228 đồng; EPS quý 2 đạt 4.077 đồng.

Giá vàng, giá dầu đồng loạt phục hồi

Giá vàng trong nước sáng nay tái lập mốc giá 21 triệu đồng/lượng nhờ giá vàng thế giới phục hồi nhẹ trước sự suy yếu của đồng USD…

Những yếu tố bất lợi cho giá vàng hiện vẫn đang tạm thời thắng thế trên thị trường.

Giá vàng trong nước sáng nay tái lập mốc giá 21 triệu đồng/lượng nhờ giá vàng thế giới phục hồi nhẹ trước sự suy yếu của đồng USD. Các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý nghe ngóng tình hình mới ra quyết định mua bán, khiến giao dịch vàng miếng tiếp tục trầm lắng.

Giá dầu thô bật lên qua mốc 67 USD/thùng nhờ thị trường chứng khoán Mỹ lên điểm.

4 tháng ảm đạm của thị trường vàng

Giá vàng miếng các thương hiệu trong nước sáng nay dao động trong khoảng 2.101.000-2.105.000 đồng/chỉ (mua vào) và dưới 2.110.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng khoảng 5.000 đồng/chỉ so với giá sáng qua. Mốc giá 21 triệu đồng/lượng đã được tái lập ở đầu mua vào, sau khi không duy trì được trong buổi sáng hôm qua.

Giới kinh doanh vàng nhận định, vùng giá vàng từ 2.100.000-2.150.000 đồng/chỉ là khoảng giá rất kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Trong thời gian giá vàng bám trụ trong vùng này trong khoảng 3 tuần trở lại đây đang khiến không khí giao dịch trên thị trường vàng miếng càng thêm phần ảm đạm. Ngoài những người phải mua bán vàng vì lý do bất khả kháng, hầu như không có nhà đầu tư lớn nào có ý định rót vốn vào vàng ở thời điểm hiện nay.

Trong 4 tháng qua, việc giá vàng leo cao, kết hợp với sự sôi động của thị trường chứng khoán và sự ấm lên của thị trường bất động sản, đã khiến kim loại quý này giảm bớt sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ) tại Hà Nội lúc 9h30 sáng nay đứng ở mức 2.105.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.109.000 đồng/chỉ (bán ra). Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng Rồng Thăng Long tương ứng là 2.104.000 đồng/chỉ và 2.109.000 đồng/chỉ.

Vàng SBJ giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank mua vào và bán ra ở cùng thời điểm trên lần lượt là 2.101.000 đồng/chỉ và 2.108.000 đòng/chỉ. Tại thị trường Tp.HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng Phượng Hoàng ở mức 2.108.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.108.000 đồng/chỉ (bán ra).

Mấy phiên điều chỉnh giảm mạnh gần đây của giá vàng và việc xuất hiện những dự báo cho rằng giá vàng thế giới có thể tụt sâu hơn khiến giới đầu tư vàng trở nên thận trọng hơn với quyết định mua bán. Đại diện của PNJ cho biết, khối lượng giao dịch (cả mua và bán) của toàn hệ thống công ty trên trong ngày hôm qua đạt khoảng 4.000 lượng, có giảm so với mấy ngày trước, trong đó lượng bán ra ít hơn lượng mua vào.

Giá khớp lệnh trên sàn vàng SBJ sáng nay đã không còn mốc dưới 20 triệu đồng/lượng như ở sáng qua. Tính tới thời điểm 9h57, tại sàn này có hơn 270.000 lượng vàng được khớp lệnh thành công, với giá khớp lệnh dao động trong khoảng 20,02-20,16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng yếu

Giá vàng thế giới đêm qua và sáng nay phục hồi do đồng USD suy yếu và giá dầu phục hồi mạnh trở lại. Sau khi di chuyển trong biên độ hẹp 930-937 USD/oz, giá vàng giao ngay tại thị trường New York kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức 934,7 USD/oz, tăng 4,3 USD/oz (0,5%) so với giá đóng cửa phiên trước.

Đà phục hồi này kéo dài sang phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, với giá vàng giao ngay biến động trong vùng 936-938 USD/oz.

Thời gian gần đây, giá vàng, dầu, USD và chứng khoán thế giới thường diễn biến theo quy luật là mỗi khi có tin tốt, chứng khoán lên điểm, USD giảm giá, dầu thô lên giá, vàng cũng tăng giá theo. Ngược lại, mỗi khi có tin xấu, chứng khoán giảm điểm, USD lên giá, dầu thô giảm giá, giá vàng cũng giảm theo.

Tuy nhiên, như đã phân tích trong những bản tin gần đây, những yếu tố bất lợi cho giá vàng hiện vẫn đang tạm thời thắng thế trên thị trường.

Thị trường chứng khoán Phố Wall đêm qua lên điểm nhờ thông tin lợi nhuận khả quan của những tập đoàn lớn như MasterCard, Tyco International, Motorola… Giá cổ phiếu tăng làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản bằng đ USD, khiến đồng tiền này giảm giá. Hiện tỷ giá Euro/USD là 1 Euro tương đương trên 1,41 USD, so với mức hơn 1,40 USD đổi được 1 Euro ở sáng qua.

Tuy nhiên, các phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ trong tuần này vẫn đang nhận được lượng đặt mua khổng lồ do với mức lạm phát thấp hiện nay, loại tài sản này đang trở nên rẻ hơn trong mắt giới đầu tư. Do đó, tỷ giá đồng USD vẫn đang ít nhiều được nâng đỡ bởi hoạt động đấu giá trái phiếu này.

Giá dầu phục hồi mạnh mẽ

Giá dầu thô đêm qua phục hồi mạnh nhờ sức kéo của thị trường chứng khoán Phố Wall và sự giảm giá của đồng USD. Kết thúc phiên giao dịch tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 tăng 3,59 USD/thùng (6%), đạt mức 66,94 USD/thùng, đánh dấu phiên tăng giá mạnh nhất từ ngày 9/4 trở lại đây.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 29/7, giá dầu tại New York đã giảm tới 5,8%.

Sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu tại New York chưa có nhiều biến động so với giá đóng cửa hôm qua. Vào lúc 10h34 giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9 giao dịch điện tử tại thị trường này tăng 0,41 USD/thùng so với giá đóng cửa hôm qua, lên 67,35 USD/thùng.

Trong nước, tỷ giá USD liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.967 VND/USD, giảm 3 VND/USD so với hôm qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD cùng chung mức 17.815 VND/USD.

“Chứng khoán Công Thương” lên sàn

Ngày 31/7, VietinBankSc niêm yết gần 79 triệu cổ phiếu trên sàn Hà Nội và là công ty chứng khoán thứ 5 niêm yết tại sàn này…

Ông Phan Quốc Huỳnh – Tổng giám đốc VietinBankSc.

Hôm nay (31/7), Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – VietinBankSc (mã CTS) niêm yết trên sàn Hà Nội. Đây là công ty chứng khoán thứ 5 niêm yết tại sàn này.

Thị trường chứng khoán đang giằng co, nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính trong xu hướng điều chỉnh giảm, vậy mức giá nào sẽ là hợp lý đối với CTS?

Trả lời câu hỏi này, ông Phan Quốc Huỳnh – Tổng giám đốc VietinBankSc, nói:

– Giá của VietinBankSc là do thị trường quyết định. Chúng tôi nghĩ rằng nhà đầu tư sẽ đưa ra mức giá hợp lý trên cơ sở tham khảo giá cổ phiếu của nhóm các công ty chứng khoán và các lợi thế của VietinbankSc. Cổ phiếu CTS niêm yết trên HNX không có giá chào sàn nhưng các giao dịch OTC trước ngày chốt danh sách cổ đông để niêm yết khoảng 35.000 đồng/cổ phiếu.

“Sức khỏe” doanh nghiệp là một cơ sở tham chiếu của nhà đầu tư, ông nói gì về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của VietinBankSc?

Ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu năm 2008 và 2009 khiến cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thị trường chứng khoán thế giới đã bị ảnh hưởng và tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và VietinBankSc nói riêng, nhất là trong quý 1/2009. Trong 6 tháng đầu năm 2009, công ty đạt lợi nhuận sau thuế trên 43 tỷ đồng, tương ứng trên 78% kế hoạch lợi nhuận năm 2009.

Nhiều ý kiến cho rằng, VietinBankSc là “công ty con” của VietinBank nên quá trình hoạt động vẫn dựa vào “mẹ”. Ông lý giải điều này như thế nào?

Kể từ khi ra đời đến nay, VietinBankSc luôn biết phát huy lợi thế nội tại của mình và đương nhiên, phải tận dụng những lợi thế từ “ngân hàng mẹ” mang lại. Chúng tôi chủ động triển khai nhiều biện pháp tích cực trong kinh doanh, nâng cao khả năng quản trị rủi ro.

Tập trung phát triển hệ thống khách hàng thông qua hệ thống chi nhánh Ngân hàng Công Thương trên cả nước. Nửa đầu 2009, VietinBankSc đã phát triển thêm trên 14.000 khách hàng, đưa tổng số khách hàng mở tài khoản giao dịch lên gần 40.000 tài khoản; trong đó có 120 nhà đầu tư tổ chức.

Sau khi lên sàn, VietinBankSc sẽ tạo thêm những hấp lực gì đối với thị trường, thưa ông?

VietinBankSc sẽ bán tiếp hơn 11 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược theo nghị quyết của đại hội cổ đông. Đồng thời xem xét lựa chọn thời điểm phát hành tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng. Thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chiến lược đầu tư an toàn hiệu quả linh hoạt cho từng giai đoạn với tổng giá trị danh mục khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đẩy mạnh liên doanh liên kết với các ngân hàng, các công ty đầu tư tài chính, các công ty bất động sản để có thể thực hiện các dự án đầu tư tài chính và dự án bất động sản để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Sáu tháng cuối năm 2009 công ty phấn đấu đạt lợi nhuận từ 80- 100 tỷ đồng, vượt 180-200% kế hoạch lợi nhuận đã được đại hội cổ đông thông qua.  

Vậy còn kế hoạch lựa chọn cổ đông chiến lược của VietinBankSc như thế nào?

Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược của VietinBankSc là doanh nghiệp lớn với tổng tài sản từ 100 triệu USD, vốn chủ sở hữu trên 50 triệu USD, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ, thị trường.

Một số đối tác là các công ty chứng khoán lớn của Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số doanh nghiệp lớn trong nước đang bày tỏ sự quan tâm và chúng tôi đang tiếp tục đàm phán lựa chọn để tìm đối tác phù hợp.

Tiếp tục thí điểm bán quyền thu phí đường bộ

Sẽ đấu thầu rộng rãi 2 trạm thu phí đường bộ nằm trên quốc lộ 1A và 1 trạm thu phí trên quốc lộ 18…

Chủ trương bán quyền thu phí đường bộ được Chính phủ đồng ý từ năm 2004.

Ngày 31/7, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức mở 3 gói thầu chuyển giao quyền thu phí đường bộ có thời hạn trên quốc lộ 1A và quốc lộ 18.

Đây là những tuyến đường huyết mạch, có lưu lượng xe lớn, vì thế vụ đấu thầu lần này thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư.

Báo cáo thống kê cho thấy, cả nước có hơn 17 nghìn km  quốc lộ, 23 nghìn km đường liên tỉnh, 50 nghìn km đường huyện và 151 nghìn km đường xã. Hiện có hơn 70 trạm thu phí đường bộ đã được lập trên các tuyến đường, mỗi năm thu về cho ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, để huy động thêm nhiều nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp tục thí điểm mô hình đấu thầu quyền thu phí trên nhiều tuyến đường. Điều này phù hợp với chủ trương bán quyền thu phí đường bộ được Chính phủ đồng ý từ năm 2004.

Xã hội hóa quyền thu phí

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã từng thí điểm đấu thầu chuyển giao quyền thu phí đầu tiên tại quốc lộ 5 vào năm 2005. Tuy nhiên, đợt thí điểm đã không thành công sau 4 năm gián đoạn.

Lần này Cục Đường bộ Việt Nam khởi động lại công tác xã hội hóa quyền thu phí bằng việc tiếp tục mở thầu 3 gói thầu trên quốc lộ 1A và quốc lộ 18, đợt đấu thầu chuyển giao quyền thu phí lớn nhất từ trước tới nay.

Ông Mai Văn Đức, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, lần này sẽ đấu thầu rộng rãi, có 2 trạm thu phí đường bộ nằm trên quốc lộ 1A và 1 trạm thu phí trên quốc lộ 18, với cùng thời gian chuyển giao là 5 năm (60 tháng). Theo đó, trên quốc lộ 1A (Trạm thu phí Hoàng Mai tại Km 393 + 400 tại tỉnh Nghệ An có giá khởi điểm khoảng 170 tỷ đồng và Trạm thu phí Bàn Thạch tại Km 1350 + 150 tại tỉnh Phú Yên có giá khởi điểm khoảng 180 tỷ đồng.

Trạm thu phí đầu tiên trên quốc lộ 18, trục đường nối 2 đỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội, Quảng Ninh) được mở thầu là Trạm thu phí Bãi Cháy tại Km 114 + 700 (Quảng Ninh), có giá khởi điểm khoảng 230 tỷ đồng.

Trong số 3 trạm được đem ra bán quyền thu phí lần này, trạm Bàn Thạch vừa được Cục Đường bộ Việt Nam đầu tư 20 tỷ đồng để có thể thu phí bằng thẻ tự động với công nghệ hiện đại nhất  Việt Nam.

Ngoài ra, đợt đấu thầu lần này có 2 điểm đáng chú ý. Thứ nhất, giá trị hợp đồng chuyển giao quyền thu phí không được điều chỉnh trong suốt thời hạn hợp đồng. Thời gian chuyển quyền thu phí là yếu tố duy nhất được điều chỉnh trong trường hợp lãi suất tiền vay và tiền gửi do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố.

Thứ hai, đơn vị trúng thầu là đơn vị có giá bỏ thầu cao nhất so với giá khởi điểm. Về vấn đề này, ông Đức cho rằng: Nếu các cuộc đấu thầu được thực hiện thành công, sau 1 năm kể từ ngày hợp đồng được ký kết, chúng tôi sẽ có gần 600 tỷ đồng để có thể tung vào các dự án hạ tầng cấp bách do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

“Mở cửa” hút vốn

Như vậy, các điều kiện dự thầu lần này đã khác so với đợt đấu thầu chuyển giao quyền thu phí lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2005.

Đó là việc Cục Đường bộ Việt Nam mở rộng cửa cho tất cả các thành phần kinh tế, bất kể doanh nghiệp tham gia có kinh nghiệm thu phí hay chưa. Theo đó, điều kiện cần và đủ duy nhất để các doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân tham gia dự thầu là không bị các cơ quan có thẩm quyền nhà nước kết luận về tình hình tài chính và có bảo đảm dự thầu với giá trị 1 tỷ đồng.

Theo đại diện Cục Đường bộ Việt Nam thì do giá bỏ thầu là tiêu chí quan trọng nhất để xác định người trúng thầu. Vì thế, sẽ đẩy cao tính cạnh tranh, nhờ đó tất cả gói thầu đều có sức hấp dẫn lớn.

Theo đại diện của Bộ Giao thông Vận tải, việc dần dần chuyển giao quyền thu phí đường bộ sẽ tạo ra một kênh huy động vốn nữa để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Bởi Nhà nước sẽ thu trước số vốn đã đầu tư và chuyển giao quyền thu phí có thời hạn cho đơn vị trúng thầu.

Ngoài ra, hình thức này có thể xóa tình trạng thất thoát khi thu hồi vốn đầu tư bởi có sự tham gia kinh doanh, kiểm tra, đánh giá của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác.