Công ty Supe Phốt phát Lâm Thao bán hết cổ phần

5.418.800 cổ phần của Công ty Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã được bán hết trong phiên đấu giá 30/6 tại HNX…

Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao có vốn điều lệ 432,4 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 30/6/2009, phiên đấu giá 5.418.800 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã diễn ra thành công.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá đấu thành công bình quân đạt 13.956 đồng/cổ phần, giá đấu thành công cao nhất đạt 23.500 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất đạt 12.900 đồng/cổ phần – cao hơn so với giá khởi điểm là 12.000/cổ phần.

Có 170 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá gồm 6 tổ chức và 164 cá nhân, tổng số nhà đầu tư trúng giá là 80, nhà đầu tư nước ngoài mua được 3.367.532 cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là 75.625.790.000 đồng, hạn thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 1/7/2009 đến ngày 14/7/2009.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 432,4 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh các mặt hàng super lân, NPK, axit sunfuric, sunfat amon (đạm SA), tripôli phốt phát, lưu huỳnh, oxy, phèn đơn, phèn kép, bột giặt, kem giặt, gạch không nung, nước sinh hoạt; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, đá, cao lanh, đất sét;…

Tin vắn chứng khoán ngày 30/6

Những thông tin đáng chú ý ngày 30/6/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam…

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố thông qua việc bổ nhiệm ông Trương Đình Anh giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần FPT.

Những thông tin đáng chú ý ngày 30/6/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 1/7/2009 – 29/9/2009, ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) đăng ký bán 81.140 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 200.000 cổ phiếu, chiếm 1,22% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính.

* Từ ngày 1/7/2009 – 29/9/2009, ông Đinh Quang Chiến – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) đăng ký mua 81.140 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm lên 1.122.850 cổ phiếu, chiếm 6,85% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo mệnh giá với số lượng 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành của Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT (FIS) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FTG) cho cán bộ nhân viên của hai công ty trên theo tờ trình phương án cổ phần hóa Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT và Công ty TNHH Thương mại FPT và trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo tờ trình về việc lựa chọn tư vấn phát hành trái phiếu và phê duyệt mức phí và trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt; thông qua phương án sửa đổi điều lệ theo tờ trình và trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt; thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 theo tờ trình và trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố thông qua việc bổ nhiệm ông Trương Đình Anh giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần FPT; thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh của Công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT (FMD): công bố miễn nhiệm chức Chủ tịch Công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT của ông Trương Gia Bình, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Nghệ thuật công ty này; miễn nhiệm chức Tổng giám đốc công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT của bà Nguyễn Thị Hạnh, bổ nhiệm ông Phạm Vũ Đức giữ chức quyền Tổng giám đốc Công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT.

Thông qua chủ trương xin điều chỉnh chủ đầu tư từ Công ty Cổ phần FPT sang trường Đại học FPT trong giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Giao công ty TNHH Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa lạc FPT thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh với các cơ quan chức năng có liên quan và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 công ty sau: KPMG, E&Y, PWC, Deloitte làm công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần FPT.

* Từ ngày 12/6/2009 – 24/6/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) – tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đức Dân – Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS-HOSE) đã bán 500.000 cổ phần, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.915.430 cổ phần, chiếm 26,10% vốn cổ phần.

* Từ ngày 1/7/2009 – 30/9/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) – tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đức Dân – Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS-HOSE) đăng ký bán 2.257.285 cổ phần, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.658.145 cổ phần, chiếm 11,05% vốn cổ phần.

* Từ ngày 15/5/2009 – 12/7/2009, ông Trần Quốc Nguyên, người có liên quan đến ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 5.000 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết số lượng đăng ký là do thị trường liên tục giảm sút và biến động theo chiều hướng không thuận lợi nên tạm ngưng mua cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ là 170.561 cổ phiếu.

* Từ ngày 30/6/2009 – 11/7/2009, ông Trần Quốc Nguyên, người có liên quan đến ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán tiếp 70.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 100.561 cổ phiếu.

* Từ ngày 27/5/2009 – 25/6/2009, ông Nguyễn Văn Phụng, chồng bà Hồ Thị Kim Hoàng – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do chờ cổ phiếu xuống giá, số cổ phiếu đang nắm giữ là 0 cổ phiếu.

* Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (mã COM-HOSE) công bố đã thống nhất thực hiện bán cổ phiếu theo chương trình chào bán cổ phiếu với giá ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên chủ chốt công ty năm tài chính 2008 và phát hành tăng vốn điều lệ năm 2009 với số lượng 172.000 cổ phiếu, chiếm 2% vốn điều lệ. Phát hành đợt 1/2009 (dự kiến đến ngày 9/7/2009) 162.770 cổ phiếu; phát hành đợt 2/2009 (dự kiến sau ngày 9/7/2009): 9.230 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã SRA-HNX) thông báo bổ nhiệm bà Trần Thị Mai giữ chức Kế toán trưởng của công ty, thay thế cho bà Trần Ngọc Linh từ ngày 17/6/2009.

* Ngày 12/6/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã SDS-HNX) đã bán 15.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 180.000 cổ phiếu, chiếm 12% vốn điều lệ..

* Từ ngày 5/5/2009 – 27/5/2009, bà Nguyễn Ngọc Anh – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) đã mua 400 cổ phiếu, đã bán 900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 10.100 cổ phiếu.

* Từ ngày 12/6/2009 – 20/6/2009, bà Nguyễn Thị Thanh Tú, vợ ông Hoàng Việt Cường – Giám đốc chất lượng Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã bán 6.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4 cổ phiếu.

* Từ ngày 12/6/2009 – 20/6/2009, Hoàng Việt Anh, con ông Hoàng Việt Cường – Giám đốc chất lượng Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã bán 28.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 22/5/2009 – 22/6/2009, ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) đã mua 1.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 901.914 cổ phiếu, nhằm bổ sung chứng khoán TNG.

* Từ ngày 20/5/2009 – 20/6/2009, ông Nguyễn Hùng Hiệu – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) đã bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 23.170 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (mã HEV-HNX) công bố chấp thuận việc từ nhiêm chức doanh thành viên ban Kiểm soát của bà Bùi Thị Minh Hiểm và giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch công đoàn để xin ý kiến cổ đông bầu bố sung làm thành viên Ban kiểm soát trong thời gian tới.

* Từ ngày 24/3/2009 – 19/6/2009, bà Hoàng Thị Ngọc Huyền, người có liên quan đến bà Hoàng Thị Minh Hoà – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) đã mua 13.340 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 24.220 cổ phiếu.

* Từ ngày 18/6/2009 – 19/6/2009, ông Nguyễn Bá Ngọc – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (mã L43-HNX) đã bán 5.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.100 cổ phiếu.

* 15/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A1703-HNX) với lãi suất 8,51%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.510 đồng.

* 17/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH062104-HNX) có kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,25%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.250 đồng.

* 17/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH072224-HNX) có kỳ hạn 15 năm, lãi suất 8,4%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.400 đồng.

* 20/7/2009 ngày thực thanh toán trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP061107-HNX) với lãi suất 8,7%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.700 đồng.

* 18/7/2009 ngày thanh toán trái phiếu Chính phủ đấu thầu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QHD0823023-HNX) với lãi suất 15%/năm – 1 trái phiếu được nhận 15.000 đồng.

* 20/7/2009 ngày thanh toán trái phiếu Chính phủ đấu thầu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A2904-HNX) với lãi suất 9%/năm – 1 trái phiếu được nhận 9.000 đồng.

* 21/7/2009 ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH061105-HNX) với lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.

* Ngày 1/7/2009 là ngày giao dịch chính thức 250.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (mã HLY-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 2.500.000.000 đồng.

Giao dịch vàng ấm lên, giá dầu thô tăng vọt

Hoạt động mua vào trên thị trường vàng miếng có chiều hướng tăng, giá dầu thô quốc tế bất ngờ tiến sát mốc 73 uSD/thùng…

Vấn đề cung-cầu và tỷ giá đồng USD tạm thời đang là những yếu tố chính dẫn dắt sự lên xuống của giá “vàng đen” – Ảnh: Bloomberg.

Mốc 21 triệu đồng/chỉ xuất hiện trở lại tại thị trường vàng trong nước sáng nay, nhờ giá vàng thế giới tăng yếu. Hoạt động mua vào trên thị trường vàng miếng có chiều hướng tăng do nhiều người cho rằng giá vàng thế giới đã hoàn tất thời kỳ điều chỉnh giảm.

Giá dầu thô thế giới bất ngờ tiến sát mốc giá 73 USD/thùng dưới sức kéo của nhiều thông tin hỗ trợ. Tỷ giá đồng USD so với Euro trượt giảm.

Tăng mua vàng

Đầu giờ sáng nay, giá vàng các thương hiệu trong nước tăng gần 5.000 đồng/chỉ so với giá áp dụng sáng qua, lên mức 2.090.000 đồng/chỉ (mua vào) và trên dưới 2.100.000 đồng/chỉ (bán ra).

Giới kinh doanh vàng cho biết, do giá vàng vẫn đang biến động yếu, hoạt động giao dịch trên thị trường chưa có sự chuyển biến lớn. Tuy nhiên, với việc giá vàng thế giới có dấu hiệu chấm dứt quá trình điều chỉnh giảm, hoạt động mua vào đã ấm lại do nhiều người lo ngại giá vàng thế giới có thể tăng mạnh trong thời gian tới.

Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu lúc 10h30 trưa nay giao dịch ở mức 2.090.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.102.000 đồng/chỉ (bán ra). Tuy không cung cấp số lượng cụ thể, đại diện của công ty này cho biết, lượng bán ra của công ty sáng nay đã tăng khoảng 30% so với sáng qua, trong đó nhiều khách mạnh dạn mua 10-20 lượng vàng.

“Người dân theo dõi giá vàng rất sát, có chuyển biến gì mới là họ rục rịch mua bán ngay”, đại diện này nhận xét.

Tuy nhiên, quan điểm chung của các nhà kinh doanh vàng vẫn là khách mua vàng ở mức giá này chủ yếu là những người có tâm lý “mua là được”, mua để tích trữ. “Rất khó để lướt sóng vàng ở mức giá thế này”, một nhà kinh doanh vàng chia sẻ.

Giá vàng SBJ giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank giữa buổi sáng nay đứng ở mức 2.090.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.098.000 đồng/chỉ (bán ra). Giá vàng miếng SJC tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tương ứng là 2.095.000 đồng/chỉ và 2.101.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Phượng Hoàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục duy trì ở mức 2.091.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.095.000 đồng/chỉ (bán ra) ở sáng qua.

Các sàn giao dịch tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn trong phiên giao dịch sáng nay, thể hiện ở khối lượng giao dịch vững ở mức cao. Trên sàn SBJ, lúc 10h47 đã có trên 321.000 lượng vàng được các nhà đầu tư sang tay thành công, với mức giá dao động trong khoảng 20,07-20,22 triệu đồng/lượng.

Phí rút vàng tại sàn này sáng nay đã được giảm về 950 ngàn đồng/lượng, sau nhiều ngày duy trì ở mức từ 1 triệu đồng/lượng trở lên.

Giá vàng thế giới được nâng đỡ

Giá vàng thế giới đêm qua tiếp tục có một phiên biến động không rõ xu hướng (side-way) trong biên độ 933-943 USD/oz. Tuy nhiên, dù được hỗ trợ bởi phiên lên giá trên thị trường dầu thô và sự suy yếu của đồng USD, giá vàng thế giới vẫn chốt phiên ở mức giảm nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay mất 1,7 USD/oz (0,2%) so với giá đóng cửa phiên liền trước, còn 938,3 USD/oz.

Màu xanh đã trở lại với bảng điện tử giá vàng sáng nay, với mức tăng khiêm tốn của giá kim loại này, nhờ đồng USD đang tiếp tục yếu đi và giá dầu thô tiến xa hơn. Vào lúc 10h51 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 942,5 USD/oz, tăng 4,2 USD/oz so với giá đóng cửa tại New York.

Đồng USD trượt giá so với Euro sau khi các chỉ số kinh tế của khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) được công bố hôm qua đều là những con số tích cực hơn dự báo. Thị trường đang đồn đoán, trong ngày hôm nay, các quan chức của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ ra dấu cho thấy, họ sẽ không cắt giảm lãi suất đồng Euro trong cuộc họp diễn ra vào ngày 2/7 tới.

Các nhà đầu tư cũng tin rằng, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ được công bố trong ngày hôm nay sẽ cho thấy một tín hiệu khởi sắc nữa của kinh tế Mỹ. Sự ấm lên của kinh tế Mỹ một mặt hỗ trợ cho tỷ giá của USD, nhưng mặt khác cũng làm tỷ giá “bạc xanh” suy yếu khi các nhà đầu tư gia tăng độ ham muốn rủi ro và không còn thi nhau đổ tiền vào trái phiếu kho bạc Mỹ để tìm kiếm sự an toàn.

Áp lực mất giá đối với USD còn đến từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ chưa sớm tăng trở lại lãi suất đồng tiền này từ mức thấp kỷ lục hiện nay.

Từ mức hơn 1,40 USD đổi được 1 Euro hôm qua tại New York, tỷ giá USD sáng nay đã giảm về mức trên 1,41 USD “ăn” 1 Euro trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á.

Tạm thời, sự suy yếu của USD chưa thể kích giá vàng tăng mạnh hơn, vì những kỳ vọng lạm phát đang giảm sau nhận định cho rằng “lạm phát sẽ còn yếu trong một thời gian nữa” mà FED đưa ra trong cuộc họp mới đây. Thị trường vẫn đang chờ đợi những thông tin mới mang tính khẳng định hơn để xác định hướng đi tiếp theo của giá vàng. Vai trò chống khủng hoảng thời gian này đã giảm sút rất nhiều.

Giá dầu áp sát mốc 73 USD/thùng

Đồng USD xuống giá, thị trường chứng khoán Mỹ lên điểm, và căng thẳng gia tăng tại Nigeria – nước sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi – đã bất ngờ đẩy giá nhiên liệu này vượt mốc 71 USD/thùng trong đêm giao dịch đêm qua và tiến sát mốc 73 USD/thùng trong sáng nay.

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, lực lượng nổi dậy tại Nigeria ngày hôm qua đã tấn công vào một mỏ dầu lớn của hãng Shell tại nước này, khiến mỏ dầu này phải đóng cửa. Trong mấy phiên giao dịch gần đây, tình hình ở Nigeria có tác động khá mạnh tới giá dầu. Vấn đề cung-cầu và tỷ giá đồng USD tạm thời đang là những yếu tố chính dẫn dắt sự lên xuống của giá “vàng đen”.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tăng 2,33 USD/thùng (3,4%) so với giá đóng cửa phiên trước, lên mức 71,49 USD/thùng. Đà tăng này kéo dài sang sáng nay, với giá dầu ngọt nhẹ giao dịch điện tử tại New York vào lúc 11h05 giờ Việt Nam đứng ở mức 72,93 USD/thùng, tăng 1,44 USD/thùng so với giá đóng cửa ở New York.

Tỷ giá USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.953 VND/USD, giảm 3 VND/USD so với hôm qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD cùng chung mức 17.801 VND/USD.

Cổ phiếu Vietcombank tăng kịch trần ngày ra mắt

Ngày 30/6, hơn 112 triệu cổ phiếu của Vietcombank đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM…

VN-Index đã giảm 2,63% trong ngày cổ phiếu VCB niêm yết – Ảnh: Quang Liên.

Ngày 30/6, hơn 112 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (mã VCB) đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Trong ngày niêm yết đầu tiên, cổ phiếu VCB được giao dịch với giá cao nhất là 60.000 đồng, giá thấp nhất là 60.000 đồng và giá đóng cửa là 60.000 đồng/cổ phiếu – tăng kịch trần so với giá tham chiếu 50.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên, khối lượng khớp lệnh đạt 294.070 cổ phiếu – khối lượng dư mua giá trần lên đến hơn 4 triệu cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang niêm yết của VCB đạt 6.737,1 tỷ đồng, và đạt 72.606 tỷ đồng nếu tính theo toàn bộ số cổ phiếu của VCB.

Điểm đáng chú ý là VN-Index đã giảm 2,63% trong ngày cổ phiếu VCB niêm yết. Điều này đã xảy ra ngược với dự báo của nhiều công ty chứng khoán về khả năng cổ phiếu VCB sẽ làm động lực thúc đẩy thị trường tăng điểm.

Trong thông báo ra ngày 28/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho hay nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu toàn bộ 112.285.426 cổ phiếu Vietcombank đăng ký niêm yết.

Theo HOSE, số lượng cổ phiếu của Vietcombank niêm yết mới có 112.285.426 cổ phiếu, tương đương 9,28% vốn điều lệ, trong khi số lượng cổ phiếu VCB mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu là 30% vốn điều lệ – tương đương 363.025.808 cổ phiếu.

Trong đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào thời điểm cuối năm 2007, tổng số 97,5 triệu cổ phần Vietcombank chào bán đã được bán hết. Tổng giá trị cổ phần bán được là 10.516.320.430.000 đồng. Giá đấu thành công thấp nhất ở mức 102.000 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công cao nhất là 250.000 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công bình quân là 107.860 đồng/cổ phần.

Theo báo cáo hợp nhất quý 1/2009, Vietconbank đạt tổng tài sản hơn 220.493 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.459,9 tỷ đồng.

Năm 2009, Vietcombank đặt mục tiêu tổng thu nhập trước thuế đạt 3.320 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3,5% tổng dư nợ; mức chi trả cổ tức đạt 1.200 đồng/cổ phiếu.

Được biết, tại đại hội cổ đông thường niên lần 2, Hội đồng Quản trị Vietcombank đưa ra phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2009 thêm gần 1.123 tỷ đồng. Theo kế hoạch dự kiến, lượng vốn phát hành thêm nói trên của Vietcombank tương ứng 9,28% vốn điều lệ hiện có; vốn điều lệ sau khi phát hành thêm sẽ là 13.224 tỷ đồng.

Du khách tới Việt Nam 6 tháng đầu năm giảm mạnh

Sáu tháng đầu năm 2009, cả nước đã đón trên 1,89 triệu du khách quốc tế, giảm tới 19,1% so với cùng kỳ 2008…

Tính chung sáu tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là quốc gia có số lượng khách du lịch tới Việt Nam đông nhất, với trên 228 ngàn lượt. Tiếp đến là thị trường Mỹ với khoảng 225 ngàn lượt. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 203 ngàn lượt…

Sáu tháng đầu năm 2009, cả nước đã đón trên 1,89 triệu du khách quốc tế, giảm tới 19,1% so với cùng kỳ 2008.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, trong tháng 6/2009, lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam chỉ đạt trên 279 ngàn lượt, giảm 4,7% so với tháng trước đó.

Như vậy, cộng dồn 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam mới đạt trên 1,89 triệu lượt, còn cách khá xa so với con số dự kiến đón 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế mà toàn ngành đã đề ra trong năm 2009 này.

Tính chung sáu tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là quốc gia có số lượng khách du lịch tới Việt Nam đông nhất, với trên 228 ngàn lượt. Tiếp đến là thị trường Mỹ với khoảng 225 ngàn lượt. Hàn Quốc xếp thứ 3 với  203 ngàn lượt…

Nguyên nhân chính khiến cho lượng khách du lịch tới Việt Nam tiếp tục sụt giảm là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Thêm vào đó, mới đây dịch cúm A/H1N1 lại bùng phát ở nhiều quốc gia  trong đó có nước ta, càng khiến cho nhu cầu đi du lịch của người dân tại các nước trên thế giới giảm mạnh.

Một cuộc thăm dò mới đây, được thực hiện ở 7 quốc gia Châu Âu của Ipsos/Europ Assistance vừa được công bố trên AFP đã cho thấy, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, hè này, người Châu Âu ít đi du lịch hơn và cũng thắt chặt chi tiêu hơn. Chỉ có 2/3 người Châu Âu (64%) được phỏng vấn đã tuyên bố rằng muốn đi nghỉ hè so với con số 67% của năm 2008.

Ngân sách du lịch của người Pháp cũng rơi từ 1.934 Euro (năm 2008) xuống còn 1.822 Euro hồi tháng 3 và tháng năm chỉ còn 1.717 Euro. Người Tây Ban Nha thậm chí chi tiêu còn ít hơn nữa, chỉ  còn 1.659 Euro so với 1.764 Euro trong năm 2008.

Tiếp tục tranh luận về “đường bay vàng”

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến với các bên liên quan đến đề án “đường bay vàng”…

“Đường bay vàng” vẫn đang gây nhiều tranh cãi.

Sau bài viết về đường bay “vàng” Hà Nội – Tp.HCM dọc theo kinh tuyến 106° đông, nguyên phi công khóa 1 Mai Trọng Tuấn, tác giả đề án này, đã có thư gửi Ban biên tập đề nghị được tranh luận chính thức với Cục Hàng không Việt Nam về những lý do mà Cục nêu ra để “chưa áp dụng” đường bay này.

Trước đó, toàn văn lá thư này đã được tác giả đề án gửi lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 29/6/2009, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4290/VPCP-KTN, do Phó chủ nhiệm Văn Trọng Lý ký, truyền đạt ý kiến Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với ông Mai Trọng Tuấn về Đề án mở đường bay “vàng” 106° đông này và sớm báo cáo Chính phủ.

Quan điểm của Cục Hàng không Việt Nam

Tại văn bản số 1588/CHK-QLHĐB ngày 11/5/2009 gửi Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, đã nêu rõ 5 điểm. Một là do yếu tố an ninh quốc phòng,  đường bay 106° đông sẽ bay qua các khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay.

Hai là, vì bay qua Lào và Campuchia, nên các hãng hàng không sẽ không chủ động kịp thời trong việc xin phép bay trong những trường hợp đột xuất thay đổi kế hoạch.

Ba là, việc đảm bảo hoạt động bay khó khăn và phải đầu tư rất lớn, cơ sở hạ tầng dẫn đường ở mặt đất dọc theo tuyến bay này chưa đảm bảo cho tàu trong hành lang bay.

Bốn là, tuy có rút ngắn cự ly bay 142 km nhưng bay qua không phận của bạn, Việt Nam phải trả tiền cho nước bạn, nên cũng chẳng có ích lợi gì, thậm chí còn lỗ. Và cuối cùng là vấn đề an toàn bay không cho phép.

Cục trưởng Cục Hàng không kết luận: “Việc mở đường hàng không thẳng giữa Hà Nội – Tp.HCM dọc theo kinh tuyến 106°  đông tại thời điểm hiện tại là chưa phù hợp về kỹ thuật và chưa có hiệu quả kinh tế”.

Tranh luận của tác giả đề án và các chuyên gia

Ông Lê Trọng Sành, nguyên Trưởng phòng Quản lý bay, sân bay Tân Sơn Nhất cho biết: “Đường bay mới dọc theo kinh tuyến 106°  đông nằm trong một hành lang dễ bay, thuận lợi cho chỉ huy và an toàn cho các chuyến bay. Ở đường bay này, không hề phải xây dựng, phải thay đổi cơ sở hạ tầng phục vụ bay mà vệt bay sẽ đi vào điểm lượn vòng để vào đài dẫn đường như đường bay hiện nay. Vấn đề ở chỗ Cục Hàng không có dám “cởi bỏ” kiểu suy nghĩ cũ theo lối mòn để khai thác đường bay đem lại nhiều lợi ích kinh tế hay không?”.

Theo ông Mai Trọng Tuấn, trong thời buổi khoa học kỹ thuật hiện đại, không có khái niệm vùng cấm bay, vùng hạn chế bay một cách cụ thể. Theo ông Tuấn, hiện nay mọi hướng đi và đến sân bay Nội Bài về phía Nam của các hãng hàng không dân dụng, đều qua Ninh Bình, cũng đều dựa theo kinh tuyến 106°  đông, Ninh Bình nằm ngay trên kinh tuyến 106°  đông.

Vì vậy, theo ông Tuấn, không thể nói đường bay 106° đông bay ngang qua khu vực cấm bay VVP1. Đường bay các chuyến bay thường ngày của các Hãng hàng không Việt Nam từ Ninh Bình đến Vinh và ngược lại nằm ở phía đông tỉnh Thanh Hóa, cách Tp.Thanh Hóa 16 km, trong khi nếu bay theo 106° đông, khoảng cách đó sẽ là 25 km. Đường bay hiện tại bay cách sân bay quân sự Biên Hòa 10 km, trong khi đường bay 106°  đông cách xa đến 20 km. Vùng VVP1, sân bay quân sự Thọ Xuân và sân bay quân sự Biên Hòa là 3 vùng cấm bay, hạn chế bay mà ông Quý Tiêu đã nêu ra trong Công văn trả lời Thủ tướng.

Về lý do thứ hai của Cục Hàng không Việt Nam, ông Mai Trọng Tuấn khẳng định: “Đường bay 106°  đông nhằm tạo lập một đường bay cố định theo lịch bay thường xuyên, đâu phải là trường hợp đột xuất? Trên thế giới, người ta lập hàng nghìn đường bay qua các quốc gia của nhau trong đó có cả bầu trời Việt Nam… Hàng ngày vẫn có hàng vạn chuyến bay dân dụng qua các quốc gia theo những đường bay định sẵn và họ vẫn dễ dàng thông báo xin phép khi có những chuyến bay đột xuất hoặc thay đổi”.Ông Tuấn nhấn mạnh: “Đây là một xa lộ hàng không trên cao mà 3 nước cùng sử dụng và cùng có lợi”.

Về lý do thứ ba là cơ sở hạ tầng, đài dẫn đường chưa có kịp hay phải đầu tư với chi phí rất lớn, ông Mai Trọng Tuấn phân tích: “Nếu kẻ đường bay 106° đông, cự ly khoảng 1.000km. Đoạn đầu tiên trên không phận của ta khoảng 400km đã có tới 3 đài dẫn đường, đài tiếp cận, rađa mặt đất của sân bay Tân Sơn Nhất, đường bay trên không phận khoảng 500km mà ở phía đông đường bay này lại có trung tâm kiểm soát không lưu Đà Nẵng. Tại sao lại nói rằng phải đầu tư rất tốn kém suốt hành lang bay 20–25 km?”.

Minh họa cho lập luận này, ông Tuấn cho biết, đường bay R66 từ Manila (Philippines) đến Đà Nẵng dài 1.200km trên biển không có một đài dẫn đường nào dọc đường; đường bay R77 Manila đi Malaysia cũng hoàn toàn trên biển dài 2.000km không có bất cứ đài dẫn đường dọc đường nào. Các đường bay R71 Đài Loan-Singapore (3.000km), Quảng Châu-Tp.HCM (1.000km)… cũng đều không cần phải có đài dẫn đường dọc đường. “Điểm cất cánh và điểm hạ cánh mới là cực kỳ quan trọng và thật cần thiết, các vị trí khác đều là thứ yếu, thậm chí không cần thiết”.

Vấn đề an toàn bay, theo đường bay hiện nay, không những dài hơn gần 200km với hơn 400km bay trên biển, có đoạn cách bờ gần 100km. Nếu bay theo kinh tuyến 106°  đông, phần lớn là bay trên đất liền, và 2 bên đường bay cả Việt Nam và 2 nước bạn, đều có những sân bay dự bị; và nếu có sự cố, máy bay có thể hạ cánh bắt buộc và việc “tìm kiếm, cứu nạn” chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Ông Tuấn cho rằng hiện tại vùng trời của 3 nước Đông Dương, kể cả điểm đi và điểm đến đang là nơi có độ an toàn lý tưởng.

“Xe ôm” sẽ phải có trang phục riêng

Người điều khiển phương tiện phải có biển hiệu hoặc trang phục do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định…

Hồi đầu năm nay, Bộ Giao thông Vận tải từng cho biết đang xây dựng dự thảo quy định quản lý “xe ôm”.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông tư hướng dẫn việc vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự.

Theo do, bên cạnh những yêu cầu người điều khiển phương tiện phải bảo đảm quy định tại Điều 58 và Điều 63 Luật Giao thông đường bộ thì người điều khiển phương tiện phải trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách đi xe đối với các loại xe bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.
 
Đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự, người điều khiển phương tiện phải có biển hiệu hoặc trang phục do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định để nhận biết với các đối tượng tham gia giao thông khác.

Hồi đầu năm nay, Bộ Giao thông Vận tải từng cho biết đang xây dựng dự thảo quy định quản lý “xe ôm”. Dự thảo này bị nhiều ý kiến trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho rằng quá phức tạp và hành chính hoá quá nhiều thủ tục.

Kinh tế 6 tháng đầu năm: Từ từ vượt dốc

Nền kinh tế Việt Nam tuy đang trong quá trình hồi phục nhưng vẫn hàm chứa nhiều khó khăn thách thức…

Phía trước một dự án xây dựng ven biển tại Đà Nẵng – Ảnh: Getty Images.

Các con số thống kê chính thức từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng quan tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2009 cho thấy nhiều vấn đề đáng suy nghĩ.

Thứ nhất, tăng trưởng của một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng có sự suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước, GDP tăng 6,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,5%, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp – thuỷ sản tăng 4,5%, GDI thực hiện 4,9 tỷ USD, xuất khẩu 30,7 tỷ USD, nhập khẩu 44,5 tỷ USD…).

Thứ hai, nếu tăng trưởng kinh tế quý 1 được coi là mức đáy thì quý 2 đã có dấu hiệu thoát đáy vượt dốc đi lên, khi tốc độ tăng của một số chỉ tiêu chủ yếu quý 2 nói riêng và 6 tháng nói chung cao lên. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6 đã tăng 8,2%, 6 tháng tăng 4,8%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp- thuỷ sản 6 tháng tăng 2,6%, đặc biệt sản lượng lúa đông xuân tăng khá (ước đạt 18,6 triệu tấn, tăng 322 nghìn tấn so với đông xuân trước).

Ngành xây dựng năm trước giảm, năm nay tăng mạnh khi giá vật liệu xây dựng năm trước tăng cao, sang năm nay giảm. Đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm mạnh về số đăng ký mới, nhưng đã tăng khá về số vốn bổ sung; đầu tư trong nước tăng khá. Ngành dịch vụ tăng cao hơn tốc độ tăng chung (5,5% so với 3,9%), trong đó nổi bật là thương mại trong nước.

Thương mại trong nước nếu loại trừ yếu tố tăng giá đã tăng lên qua các tháng (tháng 1 tăng 4%, 2 tháng tăng 5%, 3 tháng tăng 6%, 4 tháng tăng 7,4%, 5 tháng tăng 8,4%, 6 tháng tăng 8,8%, cao gấp hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP) và đây là động lực của việc thoát đáy, vượt dốc đi lên.

Nhập siêu tăng trở lại trong 3 tháng nay, nhưng tính chung 6 tháng đã giảm mạnh so với cùng kỳ. Nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng khá về lượng (như dầu thô, gạo, cà phê…). Giá tiêu dùng tháng 6 tăng cao hơn mấy tháng trước, nhưng tính chung 6 tháng đã tăng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 18,44% của cùng kỳ năm trước.

Thứ ba, quý 1 là đáy, nhưng tính chung 6 tháng đầu năm vẫn là đáy của nhiều năm qua. Mặc dù đang có dấu hiệu thoát đáy vượt dốc đi lên, nhưng vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Khó khăn lớn nhất là tiêu thụ và nhập siêu. Tiêu thụ trong nước khá lên là so với các tháng gần đây, còn so với cùng kỳ năm trước thì vẫn còn thấp. Đặc biệt là xuất khẩu vẫn tiếp tục gặp khó khăn cả về thị trường, cả về giá cả, cả về thanh toán…, nếu các nước bạn hàng chưa thoát đáy hồi phục, thì việc đạt mục tiêu xuất khẩu tăng 3% là không dễ đạt được.

Trong khi xuất khẩu giảm, thì nhập siêu lại gia tăng và các nguồn ngoại tệ vào Việt Nam vẫn gặp khó khăn, nên sẽ tác động đến cán cân thanh toán, tỷ giá…

Khó khăn khác là nguy cơ tái lạm phát. Tái lạm phát tuy chưa đến ngay trong vài ba tháng tới, nhưng có thể cao lên vào những tháng cuối năm nay và đầu năm sau, khi có sự “cộng hưởng” của nhiều yếu tố. Ở trong nước là sự điều độ về liều lượng giữa tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát không dễ dàng: nếu nghiêng mạnh về tăng trưởng thì dễ lơi lỏng lạm phát, nếu nghiêng mạnh về kiềm chế lạm phát thì kinh tế khó thoát đáy vượt dốc đi lên.

Khi kích cầu, nới lỏng thì việc kiểm soát các điều kiện được sử dụng để tăng hiệu quả đầu tư cũng dễ bị lơi lỏng và đây là nguyên nhân sâu xa của lạm phát. Bên cạnh đó còn có tác động bởi yếu tố nhu cầu sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh để hoàn thành kế hoạch vào cuối năm cộng hưởng với nhu cầu tiêu dùng đang tăng lên và cao hơn vào dịp cuối năm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Một khó khăn nữa là công ăn việc làm – lĩnh vực thường bị tác động muộn hơn nhưng lại chậm thoát ra hơn khi bị tác động của khủng hoảng. Khi tăng trưởng kinh tế bị giảm xuống hai năm liền (2008, 2009), thì công ăn việc làm cũng sẽ bị co lại gần như tương ứng.

Việc thống kê trực tiếp con số thất nghiệp và thiếu việc làm một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời là rất khó khăn. Nhưng, nếu tính gián tiếp từ tốc độ tăng trưởng kinh tế tương ứng với tốc độ tăng số lao động làm việc, thì có thể suy ra tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm (để tăng 1% số làm động làm việc, kinh tế phải tăng khoảng 4%, nay tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm đi 3,5% so với 2007 thì số lao động tăng thêm cũng sẽ giảm đi khoảng 0,9%; 0,9% của tổng số 45 triệu lao động sẽ tương đương với khoảng trên 400 nghìn lao động là con số có thể tham chiếu được).

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 1/7

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 1/7…

SSI nhận định rằng: “Với mốc VN-Index hiện tại 448,29 điểm, chúng tôi cho rằng phiên giao dịch ngày 1/7 vẫn ở thế giằng co nhưng một kịch bản như hôm 30/6 rất có thể sẽ lặp lại” – Nguồn: BVSC.

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 1/7.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Về xu thế chung, chúng tôi vẫn cho rằng trong ngắn hạn, thị trường chưa có thêm động lực mới để duy trì đà tăng điểm. Có thể lượng cầu sẽ cải thiện nếu mặt bằng giá giảm xuống mức độ hấp dẫn hơn.

Các thông tin về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp có thể sẽ dần được công bố trong tuần tới và trước khi các thông tin này được công bố rõ ràng, rất có thể thị trường sẽ tiếp tục có dao động thất thường với biên độ hẹp.

Do đó, các nhà đầu tư cần thận trọng và hạn chế các quyết định đầu tư vội vàng khi thị trường chưa có xu thế rõ ràng. Duy trì tỷ trọng đầu tư cân bằng giữa cổ phiếu/tiền mặt cũng như tranh thủ cơ cấu lại danh mục đầu tư sẽ là chiến lược đầu tư hợp lý trong giai đoạn này.

Dự báo ngày 1/7, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh và tiếp cận ngưỡng hỗ trợ 438 điểm. Lực cầu sẽ được cải thiện với tâm lý dò đáy của các nhà đầu tư và thị trường có thể sẽ có dao động mạnh trong phiên.

Nếu điều này xảy ra và VN-Index đóng cửa với số điểm gần với số điểm mở cửa hoặc cao hơn số điểm mở cửa, cơ hội phục hồi cho thị trường là vẫn còn trong phiên kế tiếp đó.

Trong trường hợp tiêu cực, VN-Index sụt giảm về cuối phiên và phá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kế tiếp tại 405 – 410 điểm”.

Thị trường khó có thể giảm quá sâu qua ngưỡng 445 điểm

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam -VCBS)

“Khi những yếu tố bên ngoài đều thuận lợi, chúng tôi cho rằng việc nhà đầu tư quá chú ý đến việc VCB chào sàn là nguyên nhân làm thị trường giảm điểm mạnh ngày 30/6.

Minh chứng cho điều này là khối lượng đặt mua VCB tại giá trần hơn 14 triệu cổ phiếu ngay từ đầu phiên đã khiến các cổ phiếu blue-chip khác không được chú ý như thường lệ. Khi lượng cầu tại nhóm cổ phiếu này giảm nhanh thì lượng cung lại không như vậy. Và điều này kích thích một vòng xoáy khiến thị trường đi xuống.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường khó có thể giảm quá sâu qua ngưỡng 445 điểm. Khi mức giá hiện nay đã trở nên hấp dẫn và các yếu tố cơ bản về doanh nghiệp và vĩ mô duy trì tình trạng khả quan thì thị trường sẽ điều chỉnh lại hành vi một cách nhanh chóng. Chúng ta sẽ có ngày 1/7 để kiểm chứng điều này”.

Một kịch bản như hôm 30/6 rất có thể sẽ lặp lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)

“Hai cổ phiếu mới chào sàn là BVH và VCB đều tăng trần hôm 30/6 nhưng không thể trở thành động lực cho nhóm ngành liên quan và toàn thị trường. Một tín hiệu tích cực qua theo dõi hôm 30/6 đó là sức cầu đối với hai cổ phiếu ngân hàng là STB và ACB. Khối lượng giao dịch có sự cải thiện đáng kể so với những phiên gần đây.

Với mốc VN-Index hiện tại 448,29 điểm, chúng tôi cho rằng phiên giao dịch ngày 1/7 vẫn ở thế giằng co nhưng một kịch bản như hôm 30/6 rất có thể sẽ lặp lại. Khi lực cầu tăng lên tạo thanh khoản tốt sẽ khiến nhiều nhà đầu tư tăng bán để chốt lời”.

Khả năng giảm sâu sẽ khó xảy ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Một loạt hiệu ứng tốt như việc DowJones tăng điểm, Vietcombank tăng trần trong ngày niêm yết đầu tiên, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng, cũng là không đủ để giúp VN-Index thoát khỏi một phiên giảm điểm khá mạnh.

Mặc dù tính thanh khoản có tốt hơn, nhưng 1/4 số đó thuộc về SSI và STB, còn lại các penny đã mất dần tính hấp dẫn với khối lượng khớp lệnh khá yếu.

Hôm 30/6, thị trường tiếp tục phải hấp thụ lượng cổ phiếu mua được ở mức giá thấp của phiên thứ 3 và thứ 4 tuần trước, đó là lý do giải thích một phần tại sao thị trường lại giảm điểm trong khi có khá nhiều nhận định lạc quan trước phiên.

Ngày 1/7 áp lực này sẽ ít hơn và một số người sẽ phải chuyển từ bán chốt lời sang bán cắt lỗ, cho nên khả năng giảm sâu như phiên hôm 30/6 sẽ khó xảy ra.

Bên cạnh đó là việc VCB tiếp tục tăng trần sẽ hỗ trợ cho VN-Index một phần nào. Tuy nhiên xu hướng chung của thị trường vẫn được chúng tôi nhìn nhận là tích lũy quanh ngưỡng 450 điểm, và không loại trừ khả năng VN-Index sẽ test lại ngưỡng 420 điểm trước khi tìm thấy xu hướng trong trung hạn.

Sức cầu hiện tại là khá yếu và chúng ta chưa nên lạc quan sớm về một sóng tăng mới, quan điểm của chúng tôi vẫn là rõ ràng, không cần thiết phải quá vội vàng với thị trường thế này, giữ tỷ lệ tiền mặt cao và chỉ chặn mua giá thấp trong phiên”.

Dấu hiệu dòng tiền chảy ra khỏi thị trường ngày càng hiện rõ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Trong phiên giao dịch ngày 30/9, Vietcombank (VCB) đã có một phiên chào sàn thành công khi tăng hết biên độ cho phép, 20%.

Với mức lợi nhuận kế hoạch trước thuế năm 2009 là 3.200 tỷ đồng, P/E của VCB ứng với mức giá 60.000 đồng/cổ phiếu là 30x, một mức khá cao so với ACB hay STB. Do đó, khả năng liên tục tăng trần cho đến hết tuần của cổ phiếu này (tương ứng với mức giá 70.000 đồng/cổ phiếu) là khá mong manh.

Dấu hiệu dòng tiền đang chảy ra khỏi thị trường chứng khoán ngày càng hiện rõ. Các ngân hàng sau một thời gian nới lỏng hoạt động cho vay thì giờ đây đã bắt đầu trở nên thận trọng hơn khi giải ngân. Thị trường bất động sản ấm trở lại cũng trở thành một kênh đầu tư san sẻ bớt hướng chảy của dòng tiền.

Tuy vậy, những chỉ số của nền kinh tế vĩ mô đang cho thấy những tín hiệu tốt và các công ty niêm yết được kỳ vọng sẽ đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2. Do đó, khả năng thị trường sụt giảm mạnh liên tục rất khó có thể xảy ra. Chúng tôi cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy trước khi một chu kỳ mới bắt đầu”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Phố Wall khởi sắc nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ

Ngày 29/6, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm khá mạnh nhờ các quỹ đầu tư gom mua cổ phiếu sự nâng đỡ của khối năng lượng…

Chỉ số S&P 500 đã tăng 16,2% trong quý 2/2009, đưa chỉ số này có mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý 4/1998 – Ảnh: Reuters.

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm khá mạnh phiên đầu tuần nhờ các quỹ đầu tư gom mua cổ phiếu sự nâng đỡ của khối năng lượng.

Mặc dù thị trường không có thông tin vĩ mô hỗ trợ nhưng các chỉ số chứng khoán đã tăng điểm khi mở cửa ngày giao dịch. Tuy nhiên, 15 phút sau đó cả ba chỉ số đã không duy trì được đà tăng nên đã quay đầu đi xuống với mức giảm từ 0,1-0,7%.

Nhưng giá dầu tăng vọt khiến cổ phiếu khối năng lượng tăng theo làm động lực đẩy S&P 500 và Dow Jones khởi sắc trở lại và duy trì đà tăng đến hết ngày giao dịch.

S&P 500 tăng 16,2% trong quý 2

Giá dầu tăng 3,4% lên hơn 71 USD/thùng đã thúc đẩy giới đầu tư gom mua cổ phiếu khối năng lượng. Điều đó khiến cổ phiếu khối này trở thành động lực đầu tàu kéo thị trường lên điểm ấn tượng.

Cổ phiếu Exxon Mobil là cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với đà tăng của Dow Jones khi tiến thêm 2,22%, cổ phiếu Chevron tăng thêm 1,41%.

Sức tăng của thị trường phiên đầu tuần cũng là nhờ các quỹ đầu tư tranh thủ tận dụng cơ hội ngày cuối tháng để cân bằng danh mục đầu tư nhằm có được bản “báo cáo đẹp” gửi tới cổ đông của quỹ.

Cụ thể, cứ đến thời điểm cuối quý, các quỹ đầu tư phải gửi bản báo cáo về tình hình hoạt động của quỹ mình quản lý tới cổ đông. Nên thường thì các quỹ sẽ sử dụng biện pháp bán những cổ phiếu họ đang lỗ nặng, và mua thêm cổ phiếu đang có sự tăng trưởng mạnh, qua đó làm cho danh mục đầu tư trở nên “đẹp hơn” – hoạt động này ở Mỹ được gọi là “Window Dressing”.

Nhờ những đợt gom mua có khối lượng lớn, áp đảo cung nên đã đẩy thị trường tăng điểm trong gần hết thời gian giao dịch.

Ngoài ra, giới quan sát còn nhận định, thị trường chứng khoán có được đà tăng điểm là nhờ nhà đầu tư đã phản ứng tích cực sau khi tòa án Mỹ kết án “siêu lừa” Bernie Madoff 150 năm tù.

Như vậy, chỉ số S&P 500 đã tăng 16,2% trong quý 2/2009, đưa chỉ số này có mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý 4/1998. Trong đó S&P tài chính tăng 36,6% trong quý 2, S&P khối công nghệ tăng 20,1% và khối năng lượng tiến thêm gần 11%.

Khối lượng giao dịch phiên này trên sàn New York chỉ đạt 1,06 tỷ cổ phiếu – thấp hơn 26% so với khối lượng giao dịch trung bình/ngày của 6 tháng đầu năm nay. Thị trường cứ có 3 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.

Biểu đồ diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/6 – Nguồn: G.Finance.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 29/6: chỉ số Dow Jones tăng 90,99 điểm, tương đương 1,08%, chốt ở mức 8.529,38.

Chỉ số Nasdaq phiên này tăng 5,84 điểm, tương đương 0,32%, chốt ở mức 1.844,06.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 8,33 điểm, tương đương 0,91%, đóng cửa ở mức 827,23.

Những thông tin đáng chú ý tuần tới:

Thứ Ba: Công bố chỉ số giá nhà Case-Shiller; báo cáo về chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board.

Thứ Tư: Công bố chỉ số ISM ngành sản xuất; số liệu về chi tiêu xây dựng; công bố doanh số nhà chờ bán.

Thứ Năm: Công bố số liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu; báo cáo về tình trạng việc làm trong tháng 5; số đơn đặt hàng từ các nhà máy ở Mỹ.

Thứ Sáu: Tất cả các thị trường tài chính Mỹ nghỉ giao dịch nhân ngày lễ – Ngày độc lập.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm nhờ khối năng lượng, ngân hàng

Cả ba chỉ số chứng khoán châu Âu đã tăng điểm mạnh phiên đầu tuần sau khi mất tới gần 2% trong tuần trước đó.

Cổ phiếu khối ngân hàng và năng lượng tăng mạnh đã giúp thị trường có phiên giao dịch thành công. Trong đó cổ phiếu BNP Paribas, Banco Santander, Lloyds và Barclays đã tăng từ 2,9-6,1%.

Giá dầu tại châu Âu cũng đã lên trên 71 USD/thùng nên thúc đẩy cổ phiếu khối năng lượng bật mạnh, trong đó cổ phiếu BG Group, BP, Royal Dutch Shell và Total tăng từ 2-4,1%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 53,02 điểm, tương đương 1,25%, chốt ở mức 4.294,03. Khối lượng giao dịch đạt 1,97 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số DAX của Đức lên 2,27%, khối lượng giao dịch đạt 21,4 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tiến thêm 2,04%, khối lượng giao dịch đạt 113,2 triệu cổ phiếu.

Sắc đỏ phủ hầu khắp sàn chứng khoán châu Á

Sau khi tăng điểm phiên cuối tuần trước, chứng khoán khu vực hôm đầu tuần đã đồng loạt quay đầu giảm điểm.

Hầu khắp các thị trường chứng khoán châu Á đã giảm điểm với biên độ dưới 1%. Một số thị trường duy trì được đà tăng điểm nhưng biên độ tăng cũng không tạo nên bước đột phá.

Thị trường Mỹ tuần trước đã tiếp tục giảm điểm tuần thứ hai, bên cạnh đó những thông tin hỗ trợ vẫn chưa có nên không tạo động lực để nhà đầu tư gom mua. Sau chuỗi ngày tăng điểm liên tiếp nhiều tháng qua, thị trường chứng khoán khu vực đang có xu hướng điều chỉnh nhẹ.

Sự giằng co là xu hướng chính của hầu khắp các thị trường hai nói cách khác các chỉ số chứng khoán cứ tăng điểm mạnh được một phiên thì sau đó lại có những phiên điều chỉnh tương ứng.

Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương phiên này đã mất 1% xuống 102,58 điểm, đánh dấu ngày giảm điểm đầu tiên của chỉ số này sau 4 phiên tăng điểm. Thị trường cứ có 2 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.

Tương tự như nhiều thị trường châu Á, chứng khoán Việt Nam đã giảm điểm đi kèm với khối lượng giao dịch suy giảm đáng lo ngại. Nhiều công ty chứng khoán trong nước cho rằng thị trường đang ngóng ngày cổ phiếu VCB – ngân hàng hàng đầu Việt Nam – niêm yết. Đồng thời họ nhận định thị trường sẽ đi ngang trong tuần này.

Liên quan đến thị trường Nhật, Bộ Thương mại nước này vừa cho biết sản lượng công nghiệp trong tháng 5/2009 đã tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái – đây là tháng tăng điểm thứ ba.

Thị trường chứng khoán Nhật đã tăng điểm cuối phiên buổi sáng nhờ tác động tích cực từ thông tin này, tuy nhiên càng về phiên buổi chiều, sức cầu suy giảm nên đà tăng điểm của chỉ số Nikkei 225 không thể duy trì được.

Sự sụt giảm của cổ phiếu khối tài chính và dược phẩm đã đẩy thị trường đi xuống, trong đó cổ phiếu Daiwa Securities mất 12,1%, cổ phiếu Takeda Pharmaceutical xuống 2,4%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 93,92 điểm, tương đương -0,95%, chốt ở mức 9.783,47. Khối lượng giao dịch đạt 2,2 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 2 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu tăng điểm.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan hạ 1,12%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất 0,44%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông xuống 0,39%. Chỉ số BSE của Ấn Độ nhích 1%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam giảm 0,21%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tiến thêm 1,61%. Chỉ số ASX của Australia xuống 0,43%. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,14%.

Thị trường

Chỉ số

Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 8.438,39 8.529,38 Up90,99 Up1,08
Nasdaq 1.838,22 1.844,06 Up  5,84 Up0,32
S&P 500 918,90 927,23 Up  8,33 Up0,91
Anh FTSE 100 4.241,01 4.294,03 Up53,02 Up1,25
Đức DAX 4.776,47 4.885,09 Up108,62 Up2,27
Pháp CAC 40 3.129,73 3.193,68 Up63,95 Up2,04
Đài Loan Taiwan Weighted 6.463,56 6.391,15 Down72,41 Down1,12
Nhật Nikkei 225 9.877,39 9.783,47 Down93,92 Down0,95
Hồng Kông Hang Seng 18.600,26 18.528,51 Down71,75 Down0,39
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.394,53 1.388,45 Down  6,08 Down0,44
Singapore Straits Times 2.317,95 2.321,21 Up  3,26 Up0,14
Trung Quốc Shanghai Composite 2.928,21 2.975,31 Up47,10 Up1,61
Ấn Độ BSE 14.764,64 14.912,41 Up147,77 Up1,00
Australia ASX 3.899,50 3.882,70 Down16,80 Down0,43
Việt Nam VN-Index 461,37 460,42 Down  0,95 Down0,21
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg