Tin vắn chứng khoán ngày 1/6

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/6/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam…

Từ ngày 1/6 – 30/6/2009, ông Hoàng Minh Châu – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 3.664.197 cổ phiếu.

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/6/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 25/5/2009 – 25/6/2009, ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HASTC) đăng ký bán 368.700 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 50 cổ phiếu, chiếm 0,0007% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/4/2009 – 18/5/2009, Tổng công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) đã bán 100.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 336.350 cổ phiếu, chiếm 4,97% vốn điều lệ.

* Ngày 25/5/2009, ông Ngô Văn Điểm – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) đã bán 5.000 cổ phiếu, số lượng cố phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,007%.

* Từ ngày 1/6/2009 – 30/6/2009, ông Hoàng Minh Châu – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 3.664.197 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính.

* Từ ngày 30/3/2009 – 29/4/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – do ông Võ Hữu Tuấn – Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Tp.HCM – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu FBT, nhưng không bán được do mức giá thị trường chưa phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu danh mục. Số cổ phiếu nắm giữ còn 50.007 cổ phiếu.

* Từ ngày 27/5/2009 – 21/8/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – do ông Võ Hữu Tuấn – Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Tp.HCM – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) đăng ký bán tiếp 50.000 cổ phiếu FBT.

* Từ ngày 25/5/2009 – 25/6/2009, ông Ma Đức Tú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HOSE) đăng ký mua 6.670 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 120.003 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/1/2009 – 15/5/2009, ông Lê Tăng Đức – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HOSE) đã bán 344.330 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 48.410 cổ phiếu, chiếm 1,21% vốn điều lệ.

* Từ ngày 26/5/2009 – 30/9/2009, ông Bùi Văn Nghĩa – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang (mã AGF-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 50.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/5/2009 – 30/9/2009, bà Nguyễn Thị Huệ vợ ông Lê Hùng Lâm – thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán 28.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 960 cổ phiếu, chiếm 0,003% vốn điều lệ.

* Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu bán hàng đạt 473 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14,08 tỷ đồng; chia cổ tức 12%.

* Từ ngày 25/8/2008 – 11/5/2009, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Phúc – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đã bán 72.750 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 471.851 cổ phiếu, chiếm 10,89% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/5/2009 – 31/12/2009, ông Trương Xuân Cảnh – Phó giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HOSE) đăng ký bán 4.390 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 22/5/2009 – 21/6/2009, ông Nguyễn Thành Nam – anh ruột của bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.000 cổ phiếu, chiếm 0,022% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 25/5/2009 – 15/6/2009, ông Bùi Xuân Hòa – con ông Bùi Xuân Sinh – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán 7.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.080 cổ phiếu, chiếm 0,004% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/5/2009 – 21/6/2009, ông Hoàng Văn Đại – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HASTC) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dũng cá nhân.

* Từ ngày 20/5/2009 – 15/6/2009,  Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng – tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Phúc Thành – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HASTC) dự kiến mua 60.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 235.800 cổ phiếu, nhằm tăng sở hữu cổ phiếu VDL.

* Từ ngày 25/5/2009 – 18/6/2009, bà Phạm Thị Bảy – nguời có liên quan với ông Nguyễn Xuân Nam – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã SDJ-HASTC) đăng ký bán 3.400 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/5/2009 – 25/6/2009, ông Nguyễn Hữu Kỳ – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm (mã HCC-HASTC) đăng ký bán 13.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.910 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Ngày 21/5/2009, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HASTC) đã bán 34.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.847.994 cổ phiếu, chiếm 6,21% vốn điều lệ.

* Ngày 22/5/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí  đã bán 1.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE), số cổ phiếu nắm giữ còn 14.087.370 cổ phiếu, chiếm 9,19% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục.

* Từ ngày 27/5/2009 – 27/11/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí  đăng ký bán tiếp 2.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE), số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 12.087.370 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục.

* Từ ngày 24/4/2009 – 24/5/2009, ông Phạm Văn Nhạ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HASTC) không mua được số cổ phiếu đã đăng ký. Số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 40.200 cổ phiếu.

* Từ ngày 22/4/2009 – 22/5/2009, bà Đỗ Thị Hoan – người liên quan đến ông Đặng Văn Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HASTC) đã mua 10.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 132.200 cổ phiếu.

* Từ ngày 26/5/2009 – 23/6/2009, ông Khương Hữu Chung – nguời có liên quan đến ông Khương Hữu Thành – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã SDJ-HASTC) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 197 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HASTC) thông báo ông Hoàng Hữu Tâm – thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 25/5/2009; ông Đỗ Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tạm thời giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 25/5/2009 cho đến khi có quyết định chính thức của đại hội cổ đông công ty.

* Từ ngày 20/4/2009 – 18/5/2009, bà Trần Thị Huệ – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HASTC) đã bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 7.595 cổ phiếu.

* Từ ngày 15/5/2009 – 19/5/2009, ông Phạm Văn Thìn – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HASTC) đã bán 60.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 111.022 cổ phiếu.
 
* Từ ngày 20/4/2009 – 18/5/2009, ông Nguyễn Thanh Tùng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HASTC) đã bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 26/5/2009 – 26/6/2009, ông Nguyễn Văn Đa – Phó giám đốc Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HASTC) đăng ký mua 7.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 15.711 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 26/5/2009 – 24/6/2009, ông Phạm Xuân Tiêng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HASTC) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 60.856 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HASTC) thông báo ông Phạm Công Tứ – Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc thứ nhất được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 6/5/2009.
 
* Từ ngày 26/05/2009 – 26/06/2009, bà Nguyễn Thị Sự – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã SDS-HASTC) dự định bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HASTC) thông báo kể từ ngày 18/5/2009, ông Đinh Ngọc Sáu là Kế toán trưởng của công ty thay cho ông Nguyễn Nam Khánh.

* Từ ngày 25/05/2009 – 25/6/2009, ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HASTC) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 25/05/2009 – 25/6/2009, bà Nguyễn Thị Chung – Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM (mã SGD-HASTC) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2009, Công ty Cổ phần Hacinco (mã HSC-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường bất thường lần 1 năm 2009 tại Công ty Cổ phần Hacinco-110 Thái Thịnh, Hà Nội nhằm hoàn thiện hồ sơ phát hành vốn điều lệ; sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacinco theo điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành; Thông qua quy chế quản trị công ty; thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

* Ngày 25/5/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn gửi Công ty chứng khoán VNS để cảnh cáo công ty này do đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SMES) thông báo thành lập Phòng giao dịch SME – PVFI – Tầng 1 số 23 Láng Hạ, La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Nghiệp vụ được phép kinh doanh gồm: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và đại lý phân phối chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) thông báo chuyển trụ sở đến địa chỉ mới: Lầu 3-25A Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo, ngày 26/5/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố công ty quyết định vay vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn để đầu tư phát triển kinh doanh với số tiền vay là 100 tỷ đồng.

“Hiến kế” chặn nguy cơ tái lạm phát

Lạm phát đang là nguy cơ ở phía trước, khi hàng chục ngàn tỷ đồng đầu tư công đang chờ giải ngân sẽ đổ vào lưu thông…

Gói kích cầu sẽ phản tác dụng nếu chúng ta chi tiêu không hiệu quả và rất dễ gây ra lạm phát – Tranh minh họa.

Lạm phát đang là nguy cơ ở phía trước, khi hàng chục ngàn tỷ đồng đầu tư công đang chờ giải ngân sẽ đổ vào lưu thông.

Trong khi đó, giá cả một số mặt hàng thiết yếu như xăng đã tăng, tăng trưởng tín dụng cũng đã có biểu hiện tăng và còn có thể lên nữa khi thực hiện hỗ trợ lãi suất qua vốn vay nhiều hơn trong thời gian tới. Trên thế giới, giá dầu đang tăng trở lại và có thể sẽ kéo theo một loạt giá cả hàng hóa khác biến động theo, tạo nên mặt bằng giá mới…

Nguy cơ tái lạm phát lần này còn đáng ngại hơn cả tình thế năm 2008, vì thời điểm đó dù tăng giá nhưng GDP vẫn tăng trưởng khá, trên 6%. Dù còn nhiều tranh cãi về khả năng trở lại của lạm phát sẽ ra sao, nhưng các ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà quản lý đều tập trung “hiến kế” để tránh rơi vào tình trạng này.

Chính phủ không chủ quan

(Ông Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính)

“Chính phủ chưa bao giờ chủ quan trong điều hành. Giờ đây, khi kích cầu, phải đối mặt với nguy cơ lạm phát có thể quay trở lại thì tinh thần của chúng ta cũng vậy. Chúng ta mới thực hiện kích cầu trong thời gian ngắn nhưng đã có biểu hiện tác động tốt. Gói kích cầu đã giải quyết khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp mạnh phát triển lên, làm đầu tầu thúc đẩy nền kinh tế.

Nhưng, gói kích cầu sẽ phản tác dụng nếu chúng ta chi tiêu không hiệu quả và rất dễ gây ra lạm phát. Hiện nay, hạ tầng của chúng ta đang rất yếu kém và bất cập, nếu đầu tư vào lĩnh vực này hiệu quả thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng, lập lại được cân đối vĩ mô và có thể kiểm soát được lạm phát. Chính vì thế, Chính phủ đặt ra mục tiêu vừa ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm tăng trưởng và phòng ngừa lạm phát.

Tính chất của gói kích cầu là không phải chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà trong đó Chính phủ đã mở rộng ra giải quyết cho vấn đề dài hạn. Ví dụ, trước đây chỉ hỗ trợ cho vay vốn lưu động thì sau đó mở ra cho vay cả những dự án đầu tư. Chính những dự án đầu tư là cơ hội, điều kiện cho các doanh nghiệp tái cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh của mình trong thời gian dài hạn. Tầm nhìn của Chính phủ đã vượt xa hơn việc khôi phục, duy trì tăng trưởng kinh tế mà đã tính đến một phương án dài hơi hơn là cơ cấu lại nền kinh tế.

Khó khăn thách thức trong những tháng còn lại của năm 2009 là rất lớn, đòi hỏi phải luôn theo sát tình hình, chủ động ngăn ngừa lạm phát. Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ luôn theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường thế giới và trong nước, nhất là diễn biến giá cả các mặt hàng quan trọng (dầu thô, xăng dầu tinh chế, sắt thép…).

Thực hiện nhất quán việc điều chỉnh giá phù hợp với nguyên tắc thị trường đối với các loại hàng hoá và dịch vụ Nhà nước còn định giá (điện, than, nước sạch cho sinh hoạt,…) theo lộ trình đã đề ra, đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và các đối tượng thụ hưởng”.

Tiêu tiền chậm sẽ là hiểm họa!

(Ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội)

“Tiền đầu tư cũng như tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các doanh nghiệp phải được giải phóng nhanh nhất để kịp thời giúp các đối tượng này tháo gỡ khó khăn. Mặt khác, do số tiền cung ứng đưa vào lưu thông rất lớn, nếu triển khai chậm và không có giới hạn về thời gian thì khi kinh tế phục hồi sẽ là một tiềm ẩn gây lạm phát cao.

Các gói kích thích kinh tế phải bảo đảm nguyên tắc ngắn hạn và cần phải định khung thời gian cho các hạng mục chi trong gói kích thích kinh tế trên cơ sở phân tích dự báo khả năng phục hồi của nền kinh tế và đánh giá tiến độ giải ngân của các hạng mục chi này”.

Phải làm rõ trọng tâm của gói kích cầu

(Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

“Nếu đặt những con số trong báo cáo của Chính phủ trong cả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010 thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn trong việc đánh giá thực chất của nền kinh tế và quyết định có nên tiếp tục thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế như hiện nay hay không.

Lo ngại lớn nhất chính là hiệu quả thực hiện gói kích cầu vì số tiền quá lớn, chiếm đến gần 10% GDP nếu không được sử dụng hiệu quả sẽ tạo áp lực rất lớn đối với nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo, mà lạm phát là một nguy cơ khó tránh.

Chúng ta cần tập trung xác định rõ nền kinh tế nước ta đang đứng ở đâu trong chuỗi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo báo cáo của Chính phủ thì suy thoái kinh tế của nước ta đã đến đáy. Và như vậy, mô hình phát triển của nền kinh tế sẽ là mô hình chữ V, tháng 3.2009 khủng hoảng xuống đến đáy và bật lên ngay.

Quý 1, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta là 3,1%, nếu cả năm là 5% thì cuối năm sẽ là 7-7,5%, tức là tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ trở lại với mức tăng trưởng trước khủng hoảng, cũng có nghĩa là đến cuối năm nay, kinh tế nước ta sẽ phục hồi.

Hiện nay Chính phủ đang điều hành vĩ mô bằng hai chân: vừa ngăn chặn suy thoái, phát triển bền vững vừa bảo đảm an sinh xã hội. Nếu nhìn vào tổng chi ngân sách cho các gói kích cầu thì an sinh xã hội đã được đầu tư khoảng 16.700 tỷ đồng.

So với gói 17.000 tỷ hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp là gần tương đương nhau nhưng phương thức sử dụng nguồn tiền đó thì chưa ổn. Vì thế, cần phải xác định rõ trọng tâm gói kích cầu là nhằm vào hỗ trợ nông dân, hỗ trợ sản phẩm hay là hỗ trợ doanh nghiệp?

Chính sách hình quả mít, tức là cái gì cũng có nhưng không rõ trọng tâm, trọng điểm sẽ làm hạn chế hiệu quả của gói kích cầu. Nếu làm rõ được điều này, tôi tin rằng Quốc hội và Chính phủ sẽ thống nhất được cần phải làm gì trong giai đoạn phát triển tiếp theo và nền kinh tế chắc chắn sẽ không thể vừa trì trệ, vừa rơi vào tình trạng tái lạm phát”.

Sẽ “thoát nạn” nếu điều hành sát, đúng, trúng

(Ông Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia)

“Khả năng lạm phát tại thời điểm này thì chưa, vì chúng ta đang tập trung chống suy giảm kinh tế. Mọi mục tiêu đều để kích cho sản xuất, tiêu dùng để vực nền kinh tế lên. Nhưng nguy cơ lạm phát thì có nếu những số tiền kích cầu chúng ta giải ngân không đúng, không đủ hoặc không sát địa chỉ. Khi gói kích cầu đi qua, bội chi ngân sách cao, nợ xấu tăng lên, lạm phát trở lại.

Nếu Chính phủ chỉ đạo sát, đúng, trúng và kiểm tra, kiểm soát, thường xuyên xử lý những vấn đề nảy sinh; có những biện pháp che chắn, chủ động ngay từ bây giờ (ví dụ đưa tiền ra thì phải rút tiền về khi đưa kích cầu ra thì phải tạo khả năng mua)… thì có thể kích cầu thành công và chặn được lạm phát trở lại.

Còn một vấn đề khác đặt ra đối với nguy cơ tái lạm phát là ngoài việc kìm chỉ số CPI dưới 10% thì có thêm những giải pháp hỗ trợ nào khác? Theo tôi, việc phát hành trái phiếu của Chính phủ cũng là một giải pháp hay, vừa có thêm tiền để kích cầu, vừa giải quyết rất tốt vấn đề lạm phát. Việc phát hành thêm trái phiếu Chính phủ, nếu được triển khai tốt là làm lợi cho dân.

Bởi, hiện nay, nguồn vốn trong nhân dân còn rất nhiều do người dân chưa dám tiêu hoặc chưa mạnh dạn đầu tư cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lúc này, Nhà nước đứng ra huy động, tiêu hộ dân và trả lãi cho họ bằng cách huy động trái phiếu Chính phủ là hợp lý. Nguồn tiền nhàn rỗi này sẽ được hút về và đẩy ra phục vụ cho hoạt động tăng trưởng kinh tế. Biện pháp này vừa góp phần chống suy giảm kinh tế vừa giải quyết rất tốt vấn đề chống lạm phát”.

Cần tỉnh táo trước độ trễ của chính sách

(Bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Việt Á)

“Trong tình hình hiện nay, nguy cơ lạm phát đang tới rất gần khi kích cầu và bội chi quá cao. Chính phủ đề nghị tăng mức bội chi ngân sách lên 8% trong khi những năm trước chỉ ở mức 5% và dưới 5%. Mặt khác nếu tính cả trái phiếu Chính phủ vào bội chi ngân sách thì thực tế bội chi ngân sách dự kiến sẽ tăng trên 10%. Như vậy nguy cơ tái lạm phát là việc nhãn tiền và đồng tiền Việt Nam sẽ mất giá.

Tôi đề nghị xem lại mức bội chi này. Chúng ta chỉ nên ở mức tối đa 7% bao gồm cả trái phiếu Chính phủ. Chính phủ nên xem xét giảm bớt một số khoản chi tiêu không cấp bách, tăng cường thúc đẩy một số khoản thu và xem lại những miễn, giảm cho một số đối tượng chưa cần thiết. Không nên để bội chi ngân sách quá 6%, cần cân đối nguồn thu và chi, nếu không sẽ dẫn tới hệ lụy trong tương lai như nguy cơ lạm phát tăng cao.

Cùng đó, kích cầu là rất cần thiết nhưng phải có sự phối hợp giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách ưu đãi, chứ không thể nước khác kích cầu thì chúng ta cũng kích cầu tương tự. Chính phủ đã đề ra 5 giải pháp chống suy giảm kinh tế. Một trong những giải pháp quan trọng nhất là chính sách tài chính tiền tệ để kích cầu đầu tư, tiêu dùng. Một lượng tiền lớn sẽ được đưa vào doanh nghiệp, người dân để chi tiêu và đầu tư. Đó chính là một trong những nguyên nhân hết sức quan trọng khiến lạm phát  có nguy cơ quay trở lại.

Có ba nguyên nhân gây ra lạm phát là tổng cầu tăng, chi phí đẩy tức là chi phí đầu vào lớn và nguồn tiền trong lưu thông quá lớn. Trong 3 nguyên nhân thì nguyên nhân tiền tệ là lớn nhất. Việc kích cầu bằng gói thứ nhất 17.000 tỷ đã bắt đầu ngấm vào doanh nghiệp. Các gói kích cầu khác như cho vay hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn bắt đầu triển khai, đầu tư công sẽ rất mạnh trong những tháng tiếp theo. Do chính sách có độ trễ nên lượng tiền tung ra cho nền kinh tế những tháng tiếp theo sẽ lớn hơn và cần hết sức tỉnh táo trước trạng thái này”.

Trì trệ + Lạm phát = SOS!

(Ông Trần Du Lịch, Phó đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM)

“Một số đại biểu Quốc hội có phát biểu, có nguy cơ tái lạm phát hay không? Nếu CPI năm 2009 tăng trên 10%, trong khi CPI của 5 tháng đầu năm 2009 chỉ tăng 2,12% so với tháng 12/2008, thì kinh tế Việt Nam sẽ bị xem là tái lạm phát.

Nếu không kìm được chỉ số này dưới 10%, tôi cho rằng, vấn đề khác nẩy sinh còn nghiêm trọng hơn tái lạm phát, đó là vấn đề trì-lạm của nền kinh tế. Tức là vừa trì trệ vừa lạm phát, đây là một hiện tượng cực kỳ khó trị vì nó vô hiệu hóa tất cả các công cụ, chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá.

Khái niệm “trì-lạm” được ghép của hai khái niệm “trì trệ” và “lạm phát” để chỉ một nền kinh tế diễn ra cùng lúc hai hiện tượng vừa lạm phát vừa trì trệ, mà thông thường hai hiện tượng này xảy ra ở hai thời điểm khác nhau và thường trái ngược nhau.

Nguyên nhân sâu xa xảy ra lạm phát của nền kinh tế nước ta là do cơ cấu kinh tế thiếu cạnh tranh, năng suất thấp, chi phí sản xuất cao, lệ thuộc rất lớn giá cả thị trường thế giới… nên nguy cơ lạm phát luôn luôn rình rập khi có yếu tố xúc tác. Nếu không kiểm soát chặt chẽ dòng vốn đang “bơm” vào nền kinh tế ở cả hai kênh tín dụng – ngân hàng và ngân sách, thiếu cận thận trong việc tăng giá cả các loại dịch vụ công, thiếu giải pháp hiệu quả ngăn chặn sự “lạc đường” của các nguồn vốn chảy vào đầu cơ thay vì đầu tư, thì nền kinh tế có nguy cơ tái lạm phát”.

HASTC đưa cổ phiếu thứ 13 vào diện bị cảnh báo

HASTC quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC) vào diện bị cảnh báo…

Biểu đồ giá cổ phiếu TLC từ ngày 18/3 đến nay – Nguồn: VNDS.

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC) vào diện bị cảnh báo.

Theo đó, căn cứ quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-TTGDHN ngày 31/12/2007 và quyết định số 137/QĐ-TTGDCKHN ngày 14/4/2009, về việc sửa đổi Quyết định số 420/QĐ-TTGDHN, HASTC đưa cổ phiếu TLC vào diện bị cảnh báo do công ty có lợi nhuận sau thuế năm 2008 âm.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2008 của TLC đạt 134,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập lỗ 52,51 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu âm 5.252 đồng.

Trong quý 1/2009, TLC đã công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2009 đạt 8,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 4,74 tỷ đồng.

HASTC cho biết sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu TLC ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Trung tâm.

Trước đó, HASTC đã đưa 12 cổ phiếu vào diện bị cảnh báo, gồm:

1- Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (mã AGC);

2- Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu (mã BLF);

3- Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT);

4- Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã SRA);

5- Công ty Cổ phần Nam Vang (mã NVC);

6- Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC);

7- Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM);

8- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS);

9- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS);

10- Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC);

11- Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (mã VE1).

12- Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU).

6 nhận xét từ việc tiêu thụ trong nước tăng trở lại

Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã cao lên khá nhanh qua các tháng…

Một góc khu “chợ trời” tại Hà Nội – Ảnh: AP.

Trong điều kiện xuất khẩu bị sụt giảm (5 tháng bị giảm 6,8%) và rất khó đạt được mục tiêu ngay cả khi đã điều chỉnh (từ tăng 13% xuống còn 3%), thì tiêu thụ trong nước càng quan trọng, trở thành động lực để ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Tiêu thụ trong nước thể hiện chủ yếu ở tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Vì thế, tiến độ thực hiện của chỉ tiêu này là rất có ý nghĩa.

Từ các số liệu thống kê trong 5 tháng đầu năm 2009, có thể rút ra một số nhận xét đáng lưu ý.

Thứ nhất, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng – sau khi loại trừ yếu tố tăng giá tiêu dùng bình quân so với cùng kỳ năm trước – đã cao lên khá nhanh qua các tháng.

Thứ hai, tốc độ tăng trên tuy chưa bằng tốc độ tăng của thời kỳ giữa năm 2008 trở về trước, nhưng đã cao hơn nhiều so với tốc độ tăng từ giữa năm 2008 đến đầu năm nay.

Thứ ba, tốc độ tăng trên đã cao hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP (quý I đã cao hơn gấp đôi: tăng 6,6% so với tăng 3,1%; 5 tháng tăng 8,4%, gần như chắc chắn tiếp tục cao hơn gấp đôi tốc độ tăng GDP). Điều đó chứng tỏ tiêu thụ trong nước ngày càng trở thành động lực của tăng trưởng kinh tế.

Thứ tư, có ba nguyên nhân chính làm cho tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ cao lên.

Một là, nhu cầu tiêu dùng và sức mua có khả năng thanh toán của dân cư cao lên, thể hiện rõ nhất ở sự đi lại, mua sắm vào dịp Tết Nguyên đán và dịp lễ 30/4 – 1/5.

Nhu cầu tăng do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân do nhiều người đã thu được số tiền khá khi các khoản tiết kiệm với lãi suất cao cách đây một năm khi đến kỳ đáo hạn. Có nguyên nhân do một bộ phận có được số tiền khi được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 tháng đầu năm, coi đây là một khoản “lộc” do Nhà nước đem lại, nên đã đưa vào tiêu dùng. Một bộ phận dân cư hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách được tăng lương và trợ cấp. Một bộ phận nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán thu được lại, mua vàng giá thấp nay giá tăng cao mang ra tiêu dùng…

Hai là, tỷ lệ tiêu dùng thông qua việc mua bán trên thị trường – vốn đã gia tăng từ những năm bắt đầu chuyển sang cơ chế thị trường – nay đã đạt khá cao (thể hiện tính sản xuất hàng hoá, tính thị trường tăng, tính tự sản tự tiêu giảm).

Ba là, nhiều người tiêu dùng đã tranh thủ lúc giá cả hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng có mức giá đang còn thấp, trong khi có nhiều dự báo giá cả sẽ có xu hướng tăng lên trong thời gian tới.

Thứ năm, một số khu vực kinh tế có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng chung (21%) là: cá thể tăng 24,2% (chợ, các cửa hàng nhỏ lẻ), kinh tế tư nhân tăng 24% (do có sự cải tiến về phương thức bán hàng, mạnh dạn hạ giá những mặt hàng tồn kho lớn để thu hồi vốn quay vòng,…) và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,8% (do tranh thủ lúc hàng ngoại nhập xuống giá,…). Khu vực tập thể chỉ tăng nhẹ (13,8%), còn khu vực nhà nước giảm 2,6%.

Do vậy, tỷ trọng trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cá thể tăng lên đạt cao nhất là 57,2%, của kinh tế tư nhân đạt 30,3%, của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 2,7%, còn khu vực nhà nước chỉ còn 8,8%, khu vực tập thể chỉ còn dưới 1%.

Thứ sáu, xét theo ngành hoạt động, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương nghiệp thuần tuý (78,4%) và có tốc độ tăng cao nhất (21,9%), bởi lẽ, trong điều kiện của người dân còn có thu nhập thấp và trong điều kiện khủng hoảng, khi tiêu dùng bị co lại thì việc tiêu dùng sẽ có xu hướng tăng đối với sản phẩm vật chất.

Du lịch tuy có tăng cao thứ hai (tăng 21,6%), nhưng tỷ trọng còn nhỏ (1%), chủ yếu là du lịch trong nước, còn khách quốc tế đến Việt Nam bị sụt giảm mạnh.

WHO kêu gọi cần có cảnh báo mạnh hơn trên vỏ bao thuốc lá

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ra kêu gọi chính phủ các nước hãy sử dụng cảnh báo bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá…

Thuốc lá là sản phẩm tiêu dùng hợp pháp duy nhất gây chết người khi sử dụng theo đúng mục đích của sản phẩm khi được sản xuất ra – Ảnh minh họa.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ra kêu gọi chính phủ các nước hãy sử dụng cảnh báo bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá.

Theo nghiên cứu của WHO, trên thế giới, hàng năm có hơn 5 triệu người chết vì thuốc lá, nhiều hơn số người chết do HIV/AIDS, sốt rét và lao cộng lại.

Thuốc lá cũng là sản phẩm tiêu dùng hợp pháp duy nhất gây chết người khi sử dụng theo đúng mục đích của sản phẩm khi được sản xuất ra.

Nhưng ngành công nghiệp này đã đầu tư rất nhiều tiền để thiết kế bao bì và quảng cáo cho sản phẩm để chúng trông hấp dẫn và có vẻ an toàn. Hàng năm các nhà sản xuất còn chi hàng triệu USD cho các chiến dịch quảng cáo nhằm lôi kéo những người mới sử dụng và giữ không cho những người đã sử dụng bỏ thuốc.

Để chống lại tác động trên theo WHO phải chỉ rõ sự thật về tác hại của thuốc lá đối với người sử dụng bằng những hình ảnh gây sốc như các khối u trong phổi, tắc nghẽn mạch máu trong não và răng bị sâu do hút thuốc. Đây là cách làm không chỉ tiết kiệm mà còn rất hiệu quả đối với cả những người đang hút và đang có ý định bắt đầu hút thuốc.

Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh đã được chứng minh trong việc thúc đẩy người hút thuốc lá bỏ thuốc. Tại Brazil, hai phần ba số người hút thuốc (67%) cho hay, các cảnh báo sức khỏe làm họ muốn bỏ thuốc. Ở Canada, gần một nửa số người hút thuốc (44%) cho biết các cảnh báo sức khỏe đã làm tăng động lực bỏ thuốc của họ.

Tại Singapore, hơn một phần tư số người hút thuốc (28%) nói rằng họ hút ít thuốc hơn nhờ những cảnh báo sức khỏe. Gần một nửa số người hút thuốc (44%) ở Thái lan thì chia sẻ những cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh làm họ quyết tâm bỏ thuốc lá ngay.

Riêng ở Việt Nam, mỗi giờ có 5 ca tử vong do thuốc lá. Điều này có nghĩa là mỗi năm thuốc lá cướp đi mạng sống của khoảng 40.000 người, gấp 4 lần số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm.

“Các nghiên cứu cho thấy, ngay cả những người biết rằng thuốc lá có hại nhưng  cũng rất ít trong số họ hiểu rõ về  những tác hại do hút thuốc gây ra”, TS. Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết.

Cũng theo TS. Olivé những cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá ở Việt Nam vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin cảnh báo người tiêu dùng biết về những mối đe dọa này.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây tại Việt Nam đã chỉ ra rằng, việc in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh diện tích lớn có thể giúp tránh được khoảng 500 ca tử vong sớm (do thuốc lá) mỗi năm vào năm 2023 và khoảng 750 ca vào năm 2033.

Việt Nam là một trong 164 quốc gia đã phê chuẩn Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của WHO. Đây là công ước quốc tế có số các quốc gia phê chuẩn tham gia lớn nhất trong lịch sử Liên hiệp quốc.

Công ước yêu cầu các nước thành viên phải ban hành quy định rằng bao bì các sản phẩm thuốc lá “phải có cảnh báo sức khỏe mô tả tác hại của việc hút thuốc”. Các hướng dẫn trong Công ước còn quy định rằng các cảnh báo sức khỏe phải có kích cỡ lớn, rõ ràng, xuất hiện ở cả mặt trước và mặt sau của bao thuốc lá, mô tả cụ thể những bệnh gây ra do hút thuốc, và nên bao gồm hình ảnh.

Mô hình kiến trúc sư trưởng: Càng góp ý càng mơ hồ

Vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cao về mô hình kiến trúc sư trưởng trong dự luật quy hoạch đô thị…

Đại biểu Phạm Phương Thảo: Vẫn cần kiến trúc sư trưởng vì quy hoạch đô thị chưa ổn định – Ảnh: TTXVN

Mô hình kiến trúc sư trưởng vẫn là vấn đề còn có những ý kiến trái ngược khi Quốc hội thảo luận về dự án luật quy hoạch đô thị, chiều 30/5.

Mặc dù, trước đó, cơ quan soạn thảo đã rất kỳ công lấy ý kiến đóng góp, tổ chức hội thảo và có hẳn một báo cáo riêng gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khẳng định sự  “rất cần thiết” của vị  “nhạc trưởng trong bản nhạc kiến trúc đô thị” này.

Tuy vậy, nhiều ý kiến vẫn đề nghị không nên quy định có chức danh kiến trúc sư trưởng vì cơ chế quản lý đầu tư, xây dựng hiện nay rất khó cho việc thực hiện vai trò của kiến trúc sư trưởng. Việc tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương vẫn nên giao cho cơ quan chuyên môn (sở xây dựng hoặc sở quy hoạch kiến trúc);

Cân nhắc cả hai loại ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, chỉ nên quy định trong luật theo hướng được thành lập theo quy định của Chính phủ phù hợp với yêu cầu quản lý, phát triển đô thị của các địa phương. Vì hội đồng kiến trúc quy hoạch và kiến trúc sư trưởng không phải là những thiết chế thuộc hệ thống bộ máy hành chính Nhà nước.

Và, thay vì quy định khá chi tiết về chức năng, nhiệm vụ như trước, điều 16 dự thảo luật lần này chỉ quy định rất chung chung “hội đồng kiến trúc quy hoạch và kiến trúc sư trưởng có chức năng tư vấn, tham mưu được thành lập theo quy định của Chính phủ phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển của từng địa phương trong từng thời kỳ”.

Mở đầu phần thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Gia Lai) đặt hàng loạt câu hỏi: theo dự thảo luật hội đồng kiến trúc quy hoạch và kiến trúc sư trưởng tư vấn, tham mưu cho ai? Cho giám đốc sở xây dựng hay chủ tịch ủy ban nhân dân?

Ở các địa phương cũng như các đô thị, ngoài hội đồng kiến trúc quy hoạch và kiến trúc sư trưởng, còn có các sở chuyên ngành cũng có chức năng tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Như vậy cùng một lúc có 3 cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về một vấn đề, liệu như vậy chủ tịch sẽ nghe ai và ai sẽ là người chịu trách nhiệm về vấn đề đã tham mưu?

Theo bà Hà, giao cho Chính phủ quy định sau khi luật được thông qua là chưa thật sự thỏa đáng và gây ra những lo ngại đối với đại biểu Quốc hội.

Sau gần 10 năm thí điểm mô hình kiến trúc sư trưởng đã không thành công ở Hà Nội và Tp.HCM là lý do để đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) không nhất trí với quy định của dự thảo luật. “Theo tôi chỉ nên lựa chọn mô hình hội đồng kiến trúc quy hoạch”, bà Hà đề nghị.

Tuy nhiên, đại biểu Phạm Phương Thảo (Tp.HCM) và một số đai biểu khác lại nhất trí với quy định của dự luật. Lý do là hiện nay chúng ta còn cần kiến trúc sư trưởng vì quy hoạch chưa ổn định. Quan trọng là chọn kiến trúc sư trưởng đủ năng lực, đủ trình độ, tiếng nói đủ sức nặng, bà Thảo nói.

Nhất định phải giữ kiến trúc sư trưởng là ý kiến của đại biểu Nguyễn Đăng Trừng (Tp.HCM). Theo ông, nếu không có kiến trúc sư trưởng thì không giữ được đặc trưng của quy hoạch mà điểm này rất quan trọng. Vì đại biểu này cũng đề nghị bỏ sở quy hoạch và kiến trúc, tất cả quản lý Nhà nước giao về cho sở xây dựng.

Bên cạnh nội dung trên, thẩm quyền quy hoạch đô thị đặc biệt, phân loại đô thị, phân loại quy hoạch….cũng là những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận.

Kết thúc phiên thảo luận, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên kết luận sẽ có phiếu gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về những ý kiến còn khác nhau trong quy định về kiến trúc sư trưởng và thẩm quyền quy hoạch đô thị đặc biêt. Trên cơ sở đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu và hoàn chỉnh dự án luật.

Dự án Luật Quy hoạch đô thị sẽ được thông qua tại kỳ họp này.

Đại biểu Quốc hội và những nỗi lo liên quan đến… tiền

Kích cầu chưa rõ ràng, miễn thuế thiếu thuyết phục, dự đoán quá lạc quan… là những nỗi lo của đại biểu Quốc hội…

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết: Phương án miễn thuế thu nhập cá nhân chưa hợp lý – Ảnh: TTXVN.

Là những người thay mặt nhân dân đưa ra các quyết định quan trọng về chuyện tiêu tiền, trong hoàn cảnh kinh tế suy giảm, ngân sách Nhà nước tăng chi giảm thu, nỗi lo của các vị đại biểu Quốc hội dường như cũng nhiều hơn, lớn hơn.

Điều này thể hiện khá rõ qua tuần làm việc vừa qua với hai ngày thảo luận về tình hình – kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước. Từ cách thức điều hành đến tăng trưởng GDP, kích cầu, miễn thuế…. đều khiến các vị đại biểu đặt câu hỏi với nhiều quan ngại.

Đại biểu Trần Du Lịch (Tp.HCM): Kinh tế tăng trưởng dưới tiềm năng

“Dù kinh tế Việt Nam giữ tốc độ tăng trưởng dương đó là thành tựu rất lớn. Nhưng kinh tế chúng ta tăng trưởng dưới tiềm năng tăng trưởng rất lớn nếu xét về các chỉ tiêu, về chỉ số đầu tư, về sử dụng lao động, sử dụng năng lượng, sử dụng tài nguyên. Do đó có thể nói rằng tình trạng chúng ta còn trì trệ kéo dài nếu như tốc độ tăng trưởng ở mức 4 – 5%. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu kéo dài tình trạng này sẽ phát sinh nhiều vấn đề khó khăn, ít nhất là phát sinh các vấn đề xã hội và trở ngại rất lớn cho vấn đề mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế”.

Đại biểu Thào Hồng Sơn (Hà Giang): Không hiểu con số nào là thực chất?

“Công tác đánh giá và dự báo phân tích số liệu đến thời điểm trình Quốc hội vẫn còn chênh lệch, thiếu nhất quán đề nghị Chính phủ cần làm rõ phân tích thêm.

Báo cáo bổ sung năm 2008 của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng GDP là 6,2%, còn báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội chỉ đạt 6,18%.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản mấy tháng đầu năm 2009, theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ước là 19%, trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 8%. Trong khi đó theo báo cáo của Chính phủ, giải ngân vốn Nhà nước đạt 30%, trái phiếu Chính phủ đạt trên 46%, không hiểu con số nào là con số thực chất để làm cơ sở cho đại biểu Quốc hội bấm nút?”.

Đại biểu Trần Văn Thức (Bà Rịa – Vũng Tàu): Giám sát lỏng, hiểm họa tăng

“Để ngăn chặn suy giảm kinh tế Chính phủ sẽ phải chi ra khoảng 200.000 tỷ đồng, trong đó 112.500 tỷ từ nguồn vốn ngân sách, 64.000 tỷ từ trái phiếu Chính phủ, khoảng 37.000 tỷ tổng năm trước. Đây là lượng tiền rất lớn đòi hỏi Chính phủ cần đầu tư đúng, đầu tư trúng, kịp thời và đặc biệt giám sát chặt chẽ thì hiệu quả sẽ cao, nếu không hiểm họa sẽ khôn lường”.

Đại biểu Võ Tuấn Nhân (Quảng Ngãi): Chưa lường hết khó khăn

“Với đề xuất của Chính phủ bội chi 8% để 3 – 4 năm sau có thể thực hiện bội chi trung bình là 5%. Tôi cho rằng đây là dự báo quá lạc quan, chưa lường hết những khó khăn suy giảm kinh tế thế giới để đến lúc nào phục hồi và những khó khăn phức tạp đó sẽ tác động đến nước ta không phải chỉ trong năm 2009. Như vậy nếu chấp nhận bội chi 8% thì chấp nhận dư nợ của Chính phủ sẽ tăng cao không thể giảm ngay. Vì vậy, an toàn tài chính quốc gia khó có thể được bảo đảm”.

Đại biểu Nguyễn Thế Thảo (Hà Nội): Kích cầu có thể chệch mục đích


“Ở các nước điều kiện để nhận được vốn kích cầu rất khắt khe và đồng thời được công bố công khai tạo điều kiện cho việc giám sát thực thi của Nhà nước và công luận. Ở nước ta vấn đề này tuy đã được Chính phủ quan tâm nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu kể cả hai vế: một là tính chặt chẽ, nghiêm khắc của các điều kiện; hai là mức độ công khai về thông tin.

Vì thế khả năng kích cầu có thể chệch mục đích, bị lạm dụng, lợi dụng, móc ngoặc để hưởng lợi ở các chủ thể cung cấp và thụ hưởng vốn kích cầu này rất lớn. Những sai phạm trong việc thực hiện gói kích cầu hỗ trợ người nghèo ăn Tết vừa qua cũng là một sự cảnh báo nghiêm khắc về tình trạng lợi dụng chủ trương đúng đắn để xảy ra tiêu cực. Nguyên nhân chính là các chuẩn về thực thi không rõ, tính công khai minh bạch chưa được tôn trọng.”

Đại biểu Danh Út (Kiên Giang): Mất cơ hội thu bạc tỷ từ xuất khẩu gạo

“Việc điều hành xuất khẩu gạo vừa qua của Hiệp hội lương thực Việt Nam bộc lộ nhiều tồn tại và yếu kém, được giá thì cấm xuất khẩu vào tháng 2 năm 2009, mất giá là cho xuất khẩu vào tháng 5 năm 2009. Cách điều hành này lại một lần nữa khiến doanh nghiệp và nông dân lỡ mất cơ hội thu bạc tỷ từ xuất khẩu gạo.

Mối quan hệ hiệp hội với chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh không rõ trách nhiệm, tỉnh lo tìm thị trường xuất khẩu gạo nhưng lại không được xuất khẩu, do địa phương không có quyền quyết định trong điều hành xuất khẩu gạo.

Ở Kiên Giang hàng năm sản lượng lương thực khoảng 3,4 triệu tấn lúa tương đương 1,2 triệu tấn gạo, nhưng chỉ được hiệp hội cho phép xuất khẩu khoảng 600.000 tấn. Vậy còn khoảng 600.000 tấn nữa thì Kiên Giang đem đi đâu, xin đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam trả lời cho nông dân Kiên Giang được biết”

Đại biểu Đặng Như Lợi (Cà Mau): Vì sao lại âm?

“Tình hình sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2009 của khu vực ngoài quốc doanh thì vẫn tăng 6,1%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,3%; còn doanh nghiệp Nhà nước lại âm là 0,9%. Báo cáo bằng lời của Chính phủ không đề cập đến vấn đề này, tôi không hiểu vì sao?

Tại sao một khu vực giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt, trụ cột của nền kinh tế với lợi thế về vốn, đầu tư về đất đai, địa điểm kinh doanh, ngành hàng thương hiệu được gắn sẵn, được Nhà nước hỗ trợ về chính sách lao động mà lại như vậy. Điều đó tôi không hiểu, phải chăng bởi phương thức quản lý, chế độ kiểm soát về kế toán, tài chính khu vực này chưa thay đổi và chưa chặt chẽ, nên hiệu quả kinh tế còn thấp, không phản ứng kịp khi suy giảm kinh tế xảy ra”.

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn): Phương án miễn thuế chưa thuyết phục

“Về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng trong 6 tháng đầu năm 2009 và năm 2010, tôi thấy tờ trình trình bày không có sức thuyết phục. Tôi đồng ý là không thể nào cào bằng trong chuyện miễn thuế thu nhập cá nhân, chính trong những lúc đất nước khó khăn như thế này thì những người có thu nhập khá, những người có thu nhập cao cần phải đóng góp và cần thấy vinh dự được đóng góp cho đất nước trong thời kỳ khó khăn như thế này.

Cho nên chúng tôi thấy nếu chúng ta dự kiến miễn thuế cho các nhà đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn…cho đến tận năm 2010 trong khi đó lại đánh thuế thu nhập cá nhân của người làm công ăn lương, tôi thấy là không hợp lý”.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh): đóng 200 nghìn thì ý nghĩa gì đâu

“Chính phủ đang đề xuất là sẽ giảm thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng cuối năm cũng như sang năm tới cho một số đối tượng. Theo tôi việc này cũng không cần thiết vì lý do đơn giản rằng trong thời buổi suy thoái kinh tế này được đóng thuế thu nhập này thì đã là một hạnh phúc rồi.

Nhiều người không được đóng, bản thân tôi gom góp hết lại cũng không đủ mức để đóng như vậy. Tại vì sau khi trừ gia cảnh thì phải khoảng 10 triệu trở lên mới đóng, mà người có thu nhập từ 10 triệu trở lên mà họ đóng 200 nghìn thì ý nghĩa gì đâu.

Nhưng cho người nghèo 200 nghìn thì rất sung sướng và họ lấy số tiền đó họ lại mua những lương thực, thực phẩm thiết yếu rồi lại kích cầu cho địa phương, nơi những người nông dân xung quanh họ trồng ra cây này, con kia. Như vậy tác dụng kích cầu của Chính phủ có ý nghĩa nhân văn hơn và đồng thời nó cũng giải quyết được vấn đề tam nông phần nào”.

Đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương): Để thuyền cập bến bình yên

“Các chuyên gia đều đề nghị chúng ta nên tận dụng những cơ hội mà chính sự suy thoái kinh tế bày ra để xem xét điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế, tôi nghĩ rất đúng, cần làm. Nhưng tôi đề nghị chúng ta nên bắt đầu xem xét bằng việc xem xét điều chỉnh bộ máy và cơ chế quản lý của chúng ta.

Thời gian qua trong cơn bão suy thoái kinh tế người cầm lái con thuyền của chúng ta hẳn đã thấy rõ tay chèo nào, tài năng hay yếu kém, cột chèo nào vững chắc hay lung lay, những thứ gì thuyền cần trang bị thêm, những thứ gì cần dứt khoát vứt xuống biển cho nhẹ thuyền để dự báo.

Và ai trong chúng ta cũng biết biển không chỉ có một cơn bão, nhưng thuyền của chúng ta phải cập bến an toàn”.

Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 1/6 – 5/6

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 1/6 – 5/6…

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) nhận định rằng, thời gian để VN-Index vượt qua mốc 430 điểm càng lâu, thì càng có nhiều khả năng đợt biến động này của thị trường sẽ kết thúc bằng một sự điều chỉnh sâu hơn và dài hơn – Nguồn: HSC.

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 1/6 – 5/6.

Xu thế bán cổ phiếu ra để chốt lãi có thể giảm dần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Những thông tin về kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 5 chưa đủ thuyết phục nhà đầu tư tin tưởng hoàn toàn và một sự hồi phục vững chắc. Khả năng phục hồi của kinh tế Việt Nam cần được nhìn nhận thận trọng và đúng mực để tránh tâm lý lạc quan thái quá.

Tình hình lạm phát và tăng trưởng tín dụng được chúng tôi nhìn nhận là khá tích cực, và đang đi đúng theo lộ trình kích cầu của Chính phủ. Chúng tôi cho rằng khả năng hoàn thành lạm phát tăng một con số là khả thi.

Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang mang lại những sự tích cực rất hạn chế. Tính đến cuối thắng 5, thu hút FDI của Việt Nam giảm hơn 70% so với 2008.

Tình hình xuất khẩu chưa mang nhiều dấu hiệu tích cực. Các nguồn xuất khẩu triển vọng như dầu thô, thủy sản, cao su, gạo, thép… đang cho thấy triển vọng tăng trưởng tốt cho 6 tháng tới do mức giá đang tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, dệt may, giày da lại phục hồi chậm.

Một điểm đáng chú ý khác, sản lượng công nghiệp trong nước tháng 5 đã cho thấy tín hiệu khá tốt, tăng 7% so với tháng 5/2008.

Về thị trường chứng khoán, trong tuần từ ngày 25 – 29/5, diễn biến của thị trường trong nước không còn quá phụ thuộc diễn biến của thị trường Mỹ do các thị trường lớn trên thế giới cũng đang trong giai đoạn tích luỹ sau một đợt hồi phục mạnh.

Tuy nhiên, nếu thị trường Mỹ có thể tiếp tục xu thế tăng và phá vỡ các ngưỡng kháng cự ngắn hạn thì chắc chắn điều này sẽ có tác động tích cực đến thị trường trong nước.

Trong tuần đầu tháng 6, chúng tôi kỳ vọng xu thế bán cổ phiếu ra để chốt lãi sẽ giảm dần và các nhà đầu tư sẽ chờ đợi giá cổ phiếu giảm về mức hợp lý hơn để mua trở lại.

Về phân tích kỹ thuật, vẫn còn quá sớm để phủ nhận xu thế tăng của thị trường. Dự báo thị trường có một vùng hỗ trợ tại 400 – 405 điểm và sẽ cho phản ứng vào các phiên giao dịch đầu tuần sau.

Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, VN-Index có một vùng hỗ trợ kế tiếp tại 368 – 382 điểm và đây mới là chốt chặn cuối cùng có tính chất quyết định đến xu thế tăng của thị trường.

Ngược lại trong trường hợp thị trường hồi phục, VN-Index cần vượt qua ngưỡng kháng cự 425 điểm với một phiên tăng điểm về cuối phiên (đóng cửa cao hơn mở cửa) để tiếp tục xác nhận xu thế tăng”.

VN-Index sẽ dao động mốc 420 điểm trong tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt – AVSC)

“Tính từ mốc 235,5 điểm, VN-Index đã có chuỗi ngày tăng điểm ấn tượng, tăng hơn 75%, và được xem là một trong những thị trường chứng khoán hồi phục nhanh nhất trên thế giới.

Tâm lý đám đông nhà đầu tư mới đang trở nên hết sức hưng phấn, dòng tiền chảy vào thị trường ngày càng tăng mạnh. Thị giá nhiều cổ phiếu trụ cột đã liên tục tăng và đang ở mức giá khá cao so với giá trị thực.

Theo tính toán của chúng tôi, P/E bình quân thị trường hiện tại đã vượt quá 18, được xem là khá cao, thị giá hiện tại không chỉ phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2009 mà còn bao hàm kỳ vọng lợi nhuận những quý sau của doanh nghiệp.

Dường như động lực giúp thị trường tăng điểm trong thời gian gần đây là của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Khối nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu giảm dần việc mua vào, liên tục bán ròng 5 phiên liên tiếp gần đây (bán ròng 415 tỷ đồng), bên cạnh đó các tổ chức, cổ đông nội bộ cũng không ngừng đăng ký bán ra.

Hiện tại rất nhiều nhận định cho rằng VN-Index trong ngắn hạn sẽ tăng lên mốc 450 điểm, tuy nhiên theo chúng tôi xác suất xảy ra là rất thấp. Thị trường chỉ có thể tăng mạnh khi xuất hiện các thông tin tích cực mới, đặc biệt là thông tin về hoạt động kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết.

Chúng tôi khuyến nghị, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong quyết định mua vào, có thể chốt lời nhằm bảo vệ thành quả đã đạt được.

Trong thời gian tới nhà đầu tư dài hạn nên quan tâm đến các cổ phiếu ngành thủy sản, nhựa, cao su, vật liệu xây dựng và bất động sản”.

Thị trường sẽ khởi đầu bằng vài phiên tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Những diễn biến của thị trường trong thời gian qua có phần không vững chắc khi nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững vẫn chưa được xác lập.

Trong khi thị trường Việt Nam không có nhiều số liệu và chỉ số để đo lường những biến đổi và cải thiện của nền kinh tế như chỉ số lòng tin người tiêu dùng, chỉ số nhà đất…. Thật khó để định lượng những cải thiện nếu có vào chỉ số giá chứng khoán.

Do vậy, việc tăng điểm của thị trường vẫn được đánh giá là quá nóng.

Việc phục hồi của thị trường chứng khoán toàn cầu vào cuối tuần trước lại trở thành nguồn lực đem lại nhiều niềm hy vọng về việc duy trì xu hướng tăng điểm của thị trường trong nước.

Tuy vậy, chúng tôi cho rằng, vẫn còn quá sớm để một chu kỳ tăng điểm lại tiếp diễn.

Như vậy, diễn biến của tuần đầu tháng 6 có thể sẽ khởi đầu bằng vài phiên tăng điểm và sau đó làn sóng chốt lời tiếp tục kiềm chế đà tăng. Diễn biến theo hình răng cưa sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo của thị trường trong tuần này”.

Vùng 390 sẽ hỗ trợ mạnh cho thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex)

“4 tuần tăng liên tiếp được kết thúc bằng 1 tuần giảm nhẹ thể hiện sức cầu đã  không còn vượt trội và trở nên cân bằng với lực bán chốt lời của thị trường. Trên cơ sở phân tích, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu về khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm.

Hiện tại, những yếu tố thúc đẩy thị trường tăng điểm là không nhiều khi những thông tin tốt về kinh tế vĩ mô, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã được phản ánh đầy đủ.

Tuy nhiên những yếu tố hỗ trợ giúp thị trường đứng vững lại rất lớn, đó là  kỳ vọng rất lớn vào sự hồi phục của kinh tế trong dài hạn cũng như sự điều chỉnh gần như bằng 0 của thị trường chứng khoán các nước Mỹ, châu Âu, Nhật sau 3 tháng tăng điểm mạnh mẽ.

Vì vậy, sự điều chỉnh sắp tới là không đáng kể, vùng 390 sẽ hỗ trợ mạnh cho thị trường. Nhà đầu tư nên có sẵn một lượng cổ phiếu nhất định trong tài khoản bởi xu hướng tăng điểm có thể tiếp tục bất cứ thời điểm nào”.

VN-Index sẽ vận động trong khoảng 390 – 420 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Vẫn với diễn biến kịch tính cùng sự giằng co mạnh mẽ giữa bên mua và bên bán, sau ba tháng tăng điểm liên tục cùng lượng cầu lớn đổ vào thị trường chứng khoán, giá của các mã cổ phiếu đã tăng đáng kể và có thể nhận thấy sự đấu tranh giữa kì vọng vào các mã chứng khoán và tâm lý chốt lãi của các nhà đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Có thể nhận thấy tâm lý nghe ngóng là động thái chủ đạo của các nhà đầu tư trong thời gian này.

Bảo toàn vốn, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, lựa chọn các mã cổ phiếu của các doanh nghiệp có tiềm năng với kì vọng lợi nhuận cao trong quý 2, và chờ đợi tín hiệu rõ ràng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới chính là hành động trong thời điểm hiện tại của các nhà đầu tư.

Qua phân tích, chúng tôi dự báo tuần đầu tháng 6, VN-Index sẽ vận động trong khoảng 390 – 420 điểm”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Phố Wall có tháng tăng điểm thứ ba liên tiếp

Ngày 29/5, chứng khoán Mỹ lại tăng điểm, đưa thị trường có tuần giao dịch thành công và có tháng lên điểm ấn tượng…

Trong tháng 5, chỉ số Dow Jones tăng 4,07%, chỉ số S&P 500 lên 5,31% và chỉ số Nasdaq tiến thêm 3,32%. Như vậy, chứng khoán Mỹ đã duy trì được mạch 3 tháng tăng điểm liên tiếp – Ảnh: Reuters.

Ngày 29/5, chứng khoán Mỹ lại tăng điểm, đưa thị trường có tuần giao dịch thành công và có tháng lên điểm ấn tượng.

Hôm thứ Sáu, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo tăng trưởng GDP (số liệu điều chỉnh lần 2) của nước này trong quý 1/2009 đã tăng trưởng âm 5,7%, cao hơn 0,4% so với mức tăng trưởng âm 6,1% được công bố ngày 29/4.

Giá trị GDP trong quý 1/2009 đạt 14.089,7 tỷ USD – trong đó chi tiêu dùng đạt 9.941 tỷ USD; đầu tư của khối tư nhân đạt 1.598,7 tỷ USD; giá trị ròng xuất khẩu/nhập khẩu là âm 333,4 tỷ USD và chi tiêu – đầu tư công đạt 2.883,3 tỷ USD. Trong quý 4/2008, GDP của Mỹ đã tăng trưởng âm 6,3%.

Cùng ngày, trường Đại học Michigan và hãng tin Reuters đã công bố kết quả thăm dò về lòng tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 5/2009. Theo đó, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng nước này đã tăng lên 68,7 điểm, từ 65,1 điểm trong tháng 4/2009.

Như vậy có thể thấy niềm tin của người tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 5 đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Cổ phiếu General Motors xuống dưới 1 USD/cổ phiếu

Thông tin chỉ số niềm tin người tiêu dùng lên mức cao nhất trong 8 tháng đã tác động tích cực tới diễn biến thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tháng 5.

Giá dầu tiếp tăng – đạt trên 66 USD/thùng, khiến cổ phiếu khối năng lượng tăng điểm, qua đó góp phần quan trọng giúp thị trường chứng khoán khởi sắc.

Cổ phiếu khối năng lượng tăng 1,2% – trong đó cổ phiếu Chevron lên 1,3%, cổ phiếu ConocoPhillips tiến thêm 0,5%, cổ phiếu Exxon Mobil tăng 0,2%,…

Trước khả năng phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản, gây nên sự đổ vỡ lớn nhất trong lịch sử ngành ôtô Mỹ, cổ phiếu của General Motors đã giảm 33% xuống còn 75 cent/cổ phiếu.

Kể từ nửa cuối năm 2008 trở lại đây, giới đầu tư ở Mỹ đã chứng kiến nhiều cổ phiếu blue-chip trong chỉ số Dow Jones rơi xuống dưới 1 USD/cổ phiếu, mà cổ phiếu AIG, Citigroup và General Motors là những ví dụ điển hình.

Trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 2,69%, chỉ số S&P 500 lên 3,62% và chỉ số Nasdaq tiến thêm 4,87%.

Biểu đồ diễn biến của chứng khoán Mỹ trong tuần – Nguồn: G.Finance.

Trong tháng 5, chỉ số Dow Jones tăng 4,07%, chỉ số S&P 500 lên 5,31% và chỉ số Nasdaq tiến thêm 3,32%. Như vậy, chứng khoán Mỹ đã duy trì được mạch 3 tháng tăng điểm liên tiếp – điều này đã không xảy ra trong năm 2008.

So với đầu năm 2009, chỉ số Dow Jones giảm 3,15%, chỉ số S&P 500 tăng 1,76% và chỉ số Nasdaq lên 12,51%.

Tuy nhiên, so với thời điểm thị trường xuống mức thấp nhất trong 5 tháng đầu năm – được thiết lập ngày 9/3, chỉ số Dow Jones tăng 29,83%, chỉ số S&P 500 lên 35,86% và chỉ số Nasdaq tiến thêm 39,86%.

Đối với nhóm cổ phiếu ngành, trong tuần, cả 10 nhóm cổ phiếu ngành trong chỉ số S&P 500 đã tăng điểm – trong đó cổ phiếu ngành tài chính tăng 5,48%; ngành năng lượng lên 4,96%, ngành chăm sóc sức khỏe tiến thêm 2,55%; ngành nguyên vật liệu cơ bản lên 2,91%.

Trong tháng, 8/10 nhóm cổ phiếu ngành trong chỉ số S&P 500 đã tăng điểm – trong đó ngành tài chính tăng 13,09%; ngành năng lượng lên 10,16%; ngành chăm sóc y tế tiến thêm 6,53%… Ngược lại, ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu mất 1,06%; ngành dịch vụ viễn thông xuống 1,32%.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 29/5: chỉ số Dow Jones tăng 96,53 điểm, tương đương 1,15%, chốt ở mức 8500.33.

Chỉ số Nasdaq phiên này lên 22,54 điểm, tương đương 1,29%, chốt ở mức 1774.33.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 12,31 điểm, tương đương 1,36%, đóng cửa ở mức 919.14.

Những thông tin đáng chú ý tuần tới:

Thứ Hai: Công bố số liệu về thu nhập và chi tiêu của người dân Mỹ; tổng chi tiêu xây dựng; công bố chỉ số ISM ngành sản xuất.

Thứ Ba: Công bố doanh số bán xe ôtô; doanh số nhà chờ bán.

Thứ Tư: Báo cáo của ADP về tình hình việc làm; công bố số liệu ISM ngành dịch vụ; số đơn đặt hàng tại các nhà máy.

Thứ Năm: Ngân hàng Trung ương Anh, châu Âu công bố quyết định về lãi suất.

Thứ Sáu: Báo cáo tình hình việc làm trong tháng 5 của Bộ Lao động Mỹ; báo cáo về tín dụng tiêu dùng.

Thị trường

Chỉ số

Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 8.403,80 8.500,33 Up  96,53 Up1,15
Nasdaq 1.751,79 1.774,33 Up  22,54 Up1,29
S&P 500 906,83 919,14 Up  12,31 Up1,36
Anh FTSE 100 4.387,54 4.417,94 Up  30,40 Up0,69
Đức DAX 4.932,88 3.277,65 Up  13,95 Up0,43
Pháp CAC 40 3.263,70 4.940,82 Up    7,94 Up0,16
Đài Loan Taiwan Weighted 6.890,44 N/A N/A N/A
Nhật Nikkei 225 9.451,39 9.522,50 Up  71,11 Up0,75
Hồng Kông Hang Seng 17.885,27 18.171,00 Up285,73 Up1,60
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.392,17 1.395,89 Up    3,72 Up0,27
Singapore Straits Times 2.292,97 2.329,08 Up  36,11 Up1,57
Trung Quốc Shanghai Composite 2.632,47 N/A N/A N/A
Ấn Độ BSE 14.353,84 14.625,25 Up329,24 Up2,30
Australia ASX 3.753,90 3.813,30 Up  59,40 Up1,58
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg

Giá vàng bật lên 21,5 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư tăng mua

Giá vàng trong nước sáng nay đội thêm 60.000 đồng/chỉ so với sáng qua, bỏ xa mọi kỷ lục đã thiết lập trước đó…

Sốt ruột trước sự leo thang mạnh mẽ của giá vàng, giữa buổi sáng nay, nhiều nhà đầu tư sau nhiều ngày “án binh bất động” đã nhanh chân đi mua vàng.

Giá vàng trong nước sáng nay đội thêm 60.000 đồng/chỉ so với sáng qua, bỏ xa mọi kỷ lục đã thiết lập trước đó. Giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng mạnh nhờ sự hỗ trợ của đồng USD suy yếu và giá dầu thô vượt ngưỡng 66 USD/thùng.

Hoạt động mua vào trên thị trường vàng miếng gia tăng do nhiều nhà đầu tư lo ngại giá vàng sẽ còn tiến xa hơn nữa, khiến sức mua của lượng tiền mặt mà họ đang nắm giữ giảm sút.

Chiều qua, giá vàng trong nước đã đặt mộc cột mốc quan trọng mới khi vượt ngưỡng 21 triệu đồng/lượng do ảnh hưởng từ sức nóng của giá vàng thị trường thế giới. Đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu tiếp tục “nóng” thêm, với giá bán ra phổ biến ở mức sát 21,3 triệu đồng/lượng. Chưa dừng ở đó, tới giữa buổi sáng, giá vàng bán ra được điều tăng thêm 150.000-200.000 đồng/lượng, lên đỉnh 21,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, do mức độ thận trọng khác nhau của các công ty kinh doanh vàng, giá vàng mua vào trên thị trường có sự chênh lệch khá lớn, dao động từ 2.120.000-2.130.000 đồng/chỉ. Nhìn chung, giới kinh doanh vàng tỏ ra khá dè dặt với mức giá vàng cao ngất ngưởng hiện nay, thể hiện ở khoảng chênh lệch giữa giá mua/bán giãn rộng, từ 15.000-25.000 đồng/chỉ.

Giá vàng miếng SBJ giao dịch tại hệ thống ngân hàng Sacombank giữa buổi sáng nay mua vào và bán ra lần lượt là 2.127.000 đồng/chỉ và 2.150.000 đồng/chỉ. Riêng trong sáng nay, giá vàng SBJ đã được điều chỉnh tăng 4 lần.

Sốt ruột trước sự leo thang mạnh mẽ của giá vàng, giữa buổi sáng nay, nhiều nhà đầu tư sau nhiều ngày “án binh bất động” đã nhanh chân đi mua vàng. Song song với đó, nhiều người cũng tranh thủ mức giá cao để bán ra. Khảo sát tại các tiệm vàng lớn thuộc khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội, cho thấy, không khí giao dịch vàng miếng hôm qua còn trầm, nhưng sáng nay đã nóng lên. Tuy số lượng khách mua bán chưa tăng đột biến, nhưng hoạt động mua vào và bán ra tương đối cân bằng.

Một nhà kinh doanh vàng lý giải, do khách mua tăng, trong khi khách bán chưa tăng mạnh, đầu nhập khẩu vàng vẫn bị khóa, nên giá vàng trong nước đang tăng nhanh hơn giá thế giới. “Rất có thể xảy ra tình trạng thiếu cung vàng nếu khách mua vào còn tăng”, nhà kinh doanh này cho biết.

So với giá vàng thế giới quy đổi chưa tính thuế và phí, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 50.000 đồng/chỉ.

Cũng theo nhà kinh doanh vàng này, hoạt động bán vàng ra chưa tăng mạnh ở thời điểm này, vì với lãi suất huy động vàng của các ngân hàng thương mại thời gian gần đây tăng cao, nên nhiều người đã gửi vàng vào ngân hàng. Một lý do khác là nhiều nhà đầu tư còn “gan lì”, tin giá vàng sẽ lên nữa.

Giá vàng SJC tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữa buổi sáng nay đứng ở mức 2.121.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.145.000 đồng/chỉ (bán ra). Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ), giá vàng miếng SJC tương ứng là 2.130.000 đồng/chỉ và 2.145.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra lần lượt là 2.125.000 đồng/chỉ và 2.145.000 đồng/chỉ.

Như vậy, chỉ riêng trong ngày hôm qua và sáng nay, giá vàng trong nước đã tăng thêm khoảng 80.000 đồng/chỉ. So với thời điểm cuối tuần trước, giá vàng trong nước hiện đã tăng khoảng 75.000 đồng/chỉ (3,8%). Còn so với thời điểm đầu tháng, giá vàng đã tăng 180.000 đồng/chỉ (9,1%).

Giá vàng thế giới đêm qua tăng mạnh do đồng USD trượt giá sâu trước Euro và giá dầu tiến xa hơn. Chốt phiên, giá vàng giao ngay tại New York tăng 20,6 USD/oz (2,2%), lên 980,6 USD/oz.

Giá vàng giao ngay thị trường thế giới đã tăng 2,7% trong tuần này và  tăng 10,5% trong tháng 5.

Tỷ giá đồng USD so với Euro hiện đã trượt về mức gần 1,42 USD mới đổi được 1 Euro. Đây là lần đầu tiên trong năm 2009 này, tỷ giá USD giảm về mức hơn 1,41 USD đổi được 1 Euro. Riêng trong tháng 5 này, đồng USD đã mất giá 6,4% so với Euro, mạnh nhất từ tháng 12/2008 – khi tỷ giá USD giảm 9,2% so với Euro – tới nay.

Tín hiệu phục hồi tiếp tục phát đi từ nền kinh tế thế giới đang khiến những đồng tiền có lãi suất thấp và vốn được coi là an toàn hơn như USD hay Yên Nhật giảm dần sức hấp dẫn trong mắt giới đầu tư. Thay vào đó, các nhà đầu tư quốc tế đang tìm đến với những loại tài sản có độ rủi ro cao hơn, nhưng đồng thời có khả năng đem lại lợi nhuận lớn hơn.

Ngoài ra, việc Chính phủ Mỹ vay nợ ồ ạt qua phát hành trái phiếu kho bạc cũng khiến thị trường lo ngại về triển vọng tín nhiệm nợ của nước này.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Reuters/University of Michigan công bố hôm qua cho thấy, niềm tin của người tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 5 này đã tăng lên mức cao nhất tròng 8 tháng qua.

Thông tin này và sự suy yếu của đồng USD đã góp phần đẩy giá dầu thế giới đêm qua tăng mạnh. Chốt phiên tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 tăng 1,23 USD/thùng (1,9%), đạt 66,31 USD/thùng, cao nhất trong 6 tháng qua.

Giá dầu tại New York đã tăng 7,5% trong tuần này, 30% trong tháng 5, và 49% từ đầu năm tới nay. Tháng này là tháng tăng mạnh nhất của giá dầu từ tháng 3/1999 – thời điểm kinh tế châu Á bắt đầu phục hồi sau khủng hoảng tài chính 1997-1998 – tới nay.

Giá dầu tăng thời gian qua chủ yếu nhờ niềm tin về sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và hoạt động thắt chặt sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC). Trong cuộc họp ngày 28/5 vừa rồi, OPEC đã duy trì hạn ngạch sản lượng ở mức hiện tại vì cho rằng giá dầu và tình hình cung cầu trên thị trường hiện đã mức hợp lý.

Không chỉ có vàng và dầu thô, sự trượt giá mạnh mẽ của đồng USD trong tháng 5 cũng khiến giá các loại hàng hóa cơ bản khác leo thang mạnh trong tháng. Chỉ số giá Reuters/Jefferies CRB Index của 19 loại hàng hóa được giao dịch phổ biến tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã tăng 14% trong tháng 5 này, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất từ tháng 7/1974 tới nay.