Tin vắn chứng khoán ngày 31/3

Những thông tin đáng chú ý ngày 31/3/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam…

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) thông báo doanh thu thực hiện tháng 2/2009 đạt 74,6 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 160,18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tháng 2 đạt 1,7 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đạt 3,76 tỷ đồng – Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TMC.

Những thông tin đáng chú ý ngày 31/3/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 4/2//2009 – 18/3/2009, bà Nguyễn Thị Mai – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) đã mua 54.270 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 856.430 cổ phiếu, chiếm 5,22% vốn điều lệ.

* Từ 27/3/2009 – 24/4/2009, bà Nguyễn Thị Giang – vợ ông Nguyễn Thanh Tòng – thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 28.000 cổ phiếu, chiếm 0,28% vốn điều lệ.

* Ngày 9/4/2009, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Điện tử Tin học Sài Gòn, 123 Trương Định, phường 7, quận 3, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HOSE) thông báo người công bố thông tin mới của công ty là ông Vũ Quốc Toàn – Chánh văn phòng thay cho ông Phan Minh Triết kể từ ngày 1/4/2009.

* Từ 27/10/2008 – 21/1/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã mua 795.430 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quỹ nắm giữ lên 2.000.000 cổ phiếu.

* Ông Nguyễn Tiến Cơ – người có liên quan với ông Nguyễn Quốc Toàn – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) đã bán 4.000 phiếu MPC vào ngày 2/3/2009 mà không công bố thông tin. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn yêu cầu ông Nguyễn Tiến Cơ giải trình đối với vụ việc trên.

* Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HOSE) thông báo doanh thu thực hiện tháng 2/2009 đạt 74,6 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 160,18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tháng 2 đạt 1,7 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 3,76 tỷ đồng.

* Bà Lê Thị Thanh Thanh – người có liên quan với ông Nguyễn Văn Thoại – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã TNC-HOSE) đã mua 21.100 phiếu TNC vào ngày 27/2/2009 mà không công bố thông tin. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn yêu cầu bà Lê Thị Thanh Thanh giải trình đối với vụ việc trên.

* Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 1.713 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 30 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.006 đồng.

* Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá ( mã THB-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 619 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 18,12 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.537 đồng.

* Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) thông báo, bà Nguyễn Thị Minh Thu là người đã được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thay cho bà Trần Thị Mỹ Lệ từ ngày 1/12/2008 – 31/3/2009, nay được tiếp tục ủy quyền công bố thông tin tiếp từ ngày 1/4/2009 – 31/12/2009.

* Từ 7/4/2009 – 7/7/2009, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) đăng ký mua lại 200.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 25/3/2009 là ngày kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký. Theo Điều 13 Quyết định số 28/SGDHCM-PĐG ngày 9/3/2009 ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bán lần 2), do không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành. Nhà đầu tư tham gia đăng ký đợt đấu giá trên đến đại lý để nhận lại tiền cọc.

* Từ 3/3/2009 – 25/3/2009, ông Trịnh Hữu Minh – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đã mua 20.760 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu đang nắm giữ lên 100.818 cổ phiếu, chiếm 1,9% vốn điều lệ.

* Ngày 25/4/2009, Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu (mã PMS-HOSE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường A, Dinh Thống Nhất – số 106 Nguyễn Du – quận 1, Tp.HCM nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009; báo cáo công tác đầu tư và dự án chuẩn bị đầu tư và thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2008.

* Từ 16/3//2009 – 23/3/2009, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) đã mua 241.990 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 917.166 cổ phiếu, chiếm 11,323% vốn điều lệ.

* Ngày 12/1//2009 – 23/3/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (mã VSH-HOSE) đã mua 466.058 cổ phiếu, đã bán 333.790 cổ phiếu. Số cổ phiếu đang nắm giữ là 6.968.215 cổ phiếu, chiếm 5,068% vốn điều lệ.

* Kết thúc giao dịch ngày 18/3/2009, Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Thiên Hải – tổ chức có liên quan đến ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (mã TMS-HOSE) đã mua 49.430 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 433.494 cổ phiếu.

* Ngày 31/3/2009, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HASTC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại số 1/3A Lê Hồng Phong (đường Ngã năm Sân Bay Cát Bi), quận Ngô Quyền, thành Phố Hải Phòng, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009; thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2008; thông qua tờ trình trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thưởng hoàn thành kế hoạch 2009;…

* Từ 27/2/2009 – 18/3/2009, ông Nguyễn Thành Phương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HASTC) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 61.200 cổ phiếu.

* Từ 27/2/2009 – 18/3/2009, ông Nguyễn Quốc Hòa – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HASTC) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 43.900 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (mã S55-HASTC) thông báo lập Chi nhánh 515 – Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 tại Xã IaO, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HASTC) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 là 7 giờ 30 phút ngày 11/4/2009 vì bổ sung thêm nội dung vào chương trình đại hội đồng cổ thường niên năm 2009; sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty về vấn đề huy động vốn và quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (mã S55-HASTC) thông báo ông Vũ Khắc Tiệp – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đại diện quản lý 4.739.600.000 đồng vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thay cho ông Nguyễn Xuân Chuẩn quản lý 3.839.600.000 đồng và ông Vũ Trung Trực quản lý 900.000.000 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (mã S55-HASTC) thông báo ông Lê Ngọc Minh – Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tại Hà Nội đại diện quản lý 600.000.000 đồng vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thay cho ông Hoàng Việt Thanh.

* Từ 27/3/2009 – 27/4/2009, ông Chu Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (mã V11-HASTC) dự kiến mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 31.101 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 24/4/2009, Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông năm 2009 tại phòng họp Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) thông báo thành lập: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Đồng Khởi – số 2 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM. Các loại hình kinh doanh được phép thực hiện: môi giới chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS) thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần trong đợt phát hành từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng của công ty, bên mua là Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương với số cổ phần 8.900.000 cổ phần tương đương 89 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS) thông báo nghiệp vụ kinh doanh được thực hiện: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán với vốn điều lệ là 150 tỷ đồng.

PIT và RAL trả cổ tức bằng tiền

Trung tâm Lưu ký và sàn Tp.HCM vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của PIT và RAL…

Ngày 27/4/2009, PIT sẽ chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần.

Trung tâm Lưu ký và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của PIT và RAL.

Theo đó, ngày 10/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT-HOSE).

Đến ngày 27/4/2009, PIT sẽ chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần – 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PIT vào những ngày 9, 10 và 13/4/2009.

Trong khi đó, ngày 13/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL-HOSE).

Cụ thể, ngày 29/4/2009, RAL sẽ chi cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ cổ tức 12%/mệnh giá – 1.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty cũng thông báo sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2009 vào ngày 6/5/2009 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình – Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán RAL vào những ngày 10, 13 và 14/4/2009.

Chính phủ có thể trình Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng

Ngày 30/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định GDP cả nước nhiều khả năng chỉ tăng 5% trong năm 2009…

Đây là lần đầu tiên Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương – Ảnh: Website Chính phủ.

Ngày 30/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định GDP cả nước nhiều khả năng chỉ tăng 5% trong năm 2009.

Do đó, có thể Chính phủ sẽ trình Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm nay từ 6,5 % xuống 5%, và điều chỉnh mức bội chi ngân sách từ 4,8% lên khoảng 8% GDP.

Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2009 khai mạc sáng 30/3 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các phó thủ tướng lần đầu tiên đã thực hiện nối mạng truyền hình trực tuyến với chủ tịch UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại phiên họp này, theo đánh giá của Chính phủ, trong 3 tháng đầu năm nhiều chỉ tiêu  về công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, du lịch đều giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế thế giới. Tăng trưởng GDP trong quý I là 3,1 %, thấp nhất trong nhiều năm qua.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, do thực hiện các biện pháp an sinh xã hội và kích cầu tiêu dùng, nên thu ngân sách trong quý I chỉ bằng 88% so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách tăng 4,1%. Nếu GDP năm nay đạt 5% thì giảm thu ngân sách sẽ là 12.000 tỷ đồng – ông Ninh nói.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Đức Thúy cho rằng, nếu Việt Nam đạt mức tăng 5% trong năm 2009 là đã quá tốt. Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuy không có nhiều ý nghĩa về lý thuyết nhưng sẽ có tác dụng tích cực đối với dự toán ngân sách, chi tiêu của Chính phủ…

Ông cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ tất cả các khoản vay đầu tư kinh doanh từ nay đến hết 2010, thậm chí hỗ trợ dài hơi trong 2 năm. Ngoài ra, với mức lạm phát thực tế thấp hơn dự đoán, đề nghị hạ mức lãi suất cho vay từ 8% hiện nay xuống 6% tạo động lực cho các thành phần kinh tế.

Đề cập tới những giải pháp vực dậy nền kinh tế trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh kiến nghị tăng thu ngân sách bằng cách giãn và dừng các dự án kém hiệu quả, giảm hội họp, mua sắm tài sản. Đồng thời, cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, như giảm thuế VAT cho ngành sợi, vải, may mặc, vật liệu xây dựng, ôtô xe máy; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa, miễn nộp thuế thu nhập cá nhân cho người thu nhập thấp.

Theo ông Ninh, sẽ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng cho những đơn vị có vốn dưới 10 tỷ đồng hoặc số lao động dưới 300 người, giảm 30% thuế cho doanh nghiệp dệt may, da giày, cơ khí… hoặc giãn thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp nhập khẩu.

Giá vàng mất 10.000 đồng/chỉ, giá dầu sụt mạnh

Giá vàng trong nước sáng nay tụt dưới ngưỡng 1.990.000 đồng/chỉ, do giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi xuống…

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua bất ngờ bác bỏ đề xuất xin cấp vốn vay mới của hai “đại gia” công nghiệp ôtô của nước này là General Motors (GM) và Chrysler. Về ngành ngân hàng, ông Obama nhận định, một số ngân hàng nữa của Mỹ sẽ phải cần tới sự hỗ trợ tài chính từ phía Chính phủ – Ảnh: AP.

Giá vàng trong nước sáng nay tụt dưới ngưỡng 1.990.000 đồng/chỉ, sau khi thị trường vàng thế giới phiên đầu tuần đóng cửa với mức giá đi xuống. Giá dầu thô sụt giảm mạnh, về mức 48 USD/thùng.

Giá USD thị trường tự do trong nước duy trì ở mức cao. Tỷ giá USD thị trường quốc tế tăng mạnh.

Giao dịch vàng trong nước cầm chừng

Đầu giờ giao dịch sáng nay, các công ty vàng bạc đá quý trong nước điều chỉnh giá vàng giảm 5.000-15.000 đồng/chỉ so với sáng qua. Trên thị trường, giá vàng bán ra tại hầu hết các tiệm kim hoàn đã không còn giữ được mốc 1.990.000 đồng/chỉ. Trong khi đó, hoạt động mua bán vàng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn ở thế cầm chừng. Thị trường tiếp tục kéo dài thời gian “nghỉ ngơi”.

Vàng SJC giao dịch tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn sáng nay có mức chênh giá mua/bán khá rộng, với 1.976.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.992.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 9.000 đồng/chỉ và 3.000 đồng/chỉ so với giá đầu giờ sáng qua.

Vàng cùng loại giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ) có mức chênh lệch giá hẹp hơn, đứng ở mức 1.982.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.987.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 7.000 đồng/chỉ và 9.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Rồng Thăng Long tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.975.000 đồng/chỉ và 1.985.000 đồng/chỉ, giảm 12.000 đồng/chỉ và 10.000 đồng/chỉ.

Tại hệ thống Ngân hàng Sacombank, giá vàng miếng hiệu SBJ mua vào và bán ra lần lượt là 1.974.000 đồng/chỉ và 1.982.000 đồng/chỉ, giảm 16.000 đồng/chỉ.

Giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận áp dụng tại thị trường Tp.HCM là 1.977.000 đồng/chỉ và 1.987.000 đồng/chỉ, giảm 14.000 đồng/chỉ và 12.000 đồng/chỉ.

Trên các sàn giao dịch vàng, khối lượng giao dịch thời gian gần đây diễn biến theo chiều đi ngang, không có sự tăng giảm lớn. Tương tự như trên thị trường vàng tự do, hoạt động của các nhà đầu tư tham gia sàn vàng đang đi vào thế ổn định.

Tại Trung tâm Giao dịch vàng SBJ, khối lượng giao dịch tính tới thời điểm 9h35 sáng nay đạt 65.400 lượng, giá khớp lệnh biến động từ 19,61-19,90 triệu đồng/lượng. Tại sàn ACB, khối lượng giao dịch cùng thời điểm là 22.200 lượng, với giá khớp lệnh dao động trong khoảng 19,44-19,49 triệu đồng/lượng.

Áp lực từ tỷ giá USD đối với giá vàng quốc tế

Thị trường vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần với mức giá giảm. Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) mất 7,3 USD/oz (0,8%), còn 916,8 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6 đóng cửa giảm 7,6 USD/oz (0,8%), còn 917,7 USD/oz.

Sáng nay giá vàng thế giới mở cửa với xu thế tăng nhẹ, xoay trong khoảng 917-918 USD/oz. Giá vàng quy đổi chưa tính thuế và phí hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước trên dưới 15.000 đồng/chỉ.

Những bất ổn mới trong nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là trong ngành sản xuất ôtô và lĩnh vực ngân hàng, lại đang trở thành nguồn lực hỗ trợ giúp đồng USD lấy lại ưu thế trước đối thủ Euro. Trong thời gian gần đây, mỗi khi giới đầu tư trở nên bi quan về kinh tế Mỹ, đồng USD lại lên giá mạnh, vì trái phiếu kho bạc Mỹ được xem là tài sản siêu an toàn. Trong phiên giao dịch đêm qua tại Mỹ, đồng USD đã lên giá 0,8% so với Euro.

Sự mạnh lên của USD kéo vàng trượt giá, nhưng những diễn biến kinh tế đáng lo ngại và sự trượt giảm của thị trường chứng khoán thế giới trong phiên giao dịch hôm qua lại là nhân tố bổ trợ cho giá vàng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua bất ngờ bác bỏ đề xuất xin cấp vốn vay mới của hai “đại gia” công nghiệp ôtô của nước này là General Motors (GM) và Chrysler. Thậm chí, ông Obama còn cho rằng, bảo hộ phá sản có thể là một lựa chọn phù hợp với hai hãng xe này nếu quá trình cải tổ của họ không đem lại kết quả tích cực hơn. Trước đó, Chính phủ Mỹ đã buộc ông Rick Wagoner, giám đốc điều hành (CEO) của GM phải từ chức.

Về ngành ngân hàng, ông Obama nhận định, một số ngân hàng nữa của Mỹ sẽ phải cần tới sự hỗ trợ tài chính từ phía Chính phủ.

Bản tin tư vấn thị trường vàng và tiền tệ của Ngân hàng Eximbank nhận định, tuần này, hai sự kiện có tác động mạnh nhất tới tỷ giá Euro/USD sẽ là cuộc họp bàn về lãi suất Euro của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G20 tại London, Anh. Nhiều khả năng ECB sẽ cắt giảm thêm 0,5% lãi suất Euro, khiến đồng tiền này trượt giá thêm so với USD.

Thời gian này, giá vàng biến động trong vùng rộng 880-940 USD/oz và chưa có dấu hiệu bứt phá mạnh.  Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Eximbank, rất có thể hoạt động bán ra trên thị trường vàng của thời gian này chỉ mang tính nhất thời. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh được dự báo là ít khả quan của các doanh nghiệp Mỹ đang đến gần, và nhờ đó, vai trò kênh đầu tư an toàn của vàng lại có thể phát huy tác dụng.

Giá USD “chợ đen” ổn định, dầu sụt giá mạnh

Chuyển sang thị trường ngoại tệ, giá USD thị trường tự do trong nước sáng nay tiếp tục đứng ở mức cao. Tại thị trường Hà Nội, giá USD “chợ đen” sáng nay phổ biến ở mức 17.820 VND/USD (mua vào) và 17.850 VND/USD (bán ra), ngang với mức giá áp dụng sáng qua.

Trên thị trường ngân hàng, giá USD tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh. Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.954 VND/USD, giảm 9 VND/USD so với hôm qua.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD cuối buổi sáng nay lần lượt là 17.710 VND/USD và 17.802 VND/USD, giá mua vào giữ nguyên, giá bán ra giảm 9 VND/USD. Tại Ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD tương ứng là 17.740 VND/USD và 17.802 VND/USD, giá mua vào giữ nguyên, giá bán ra giảm 8 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD sáng nay giao dịch ở mức trên 1,31 USD tương đương 1 Euro, từ mức hơn 1,32 USD đổi được 1 Euro ở sáng hôm qua.

Chuyển sang thị trường dầu thô, giá dầu đêm qua sụt giảm mạnh trước thông tin bất lợi phát đi từ ngành ô tô Mỹ. Chốt phiên tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5 mất 3,97 USD/thùng (7,6%), còn 48,41 USD/thùng, thấp nhất trong vòng khoảng 2 tuần trở lại đây.

Sáng nay, giá dầu thế giới phục hồi, đứng ở mức 49,24 USD/thùng, tăng 0,83 USD/thùng so với giá đóng cửa tại New York, vào lúc 10h17 giờ Việt Nam.

Sữa không ngại khủng hoảng?

Mới đây, Vinamilk đã đưa ra mức tăng trưởng dự kiến 10% doanh thu và trên 20% lợi nhuận trong năm 2009…

Bà Mai Kiều Liên.

Mới đây, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (VNM-HOSE) đã đưa ra mức tăng trưởng dự kiến 10% doanh thu và trên 20% lợi nhuận trong năm 2009.

Trước thềm đại hội cổ đông của Vinamilk, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc xung quanh tình hình hoạt động của công ty này.

Bà có thể cho các cổ đông biết đôi nét về kế hoạch kinh doanh năm 2009?

Hội đồng Quản trị Vinamilk đã xây dựng cho mình kế hoạch kinh doanh năm 2009 dựa trên tình hình thị trường hiện tại.

Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực vào việc giành thêm thị phần trong các ngành hàng mà Vinamilk đang có lợi thế cạnh tranh cao như sữa nước, sữa chua ăn, và sữa đặc.

Bên cạnh đó, Vinamilk đã có chiến lược và kế hoạch cụ thể để cạnh tranh giành thêm thị phần trong ngành hàng sữa bột vốn đang bị khống chế bởi các nhãn sữa ngoại.

Mục tiêu năm 2009 là giữ vững tốc độ tăng trưởng khoảng trên 30% của các nhóm hàng chủ lực.

Các con số cụ thể là doanh thu ước đạt 9.220 tỷ đồng, tăng 10%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.670 tỷ đồng, tăng 21,8% so với 2008; cổ tức dự kiến chia 30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.

Nhưng năm 2009 được dự báo còn nhiều khó khăn, Vinamilk dựa vào đâu để đưa ra mức tăng trưởng 10% doanh thu và trên 20% lợi nhuận?

Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm sữa tại Việt Nam tăng trưởng ổn định. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, người tiêu dùng cũng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và sử dụng các sản phẩm sữa nhiều hơn, đặc biệt là sữa bột, sữa nước và sữa chua.

Theo báo cáo của TNS Worldpanel Vietnam, thị trường sữa Việt Nam năm 2007, sữa bột chiếm 51% giá trị thị trường sữa, sữa tươi chiếm 25%, sữa chua ăn và sữa nước cùng chiếm 7% giá trị thị trường, còn lại là tất cả các sản phẩm sữa khác. Sữa bột cũng là phân khúc phát triển nhanh nhất, theo sát sau đó là sữa tươi.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 2009 mặc dù sụt giảm nhưng vẫn được IMF và World Bank dự báo ở mức 5% hoặc hơn. Quy mô dân số năm 2008 đạt 86 triệu người, tỷ lệ tăng dân số khoảng 1,2%, tốc độ đô thị hóa tăng dần với tỷ lệ dân số thành thị tăng từ 25% năm 2003 lên 28% năm 2008.

Đây là các yếu tố giúp kích thích nhu cầu tiêu thụ sữa trong tương lai.
 
Dựa vào các dự báo trên, chúng tôi tự tin xây dựng cho mình kế hoạch 2009. Theo đó, Vinamilk tiếp tục tập trung phát triển ngành hàng sữa bột; chủ động cũng cố thế mạnh trong ngành hàng sữa đặc; mở rộng thêm hệ thống kem và sữa chua ăn, đầu tư xe tải lạnh và tủ đông để hỗ trợ việc mở rộng hệ thống phân phối; đầu tư thêm xe tải để củng cố hệ thống bán hàng trực tiếp bằng xe tải nhỏ.

Đồng thời tập trung nguồn lực vào việc thực hiện thành công tối đa 3 đến 4 sản phẩm mới với quy mô lớn về doanh số và lợi nhuận…

Bà có thể cho biết đôi chút về kết quả kinh doanh của quý 1/2009?

Doanh thu đạt ước đạt 2.107 tỷ đồng, tăng 15% so vói cùng kỳ năm 2008, trong đó nội địa tăng 18% và xuất khẩu tăng 6%.

Được biết Vinamilk đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn này? Bà có thể cho biết kế hoạch triển khai việc này như thế nào?

Vinamilk là công ty Việt Nam đầu tiên được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và được phát hành mới và niêm yết 5% vốn điều lệ của Vinamilk trên sàn này.

Sự kiện này đánh dấu việc quản trị doanh nghiệp của công ty ngày càng minh bạch, phù hợp hơn với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Mọi công tác chuẩn bị đã xong, tuy nhiên, khó khăn chung từ tình hình kinh tế thế giới và trong khu vực đã ảnh hưởng đến kế hoạch niêm yết. Chúng tôi tạm hoãn kế hoạch này và chờ đợi thời điểm thích hợp hơn.

* Kết thúc năm tài chính 2008, Vinamilk vẫn giữ vị trí là công ty sữa hàng đầu Việt Nam với 37% thị phần. 2008 cũng là năm đầu tiên lợi nhuận công ty này vượt qua mốc 1.000 tỷ đồng.

Doanh thu thuần tăng 25,5%, đạt 8.209 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 43,5% đạt 1.371 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 29,8% so với năm 2007. Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) cũng tăng mạnh, đạt 7.132 đồng/cổ phiếu, tăng 27,2% so với mức 5.607 đồng/cổ phiếu của năm 2007.

“Cẩn trọng với sự trở lại của lạm phát”

Hiệu ứng kép của thiếu thanh khoản, thường trực với phá sản kỹ thuật và lạm phát vẫn lởn vởn…

Ông Vương Quân Hoàng.

Hiệu ứng kép của thiếu thanh khoản, thường trực với phá sản kỹ thuật và lạm phát vẫn lởn vởn.

Gói kích cầu nền kinh tế thông qua hỗ trợ 4% lãi suất cho vay đã đi được 1/4 chặng đường. Nhận định về kết quả đạt được từ chương trình này, Tiến sỹ Vương Quân Hoàng – nghiên cứu viên của Đại học Tổng hợp Bruxelles (Bỉ), nói:

– Tính đến ngày 26/3/2009, số tiền giải ngân hưởng chế độ ưu đãi lãi suất 4% đã lên đến gần 178.722 tỷ đồng… Như vậy, “máu của nền kinh tế đã chảy thông” và điều này cũng được goi là “mở van tín dụng”.

Nhưng điều đáng nói là tín dụng không “chảy như nước”, mà tín dụng chảy có điều kiện. “Tập điều kiện” ấy đang gia tăng thêm các thông số, ngày càng nhiều hơn, khắt khe hơn, khi bối cảnh khủng hoảng, thất nghiệp và phá sản có nguy cơ tăng cao hơn.

Hiệu quả đồng vốn vẫn là điều được mọi người nhắc đến, trước tiên và trên hết. Ngoài phía doanh nghiệp, đó còn phải là hiệu quả của giới tài chính và ngân hàng.

Hiệu quả ấy, xét một cách toàn diện, còn liên quan tới “con chim báo bão” mà Việt Nam đã gặp: lạm phát. Lượng tiền lớn trong lưu thông hiển nhiên sẽ gọi con chim ấy bay nhanh hơn.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã rất tích cực chỉ đạo triển khai việc giải ngân trong chính sách kích cầu, nhưng dư luận xã hội còn e ngại về hiệu quả và hướng của dòng chảy tín dụng.

Điều này phản ánh nguyên nhân sâu xa, không hẳn mọi người đã tin rằng các khoản nợ ngân hàng cấp cho nền kinh tế đã đúng chuẩn rủi ro.

Và vì thế, sẽ tới lúc “bóng ma” kém thanh khoản của chính ngân hàng quay lại. Hiệu ứng kép của thiếu thanh khoản, thường trực với phá sản kỹ thuật và lạm phát vẫn lởn vởn.

Tỉnh táo mà nói, chúng phải được giải quyết quyết liệt như với triển khai chương trình kích cầu. Đó là nguyên lý kiểm tra – giám sát ở nghĩa trung thực nhất của đời sống kinh tế.

Vậy ngoài việc xử lý cái “van” qua việc cắt giảm lãi suất như thời gian qua, theo ông điều cần bàn tới trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2009 là gì?

Tôi cho rằng, cần để ý đến các yếu tố khác trong công cụ chính sách tiền tệ như, về công cụ thông tin và khoảng chênh lãi suất, xử lý nợ xấu, củng cố thị trường vốn, để mắt tới lạm phát và sự xuống giá của tài sản tài chính Chính phủ, kích thích khởi nghiệp.

Về công cụ thông tin và khoảng chênh lãi suất, cách đây 4 năm, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng định mức phân loại rủi ro. Đây là ứng dụng bậc nhất của công nghệ thông tin.

Nó vừa giúp xóa tình trạng bất cân đối thông tin, vừa nới rộng khoảng lãi suất và phân nhóm chất lượng tín dụng. Ngoài chuyện Basel II bắt buộc chuẩn xếp hạng tín dụng khách hàng, ý nghĩa lành mạnh tài chính của công việc bắt buộc này thừa đủ để bắt tất cả phải quyết tâm. Nhưng trên thực tế, mức độ co cụm của dải lãi suất hiện nay là đáng lo ngại.

Vì suốt 20 năm nay, khoảng chênh quá hẹp giữa các khách hàng cho thấy hầu như quyết định của ngân hàng thương mại dừng ở có cho vay hay không chứ không phải vay ở lãi suất nào, tương ứng với từng nhóm rủi ro.

Một khi việc kích cầu qua lãi suất chấm dứt, nguyên lý này sẽ quay trở về chỗ đứng số 1 của nó trong định giá các khoản vay.

Về xử lý nợ xấu, tài sản xấu là vấn nạn đằng sau tất cả những gì đang diễn ra ở Việt Nam cũng như toàn cầu. Nhưng các phương án xử lý nợ xấu hiện chưa thật yên tâm.

Ý tưởng có thể nghĩ tới hiện tại là xây dựng cơ cấu công – tư phối hợp để mua và góp vốn bằng nợ xấu có quy mô lớn. Để làm được điều đó, định giá lại khoản nợ và xếp nhóm tốt – xấu là việc cần làm.

Về củng cố thị trường vốn, hiện nay, doanh nghiệp lớn đang mất đi một nguồn vốn quan trọng từ thị trường vốn, cả thị trường chứng khoán lẫn giao dịch tự do. Một trong những việc Ủy ban Chứng khoán và các sở giao dịch ở Việt Nam có thể làm và làm tốt nhất là: thúc đẩy chuẩn mực nghiên cứu khoa học và công bố thông tin.

Việc này liên quan tới một mệnh đề quan trọng như cải cách luật và tăng cường chế tài, giám sát. Vì tín dụng có liên quan trực tiếp, có lẽ đây phải là việc phối hợp trọng trách của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán không thể tách rời.

Để kích cầu, Chính phủ sẽ phải vay xã hội. Bội chi và tăng tiền phát hành là những khả năng có thể thấy. Ở đây có một mối quan hệ với tỷ giá hối đoái, vì công cụ điều chỉnh tỷ giá nội tệ thấp đi, có ý nghĩa không gói gọn trong cạnh tranh giá hàng so sánh tương đối, mà còn kích hoạt dòng chảy tiền trong quan hệ tín dụng doanh nghiệp với mức lãi suất thực tế thấp đi.

Điều này giúp tránh gia tăng nguy cơ lạm phát do số lượng tiền tuyệt đối tăng lên.

Vì sao lại kích thích khởi nghiệp trong khi hoạt động của các doanh nghiệp đang thực sự khó khăn, thưa ông?

Nội dung quan trọng nhất của kích thích khởi nghiệp là tạo ra không gian tín dụng và thuế đặc cách cho khởi nghiệp và tái khởi nghiệp. Để không trùng lắp với chính sách hỗ trợ lãi suất, có lẽ nó nên tập trung vào các đặc tính như:

Thứ nhất, nới lỏng điều kiện tín dụng, chẳng hạn tài sản thế chấp (mặc dù lãi suất có thể cao hơn, phù hợp nguyên tắc xác định rủi ro). Lúc này, tư tưởng cho vay dự án có lẽ phù hợp nhất, thay vì dựa trên tài sản bảo đảm.

Thứ hai, khuyến khích đầu tư cho khởi nghiệp bằng việc miễn hoàn toàn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 3 năm, một chu kỳ cần thiết để tạo lãi, hoặc tương ứng với một mức lợi nhuận và tổng đầu tư nào đó, chẳng hạn 5 tỷ đồng.

Điều này tương đương với việc miễn cả thuế lợi tức trên các khoản tín dụng hay đầu tư của các ngân hàng và nhà đầu tư quốc tế cho khởi nghiệp. Về mặt kỹ thuật, điều này không khó thực hiện. Về mặt luật pháp, nó đang phù hợp với các chính sách dãn thuế và hỗ trợ lãi suất hiện hành.

Thứ ba, số lãi này nếu được rút ra để tái đầu tư chưa vượt quá hạn mức 3 năm, thì nên tiếp tục được miễn thuế.

ABBank cung cấp dịch vụ cho Deutsche Bank

Ngân hàng An Bình (ABBank) sẽ cung cấp cho Deutsche Bank các dịch vụ thu hộ, chi trả và dịch vụ thanh toán/chi trả tiền lương…

Việc hợp tác với ABBank nằm trong kế hoạch mở rộng và xúc tiến việc thực hiện các dịch vụ chi trả và thu hộ cho các khách hàng của Deutsche Bank.

Ngân hàng An Bình (ABBank) sẽ cung cấp cho Ngân hàng Deutsche Bank các dịch vụ thu hộ, chi trả và dịch vụ thanh toán/chi trả tiền lương.

Đây là nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa Deutsche Bank và ABBank vừa được ký kết cuối tuần qua.

Theo ABBank, việc hợp tác cùng Deutsche Bank sẽ là cơ hội tốt để ngân hàng này học hỏi kinh nghiệm từ một định chế tài chính lớn của nước ngoài về công nghệ và nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, đồng thời mở ra cơ hội liên kết và hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng giữa hai bên.

Với Deutsche Bank, việc hợp tác với ABBank nằm trong kế hoạch mở rộng và xúc tiến việc thực hiện các dịch vụ chi trả và thu hộ cho các khách hàng của mình.

Khi chọn ABBank, Deutsche Bank cho biết sẽ có thêm thuận lợi để triển khai kế hoạch trên khi đối tác đã vận hành ổn định phần mềm ngân hàng lõi Core Banking, đã có mạng lưới với hơn 70 chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng không cần trực tiếp đến giao dịch tại Deutsche Bank mà có thể liên hệ với bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch của ABBank.

Những quả bong bóng ngân sách

Những quả bong bóng này được hình thành với mục tiêu tiếp “sức sống mới” cho những nền kinh tế đang xì hơi…

Minh họa: Khều.

Sau những quả bong bóng giá cả trên thị trường tài chính, nhà đất và hàng hóa, trên thế giới đang hình thành một nguy cơ mới: những quả bong bóng ngân sách.

Những quả bong bóng này được hình thành với mục tiêu tiếp “sức sống mới” cho những nền kinh tế đang xì hơi, nhưng điều này cũng có thể dẫn đến những trở ngại rất lớn cho tăng trưởng bền vững nhiều năm sau.

Chi tiêu quá nhiều, vay nợ quá nhiều

Nhìn vào bảng dự kiến thâm hụt ngân sách 2009 mà tờ Economist đưa ra, dễ thấy đa số các quốc gia đều được dự đoán sẽ lâm vào tình trạng thâm hụt ngân sách khá lớn: rất nhiều nước đều có mức thâm hụt ngân sách so với GDP trên 5%, trong đó có những nước “cá biệt” như Mỹ và Anh được dự đoán có mức thâm hụt trên 10% GDP.

Để thấy rõ ràng hơn mức đáng lo ngại của những con số này, chỉ cần nhìn vào con số tuyệt đối của Mỹ. Quốc hội Mỹ ước tính mức thâm hụt của chính phủ trong năm 2009 sẽ là 1.800 tỉ Đô la và với kế hoạch ngân sách hiện tại của tổng thống Obama, có thể tổng thâm hụt từ 2010-2019 sẽ lên đến 9.300 tỉ Đô la.

Một trong những nguyên nhân khiến tình hình thâm hụt ngân sách của các chính phủ trở nên trầm trọng là vì những gói kích thích kinh tế để đưa các quốc gia vượt ra khỏi khủng hoảng. Những mức chi tiêu ngân sách khổng lồ như vậy, một phần sẽ dùng cho kích thích giáo dục, y tế, giảm khí thải như ở Mỹ, hay gần đây ở Trung Quốc cùng vài nước khác là đổi mục tiêu chi tiêu kích cầu từ hạ tầng “cứng” sang các khoản mục y tế, giáo dục, đổi mới công nghệ, thì thật ra chúng cũng mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế.

Nhưng câu hỏi sẽ là tiền lấy ở đâu ra? Câu trả lời nằm ở chỗ hoặc là tăng thuế hoặc là vay nợ (một cách khác nữa là ngân hàng trung ương (ngân hàng trung ương) in tiền cho chính phủ mượn, cũng là một dạng vay nợ lẫn nhau trong bộ máy điều hành).

Đơn giản là vì những nguồn thu khác (ví dụ từ những công ty quốc doanh thuộc chính phủ) trong bối cảnh khủng hoảng sẽ rất hạn chế. Và như một thượng nghị sĩ Mỹ nhận xét, Chính phủ Mỹ đang vay mượn, chi tiêu và đánh thuế quá nhiều. Trường hợp của Mỹ không phải là trường hợp duy nhất, mà cũng là tình hình chung của nhiều nước.

… và thu thuế quá nhiều, lạm phát quá cao…

Nguy cơ thật sự sẽ đến: bong bóng ngân sách càng phình to sẽ buộc phải tiếp tục vay nợ và in tiền, dẫn đến cả bảng cân đối tài sản của ngân hàng trung ương cũng phình to (một điều đang diễn ra ở nhiều nước), và nợ vay nước ngoài cũng phình to.

Kết quả là, để điều chỉnh những quả bong bóng tài chính tư nhân thì những quả bong bóng tài chính chính phủ (ngân sách, tiền của ngân hàng trung ương bơm vào nền kinh tế, nợ nước ngoài) phình to. Rủi ro thấp nhất là lạm phát, nội tệ mất giá; cao nhất là khủng hoảng nợ.

Dù là sử dụng giải pháp nào, cũng có thể dự đoán sau khủng hoảng, các chính phủ sẽ cần gia tăng thu thuế để cố gắng đưa ngân sách về cân bằng. Thật ra khi kinh tế hồi phục có thể các chính phủ sẽ thu được nhiều thuế hơn mà không cần phải tận thu thuế. Nhưng nếu tốc độ hồi phục không đủ nhanh, các chính phủ đứng trước sức ép trả nợ lớn sẽ phải tìm mọi cách tận thu. Vì vậy, chi tiêu quá nhiều để kích thích kinh tế, và vay nợ quá nhiều, sẽ dẫn đến thu thuế quá nhiều trong tương lai.

Với tình huống sử dụng giải pháp in tiền để tài trợ cho chi tiêu, chính phủ sẽ đứng trước một rủi ro khác: lạm phát cao. Tung một lượng lớn tiền vào nền kinh tế, với mục tiêu kích thích kinh tế, sẽ làm gia tăng rủi ro lạm phát. Có ý kiến cho rằng lạm phát sẽ chỉ tăng khi tổng cầu của nền kinh tế tăng lên trở lại (nghĩa là chỉ khi kinh tế hồi phục), và miễn là lúc đó có nhiều giải pháp để thắt chặt tiền tệ trở lại, sẽ không gây lạm phát quá cao, mà chỉ tạo ra lạm phát tích cực.

Nhưng điều đáng quan ngại sẽ là kỷ luật chi tiêu của chính phủ có thể sẽ không thể được duy trì, thâm hụt ngân sách vẫn lớn. Người ta đã quen chi mạnh tay thì không dừng tay lại được, nhất là khi kinh tế đã hồi phục. Kết quả là ngân sách sẽ ngày càng khó cân bằng và sẽ ngày càng khó bù đắp.

Tự vay tiền của chính mình, rồi đi vay thêm tiền người khác, để kích thích kinh tế vượt qua khủng hoảng, là một giải pháp mà nhiều nước áp dụng trong thời điểm này. Việt Nam cũng đang áp dụng việc phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ – một điều cũng nằm trong xu thế giống các nước – để đảm bảo cho các mục tiêu kinh tế. Nhưng vấn đề là chúng ta có thể tự tạo ra kỷ luật cho chính mình hay không, nghĩa là khi ra khỏi khủng hoảng phải ngay lập tức siết lại chi tiêu, cân bằng tài chính quốc gia?

Cùng chấp nhận bội chi ngân sách để vượt khủng hoảng, nhưng ai chi tiêu khôn ngoan hơn, và thành công trong việc giảm bội chi sau khủng hoảng thì đó sẽ là nước ít bị hiệu ứng phụ và vượt qua khủng hoảng với chi phí thấp.

Ai không thành công, tiếp tục vay nợ nhiều để chạy đua tăng trưởng, sẽ tự mình đi vào khủng hoảng mới.

HTML clipboard

Quốc gia Ước tính mức cân bằng ngân sách 2009 (% trên GDP)
Mỹ -13,7
Nhật -5,6
Trung Quốc -3,6
Anh -11,3
Khu vực sử dụng đồng Euro -4,6
Nga -6,1
Ấn Độ -7,2
Singapore -4,1
Thái Lan -4,7
Việt Nam -7,03 đến -11,31(*)
(*) Số liệu theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (CEPR); Các số liệu khác là số liệu ước tính của EIU hoặc do tạp chí Economist phỏng vấn các chuyên gia


* Tác giả bài viết là nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Manchester, Anh

Hồ Quốc Tuấn (TBKTSG)

Tp.HCM xử lý biến động giá trong 24 giờ

UBND Tp.HCM đã đề ra quy chế xử lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn thành phố…

UBND Tp.HCM vừa quy định các cơ quan quản lý phải xử lý biến động giá trong vòng 24 giờ. Trong ảnh là cảnh người dân tranh nhau mua gạo ở một siêu thị tại Tp.HCM trong cơn sốt gạo hồi năm 2008 – Ảnh: Hữu Thắng.

UBND Tp.HCM đã đề ra quy chế xử lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khi có biến động bất thường về giá, các cơ quan quản lý phải phối hợp xử lý chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện được.

Theo một văn bản UBND Tp.HCM vừa gửi cho Chính phủ và một số bộ ngành, quy chế này được ban hành với mục đích tránh những lúng túng trong việc bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa (chỉ tính các mặt hàng thiết yếu theo quy định), gây ra những xáo trộn không cần thiết, ảnh hưởng đến cung- cầu thị trường và đời sống người dân.

Theo đó, khi giá bán lẻ trên thị trường tăng hoặc giảm bình quân 15% trở lên so với mức giá trên thị trường trước khi có biến động trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục vì các lý do khác nhau thì lãnh đạo các cơ quan đơn vị phát hiện sự việc phải nắm được diễn biến, rà soát tình hình và xác định mặt hàng, điểm xuất phát, phạm vi lan tỏa của biến động, báo ngay về UBND quận, huyện nơi xảy ra biến động hoặc cấp trên trực tiếp, chậm nhất là 24 giờ kể từ khi phát hiện.

Các cơ quan tiếp nhận phải báo cáo  lên Thường trực Ban chỉ đạo thành phố chậm nhất trong vòng 12 giờ, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý và thực hiện bình ổn.

Quy chế này cũng thông tin về một số biện pháp mà Tp.HCM sẽ áp dụng để điều hòa cung- cầu, dịch vụ, hàng hóa. Ví dụ như quyết định đình chỉ thực hiện mức giá hàng hóa và dịch vụ do doanh nghiệp đã đưa ra và yêu cầu quay lại mức giá trước khi có biến động. Cơ quan chức năng cũng có thể phạt cảnh cáo, phạt tiền, thu chênh lệch giá do tăng giá bất hợp lý hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.

Ngọc Lan (TBKTSG)

Quanh chuyện Đức “chê” kế hoạch mua nợ xấu của Mỹ

Nước Đức muốn cứu các ngân hàng, nhưng không muốn gánh nặng tài chính này đổ lên vai người nộp thuế…

Thủ tướng Đức Angela Merkel (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Peer Steinbrück.

Nhiều tháng qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Bộ Tài chính Peer Steinbrück liên tục khẳng định, họ sẽ không bao giờ giải phóng các ngân hàng tác trách khỏi tài sản độc hại bằng cách mua lại và đưa những tài sản này vào một ngân hàng do Chính phủ hậu thuẫn.

Tuy nhiên, đó là những gì diễn ra trước khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner công bố kế hoạch mua nợ xấu, có trị giá lên tới 1.200 tỷ USD, nhằm giải phóng các ngân hàng nước này khỏi những tài sản có vấn đề. Động thái của ông Geithner đã được dư luận và thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng tính cực, vì kế hoạch này được cho là cần thiết để tăng cường hoạt động cho vay, và qua đó, thúc đẩy kinh tế Mỹ phục hồi.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, tại nước Đức, kế hoạch của ông Geithner đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc liệu bà Merkel có sai lầm hay không, và làm thế nào Berlin có thể đưa tài sản độc hại ra khỏi bảng cân đối kế toán của các ngân hàng mà không làm cho người dân phải là đối tượng cuối cùng phải chịu gánh nặng tài chính này.

Vì sao phản đối?

Chỉ 6 tháng nữa là ở Đức diễn ra bầu cử tổng thống. Trong bối cảnh đó, bà Merkel không có đủ vốn liếng chính trị với các cử tri – điều mà chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có được.

Hiện tại, bà đã đối mặt với sự chỉ trích gia tăng và những cuộc biểu tình phản đối chính sách của bà trong việc giải cứu các ngân hàng, trong đó có việc Chính phủ Đức nắm cổ phần trong các ngân hàng Commerzbank và Hypo Real Estate. Các nhà phê bình cho rằng, sau nhiều năm trời thắt lưng buộc bụng để trả bớt nợ công, Chính phủ đã không có tiền để chi có các chương trình xã hội, nhưng lại đang chi hàng tỷ USD để cứu những ngân hàng vô trách nhiệm.

Trong một bài phát biểu trước giới lãnh đạo ngành ngân hàng Đức vào tuần trước, bà Merkel phát biểu, việc bà phản đối việc mua nợ xấu là căn cứ vào sự cần thiết phải đảm bảo sự công bằng trong quá trình giải quyết khủng hoảng.

“Xét về phương diện chính trị, chúng ta cần thận trọng vì theo tinh thần công bằng. Không thể đi tới chỗ mà người nộp thuế phải gánh chịu những rủi ro, trong khi những các ngân hàng của khối tư nhân rốt cục lại có tất cả những cơ hội tốt đẹp”, bà Merkel nói. Hiện bà Merkel vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với sáng kiến mua nợ của Mỹ.

Tuy nhiên, cũng trong bài phát biểu trên, bà Merkel đã thừa nhận rằng, châu Âu đang chịu áp lực phải giải quyết vấn đề nợ xấu của ngành ngân hàng. “Tôi rất muốn xem xem mô hình của nước Mỹ sẽ hoạt động thế nào và liệu những biện pháp khuyến khích khối tư nhân tham gia có thể thực sự giúp các ngân hàng bán được nhiều tài sản độc hại hơn không”, bà Merkel phát biểu với vẻ thận trọng. “Nhưng chúng ta không thể né tránh vấn đề này, vì nếu thế, các ngân hàng sẽ mất rất nhiều thời gian để lấy lại sức mạnh”, bà nói thêm.

Mặc dù vậy, những người phê bình bà Merkel thì cho rằng, nước Đức cần hành động ngay. Họ cho rằng, chính sách “chờ xem” của bà Merkel sẽ không đem lại tác dụng gì.

Các nhà kinh tế học dự đoán, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Đức sẽ sụt giảm với tốc độ kỷ lục 7% trong năm nay. Những dữ liệu mới nhất do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố cho thấy, mặc dù các nước của châu lục này đã tung ra nhiều gói kích thích kinh tế và các chương trình giải cứu ngành tài chính, các ngân hàng ở đây vẫn găm giữ tiền mặt mà không chịu cho vay. Theo ECB, lượng vốn vay cấp mới dành cho khu vực tư nhân tại Eurozone (16 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu) đã giảm 0,1% trong tháng 2 vừa qua so với tháng 1; lượng vốn vay dành cho các doanh nghiệp cũng giảm 0,1%.

Các ngân hàng của Đức hiện có khoảng 265-400 tỷ USD tài sản xấu trong sổ sách, tương đương với 12% GDP của nước này. Trong khi đó, kế hoạch mua nợ của Mỹ vạch mục tiêu mua lại lượng tài sản độc hại có trị giá 1.000 tỷ USD, bằng 6,8% GDP Mỹ. Các ngân hàng Đức có khoảng 550 tỷ USD dự trữ tiền mặt. Do đó, khó mà có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra đối với nền kinh tế nước này nếu như các ngân hàng Đức bị bỏ mặc tự mình đối đầu với tình trạng nợ xấu ở quy mô nói trên.

“Nước Đức chưa thành công trong việc kiểm soát khủng hoảng tài chính”, ông Klaus Zimmermann, Chủ tịch viện nghiên cứ kinh tế DIW có trụ sở ở Berlin nhận xét. “Đức cần nhanh chóng đưa tài sản độc hại ra khỏi hệ thống để các ngân hàng có thể trở lại với chức năng của họ trong nền kinh tế”, ông nói.

Các lựa chọn

Có khả năng tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại London vào ngày 2/4 này, bà Merkel sẽ cho thấy, Đức – nền kinh tế lớn nhất châu Âu – đang thực sự giải quyết vấn đề tài sản độc hại. Ông Axel Weber, Chủ tịch ngân hàng, Deutsche Bundesbank, cho rằng, những cuộc thảo luận giữa các ngân hàng, Bộ Tài chính Đức, và quỹ bình ổn ngành ngân hàng liên bang mang tên SoFFin của nước này, có thể đi tới được một ý tưởng khả thi về kế hoạch giải quyết nợ xấu trước khi diễn ra hội nghị G20.

Theo ông Weber, nước Đức sẽ không thành lập một ngân hàng trung tâm để trữ nợ xấu và cũng sẽ không mua vào các loại nợ này. Thay vào đó, có khả năng Chính phủ nước này sẽ tách từng ngân hàng thành hai bộ phận, một bộ phận tốt và một bộ phận xấu, cho phép các ngân hàng đưa tài sản xấu của họ vào bộ phận ngân hàng xấu, và tiếp đó, được Chính phủ rót vốn cho bộ phận ngân hàng tốt. Chính phủ Đức hiện còn nghi ngại về một kế hoạch như  vậy, nhưng vẫn chưa đưa ra một giải pháp thay thế nào khác.

Chính phủ Đức muốn đảm bảo rằng, cổ đông của ngân hàng, thay vì người nộp thuế, sẽ là đối tượng chịu bất kỳ một thua lỗ nào có thể xảy ra. “Những cổ đông trước đó của ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc chia sẻ những thua lỗ và rủi ro”, ông Weber nói với báo giới.

Liên đoàn Ngân hàng Đức, tổ chức đại diện cho những ngân hàng tư nhân hàng đầu của nước này, cũng đưa ra đề xuất giải quyết nợ xấu. Tổ chức này khuyến nghị gọi kế hoạch này là một “quỹ huy động”, thay vì là một “ngân hàng xấu”. Theo đó, mỗi ngân hàng sẽ đưa tài sản độc hại của mình vào một tài khoản đăng ký với Chính phủ.

Theo cách này, các tài sản xấu sẽ rời khỏi bảng cân đối kế toán của các ngân hàng, nhưng vẫn được ràng buộc với ngân hàng sở hữu, thay vì được gộp chung lại với nhau. “Quỹ huy động sẽ không dồn gánh nặng với tẩt cả rủi ro lên vai người đóng thuế”, ông Klaus-Peter Müller, người đứng đầu Liên đoàn Ngân hàng Đức, nói.

Viện nghiên cứu kinh tế DIW thì đề xuất, các ngân hàng Đức giao lại tài sản xấu cho Chính phủ mà không lấy một đồng nào. Đổi lại, Chính phủ sẽ cấp vốn cho các ngân hàng và nắm cổ phần trong các ngân hàng tham gia. Số tài sản xấu sẽ được đưa vào một ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và được bán lại cho ngân hàng ban đầu khi thị trường khởi sắc trở lại.

“Cách này đảm bảo rằng, các cổ đông chứ không phải người nộp thuế, sẽ là đối tượng phải gánh chịu những thiệt hại đầu tiên một khi thua lỗ xảy ra”, bà Dorothea Schäfer, người đứng đầu DIW nói.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Đức cho hay, các bên còn chưa hài lòng với bất kỳ đề xuất nào tính tới thời điểm này. “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một giải pháp mà ở đó, gánh nặng sẽ không đặt lên vai người nộp thuế”, một phát ngôn viên của bộ này cho hay.

(Theo Time)