Tin vắn chứng khoán ngày 1/12

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/12/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam…

Ngày 17/10/2008 – 17/11/2008, bà Bùi Thị Tuyết Loan vợ ông Đỗ Minh Toàn – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB-HASTC) đã bán 125.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.530 cổ phiếu, nhằm giải quyết công việc gia đình – Ảnh: Việt Tuấn.

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/12/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 25/11/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn nghiêm khắc cảnh cáo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả lại (mã PPC-HOSE) về việc tại thời điểm lập Báo cáo tài chính quý 3/2008, công ty đã có thể dự báo cho nhà đầu tư biết chi phí tài chính về việc xác định lại tỷ giá là 584,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty đã không công bố thông tin dẫn đến gây hiểu lầm cho nhà đầu tư (PPC báo cáo lợi nhuận sau thuế đạt trên 793 tỷ đồng mà không có bất cứ thuyết minh nào). Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định của nhà đầu tư khi mua cổ phiếu PPC.

* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.610 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 4.459đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 8.456 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 20/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 16.944 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Từ 26/11/2008 – 26/12/2008, ông Bùi Minh Hưng – Ủy viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 70.000 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư tài chính.

* Từ 18/8/2008 – 18/11/2008, ông Nguyễn Văn Hảo – nguyên Phó giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đăng ký bán 16.380 cổ phiếu, nhưng không bán được do tình hình thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu đang nắm giữ là 24.380 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha S.G (mã ASP-HOSE) thông báo ông Trương Hữu Phước – hiện đang làm Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ – Thương mại Gia Đình – kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha S.G được bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho ông Vũ Hồng Minh đã đột ngột qua đời.

* Từ 26/11/2008 – 1/12/2008, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) do ông Lê Quốc Bình – giám đốc tài chính CII làm đại diện phần vốn góp của CII tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đăng ký mua thêm trong đợt chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia là 281.462 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.934.912 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của CII tại Lugiaco.

* Ngày 21/11/2008, bà Đặng Thị Hồng Phương – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH-HOSE) đã mua 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.800 cổ phiếu.

* Ngày 26/12/2008, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hoá (mã VKP-HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá – 500 đồng/cổ phần.

* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HOSE) sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá – 1.500 đồng/cổ phần.

* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón hoá sinh (mã HSI-HOSE) sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần – 1.500 đồng/cổ phần.

* Ngày 25/12/2008, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HASTC) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần – 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

* Ngày 17/10/2008 – 17/11/2008, bà Bùi Thị Tuyết Loan vợ ông Đỗ Minh Toàn – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HASTC) đã bán 125.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.530 cổ phiếu, nhằm giải quyết công việc gia đình.

* Từ ngày 25/11 – 26/11/2008, ông Phạm Hữu Hoà – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã CDC-HASTC) dự kiến chuyển nhượng 33.781 quyền tương ứng 16.890 cổ phiếu, số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ còn 0 quyền tương ứng 0 cổ phiếu với mục đích là do tạm thời khó khăn về tài chính không đủ khả năng để mua cổ phần phát hành thêm; đồng thời, dùng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để chi tiêu cho gia đình.

* Ngày 19/11/2008, ông Lương Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (mã THB-HASTC) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 70.060 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 25/11/2008 – 26/11/2008, ông Văn Minh Hoàng – Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã CDC-HASTC) dự kiến chuyển nhượng 180.548 quyền tương ứng 90.274 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu với mục đích là do tạm thời khó khăn về tài chính không đủ khả năng để mua cổ phần phát hành thêm; đồng thời, dùng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để chi tiêu cho gia đình.

* Từ ngày 25/11/2008 – 26/11/2008, ông Trần Mai Cường Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã CDC-HASTC) dự kiến chuyển nhượng 219.997 quyền tương ứng 109.998 cổ phiếu; số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ còn 0 quyền tương ứng 0 cổ phiếu  với mục đích là vì tạm thời khó khăn về tài chính không đủ khả năng để mua cổ phần phát hành thêm; đồng thời, dùng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để chi tiêu cho gia đình.

* Từ ngày 25/11/2008 – 26/11/2008, ông Nguyễn Văn Đạt – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã CDC-HASTC) dự kiến chuyển nhượng 120.000 quyền tương ứng 60.000 cổ phiếu, số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ còn 61.647 quyền tương ứng 30.823 cổ phiếu với mục đích là do tạm thời khó khăn về tài chính không đủ khả năng để mua cổ phần phát hành thêm; đồng thời, dùng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để chi tiêu cho gia đình.

* Ngày 28/11/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành, đợt 3 tháng 11/2008.

* Ngày 21/11/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc (PV Gas North) được niêm yết  26.617.000 cổ phiếu cổ phiếu trên HASTC.

* Ngày 22/11/2008, Đại hội cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – SCB đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với thời hạn cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức là ngày 25/11/2008 với với tỷ lệ 6% – 600 đồng/cổ phiếu. Và sau khi kết thúc năm tài chính 2008, SCB tiến hành chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6% – thời hạn chốt danh sách cổ đông để tính cổ tức còn lại là ngày 31/12/2008.

* 5/12/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A5204-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9%/năm.

* 5/12/2008 là ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A1102-HASTC) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,18%/năm.

HRC sẽ trả cổ tức 25% bằng tiền mặt

Ngày 29/12, HRC sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%/mệnh giá – 2.500 đồng/cổ phiếu…

Ngày 29/12/2008, HRC sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%/mệnh giá – Biểu đồ giá cổ phiếu HRC – Nguồn ảnh: VNDS.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo, 10/12/2008 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 12/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC-HOSE).

Theo đó, ngày 29/12/2008, HRC sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%/mệnh giá – 2.500 đồng/cổ phiếu.

Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cao Su Hòa Bình.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HRC vào những ngày 11,12 và 15/12/2008.

NSC, HBD trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

NSC, HBD sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá…

Ngày 26/12/2008, NSC sẽ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2008 với tỷ lệ 15%/mệnh giá – Biểu đồ giá cổ phiếu NSC – Nguồn ảnh: VNDS.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 11/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (NSC-HOSE) và ngày 10/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (HBD-HOSE).

Theo đó, ngày 26/12/2008, NSC sẽ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2008 với tỷ lệ 15%/mệnh giá – 1.500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương – số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NSC vào những ngày 10, 11 và 12/12/2008.

Trong khi đó, ngày 29/12/2008, HBD sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá – 1.500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương – lô 89, đường số 6, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HBD vào những ngày 9, 10 và 11/12/2008.

Du lịch Thái Lan: Đồng loạt hủy tour, rút khách qua đường bộ

Nhiều công ty du lịch trong nước đồng loạt hủy tour đi Thái Lan, rút khách bằng đường bộ do bất ổn tại nước này…

Cửa khẩu Hữu nghị Lào – Thái, một điểm trung chuyển cho “ngày trở về” – Ảnh: Quỳnh Lam.

Nhiều công ty du lịch trong nước đồng loạt hủy tour đi Thái Lan, rút khách bằng đường bộ do bất ổn tại nước này.

Trong tuần qua, các tuyến bay từ Hà Nội và Tp.HCM tới Thái Lan và chiều ngược lại lần lượt bị hủy bỏ, do người biểu tình bao vây và phong tỏa sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok.

Các hãng hàng không thuộc tuyến trên buộc phải tăng tải, “lách” tuyến qua Lào và Campuchia để rút khách. Trong khi đó, các hãng du lịch trong nước đồng loạt hủy tour sang nước này và tổ chức các cuộc rút lui cho số khách còn kẹt lại bằng đường bộ.

Hàng nghìn km “ngày trở về”

Có mặt và tham gia hành trình rút lui bằng đường bộ, theo ghi nhận của phóng viên VnEconomy, những ngày vừa qua tình hình tại Bangkok (Thái Lan) vẫn yên bình, ngoài những bất ổn tại các khu vực sân bay.

Với khách du lịch, điều họ lo ngại không phải ở tính an toàn, mà là sự trông đợi “ngày trở về” nhanh nhất trước sự lo lắng của người thân trong nước.

“Điều duy nhất khiến chúng tôi thấy bất ổn chính là không biết đến bao giờ các sân bay Thái Lan mở cửa trở lại, trong khi đó những cuộc điện thoại lo lắng từ phía người thân tại Việt Nam thì không ngớt”, một du khách cho biết.

Đó cũng chính là lý do khiến nhiều khách du lịch đi lẻ theo nhóm, cũng như khách theo tour của các công ty du lịch trong nước đồng ý chọn phương án rút lui bằng đường bộ, dù biết đó là một hành trình vất vả.

Chị Hoài Nam (Hà Nội) cho biết: “Có lẽ mọi người cũng như tôi khi tham gia phương án này đều biết rằng đó là một hành trình không đơn giản. Từ Bangkok vượt đường bộ qua Lào, từ Lào về cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và tiếp tục bắt xe về Hà Nội. Thế nhưng, ở lại Thái Lan chúng tôi càng không yên tâm. Có thể đường bay sẽ nối lại trong một vài ngày tới, sân bay Suvarnabhumi sẽ mở cửa, hoạt động bình thường. Nhưng chúng tôi không ai dám chắc điều đó”.

Gần 1.500 km cho hành trình này. Qua 2 cửa khẩu, 2 khoảng chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh, qua nhiều lần chờ và đổi xe, quãng thời gian khoảng 1,5 giờ đồng hồ bay thẳng được thay bằng chuỗi hành trình gần 2 ngày; với nhiều du khách là tâm lý mệt mỏi; với các công ty du lịch là chi phí phát sinh khá lớn.

Một số công ty du lịch lập phương án rút lui bằng đường bộ, qua Campuchia về cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Ngày 28/11, 33 du khách của Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist cũng đã về đến Việt Nam theo lộ trình này. Đây là đoàn khách du lịch Thái Lan theo chương trình trọn gói của Saigontourist từ ngày 22 đến 26/11 (28 khách) và 25 đến 27/11 (5 khách).

Trước đó, ngày 27/11, sau khi đánh giá tình hình và được sự thống nhất của du khách, Saigontourist quyết định tổ chức cuộc rút lui này.

Đại diện của Saigontourist cho biết, hiện công ty vẫn còn một đoàn khách 28 người còn ở lại Bangkok theo chương trình đến ngày 29/11. “Chúng tôi sẽ  tùy theo tình hình trong thời gian tới để sắp xếp phương án đưa khách về nước an toàn”, đại diện này cho biết; trong khi đến ngày 30/11 sân bay Suvarnabumi vẫn chưa thể xác định thời điểm mở cửa trở lại.

Trao đổi với VnEconomy, một số công ty du lịch cho rằng phương án về nước bằng đường bộ là giải pháp cuối cùng và phải được du khách đồng ý, bởi đây là chặng đường trên dưới 2.000 km, khá vất vả cho du khách, cũng như những phức tạp liên quan như phải chuyển xe và xuất nhập cảnh nhiều lần.

Chị Hải Quỳnh (Hà Nội), tham gia hành trình về nước bằng đường bộ, cho biết chị đã cùng 4 người bạn theo lộ trình qua cửa khẩu Hữu nghị Lào – Thái về Viên Chăn, qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) với chặng đường hơn 1.000 km rất an toàn. Tại cửa khẩu Hữu nghị Lào – Thái những ngày gần đây có khá đông du khách xuất nhập cảnh, đặc biệt là khách đi lẻ.

Doanh nghiệp du lịch thiệt hại lớn

Trước bất ổn tại Thái Lan, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa đưa ra khuyến cáo người Việt Nam không nên đi du lịch nước này ở thời điểm hiện nay. Phía các công ty du lịch cũng đã đồng loạt hủy tour.

Mặc dù trong hợp đồng du lịch không có điều khoản bắt buộc chi trả do nguyên nhân bất khả kháng, song hiện các đơn vị lữ hành vẫn chi trả chi phí khách sạn, ăn uống, ôtô cho du khách bị kẹt tại Thái Lan trong những ngày qua, chi phí này cũng không hề nhỏ.

Bên cạnh đó, các công ty cũng buộc phải hủy và hoãn khai thác các tour mới.

Trao đổi với VnEconomy, bà Thanh Trà, Phòng truyền thông Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, cho biết doanh nghiệp này đã phải hoãn 2 tour đi Thái Lan trong hai ngày cuối tuần qua, mỗi chuyến khoảng trên 30 người. Chi phí sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng.

Các doanh nghiệp khác như Vietravel cũng hủy tour khởi hành hôm 28/11 với 30 du khách. Trung tâm Vietsky Travel hủy 2 đoàn đi trong tháng 12… Nhiều doanh nghiệp chọn giải pháp thương lựợng khách chuyển tour sang các điểm khác như Singapore, Bắc Kinh, Campuchia, hoặc lùi lại ngày khởi hành đến Thái Lan.

Một khoản thiệt hại nữa với ngành du lịch chính là khách du lịch nước ngoài quá cảnh tại Bangkok đã không thể sang Việt Nam và ngược lại.

Ông Nguyễn Văn Cử, Phó giám đốc Công ty liên doanh Du lịch Hồ Gươm – Diethelm cho biết, ngoài một số đoàn đang bị kẹt tại Việt Nam còn có hàng chục đoàn từ nước ngoài không vào được qua ngõ Thái Lan.

“Đây là tháng đẹp nhất để đón du khách nước ngoài, vì thế các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng rất lớn”, ông Cử nói.

Trước những ảnh hưởng trên, Tổng cục Du lịch cho biết sẽ thống kê cụ thể thiệt hại kinh tế của ngành du lịch Việt Nam trong sự cố này.

Đóng cửa sân bay đến 1/12?

Nhà chức trách sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) vừa thông báo sẽ tiếp tục đóng cửa sân bay đến hết ngày 1/12/2008. Theo đó, các chuyến bay từ đây về Hà Nội và Tp.HCM cùng chiều ngược lại tiếp tục phải hủy bỏ.

Trong một diễn biến khác, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hoàn tất các thủ tục để thực hiện chuyến bay từ Hà Nội đi sân bay U-tapao (Thái Lan) lúc 18h30 ngày 29/11/2008.

Chuyến bay mang số hiệu VN8302 dự kiến chở hành khách rời sân bay này lúc 21h05, đến Hà Nội vào 22h45 buổi tối cùng ngày. Toàn bộ 184 chỗ trên chuyến bay đã được đặt kín.

Vietnam Airlines không có kế hoạch tăng cường chuyến bay tiếp theo đến sân bay U-tapao trong ngày 30/11 do sân bay này đang bị quá tải và thời gian cất/hạ cánh không còn.

Nhìn lại diễn biến giá vàng, dầu, USD trong tháng 11

Tháng 11, giá vàng thế giới có mức phục hồi mạnh nhất từ năm 1999, trong khi giá dầu lại mất giá khá mạnh…

Đồng USD đã phục hồi tháng thứ 5 liên tiếp so với Euro.

Tháng 11 này là tháng tăng giá mạnh nhất trên thị trường vàng thế giới trong vòng 9 năm trở lại đây, nhưng lại là một tháng đi xuống khá nặng nề nữa của giá dầu. Tỷ giá USD trên thị trường quốc tế cũng tiếp tục tăng trong tháng 11 do giới đầu tư đẩy mạnh mua vào trái phiếu Chính phủ Mỹ vì e ngại khủng hoảng.

Đáng chú ý, trong tháng 11, giá vàng trong nước đã lấy lại được mốc 1.700.000 đồng/chỉ, nhưng mức tăng trong tháng của giá vàng trong nước thấp hơn nhiều so với mức phục hồi của giá vàng thế giới. Khoảng cách giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ở thời điểm cuối tháng 11 vì thế đã giảm mạnh.

Giá vàng thế giới tăng 13 – 14% trong tháng

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu vừa rồi tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 10,2 USD (1,3%) so với giá chốt phiên liền trước, đóng cửa ở mức 820,3 USD/oz.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 1/2009 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên với mức tăng 7,7 USD/oz (0,9%), lên mức 819 USD/oz.

Ngày Chủ nhật, giá vàng tại thị trường trong nước như sau:

Giá vàng SJC theo thông tin niêm yết trên website của công ty là 1.695.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.702.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 2.000 đồng/chỉ so với thứ Sáu.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC duy trì ở mức 1.690.000 đồng/chỉ và 1.697.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.686.000 đồng/chỉ và 1.696.000 đồng/chỉ, tăng 6.000 đồng/chỉ.

Lấy tỷ giá bán ra USD của Vietcombank là 1 USD = 16.977 VND để tính toán, giá vàng giao ngay thế giới đóng cửa ngày thứ Sáu tương ứng với mức 1.678.000 đồng/chỉ *. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới hiện chỉ còn thấp hơn giá vàng bán ra trong nước 18.000 – 24.000 đồng/chỉ, so với mức trên 180.000 đồng/chỉ ở thời điểm cuối tháng trước.

Phiên cuối tuần, giá vàng được hỗ trợ bởi thông tin về cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ. Đã có ít nhất hơn 120 người bị chết và 370 người bị thương trong cuộc tấn công này.

Tuần này, giá vàng kỳ hạn thế giới tăng 3,4%, giá vàng giao ngay thế giới tăng 2,2%, giá vàng trong nước tăng trên dưới 10.000 đồng/chỉ, tương đương mức tăng khoảng 0,6%.

Trong tháng 11, giá vàng kỳ hạn thế giới tăng 14%, giá vàng giao ngay thế giới tăng hơn 13%, giá vàng trong nước chỉ tăng khoảng 30.000 đồng/chỉ, tương đương khoảng 1,8%. So với thời điểm đầu năm, giá vàng kỳ hạn thế giới chỉ giảm có 3,2%.

Theo hãng tin tài chính Bloomgerg, tháng 11 là tháng tăng giá mạnh mẽ nhất của thị trường vàng thế giới từ năm 1999 tới nay.

Giới quan sát quốc tế giải thích, sở dĩ giá vàng thế giới tăng mạnh trong tháng 11 là do giới đầu tư quốc tế tiếp tục tìm tới vàng với tư cách một kênh đầu tư an toàn trong thời gian khủng hoảng. Mặt khác, sau khi giá vàng sụt giảm mạnh (với mức giảm 18%) trong tháng 10, nhiều nhà đầu tư đã nhận thấy thời điểm mua vào hợp lý.

Việc chính phủ các quốc gia trên thế giới đổ tiền với số lượng lớn vào nền kinh tế và tiếp tục cắt giảm lãi suất để chống rủi ro giảm phát cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy giá vàng tăng trong tháng.

Mặc dù vậy, giá vàng trong tháng vẫn chịu áp lực mất giá từ sự phục hồi của đồng USD và việc nhiều nhà đầu tư bán vàng ra để huy động tiền mặt.

Tại thị trường trong nước, giao dịch ảm đạm, mãi lực thấp là những lý do chính khiến giá vàng không thể tăng mạnh như giá vàng thế giới. Do đó, khoảng cách giữa giá vàng của hai thị trường đã co hẹp lại đáng kể như hiện nay.

Trong tháng, có lúc giá vàng trong nước đã tăng trên 1.700.000 đồng/chỉ, nhưng gần như ngay lập tức lại giảm dưới mức này. Có thể nói, tháng 11 là một tháng khá bình lặng của thị trường vàng trong nước.

Giá dầu giảm 20% trong tháng

Chuyển sang thị trường dầu thô, giá dầu phiên cuối tuần gần như đứng yên do chờ kết quả cuộc họp của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tại Cairo, Ai Cập.

Chốt phiên tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2009 tăng 0,01 USD/thùng so với giá đóng cửa phiên liền trước, lên mức 54,43 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 1 tại thị trường London đóng cửa với mức tăng 0,36 USD/thùng, lên mức 53,49 USD/thùng.

Tuần này, giá dầu tại New York tăng 9%, mức tương đối tăng mạnh nhất trong 1 tuần kể từ tháng 3/2007 tới nay. Những yếu tố hỗ trợ giá dầu trong tuần này bao gồm việc Trung Quốc, một đầu tàu của kinh tế thế giới, cắt giảm mạnh lãi suất đồng Nhân dân tệ để hỗ trợ tăng trưởng; việc chính phủ các nước châu Âu và Mỹ tiếp tục lên những kế hoạch lớn để ngăn chặn sự sụt giảm sâu hơn của nền kinh tế.

Cuộc họp của OPEC cũng ít nhiều tác động tới giá dầu, mặc dù nhiều nhà quan sát cho rằng, tổ chức này không còn ảnh hưởng nhiều tới giá “vàng đen”. Kết thúc cuộc họp, OPEC chưa đưa ra quyết định mới về sản lượng mà tuyên bố sẽ đợi thêm 2 tuần nữa để xem xét tác động của những lần cắt giảm sản lượng trước đây. OPEC cho rằng, giá dầu nên ở mức hợp lý là 75 USD/thùng.

Cuộc họp tiếp theo của các quan chức của tổ chức chiếm tới hơn 40% sản lượng dầu thô của thế giới này sẽ diễn ra vào ngày 17/12 tới đây.

Trong tháng 11, giá dầu tại New York giảm 13,38 USD/thùng, tương đương mức giảm gần 20%, so với mức giảm kỷ lục 33% trong tháng 11. Giá dầu thô Brent tại London trong tháng này giảm 11,83 USD/thùng (22%).

Trong tháng này, giá dầu lần lượt tụt khỏi mốc 60 USD/thùng rồi mốc 50 USD/thùng, trước khi phục hồi trở lại và giao dịch quanh mốc 50 USD/thùng trong những ngày cuối tháng. Áp lực chính đối với giá dầu vẫn là khả năng suy thoái đồng loạt của các nền kinh tế lớn gồm Mỹ, châu Âu và Nhật Bản lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai trở lại đây. Hiện kinh tế châu Âu và Nhật Bản đã chính thức suy thoái.

So với kỷ lục 147,27 USD/thùng hôm 11/7, hiện giá dầu tại New York đã giảm 63%.

Tháng lên giá nhẹ của USD

Về tỷ giá đồng USD, tháng 11 là tháng lên giá thứ năm liên tiếp của đồng tiền này so với Euro.

Có hai lý do chính giúp USD lên giá. Thứ nhất là khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ hạ lãi suất đồng Euro để vực dậy tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát khu vực giảm tốc mạnh.

Thứ hai, giới đầu tư quốc tế đẩy mạnh mua vào các tài sản có độ an toàn cao của Mỹ, trong đó có trái phiếu kho bạc của nước này, để phòng ngừa rủi ro. Mặt khác, lạm phát xuống thấp cũng khuyến khích giới đầu tư mua vào loại chứng khoán này. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư tại Mỹ tiếp tục rút vốn từ các thị trường khác về nước.

Theo hãng tin Bloomberg, giá trái phiếu Chính phủ Mỹ trong tháng 11 đã có mức tăng mạnh nhất trong 1 tháng kể từ năm 1981 tới nay.

Mức giảm trong tháng 11 của tỷ giá Euro so với USD chỉ xấp xỉ 0,4%, so với mức phục hồi kỷ lục 10,6% của USD so với Euro trong tháng 10. Cuối ngày 28/11 tại New York, 1 Euro đổi được 1,2691 USD, so với mức 1 Euro tương đương 1,2739 hôm 31/10.

Trong tuần giao dịch cuối tháng, đồng USD mất giá 0,9% so với mức 1 Euro đổi được 1,2582 cách đó một tuần.

Một số nhà quan sát cho rằng, có thể sự lên giá liên tục của USD sẽ khó bền vững, vì chính phủ Mỹ đang đổ một lượng USD quá lớn vào nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu. Ước tính, số tiền mà Mỹ chi ra để chống khủng hoảng, tính tới thời điểm này, đã là 7.000 tỷ USD.

Điểm qua tỷ giá USD trong nước, cuối tuần này, giá USD tại một số điểm giao dịch trên thị trường tự do là 17.240 VND/USD (mua vào) và 17.280 VND/USD (bán ra), tăng 60 VND/USD và 70 VND/USD so với thứ Sáu.

So với cuối tháng trước, giá USD thị trường tự do hiện tăng 320 VND/USD – 330 VND/USD. Giá USD bán ra do ngân hàng Vietcombank niêm yết tăng  147 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá USD liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 28 VND/USD.

* Công thức quy đổi giá vàng thế giới: Giá vàng thế giới / 8,3 * Tỷ giá USD/VND (1 ounce = 8,3 chỉ).

Thêm một sàn giao dịch vàng nhập cuộc

Ngày 28/11, công ty kinh doanh vàng và sàn giao dịch vàng của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chính thức nhập cuộc…

Sacombank – SBJ chỉ đóng vai trò tổ chức và quản lý các giao dịch phát sinh mà không tham gia giao dịch trực tiếp trên sàn.

Ngày 28/11, công ty kinh doanh vàng và sàn giao dịch vàng của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức nhập cuộc.

Thành viên mới của Tập đoàn Sacombank nói trên là Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), quản lý và điều hành Sàn giao dịch vàng Thần Tài Sacombank, gắn với thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank – một thương hiệu mới trên thị trường vàng Việt Nam.

Tại lễ khai trương, bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, Tổng giám đốc Sacombank-SBJ, cho biết: “Với mục tiêu hướng đến một thị trường vàng minh bạch, đồng thời đảm bảo tính khách quan cho nhà đầu tư khi đến giao dịch, Sacombank – SBJ chỉ đóng vai trò tổ chức và quản lý các giao dịch phát sinh mà không tham gia giao dịch trực tiếp trên sàn”.

Trước mắt, sàn này sẽ giao dịch theo hình thức khớp lệnh liên tục với hai phiên, gồm phiên một từ 8 giờ đến 11 giờ 30, phiên hai từ 13 giờ đến 16 giờ 30. Loại vàng giao dịch tại sàn là vàng miếng SJC hoặc vàng miếng SBJ do chính công ty phát hành.

Về hình thức giao dịch, trong thời gian đầu, các nhà đầu tư khi đến giao dịch trên sàn vàng Thần Tài Sacombank có thể đặt lệnh mua/bán trực tiếp tại các điểm giao dịch vàng trực thuộc Công ty Sacombank – SBJ. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều phương thức giao dịch khác như: đặt lệnh qua điện thoại hoặc qua Internet, các lệnh dừng lỗ, chốt lời…

Theo SBJ, việc đảm bảo tính an toàn và giảm thiểu rủi ro khi giá dao động mạnh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quyết định mua bán của nhà đầu tư, vì vậy sau quá trình phân tích, đánh giá thực tế thị trường, công ty này đã đưa ra chính sách quy định biên độ dao động giá là ± 1% so với giá tham chiếu.

“Đây được xem là một cải tiến tích cực nhằm mang lại sự an tâm cao nhất cho nhà đầu tư”, SBJ nhận định.

Ngoài ra, tại đây còn hỗ trợ mức xử lý khá hấp dẫn (3%) để tạo cơ hội thuận lợi cho nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.

Cùng ngày, Sacombank-SBJ chính thức ra mắt thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank với các trọng lượng 1 lượng, 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ và 0,5 chỉ (trọng lượng nhỏ nhất trên thị trường hiện nay).

Dự kiến trong giai đoạn đầu, vàng miếng Thần Tài Sacombank sẽ được phân phối tại các điểm giao dịch Sacombank thuộc khu vực phía Nam; giai đoạn tiếp theo sẽ được phân phối trên toàn hệ thống Sacombank và tại các tiệm vàng trên phạm vi cả nước.

Kết luận vụ “cấm bay quốc tế” đối với Jetstar Pacific

Bộ Giao thông Vận tải vừa có kết luận về quyết định “cấm bay quốc tế” của Cục Hàng không đối với Jetstar Pacific…

Đại diện Jestar Pacific giải thích, trong giấy phép mà cơ quan chức năng cấp cho hãng ghi rõ phạm vi vận chuyển là quốc tế và nội địa, không kèm theo bất kỳ hạn chế nào.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng vừa có kết luận về quyết định “cấm bay quốc tế” của Cục Hàng không Việt Nam đối với Jetstar Pacific.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận hồ sơ xin cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế của Jetstar Pacific theo quy định của pháp luật, đồng thời, tiến hành thẩm định, phê duyệt quyền vận chuyển hàng không quốc tế cho hãng bay này.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) – đơn vị chiếm cổ phần chi phối trong Jetstar Pacific (75,78%) có nhiệm vụ chỉ đạo Jestar Pacific lập hồ sơ xin cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế theo quy định của pháp luật và gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, Jetstar Pacific cần khẩn trương xây dựng và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành phù hợp với pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế để được đăng ký biểu tượng trong giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không;  xúc tiến cơ cấu lại bộ máy điều hành của Jestar Pacific theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 31/10, Cục Hàng không Việt Nam đã ra văn bản từ chối cấp thương quyền để Jestar Pacific khai thác 10 đường bay đi quốc tế mới (Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia…) và không cho hãng bay giá rẻ này sử dụng các biểu tượng “chữ JET và ngôi sao màu vàng cam”, chữ “Jetstar ngôi sao màu vàng cam” trong khai thác và vận chuyển hàng không.

Nguyên nhân mà Cục Hàng không Việt Nam đưa ra là hãng này chưa đáp ứng được yêu cầu về bộ máy điều hành (tỷ lệ người nước ngoài không được cao hơn một phần ba trong bộ máy điều hành).

Tuy nhiên, sau khi Cục Hàng không Việt Nam ra văn bản trên, Jestar Pacific đã gửi công văn kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải, yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thu hồi quyết định “cấm bay quốc tế” và có ý kiến chính thức về việc sử dụng thương hiệu theo đúng Luật Sở hữu trí tuệ của Jestar Pacific.

Đại diện Jestar Pacific giải thích, trong giấy phép mà cơ quan chức năng cấp cho hãng ghi rõ phạm vi vận chuyển là quốc tế và nội địa, không kèm theo bất kỳ hạn chế nào. Vì thế, việc Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay quốc tế là đi ngược với các văn bản đã ban hành trước đó và không phù hợp với pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng của hãng.

Nhiều tiền, cho vay ra cũng khó

Đây là tình cảnh của nhiều ngân hàng thương mại hiện nay. Thị trường bắt đầu xuất hiện những tín hiệu kích cầu tín dụng mới…

Với những tín hiệu mới, tăng trưởng tín dụng có thể cải thiện từ tháng 12 tới.

Đây là tình cảnh của nhiều ngân hàng thương mại hiện nay. Thị trường bắt đầu xuất hiện những tín hiệu kích cầu tín dụng mới.

Theo báo cáo của Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), vốn khả dụng của các ngân hàng thương mại tiếp tục dư thừa lớn. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn chưa tạo được sự bứt phá.

Còn nhiều rào cản

Đầu tháng 11, lượng vốn khả dụng dư thừa của hệ thống ước tính có thể đạt tới 100 nghìn tỷ đồng, sung túc nhất kể từ đầu năm. Cuối tháng 11, thêm thuận lợi từ việc Ngân hàng Nhà nước trả lại 2% tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nguồn vốn của các ngân hàng ước tính có thêm trên dưới 15.000 tỷ đồng.

Ngoài nguồn cố thủ ở trái phiếu, dự phòng khó khăn thanh khoản, kích thích tăng trưởng tín dụng đang là hướng triển khai của nhiều thành viên. Tuy nhiên, sau 4 tháng liên tiếp tăng chậm trước đó, dự báo tăng trưởng tín dụng của hệ thống vẫn chưa tạo được sự bứt phá.

Tính đến hết tháng 10, tăng trưởng tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng ước chỉ tăng 19,6% so với cuối năm 2007; riêng trong tháng 10, khả quan nhất trong 4 tháng trước, cũng chỉ tăng 0,99%. Và trong tháng 11, tháng lãi suất cho vay liên tiếp giảm mạnh, mức tăng dự báo vẫn thấp.

Ghi nhận từ một đầu mối của nhà điều hành chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng của hầu hết các ngân hàng thương mại vẫn ở mức thấp, dự báo chỉ tăng quanh 1% trong tháng này. Riêng trường hợp của Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) đang có tốc độ tăng cao nhất hệ thống, do có lãi suất cho vay thấp hơn trước đó và là thành viên mới thành lập nên không gặp khó khăn trong rào cản hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Nguyên nhân chính, theo một số lãnh đạo ngân hàng thương mại, là họ chưa tìm được tiếng nói chung với nhiều doanh nghiệp vay vốn.

Theo phân tích của ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), mặc dù lãi suất cho vay đã giảm nhanh nhưng tăng trưởng tín dụng khó tăng mạnh. Nguyên do là đang có tâm lý chờ đợi lãi suất cho vay tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới; mặt khác hoạt động sản xuất kinh doanh đang ứ đọng do tiêu dùng sụt giảm, xuất khẩu khó khăn…

Bà Phan Thị Chinh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cũng cho rằng doanh nghiệp đang có tâm lý chờ đợi lãi vay giảm sâu hơn; nhiều doanh nghiệp vay cầm chừng; có những trường hợp yêu cầu ký điều chỉnh lãi suất vay vốn theo hàng tháng như ở khoản vay 3 tháng thay vì cố định luôn 3 tháng như trước đây…

Một rào cản khác khiến ngân hàng và doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung là các điều kiện vay vốn. Sau những đợt giảm lãi suất, nhiều phản hồi từ doanh nghiệp vẫn cho rằng họ gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, do các điều kiện thắt chặt; đặc biệt là trong khó khăn, tín nhiệm của nhiều doanh nghiệp bị “xuống điểm”.

Ngược lại, với yêu cầu an toàn tín dụng, việc rót vốn của các nhà băng thời điểm này trở nên thận trọng hơn. Hầu hết các ý kiến từ bên cho vay đều cho rằng có thể nới cung tiền nhưng khó nới điều kiện vay vốn.

Còn theo phân tích của một chuyên viên tín dụng Ngân hàng Á châu (ACB), lãi suất cho vay đã giảm mạnh nhưng tăng trưởng tín dụng chưa thể tăng mạnh do có độ trễ nhất định.

“Ngân hàng có thể cho vay với lãi suất chỉ 12% – 13%/năm, nhưng đó không phải là lãi suất tại thời điểm này, mà thường cho 1 – 2 tháng tới, bởi còn có độ trễ của quá trình thẩm định và chính thức cấp vốn. Đây cũng là một cơ sở để một số thành viên đưa ra các mức lãi suất thấp hơn mặt bằng chung, do đón đầu xu hướng”, chuyên viên này giải thích.

Những tín hiệu mới

Theo lãi suất cơ bản, lãi suất cho vay VND tối đa thời điểm này là 16,5%/năm. Trên thực tế, tiền lãi nhiều ngân hàng chỉ thu từ 13% – 14% ở khối quốc doanh và Vietcombank, từ 14% – 16% ở khối cổ phần. Và từ 1/12, dự báo sẽ có thêm một đợt điều chỉnh nối tiếp.

Giảm giá vốn là một trong những biện pháp kích cầu truyền thống nhất và đang được các ngân hàng áp dụng. Tuần cuối tháng 11, thị trường ghi nhận một số ngân hàng cổ phần lớn như Eximbank, Sacombank tiếp tục xem xét giảm thêm lãi suất cho vay để kích cầu và hỗ trợ doanh nghiệp. Từ tháng 12 tới, sẽ có thêm một số thành viên như ABBank, SCB với những mức giảm đáng chú ý.

Cuối ngày 28/11, Ngân hàng An Bình (ABBank) quyết định từ ngày 1/12 sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay VND xuống nhóm hấp dẫn nhất trong khối cổ phần. Lãi vay tại ngân hàng này chỉ còn 13,75%, áp dụng cho các khách hàng truyền thống và sử dụng nhiều dịch vụ.

Ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc ABBank, nhận định: “Đến thời điểm này, khi lạm phát đã dần được kiềm chế, mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được chú trọng hơn. Các quyết định của Ngân hàng Nhà nước đã làm cho mặt bằng lãi suất chung của thị trường tài chính giảm xuống. Lãi suất cho vay giảm thêm sẽ tạo cơ hội cho khách hàng doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng dễ dàng, giảm bớt chi phí đầu tư và nâng cao khả năng cạnh tranh của họ”.

Cũng theo ông Thanh, đây là một biện pháp để ABBank đón nhu cầu vay vốn thường tăng cao vào dịp cuối năm, doanh nghiệp tăng cường sản xuất, nhập hàng phục vụ Tết…, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Cùng thời điểm với ABBank, BIDV thông báo quyết định mới, giảm mạnh lãi suất cho vay ngắn hạn VND xuống mức tối đa 13%/năm, áp dụng đồng loạt đối với tất cả các khách hàng từ ngày 1/12. Với những khách hàng sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành hàng trọng yếu, ngân hàng này chỉ thu 11,4%/năm.

Trên cơ sở điều chỉnh mới của một số ngân hàng, thị trường đang hướng về khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giảm lãi suất cơ bản.

Một điểm hiếm thấy trong năm 2008, cũng như những năm trước, là ngân hàng khuyến mại cho khách hàng vay vốn, thay vì chỉ áp dụng cho các chương trình huy động. Tại ABBank, người vay vốn tiêu dùng còn được tặng thêm vàng, tăng dần theo giá trị khoản vay.

Cũng như tại ABBank, một số ngân hàng cổ phần đã bắt đầu nối lại hoạt động cho vay tiêu dùng. Nghiệp vụ cho vay mua ôtô vốn đã khép cửa từ cuối quý 1/2008 nay đã bắt đầu sôi động trở lại; một số trường hợp đã áp dụng hạn mức tín dụng lên từ 70% – 80% giá trị xe. Hay nghiệp vụ cho vay mua nhà, sửa chữa nhà ở cũng đang được đẩy mạnh tại Sacombank, ABBank, LienVietBank…

Trong khi đó, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), một quyết định mới cũng vừa được áp dụng, tạo sự chú ý đối với các nhu cầu vay vốn: giảm lãi suất cho vay cho khách hàng chịu lãi suất cao trước đó, dù chưa đến kỳ điều chỉnh hoặc không có quyền lợi được giảm theo quy định của hợp đồng.

Cụ thể, SCB sẽ giảm lãi suất cho vay xuống còn 18%/năm cho tất cả các dư nợ VND đối với những khách hàng đã đồng thuận cùng ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tối thiểu lên 16,8%/năm vào các thời điểm của tháng 3, 4 và 5/2008, hiện đang có lãi suất áp dụng từ 18%/năm trở lên.

SCB cho biết tổng số dư nợ cho vay được áp dụng chính sách này là hơn 17.000 tỷ đồng. Theo đó, nếu ước tính tổng số khách hàng chỉ được giảm 1% lãi suất tín dụng thì SCB đã chia sẻ hơn 170 tỷ đồng.

Có thể thời gian tới thị trường sẽ tiếp tục đón nhận thêm những tín hiệu mới trong hướng đẩy mạnh giải ngân của các ngân hàng, đặc biệt trong mảng tín dụng tiêu dùng. Theo đó, tăng trưởng tín dụng dự báo sẽ sớm có cải thiện. Như tại BIDV, sau quyết định giảm lãi suất cho vay, tăng trưởng tín dụng tháng 12 này được kỳ vọng đạt từ 3% – 3,5%.

DHG trả cổ tức 15% bằng tiền mặt đợt 2/2008

Ngày 26/12/2008, DHG sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 15% mệnh giá…

Ngày 26/12/2008, DHG sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 15% mệnh giá – 1.500 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 9/12/2008 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 11/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG-HOSE).

Theo đó, ngày 26/12/2008, DHG sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 15% mệnh giá – 1.500 đồng/cổ phiếu.

Thủ tục và địa điểm chi trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – số 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHG vào các ngày 10, 11 và 12/12/2008.

Kỷ lục tăng điểm được thiết lập ở Phố Wall

Ngày 28/11, chứng khoán Mỹ tiếp tục “xanh”, đưa chỉ số Dow Jones có 5 ngày tăng điểm mạnh nhất trong 75 năm qua…

Trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 9,7%, chỉ số S&P 500 lên 12,02% và chỉ số Nasdaq tiến thêm 10,9% – Ảnh: AP.

Ngày 28/11, chứng khoán Mỹ tiếp tục “xanh”, đưa chỉ số Dow Jones có 5 ngày tăng điểm mạnh nhất trong 75 năm qua.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã giao dịch trở lại sau ngày nghỉ Lễ Tạ ơn 27/11, tuy nhiên, thời gian giao dịch chỉ kéo dài từ 8h30 đến 13 giờ (giờ địa phương).

Tuần tăng điểm ấn tượng của các chỉ số

Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch cuối tuần đã tiếp tục lên điểm và duy trì chuỗi 5 ngày tăng điểm liên tiếp với biên độ tăng ấn tượng.

Sau ngày nghỉ lễ, thị trường mở cửa trở lại với thời gian giao dịch ít hơn thường ngày. Nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục nghỉ giao dịch nên khối lượng giao dịch trên thị trường đã giảm hơn một nửa so với thường ngày. Không khí giao dịch cũng kém sôi động và diễn biến ngày giao dịch không có những khoảnh khắc đột phá hay bất ngờ.

Dù thị trường tăng điểm một cách thận trọng nhưng chừng đó cũng đủ để chứng khoán Mỹ có một tuần lên điểm ấn tượng cũng như có 5 ngày tăng điểm liên tiếp với biên độ tăng phá vỡ các kỷ lục được thiết lập trong 75 năm qua.

Trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 9,7%, chỉ số S&P 500 lên 12,02% và chỉ số Nasdaq tiến thêm 10,9%.

Trong 5 ngày giao dịch gần đây, chỉ số Dow Jones tăng 17%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1933; chỉ số S&P 500 lên 19%; chỉ số Nasdaq tiến thêm 17%.

Dù vậy, tính chung trong tháng 11/2008, chỉ số Dow Jones mất 5,2%, chỉ số S&P 500 hạ 7,49%, chỉ số Nasdaq trượt 10,77%.

Biểu đồ ba chỉ số chứng khoán chính ở Mỹ trong 1 năm qua – Nguồn: G.Finance.

Nhiều cổ phiếu trong ngày giao dịch cuối tuần cũng đã tăng mạnh, khép lại một tuần thành công, cụ thể: cổ phiếu Citigroup phiên này tăng 17,6%, lên 8,29 USD/cổ phiếu, cao hơn hai lần so với tuần trước; cổ phiếu American Express lên 4,5%, cổ phiếu Bank of America tăng 5,3%, cổ phiếu JPMorgan Chase tiến thêm 3,4%.

Đáng thất vọng trong ngày giao dịch này là mức giảm của cổ phiếu khối bán lẻ khi ngày 28/11 chính là thời điểm mở đầu cho thời kỳ mua sắm tấp nập trong năm.

Theo thông lệ, thứ sáu trong dịp ngày Lễ Tạ ơn được xem là ngày các nhà bán lẻ ở Mỹ hạ giá bán hàng hóa, mức giá có thể hạ đến 80% so với thường ngày. Đây là cơ hội lớn cho những người mua sắm mua được hàng hóa với giá rẻ.

Tuy nhiên trong năm nay, mặc dù thời gian mở cửa từ 5 giờ sáng nhưng tổng doanh số của nhiều hãng bán lẻ đã thấp hơn kỳ vọng.

Điều này đã đẩy cổ phiếu của nhiều hãng bán lẻ giảm điểm, đưa chỉ số S&P Bán lẻ mất 1,6% – trong đó cổ phiếu của Wal-Mart Stores giảm 1,4%, Best Buy (BBY) hạ 1,76%.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 28/11: Chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục tăng 102,43 điểm, tương đương 1,17%, đóng cửa ở mức 8.829,04, giảm 33,36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số Nasdaq phiên này lên 3,47 điểm, tương đương 0,23%, chốt ở mức 1.535,57, thấp hơn 42,1% so với cùng kỳ năm 2007.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 8,56 điểm, tương đương 0,96%, đóng cửa ở mức 896,24, giảm 38,96% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 786,97 triệu cổ phiếu, thị trường cứ có 2 cổ phiếu lên điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng 13% trong tuần

Chứng khoán châu Âu đã lên điểm phiên giao dịch cuối tuần, đưa ba thị trường chính tăng 13% giá trị trong tuần qua. Dù vậy, các chỉ số FTSE 100 của Anh, Dax của Đức và CAC 40 của Pháp vẫn giảm khoảng 7% trong tháng 11/2008.

Cổ phiếu khối dược phẩm đã đóng vai trò đầu tàu kéo thị trường đi lên, trong đó cổ phiếu GlaxoSmithKline (GSK) lên 5,1%, cổ phiếu Sanofi-Aventis (SASY) tiến thêm 4,5%, cổ phiếu Novartis tăng 4,4%…

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 61,91 điểm, tương đương 1,46%, đóng cửa ở mức 4.228,01, khối lượng giao dịch đạt 1,5 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số DAX của Đức phiên này lên 0,09%, khối lượng giao dịch đạt 29 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tiến thêm 0,38%, khối lượng giao dịch đạt 122 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán châu Á trong đà phục hồi

Hầu hết các chỉ số chứng khoán chính của thị trường châu Á đã có ngày giao dịch thành công, đồng thời kéo dài chuỗi 6 ngày tăng điểm liên tiếp.

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc đã tạo nên một điểm khác biệt khi mất điểm phiên cuối tuần và đóng cửa ở mức thấp hơn tuần trước, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương nước này vừa cắt giảm lãi suất xuống còn 5,58%.

Như vậy, nhiều thị trường chứng khoán châu Á đang có sự phục hồi mạnh sau 6 ngày tăng điểm trước đó, đưa các chỉ số tăng khoảng 6% so với tuần trước.

Ngày 28/11, cơ quan thống kê Nhật cho biết, chỉ số giá tiêu dùng ở nước này trong tháng 10 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dầu và hàng hóa cơ bản khác giảm đã giúp lạm phát ở Nhật tăng thấp hơn so với mức tăng 2,3% trong tháng 9. Nếu loại trừ nhân tố giá rau xanh và cá tươi thì lạm phát cơ bản ở nước này tăng 1,1%.

Báo cáo của Chính phủ Nhật cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 10 ở mức 3,7% – giảm 0,3% so mới mức tăng 4% trong tháng 9, so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất công nghiệp trong tháng 10 cũng giảm 3,1%.

Chứng khoán Nhật phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục lên điểm và trở thành tuần tăng điểm mạnh nhất trong tháng 11. Việc cắt giảm lãi suất của Trung Quốc tiếp tục là thông tin hỗ trợ thị trường, khiến các nhà đầu tăng mạnh mua cổ phiếu khối xuất khẩu và các hãng vận tải biển.

Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu của nhà sản xuất TV Plasma số một thế giới, Panasonic đã tăng 10,9%, cổ phiếu Kyocera lên 17,3%, cổ phiếu Mitsui O.S.K tiến thêm 6,1%, cổ phiếu Nippon Yusen lên 5,2%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 138,88 điểm, tương đương 1,66%, chốt ở mức 8.512,27, tăng 7,6% so với tuần trước nhưng giảm 0,75% trong tháng 11. Khối lượng giao dịch trong ngày đạt 1,97 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 2 cổ phiếu lên điểm thì có 1 cổ phiếu mất điểm.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan phiên này tiến thêm 6,74 điểm, tương đương 0,15%, đóng cửa ở mức 4.460,49, tăng 6,93% so với tuần trước.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc lên 12,59 điểm, tương đương 1,18%, chốt ở mức 1.076,07, tăng 7,2% so với tuần trước.

Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 1,28 điểm, tương ứng 0,07%, đóng cửa ở mức 1.711,80, tăng 3,3% so với tuần trước.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tiến thêm 266,89 điểm, tương đương 1,97%, chốt ở mức 13.818,95, tăng 9,16% trong tuần.

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc phiên này mất 46,7 điểm, tương 2,44%, chốt ở mức 1.871,16, giảm 4,98% so với tuần trước.

Thị trường

Chỉ số

Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 8.726,61 8.829,04  Up102,43 Up1,17
Nasdaq 1.532,10 1.535,57 Up    3,47 Up0,23
S&P 500 887,68 896,24 Up    8,56 Up0,96
Anh FTSE 100 4.226,10 4.288,01 Up  61,91 Up1,46
Đức DAX 4.665,27 4.669,44 Up    4,17 Up0,09
Pháp CAC 40 3.250,39 3.262,68  Up  12,29 Up0,38
Đài Loan Taiwan Weighted 4.453,75 4.460,49 Up    6,74 Up0,15
Nhật Nikkei 225 8.373,39 8.512,27 Up138,88 Up1,66
Hồng Kông Hang Seng 13.441,33 13,818.95 Up266,89 Up1,97
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.063,48 1.076,07 Up  12,59 Up1,18
Singapore Straits Times 1.704,73 1,711.80 Up    1.28 Up0.07
Trung Quốc Shanghai Composite 1.917,86 1.871,16 Down  46,70 Down2,44
Nguồn:  CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg